ข้ามไปที่เนื้อหา

พันดูเนีย - ภาษาเรียบง่ายของโลก

พันดูเนียคืออะไร?

พันดูเนียคือภาษาประดิษฐ์ช่วยสื่อสารนานาชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อความเป็นกลางทางภาษา ภาษาพันดูเนียนี้เป็นผลงานการศึกษาและการทดลองในระยะเวลาหลายปี

ลักษณะของภาษาพันดูเนีย - ง่ายกว่าภาษาอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอาหรับ - ไวยากรณ์มีจำนวนน้อยและไม่มีข้อยกเว้น - วีธีการเขียนและหน่วยเสียงต่าง ๆ มีความเรียบง่าย - มีความเป็นสากลจริง ๆ : รากศัพท์ในภาษาพันดูเนียมากจากภาษาจากทั่วโลก

เอกสารนี้ไม่เป็นปัจจุบันกับพันดูเนียเวอร์ชันสุดท้าย ดูเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

มาเรียนกัน

เครือข่ายชุมชน

สามารถร่วมพูดคุยกับผู้คนที่สนใจภาษาพันดูเนียได้ที่:

คุณสามารถติดต่อ Risto Kupsala ผู้ประดิษฐ์ภาษาพันดูเนีย ผ่านทางอีเมลที่ risto@pandunia.info หรือในที่ที่อยู่ในรายการเครือข่ายชุมชน