Panduniaa sana sanalta

Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

🙋‍

salam Terve!

salam suba! Huomenta!

salam den! Päivää!

salam sham! Iltaa!

salam noche! Hyvää yötä!

salam yam! Hyvää ruokahalua!

salam lai! Tervetuloa!

salam gou! Hyvästi!

salam safar! Hyvää matkaa!

salam son! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan salam lähteitä: arabia: سَلَام‏ "salām", heprea: שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki: selam, hindi: सलाम "salām", swahili: salaam, indonesia: selamat.

danke kiitos

🙏

danke! Kiitos!

multo danke! Paljon kiitoksia!

ye, danke. Kyllä, kiitos.

no, danke. Ei, kiitos.

danke tu. Kiitos sinulle.

mi danke tu. Minä kiitän sinua.

mi danke tu helpe mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danke tu helpe mi. Kiitos kun autoit minua.

no yau danke. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Ei tarvitse kiittää.)

e olla

mi e Tomas. Minä olen Tomas.

tu e Sara. Sinä olet Sara.

aple e frute. Omena on hedelmä.

mi minä

🗨️🧑

mi e Sara. Minä olen Sara.

mi e Tomas. Minä olen Tomas.

Voit esitellä itsesi helposti sanomalla vain me ja nimesi. Panduniassa siihen ei tarvita verbiä!

mi salam mama. Minä tervehdin äitiä.

mi salam papa. Minä tervehdin isää.

Sana salam on sekä substantiivi että verbi. Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti.

Sara ye salam Tomas. Sara tervehtii Tomasta.

salam mama! Terve, äiti!

salam papa! Terve, isä!

Sanan mi lähteitä: englanti: me, hindi: मैं (mẽĩ), espanja: me, suahili: mimi.

tu sinä

🗣️👉👤

tu e Tomas. Sinä olet Tomas.

mi salam tu. Minä tervehdin sinua.

tu salam mi. Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana me pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

mi ai tu. Minä rakastan sinua.

Sanan tu lähteitä: venäjä: ты (ty), italia: tu, ranska: tu.

ya hän, se

👥🗣️👉👤

ya e man. Hän on mies.

ya e fem. Hän on nainen.

ya e aple. Se on omena.

ya on yleispätevä kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, eläimistä, esineistä ja asioista.

mi salam ya. Minä tervehdin häntä.

Sanan ya lähteitä: malaiji: ia, hindi: यह (yah).

suala kysyä

🤔❓

suala tu e Tomas? Oletko sinä Tomas?

suala tu e mediker? Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla suala. Se on ihan tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli kuten suomen -ko/-kö. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta mi suala tu e mediker. (Minä kysyn: sinä olet lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

suala tu bon? Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
mi bon. Minä voin hyvin.
suala tu? Entä sinä?
mi no bon. Minä en voi hyvin.

Sanan suala lähteitä ovat arabia سؤال (su'āl), hindi सवाल (savāl), malaiji soal, suahili swali.

si kyllä

suala tu e Tomas? Oletko Tomas?

ye, mi e Tomas. Kyllä, olen Tomas.

suala ya e mediker? Onko hän lääkäri?

ye, ya e mediker. Kyllä, hän on lääkäri.

Sanalla ye vahvistetaan jokin asia todeksi. Silloin sen voi panna myös olla-verbin paikalle.

mi ye Tomas. Minä kyllä olen Tomas.

tu ye Sara. Sinä kyllä olet Sara.

aple ye frute. Omena kyllä on hedelmä.

Sanan ye lähteitä: englanti: yeah.

no ei

mi no e Sara. Minä en ole Sara.

mi no e mediker. Minä en ole lääkäri.

suala tu bon? Voitko hyvin?
ye. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

suala tu bon? Voitko hyvin?
no, mi no bon. Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on kiistetyn sanan edellä.

ya no salam mi. Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: ukraina: espanja: no, englanti: no, ranska: non.

