Oppikurssi

Esittäytyminen

Keskustelu

☻: te si ke? = Kuka sinä olet?
☺: me si yusef. te si ke? = Olen Yusef. Kuka sinä olet?
☻: me si maria. le si ke? = Olen Maria. Kuka hän on?
☺: le si mi doste. = Hän on minun ystäväni.
☻: li nam si ke? = Mikä hänen nimensä on?
☺: li nam si sarah. = Hänen nimensä on Sara.

Kielioppia

Pandunian lauseet noudattavat tavallisesti teema-kommentti-rakennetta. Teema osoittaa kenestä tai mistä puhutaan. Kommentti kertoo jotakin uutta teemasta. Esimerkiksi lauseessa le si me ya doste teema on le (hän), ja sitä seuraa kommentti si me ya doste (on minun ystäväni).

Sanan si voi kääntää olla-verbiksi. Samaa sanaa käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa. Kieltomuodossa käytetään sen sijasta sanaa no, joka tarkoittaa ei.

le si sarah. = Hän on Sara.
le no sarah. = Hän ei ole Sara.

maw si hewan. = Kissa on eläin.
dom no hewan. = Talo ei ole eläin.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Who are you?
 2. I am Thomas.
 3. Who is your friend?
 4. She is Sara.
 5. What is your name?
 6. My name is ...........

Sanasto

me minä. mi minun.
te sinä. ti sinun.
le hän tai se. li hänen, sen.
ke mikä tai kuka.
si kyllä. no ei.
bon hyvä. doste ystävä. nam nimi.
fem nainen. man mies.
maw kissa. hewan eläin

Harjoitusten vastaukset

 1. te si ke?
 2. me si tomas.
 3. ti doste si ke?
 4. le si sarah.
 5. ti nam si ke?
 6. mi nam si ...........

Tervehtiminen

salam = Terve!

Näin ihmiset tervehtivät toisiaan panduniaksi. He sanovat salam. Samaa sanaa voi käyttää sekä tervehtimiseen että hyvästelemiseen.

salam = Näkemiin!

Sana salam tarkoittaa tervehdystä. Se on alkujaan arabian kielen sana, joka tarkoittaa hyvinvointia ja rauhaa, ja se on yleinen tervehdys monessa maailman kolkassa, erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Pandunia on keinotekoinen maailmankieli, joka lainaa sanoja maailman kaikista osista.

Sanan salam verbimuoto on salama, "tervehtiä".

me salama te. = Minä tervehdin sinua.
te salama me. = Sinä tervehdit minua.

Nämä ovat aktiivisia lausekkeita. Aktiivissa lausekkeissa tekijä eli subjekti tekee teon eli verbin kohteelle eli objektille. Siis lauseessa me salama te ensimmäinen sana, me, on subjekti, salama on verbi, ja te on objekti. Juuri tämä järjestys, subjekti, verbi ja objekti, on normaali sanajärjestys panduniassa.

Lauseen sanajärjestys: Subjekti + verbi + objekti

Pandunian persoonapronominit ovat: me = minä, te = sinä, ja le = hän, se. Huomasithan että pronominit pysyivät koko ajan samoina edellisissä esimerkkilauseissa? Pandunian sanat eivät taivu sijamuodoissa. Ne pysyvät koko ajan samoina riippumatta siitä, mikä niiden asema lauseessa on.

Panduniassa lauseita voi lyhentää jättämällä pois ilmeiset pronominit.

me salama te! = Minä tervehdin sinua.
salama te! = Tervehdin sinua! (On ilmiselvää että puhuja tervehtii.)
salama! = Tervehdys! (On ilmiselvää että kuulijaa tervehditään.)

Lauseen salam(a) te malli on kätevä, kun ihmisiä tervehditään nimen, sukulaisuussuhteen, ammatin tai muun roolin mukaan.

salam toni! = Terve, Toni!
salam mame! = Hei, äiti!
salam pape! = Hei, isä!
salam xefe! = Terve, pomo!

Toinen yleinen tervehdys on halow. Se on myös hyvin kansainvälinen ja maailmalla laajasti tunnistettu tapa tervehtiä ihmisiä.

halow! = Hei! / Haloo! / Hello!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Sinä tervehdit häntä.
 2. Äiti tervehtii isää.
 3. Hei äiti!
 4. Näkemiin!

Sanasto

salam, halow tervehdys, terve, hei.
mame äiti, mamma. pape isä. xefe pomo, päällikkö.

Harjoitusten vastaukset

 1. te salama le.
 2. mame salama pape.
 3. salam mame!
 4. salam!

