Panduniaa sana sanalta

Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

🙋‍

salam Terve!

salam sube! Huomenta!

salam den! Päivää!

salam sham! Iltaa!

salam noche! Hyvää yötä!

salam yam! Hyvää ruokahalua!

salam lay! Tervetuloa!

salam chute! Hyvästi!

salam safar! Hyvää matkaa!

salam son! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan salam lähteitä: arabia: سَلَام‏ "salām", heprea: שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki: selam, hindi: सलाम "salām", swahili: salaam, indonesia: selamat.

danke kiitos

🙏

danke! Kiitos!

multo danke! Paljon kiitoksia!

si, danke. Kyllä, kiitos.

no, danke. Ei, kiitos.

danka te. Kiitos sinulle.

me danka te. Minä kiitän sinua.

me danka te helpa me. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka te helpa me. Kiitos kun autoit minua.

te kechi. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

me minä

🗨️🧑

me Sara. Minä olen Sara.

me Tomas. Minä olen Tomas.

Voit esitellä itsesi helposti sanomalla vain me ja nimesi. Panduniassa siihen ei tarvita verbiä!

me salama mame. Minä tervehdin äitiä.

me salama pape. Minä tervehdin isää.

Kun sanaan salam (tervehdys) lisätään verbin pääte -a, saadaan salama (tervehtiä). Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti.

Sara salama Tomas. Sara tervehtii Tomasta.

salam mame! Terve, äiti!

salam pape! Terve, isä!

Sanan me lähteitä: englanti: me, hindi: मैं (mẽĩ), espanja: me.

te sinä

🗣️👉👤

te Tomas. Sinä olet Tomas.

me salama te. Minä tervehdin sinua.

te salama me. Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana me pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

me ama te. Minä rakastan sinua.

Sanan te lähteitä: unkari: te, venäjä: ты (ty), italia: te, ranska: te.

le hän, se

👥🗣️👉👤

le man. Hän on mies.

le fem. Hän on nainen.

le apel. Se on omena.

le on kaiken kattava kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, eläimistä, esineistä ja asioista.

me salama le. Minä tervehdin häntä.

Sanan le lähteitä: ranska: elle, espanja: él.

eska kysyä

🤔❓

eska te Tomas? Oletko sinä Tomas?

eska te dotore? Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla eska. Se on ihan tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli kuten suomen -ko/-kö. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta me eska te doktor. (Minä kysyn: sinä lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

eska te bon? Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
me bon. Minä voin hyvin.
eska te? Entä sinä?
me no bon. Minä en voi hyvin.

Sanan eska lähteitä ovat ranska: est-ce que /ɛskə/, Haitin kreoli: èske, englanti: ask.

si kyllä

eska te Tomas? Oletko Tomas?

si, me Tomas. Kyllä, olen Tomas.

eska le dotore? Onko hän lääkäri?

si, le dotore. Kyllä, hän on lääkäri.

Sanalla si vahvistetaan jokin asia todeksi. Silloin sen voi panna myös olla-verbin paikalle.

me si Tomas. Minä kyllä olen Tomas.

te si Sara. Sinä kyllä olet Sara.

apel si pale. Omena kyllä on hedelmä.

Sanan si lähteitä: espanja: si, portugali: sim, yleiskiina: 是 "shì", shanghainkiina: 是 "sí".

no ei

me no Sara. Minä en ole Sara.

me no dotore. Minä en ole lääkäri.

eska te bon? Voitko hyvin?
si. me bon. Kyllä, minä voin hyvin.

eska te bon? Voitko hyvin?
no. me no bon. Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on kiistetyn sanan edellä.

le no salama me. Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: ukraina: ні (no), afrikaans: nie, puola: nie, espanja: no, ranska: no.

Monikot

Yksikön persoonapronomineista saadaan monikot seuraavasti: me (minä) → mome (me)
te (sinä) → tote (te)
le (hän, se) → lole (he, ne)

mome salama tote. Me tervehdimme teitä.

tote salama lole. Te tervehditte heitä.

lole salama mome! He tervehtivät meitä.

mome fem. Me olemme naisia.

tote man. Te olette miehiä.

lole apel. Ne ovat omenoita.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

te ke? Kuka olet? me tomas. Minä olen Tomas.

le ke? Kuka hän on? le Sara. Hän on Sara.

tote ke? Keitä te olette?

lole ke? Keitä he ovat?

