Pandunian pikaopas

Johdanto

Tämä on lyhyt ja helppo opas panduniaan tutustumiseksi. Tämä opas esittelee panduniaa ja näyttää kuinka se vertautuu muihin kieliin. Tämän oppaan tarkoitus on vakuuttaa sinut siitä, että pandunia on mielenkiintoinen ja oppimisen arvoinen kieli.

Kaikki kielten opettajat tietävät, että kieli on sitä vaikeampi oppia, mitä enemmän sellasia asioita oppilaan täytyy ilmaista, joita hän ei ole tottunut ilmaisemaan. Siksi oppilailla on vaikeuksia sellaisten asioiden kanssa kuten taivutusmuodot, aikamuodot, kieliopillinen suku, kohteliaisuusmuodot, vokaaliharmonia, toonit, painotus, epäsäännöllinen oikeinkirjoitus, jne.

Pandunia ei ole vaikea kieli kenellekään. Muihin mahdollisesti aikaisemmin oppimiisi kieliin verrattuna sillä on yksinkertaisempi kielioppi, äänteenmukaisempi kirjoitusjärjestelmä ja suppeampi sanasto.

Yksi asia kannattaa pitää mielessä panduniaa puhuessa: se ei ole tiukasti sääntöjä noudattava kieli, jossa asiat voi sanoa vain "oikealla tavalla" ja "väärällä tavalla". Kaikista tärkeintä on puhujien keskinäinen ymmärrys, siis tulla ymmärretyksi ja yrittää ymmärtää toisia parhaansa mukaan alkuvaikeuksista huolimatta. Niinpä kielenkäyttö perustuu paljolti sanastoon ja kielessä on tavallista vähemmän puhtaasti kieliopillisia piirteitä, sellaisia kuin taivutukset, sija- ja persoonamuodot, jne.

Yksinkertaisia lauseita

Pandunian lauseet perustuvat sanoihin ja muutamaan yksinkertaiseen sanajärjestyssääntöön. Siinä kaikki! Lauseenosien järjestys on sama kuin englannissa eli tekijä, teonsana ja teon kohde (eli subjekti, verbi ja objekti).

me niama pal. - Minä syön hedelmää. (tai) Minä söin hedelmiä.

Tässä lauseessa on kolme huomionarvoista seikkaa, jotka poikkeavat suomen kielestä ja eurooppalaisista kielistä yleensä.

  1. Verbi on taipumaton eli verbillä ei ole aikamuotoa. Sana niama tarkoittaa syömistä yleensä.
  2. Yksikköä ja monikkoa ei eroteta. Niinpä pal voi tarkoittaa yhtä tai useampaa hedelmää.
  3. Määräistä ja epäämääräistä artikkelia ei käytetä. Tässä suhteessa pandunia muistuttaa mm. suomea, venäjää, turkkia, kiinaa ja hindiä, joissa ei myöskään käytetä artikkeleita.

Kannattaa huomata vielä yksi seikka. Panduniassa aktiiviset verbit päättyvät useimmiten a-kirjaimeen. Vastaava substantiivi päättyy e:hen. Niinpä sana niama tarkoittaa syöntiä ja niam tarkoittaa ruokaa eli syömistä. Lause me niama niam. tarkoittaa siis "Minä syön ruokaa." Vastaavasti me canta cante. tarkoittaa "Minä laulan lauluja."

Yksi sana = yksi käsite

Pandunian sanat ovat yksinkertaisia. Ne nimeävät yhden esineen, asian, teon tai laadun ja ei mitään muuta.

Yksi tämän periaatteen ilmenemismuoto on se, että substantiiveihin ei sisälly lukua. Kuten edellä mainittiin, sana pal tarkoittaa hedelmiä yleensä. Se siis kattaa suomen sanat hedelmä, hedelmät ja hedelmiä. Määrä ilmaistaan erillisellä lukusanalla tai muulla määrää ilmaisevalla sanalla.

pal - hedelmä, hedelmiä, hedelmät
un pal - yksi hedelmä
dul pal - kaksi hedelmää
xaw pal - vähän hedelmiä
pol pal - paljon hedelmiä

Pandunia ei ole ensimmäinen kieli, jossa ei eroteta yksikköä ja monikkoa. Monessa muussa kielessä toimitaan samalla tavalla, mukaan lukien turkki, japani, kiina ja malaiji. Erillisten sanojen käyttö on helpompaa kuin sanojen taivuttaminen. Mieti, miltä ulkomaalaisesta tuntuu opetella monikkomuotoja kuten mies–miehet, nainen–naiset, poika–pojat. Jopa englannin kieli on hankala tältä osalta, ajattele esim. näitä: man–men, mouse–mice, sheep–sheep, dog–dogs, alga–algae, phenomenon–phenomena.