Monikot

Yksikön persoonapronomineista saadaan monikot seuraavasti: mi (minä) → mimen (me)
tu (sinä) → tumen (te)
ya (hän, se) → yamen (he, ne)

mimen salam tumen. Me tervehdimme teitä.

tumen salam yamen. Te tervehditte heitä.

yamen salam mimen! He tervehtivät meitä.

mimen e fem. Me olemme naisia.

tumen e man. Te olette miehiä.

yamen e aple. Ne ovat omenoita.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu e ke? Kuka olet? mi e Tomas. Minä olen Tomas.

ya e ke? Kuka hän on? ya e Sara. Hän on Sara.

tumen e ke? Keitä te olette?

yamen e ke? Keitä he ovat?

Sanan ke lähteitä: espanja: qué, portugali: que, italia: che, bangla: কী "ki".

ye e we tämä ja tuo

ye ke? / ke ye? Mikä tämä on?

ye apel. Tämä on omena.

we ke? / ke we? Mikä tuo on?

we oranje. Tuo on appelsiini.

ye kirmi apel. Tämä on punainen omena.

yi apel kirmi. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten kirmi, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii ikään kuin verbinä.

ye kirmi. Tämä on punainen.

Huom! Osoittavilla pronomineilla on kaksi muotoa: Muotoa ye käytetään yksinään, kun taas muotoa yi käytetään määrittämään perässä olevaa substantiivia.

lole sa ke? Missä he ovat?

lole sa we. He ovat tuolla.

mome sa ye. Me olemme täällä.

di -n (genetiivipartikkeli)

ye e ke? Mikä tämä on?

ya e mi di telfon. Se on minun puhelin.

ye e ke di? Kenen tämä on?

ya e mi di. Se on minun.

Genetiivipartikkeli di ilmaisee omistusta. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten mi di tarkoittaa "minun", tu di tarkoittaa "sinun" jne.

ya e ke? Kuka hän on?

ya e mi di doste. Hän on minun ystävä.

mi e Sara di doste. Minä olen Saran ystävä.

Sanan du lähteitä: yleiskiina: 的 (de).

nam nimi

tu di nam e ke? Mikä sinun nimesi on?

mi di nam e Tomas. Minun nimeni on Tomas.

ya di nam e ke? Mikä hänen nimensä on?

ya di nam e Sara. Hänen nimensä on Sara.

Sanan name lähteitä: hindi: नाम "nām", persia: نام‏‎ "nām", thai: นาม "naam", indonesia: nama, japanese: 名前 "namae", saksa: Name, englanti: name.

tena olla, omistaa

mi tena un bon dom. Minulla on hyvä talo.

ya no tena pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi vol tena un nove telefon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

suala tu tena ben? Onko sinulla lapsia? me tena dul bache. Minulla on kaksi lasta.

sabi tietää, tuntea

mi sabi ya. Minä tunnen hänet.

suala tu sabi vi jan? Tunnetko tuon henkilön?

suala tumen sabi semen? Tunnetteko toisenne?

mimen sabi semen ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

helpe auttaa

mi yau helpe. Minä tarvitsen apua.

suala tu abla helpe mi? Voitko auttaa minua?

suala mi abla helpe tu? Voinko auttaa sinua?

mi vol helpe tu. Haluan auttaa sinua.

Osa 2: Ruokailu

yam nauttia, syödä, juoda

suala tu vol yam yo? Haluaisitko syödä jotakin?

ya yam un aple. Hän syö omenaa.

yamen yam ba aple. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana aple voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

suala tu yam kafe? Juotko kahvia?

ye. mi yam kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yam sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevää, koska yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi yam kafe e pang. Minä nautin kahvia ja leipää.

vol haluta

suala tu vol yam? Haluaisitko syödä?

tu vol yam ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi vol yam kafe. Minä haluan juoda kahvia.

suala tu vol yam chai? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no vol chai. mi vol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu vol ke aple? Minkä omenan haluat? yi kirmi. Tuon punaisen.

ching pyytää

mi ching tu yam chai. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi ching tu lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi ching tu helpe mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

ching yam chai. Juopa teetä.

ching yam kafe. Juopa kahvia.

ching lai dom. Tulepa kotiin.

ching helpe mi. Autapa minua.

haida tehkäämme

haida yam! Syökäämme!

haida gou yam! Menkäämme syömään!

haida gou dom. Menkäämme kotiin.

yau tarvita

mi yau helpe. Tarvitsen apua.

mi yau yam. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

suala tu yau yam? Onko sinulla nälkä?

suala tu yau sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! ye e ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. tu di nam e ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

suala tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

maf. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no baso aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nol. En ymmärrä yhtään.