Pyytäminen

Keskustelu

☻: salam! = Hei!
☺: salam! pliza sida. = Hei! Istu, ole hyvä!
☻: danke. = Kiitos.
☺: pliza niama kafe u cay. = Joisitko kahvia tai teetä?
☻: me niama cay. danke. = Minä juon teetä. Kiitos.
...
☺: pliza salama ti mame! = Kerropa terveisiä äidillesi!
☻: me salama le. salam! = Min kerron. Hei hei!
☺: salam! = Hei hei!

Kielioppia

Pandunian persoonapronominit ovat: me = minä, te = sinä, ja le = hän. Kuten suomessa, myös panduniassa persoonapronomineilla ei jaotella sukupuolta. Kaikkia edellä mainittuja persoonapronomineja käytettään seuraavassa esimerkkilauseessa.

me pliza te salama le. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.

Lauseessa on niin sanottu saranarakenne. Ensimmäinen verbi, pliza = pyytää, saa kohteekseen sanan te, joka toimii samaan aikaan toisen verbin, salama = tervehtiä, tekijänä. Sen kohteena on le. Niinpä sanalla te on kaksi roolia: (1) ensimmäisen verbin kohde eli objekti ja (2) toisen verbin tekijä eli subjekti. Se toimii siis ikään kuin saranana kahden verbin välissä.

Saranarakenne: subjekti + verbi¹ + object/subjekti + verbi² + objekti

Saranarakennetta käytetään yleisesti panduniassa.

Muistatko, että panduniassa on sallittua jättää pronomini pois silloin, kun se tunnetaan ilman muuta? Toisin sanoen puhuja voi turvallisin mielin olettaa, että kuulijat tietävät mistä tai kenestä hän puhuu, eikä hänen tarvitse jatkuvasti toistaa niitä. Tällä tavalla lauseista voi tehdä lyhyempiä.

me pliza te salama le. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.
pliza salama le. = (Pyydän,) tervehdi häntä.

Huomasitko miten sanan pliza rooli muuttui hieman kahdessa edellisessä lauseessa? Sanan merkitys ei muuttunut, mutta sen käyttötapa muuttui. Eräissä kielissä pyyntöjen muodostamiseen käytetään apusanaa kuten englannissa please ja saksassa bitte. Suomessa käytetään ilmaisua "ole hyvä" tai verbin isi-muotoa. Sen sijaan panduniassa käytetään yksinkertaisesti pyytämistä tarkoittavaa verbiä yksinään, sillä kuulija toki tietää kuka pyytää.

Lauseen pliza salama le rakennetta voi hyödyntää kaikenlaisten kohteliaiden pyyntöjen ilmaisemiseen.

pliza sida. = Istu, ole hyvä.
pliza dona kafe. = Antaisitko kahvia.
pliza dona cay. = Antaisitko teetä.
pliza niama cay. = Ottaisitko teetä.
pliza safa kamare. = Siivoaisitko huoneen.

Käskyt aloitetaan sanalla komanda = käskeä, komentaa. Käskylauseiden rakenne on sama kuin pyyntölauseiden.

komanda dona cay. = Anna teetä!
komanda safa kamare. = Siivoa huone!

Käytännössä napakat käskyt voi tehdä myös pelkällä verbillä ja käskevällä äänellä.

safa le! = Siivoa se!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sanaston jälkeen.

 1. Hän juo teetä.
 2. Pomo pyysi häntä istumaan.
 3. Ota kahvia tai teetä (ole hyvä).
 4. Äiti pyysi minua siivoamaan huoneen.
 5. Pomo istuu ja juo kahvia.
 6. Tervehdi pomoa!

Sanasto

cay tee. pliza pyytää; ole hyvä. dona antaa. danke kiitos. i ja. kafe kahvi. kamare huone. orda käskeä, komentaa. u tai, vai. safa siivota. sida istua. niama syödä tai juoda.

Harjoitusten vastaukset

 1. le niama cay.
 2. xefe pliza le sida.
 3. pliza niama kafe u cay.
 4. mame pliza me safa kamare.
 5. xefe sida i niama kafe.
 6. (komanda) salama xefe!

"Kyllä vai ei" -kysymykset

Keskustelu

☻: salam! eska te niama kafe u cay? = Terve! Joisitteko kahvia vai teetä?
☺: cay. = Teetä.
☻: i te? = Entä sinä?
○: me no baxa pandunia... = En osaa panduniaa...
☻: pardon! eska le niama cay? = Anteeksi! Haluaisiko hän teetä?
☺: no. le no niama cay. le niama kafe. = Ei, hän ei juo teetä. Hän juo kahvia.
☻: eska te niama supe? = Saisiko olla keittoa?
☺: si. = Kyllä.
☻: eska le niama supe? = Haluaisiko hän keittoa?
☺: no. = Ei.
☻: danke. me dona un cay i un kafe i un supe sa bade da des minute. = Kiitos. Minä tuon yhden teen, yhden kahvin ja yhden keiton kymmenen minuutin päästä.