Sanan ke lähteitä: espanja: qué, portugali: que, italia: che, bangla: কী "ki".

ye e we tämä ja tuo

ye ke? / ke ye? Mikä tämä on?

ye apel. Tämä on omena.

we ke? / ke we? Mikä tuo on?

we oranje. Tuo on appelsiini.

ye kirmi apel. Tämä on punainen omena.

yi apel kirmi. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten kirmi, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii ikään kuin verbinä.

ye kirmi. Tämä on punainen.

Huom! Osoittavilla pronomineilla on kaksi muotoa: Muotoa ye käytetään yksinään, kun taas muotoa yi käytetään määrittämään perässä olevaa substantiivia.

lole sa ke? Missä he ovat?

lole sa we. He ovat tuolla.

mome sa ye. Me olemme täällä.

du -n (genetiivipartikkeli)

ye ke? Mikä tämä on?

ye me du fone. Se on minun puhelin.

ye ke du? Kenen tämä on?

ye mi. Se on minun.

Genetiivipartikkeli du ilmaisee omistusta. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten me du tarkoittaa "minun", te di tarkoittaa "sinun" jne.

le ke? Kuka hän on?

le si mi doste. Hän on minun ystävä.

me si Sara du doste. Minä olen Saran ystävä.

Sanan du lähteitä: yleiskiina: 的 (de), pandžabi: ਦਾ "dā".

name nimi

ti name ke? Mikä sinun nimesi on?

mi name Tomas. Minun nimeni on Tomas.

li name ke? Mikä hänen nimensä on?

li name Sara. Hänen nimensä on Sara.

Sanan name lähteitä: hindi: नाम "nām", persia: نام‏‎ "nām", thai: นาม "naam", indonesia: nama, japanese: 名前 "namae", saksa: Name, englanti: name.

tena olla, omistaa

me tena bon dome. Minulla on hyvä talo.

le no tena pese. Hänellä ei ole rahaa.

me vola tena novi fone. Minä haluan saada uuden puhelimen.

eska te tena bache? Onko sinulla lapsia? me tena dul bache. Minulla on kaksi lasta.

jana tietää, tuntea

me jana le. Minä tunnen hänet.

eska te jana wi ren? Tunnetko tuon henkilön?

eska tote jana unale? Tunnetteko toisenne?

mome jana unale ca longi. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

helpe auttaa

me nida helpe. Minä tarvitsen apua.

eska te abla helpa me? Voitko auttaa minua?

eska me abla helpa te? Voinko auttaa sinua?

me vola helpa te. Haluan auttaa sinua.

Osa 2: Ruokailu

yama syödä, juoda

eska te vola yama koy? Haluaisitko syödä jotakin?

le yama apel. Hän syö omenaa.

lole yama apel. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana apel voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

eska te yama kafe? Juotko kahvia?

me yama kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yama sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevää, koska yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

me yama kafe e pang. Minä nautin kahvia ja leipää.

vola haluta

eska te vola yama? Haluaisitko syödä?

te vola yama ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

me vola yama kafe. Minä haluan juoda kahvia.

eska te vola yama chay? Haluaisitko juoda teetä. no. me no vola chay. me vola kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

te vola ki apel? Minkä omenan haluat? yi kirmi. Tuon punaisen.

pliza pyytää

me pliza te yama chay. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

me pliza te laya dome. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

me pliza te helpa me. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

pliza yama chay. Juopa teetä.

pliza yama kafe. Juopa kahvia.

pliza laya dome. Tulepa kotiin.

pliza helpa me. Autapa minua.

haida tehkäämme

haida yama! Syökäämme!

haida gowa yama! Menkäämme syömään!

haida gowa dom. Menkäämme kotiin.

nida tarvita

me nida helpe. Tarvitsen apua.

me nida yama. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

eska te nida yama? Onko sinulla nälkä?

eska te nida suy? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

pardon anteeksi

pardon! me no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

pardon! ye ke? Anteeksi, mikä tämä on?

pardon. ti name ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

eska te aha me? Ymmärrätkö minua?

me aha. Minä ymmärrän.

pardon. me no aha te. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

me no bas aha te. En aivan ymmärtänyt sinua.

me aha nole. En ymmärrä yhtään.

abla osata

me abla shofa gare. Osaan ajaa autolla.

le no abla shofa gare. Hän ei osaa ajaa autolla.