abla osata

mi abla shofe gar. Osaan ajaa autolla.

ya no abla shofe gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

suala tu abla reibona ya? Osaatko korjata sen?

suala tu abla pandunia? Osaatko panduniaa?

mi abla pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi abla lilo pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no abla english. Minä en osaa englantia.

pardon. mi no abla tu di bax. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga do tu. Minä puhun sinulle.

mome loga pa unale. Me puhumme toisillemme.

men loga "kissa" a ke yang a pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" e ke a pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

audi kuulla, kuunnella

audi mi! Kuuntele minua!

mi no abla audi tu. En voi kuulla sinua.

ching loga forto. Puhuisitko kovempaa.

mi audi musike. Minä kuuntelen musiikkia.

tu auda ke yang di musike? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vide nähdä

suku vide tu. Hauska nähdä sinua!

vide tu re! Nähdään taas!

vide tu a pos den! Nähdään huomenna!

mi vide ya a chen den. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

yi loga mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" mana ke? Mitä "maw" tarkoittaa?

ya mana un yang da zou. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ya mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

ching kitaba tu di adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

ching kitaba ya a ye. Kirjoittaisitko sen tähän!

basha puhua kieltä, kommunikoida

suala tumen basha pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen basha pandunia. Me osaamme puhua panduniaa.

suala tu abla basha english? Osaatko puhua englantia?

france, espan, portugal, rus Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Kiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turke, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

suahili, hausa, yoruba, amari Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

gou mennä

tu gou ke? Minne sinä menet?

mi gou le dom. Minä menen kotiin.

mi mus gou ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus gou do ke jan? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haida gou! Menkäämme!

haida gou a fute Menkäämme jalan!

lai tulla

ching lai! Tule tänne!

tu lai ze ke? Mistä sinä tulet?

mi lai ze Dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lai dom a pos den. Minä tulen kotiin huomenna.

safara matkustaa

suala tu safar a tren? Matkustatko junalla?

mimen safar ze London do Paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar multo long. Matka on hyvin pitkä.

sa luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel a ke? Missä hotelli on?

hotel a vi dau. Hotelli on tuolla tiellä.

tu a ke? Missä sinä olet?

mi a dom. Olen kotona.

ya a ke? Missä hän on?

ya side a kamar. Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa sa voi käyttää yksinään ilman verbiä.

mi kara a... Työskentelen ...lla.

doma asua

tu doma ke? Missä sinä asut?

mi doma Singapur. Asun Singaporessa.

suala tu doma yi hotel? Astuko tässä hotellissa?

On oikein sanoa "te doma sa ke?" lyhyemmän muodon "te doma ke" sijasta. Kuitenkin doma kattaa yksinäänkin jossakin olemisen, joten sanaa sa ei välttämättä tarvita.

deng odottaa

ching deng! Odota!

deng mi! Odota minua!

yamen deng mimen. He odottavat meitä.

mi deng tu a hotel. Minä odotan sinua hotellissa.

Osa 5. Ajan ilmaiseminen

zai parhaillaan

mi zai salam tu di doste.
Minä olen tervehtimässä sinun ystävääsi.

man ye zai vide un filme.
Mies on katsomassa filmiä.

ya zai e shefe.
Hän on päällikkö (parhaillaan).

ya zai a dom.
Hän on parhaillaan kotona.

pas ennen

mi pas salam tu di doste.
Minä tervehdin sinun ystävääsi.

man ye pas vide un filme fem.
Mies katsoi elokuvaa.

ya pas e shefe.
Hän oli ennen päällikkö.

ya pas a dom.
Hän oli kotona.

leu jo, valmiiksi

mi leu salam tu di doste.
Minä olen tervehtinyt ystävääsi.

man leu vide un filme.
Mies on katsonut filmin.

ya leu e shefe.
Hän on ollut päällikkö.

ya leu a le dom.
Hän on ollut kotona.

wilo myöhemmin, jatkossa

mi vil salam tu di doste.
Minä tervehdin ystävääsi (jatkossa).

man vil vide le filme.
Mies tulee katsomaan filmin.

ya vil e shefe.
Hän tulee olemaan päällikkö.

ya vil a dom.
Hän tulee olemaan kotona.