Kysyminen

Kysymykset joihin vastataan "kyllä" ja "ei" muodostetaan samalla saranarakenteella kuin pyynnöt, joissa käytetään sanaa pliza. Kysymyslauseet aloitetaan sanalla eska = kysyä.

me eska te niama cay. = Minä kysyn, juotko sinä teetä. eska te niama cay? = Juotko sinä teetä?
eska niama cay? = Juotko teetä?

Pyynnöt on yleensä osoitettu ihmiselle, joille puhutaan, mutta kysymykset usein koskettavat muita ihmisiä. Sen vuoksi kysymyslauseeseen jätetään yleensä jälkimmäinen pronomini jäljelle. Sen voisi jättää pois vain kun on ilmiselvää, ketä kysymys koskee.

eska le niama cay? = Juoko hän teetä?
eska te niama supe? = Syötkö sinä keittoa?
eska mome niama suy? = Juommeko me vettä?

Tietysti myös yleis- ja erisnimiä voi käyttää kysymyksissä.

eska xefe niama kafe? = Juoko päällikkö kahvia?
eska pape safa kamare? = Siivoaako isä huoneen?
eska niki baxa pandunia? = Puhuuko Niki panduniaa?

Vastaaminen

Kyllä-vai-ei kysymyksiin vastaan si = kyllä, tai no = ei.

eska te niama supe? = Syötkö sinä keittoa?
si. = Kyllä.
eska le niama supe? = Syökö hän keittoa?
no. = Ei.

Vastata voi myös perusteellisemmin.

eska te niama kafe? = Juotko sinä kahvia?
si. me niama kafe. = Kyllä. Minä juon kahvia.
eska le niama kafe? = Juoko hän kahvia?
no. le no niama kafe. = Ei. Hän ei juo kahvia.

Toinen tapa vastata myöntävästi on kysymyksen verbin toistaminen.

eska te niama suy? = Juotko sinä vettä?
niama. = Juon.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Puhutko panduniaa?
 2. Kyllä minä puhun panduniaa.
 3. Juoko äiti kahvia?
 4. Ei, hän ei juo kahvia.
 5. Syökö hän keittoa?
 6. Ei syö.

Sanasto

bade jälkeen. pardon anteeksi. minute minuutti. no ei. baxa puhua kieltä. suy vesi. supe keitto, soppa. un yksi (1). des kymmenen. eska kysyä. si kyllä.

Harjoitusten vastaukset

 1. eska te baxa pandunia?
 2. si. me baxa pandunia.
 3. eska mame niama kafe?
 4. no. le no niama kafe.
 5. eska le niama supe?
 6. (le) no niama.

Ein sanominen

Edellisellä tunnilla opitte vastaamaan kysymyksiin si ja no. on siis kieltosana. Kun verbin eteen lisätään no, myöntölauseesta tulee kieltolause.

me salama te. = Minä tervehdin sinua.
me no salama te. = Minä en tervehdi sinua.

Käsitteellisesti kieltäminen tarkoittaa kielletyn sanan olemattomaksi toteamista. Lauseessa me no salama te kieltosana no kieltää tervehtimisen olemassaolon. Panduniassa kieltosana vaikuttaa aina seuraavaan sanaan. Siis eri asiat tulevat kielletyksi, kun kieltosanan paikka lauseessa muuttuu.

me pliza te safa kamare. = Minä pyydän sinua siivoamaan huoneen.
me no pliza te safa kamare. = Minä EN pyydä sinua siivoamaan huonetta.
me pliza te no safa kamare. = Minä pyydän sinua ETTET siivoa huonetta.

Kielletty sana voi olla mitä tahansa tyyppiä: verbi, pronomini, substantiivi, adjektiivi tai jopa lukusana.

le no tena maw. = Hän ei omista kissaa.
le tena no maw, a waf. = Hän ei omista kissaa vaan koiran.
no le, a me tena maw. = Ei hän vaan minä omistan kissan.
me tena no un, a dul maw. = Minula ei ole yhtä vaan kaksi kissaa.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Hän ei siivonnut huonetta.
 2. Yksi kuppi ei ole tyhjä.
 3. Kaksi koiraa ei syö keittoa.
 4. Hän ei omista koiria ja kissoja.
 5. Pomo juo teetä mutta ei kahvia.
 6. Äiti ei omista koiraa vaan kaksi kissaa.