Helpot pronominit

Pandunian yksikölliset persoonapronominit ovat:
me : minä
te : sinä
le : hän/se

Nämä ovat todellakin yksikkömuotoja! Lähes kaikissa maailman kielissä on eri persoonapronominit yksikölle ja monikolle, vaikka kielessä ei muuten erotettaisikaan yksikköä ja monikkoa.

Panduniassa käytetään suomen kielen tapaan kaikki sukupuolet kattavia pronomineja. Ne ovat toimivia ja yksinkertaisempia kuin esimerkiksi arabian pronominit, joissa kaikissa persoonissa on käytössä sekä maskuliiniset että feminiiniset muodot. Kolmannessa persoonassa käytetään vain yhtä sanaa, kuten suomen murteissa käytetään sanaa "se".

Monikon persoonapronominit muodostetaan seuraavasti:

mome : me
tote : te
lole : he/ne

Olla-verbi

Panduniassa ei käytetä olla-verbiä.

Lauseen tekijä ilmaisee persoonan.

me doste. - Minä olen ystävä.
te doste. - Sinä olet ystävä.

Lauseen tekijä ilmaisee myös luvun (yksikön ja monikon).

le doste. - Hän on ystävä.
lole doste. - He ovat ystäviä.

Kieltomuoto muodostetaan sanalla no.

le no doste. - Hän ei ole ystävä.
lole no doste. - He eivät ole ystäviä.

Myöskään adjektiivien kanssa ei tarvitse käyttää olla-verbiä.

me suki. - Minä olen iloinen.
doste suki. - Ystävä on iloinen.

Ajan ilmaiseminen

Panduniassa verbit ovat taipumattomia. Samaa sanaa käytetään kaikissa aikamuodoissa.

yer den me laya restoran i niama bon niam.

Yllä olevan lauseen voi suomentaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on käyttää imperfektiä: "Eilen minä tulin ravintolaan ja söin hyvää ruokaa." Toinen tapa on käyttää historiallista preesensiä: "Eilen minä tulen ravintolaan ja syön hyvää ruokaa." Jälkimmäinen tapa saattaa kuulostaa omituiselta – mutta lauseen merkitys on yhtä selvä!

Kuten näemme, aikamuotoja ei välttämättä tarvita ja monessa kielessä niitä ei ole olemassakaan. Aikamuotojen sijasta käytetään jotakin aikaa ilmaisevaa sanaa kuten eilen, tänään, huomenna, nyt ja myöhemmin. Näitä sanoja ei kuitenkaan tarvitse käyttää koko ajan. Riittää, kun ajankohta mainitaan kerran alussa ja sen jälkeen vain tarpeen tullen.

Prepositiot

Panduniassa on vain neljä prepositiota. Koska niitä on niin vähän, niillä on laaja merkitys.

sa : kanssa, luona, -ssa, -lla, aikana, kun
na : ilman, poissa
ca : luota, lähtien, koska, -sta, -lta
pa : luokse, kohti, asti, kunnes, jotta, -lle

Prepositioita voi käyttää yksinään, ilman verbiä.

me sa dom. - Minä (olen) talossa/talolla.
me pa dom. - Minä (menen) taloon/talolle.
me ca dom. - Minä (tulen) talosta/talolta.
me na dom. - Minä (olen) poissa talolta.

Kuitenkin yleensä prepositioita käytetään verbin ohella.

me niama supe | sa camce | sa mame | sa niam kamar.
Minä syön soppaa | lusikalla | mamman kanssa | ruokahuoneessa.

Preposition tarkka merkitys riippuu sen kohteesta. Sen vuoksi sa tarkoittaa eri asiaa lausekkeissa sa camce (lusikalla) ja sa kamar (huoneessa).

Totta puhuen, muihin kieliin verrattuna, pandunian prepositioiden merkitys ei ole poikkeuksellisen laaja. Tarkastellaan vertailun vuoksi sijapäätteen -lla käyttöä suomessa: "Hän syö jäätelöä innoLLA lusikaLLA lattiaLLA illaLLA." Sama sijamuoto ilmaisee siis välinettä, paikkaa, aikaa ja tapaa. Se on suunnilleen sama kuin preposition sa käyttöala panduniassa.

Prepositio ja verbi

Prepositioiden käyttöä voi välttää puhumalla lyhyin lausein.

le kata pang. le uza caku. – Hän leikkaa leipää. Hän käyttää veistä.

Lauseen subjektin toistamisen sijasta voi pitää pienen tauon, jota merkitään pilkulla.

le kata pang, uza caku. – Hän leikkaa leipää, käyttäen veistä.