eska te abla shula le? Osaatko korjata sen?

eska te abla pandunia? Osaatko panduniaa?

me abla pandunia. Minä osaan panduniaa.

me abla lilo pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

me no abla engli. Minä en osaa englantia.

pardon. me no abla ti baxe. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

te loga ke? Mitä sinä sanoit?

me loga pa te. Minä puhun sinulle.

mome loga pa unale. Me puhumme toisillemme.

ze loga "kissa" sa ki yange sa pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" si ke sa pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

maw loga miaw. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

me no abla auda te. En voi kuulla sinua.

pliza loga forto. Puhuisitko kovempaa.

me auda musike. Minä kuuntelen musiikkia.

te auda ki yange du musike? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vida nähdä

suku vida te. Hauska nähdä sinua!

vida te reo! Nähdään taas!

vida te badodeno! Nähdään huomenna!

me vida le chendeno. Minä näin hänet eilen.

mena tarkoittaa

yi loge mena ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"maw" mena ke? Mitä "maw" tarkoittaa?

le mena yange da hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

me no aha le mena ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

pliza kitaba ti adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

pliza kitaba le sa ye. Kirjoittaisitko sen tähän!

basha puhua kieltä, kommunikoida

eska tote basha pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mome abla basha pandunia. Me osaamme puhua panduniaa.

eska te abla basha Engli? Osaatko puhua englantia?

Franci, Espani, Portugali, Rusi Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

Chini, Niponi, Indonesi Kiinaa, japania, indonesiaa

Arabi, Turki, Farsi, Urdu, Hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

Swahili, Hausa, Yoruba, Amari Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

gowa mennä

te gowa ke? Minne sinä menet?

me gowa dome. Minä menen kotiin.

me musu gowa ke? Minne minun pitää mennä?

me musu gowa pa ki ren? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haida gowa! Menkäämme!

haida gowa sa fute Menkäämme jalan!

laya tulla

pliza laya! Tule tänne!

te laya ca ke? Mistä sinä tulet?

me laya ca Dubai. Minä tulen Dubaista.

me laya dom badoden. Minä tulen kotiin huomenna.

safara matkustaa

eska te safara sa tren? Matkustatko junalla?

mome safara ca London pa Paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar multo longi. Matka on hyvin pitkä.

sa luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel sa ke? Missä hotelli on?

hotel sa wi daw. Hotelli on tuolla tiellä.

te sa ke? Missä sinä olet?

me sa dome. Olen kotona.

le sa ke? Missä hän on?

le sida sa kamar. Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa sa voi käyttää yksinään ilman verbiä.

me werka sa... Työskentelen ...lla.

doma asua

te doma ke? Missä sinä asut?

me doma Singapur. Asun Singaporessa.

eska te doma yi hotel? Astuko tässä hotellissa?

On oikein sanoa "te doma sa ke?" lyhyemmän muodon "te doma ke" sijasta. Kuitenkin doma kattaa yksinäänkin jossakin olemisen, joten sanaa sa ei välttämättä tarvita.

denga odottaa

pliza denga! Odota!

denga me! Odota minua!

lole denga mome. He odottavat meitä.

me denga te sa hotel. Minä odotan sinua hotellissa.

Osa 5. Ajan ilmaiseminen

zayo parhaillaan

me zayo salama ti doste.
Minä olen tervehtimässä sinun ystävääsi.

man zayo vida fem.
Mies on katsomassa naista.

le zayo shefe.
Hän on päällikkö (parhaillaan).

le zayo sa dom.
Hän on parhaillaan kotona.

paso ennen

me paso salama te du doste.
Minä tervehdin sinun ystävääsi.

man paso vida fem.
Mies katsoi naista.

le paso shefe.
Hän oli ennen päällikkö.

le paso sa dom.
Hän oli kotona.

lewo jo, valmiiksi

me lewo salama ti doste.
Minä olen tervehtinyt ystävääsi.

man lewo vida fem.
Mies on katsonut naista.

le lewo shefe.
Hän on ollut päällikkö.

le lewo sa dom.
Hän on ollut kotona.

wilo myöhemmin, jatkossa

me wilo salama ti doste.
Minä tervehdin ystävääsi (jatkossa).

man wilo vida fem.
Mies tulee näkemään naisen.

le wilo shefe.
Hän tulee olemaan päällikkö.

le wilo sa dom.
Hän tulee olemaan kotona.