Sanasto

kupe kuppi, muki, lasi. hali tyhjä. ada omistaa. maw kissa. waf koira. dul kaksi. nol nolla. a mutta, vaan.

Harjoitusten vastaukset

 1. le no safa kamare.
 2. un kupe no hali.
 3. dul waf no niama supe.
 4. le no tena waf i maw. / le tena no waf i no maw.
 5. xefe niama cay a no kafe.
 6. mame tena no waf a dul maw.

Muita kysymyksiä

Asioiden kysymiseen käytetään kysymyssanoja ke ja ki, jota tarkennetaan muilla sanoilla.

le si ke? = Mikä se on? / Kuka hän on?
le si ki ren? = Kuka (henkilö) hän on?
le si ke xey? = Mikä (asia) se on?

ki ren laya? = Kuka tulee? (ren = henkilö)
ki zaman te niama? = Mihin aikaan sinä syöt? (zaman = aika)
ki yang se dansa? = Miten tanssitaan? (yang = tapa)

Miksi-kysymykset aloitetaan sanomalla ke saba = minkä vuoksi.

ke saba te suku maw? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?

Miksi-kysymykseen vastataan panemalla sana sabu ennen syytä. sabu on todellisuudessa passiivinen verbi, joka tarkoittaa aiheutua.

ke saba te suku maw? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?
sabu lole kaway. = Sen takia että ne ovat söpöjä.

Sanaa sabu voi käyttää syyn ilmaisemiseen silloinkin, kun ei vastata kysymykseen.

me suku maw sabu lole kaway = Minä tykkään kissoista sen takia että ne ovat söpöjä.

Harjoituksia

 1. Kuka tykkää keitosta?
 2. Isä tykkää.
 3. Milloin hän tulee?
 4. Kymmenen minuutin päästä.
 5. Miksi hän ei juo?
 6. Koska hän ei tykkää kahvista.

Sanasto

dansa tanssia. laya tulla. ren henkilö. suku tykätä, pitää. yang tapa. zaman aika.

Harjoitusten vastaukset

 1. ki ren suku supe?
 2. pape suku.
 3. ki zaman le laya?
 4. sa bade da des minute.
 5. ke saba le no niama?
 6. sabu le no suku kafe.

Mennyt, nykyinen ja tuleva

Expressing time

Pandunian kaikki verbit ovat taipumattomia. Jokaisella verbillä on siis vain yksi muoto, jota käytetään kaikissa aikamuodoissa. Ne siis muistuttavat joitakin suomen kielen verbejä, kuten imuroida ja nauttia, jotka ovat kaikissa aikamuodoissa samoja tietyissä persoonissa.

me funocupa. = Minä imuroin (äsken/nyt/pian).

Ero on siinä, että kaikki pandunian verbit ovat sellaisia! Esimerkiksi me niama pang voi tarkoittaa sekä "Minä söin leipää" että "Minä syön leipää", mutta tavallisesti vain toinen merkitys sopii asiayhteyteen. Esimerkiksi kun on päivä ja puhe on aamiaisesta, lause viittaa luonnollisesti menneeseen aikaan.

me niama pang sa subi nyam. = Minä söin leipää aamiaisella.

Mennyttä, nykyistä ja tulevaa tarkoittavat määresanat ovat pas, zay ja wil. Niitä voi käyttää substantiivien määrittämiseen.

sarah si mi pas xefe. = Sara on minun entinen pomo.
yusef si mi zay xefe. = Yusef on minun nykyinen pomo
maria si mi wil xefe. = Maria on minun tuleva pomo.

Samoja sanoja käytetään myös kun puhutaan teoista ja tapahtumista ajassa. Ajan määre pannaan verbin eteen.

me pas darba le. = Minä löin sitä (ennen).
me zay darba le. = Minä lyön sitä (nyt).
me wil darba le. = Minä lyön sitä (tulevaisuudessa).

Kuten huomaat, verbi ei taivu aikamuodoissa. Verbi darba (lyödä) pysyy samana kaikissa aikamuodoissa.

Vaihtoehtoisesti ajan määreen voi panna myös lauseen loppuun.

me darba le pas.
me darba le zay.
me darba le wil.

On myös mahdollista ilmaista asia pitemmästi, kuten sanomalla sa pase (menneisyydessä) jne.

me darba le sa pase. = Minä löin sitä menneisyydessä.
me darba le sa zaye. = Minä lyön sitä nykyään.
me darba le sa wile. = Minä lyön sitä tulevaisuudessa.

Yksinkertaisuuden vuoksi ajan määrettä ei tarvitse toistaa jatkuvasti. Olisi kömpelöä jankuttaa, että minä heräsin aamulla, harjasin hampaat aamulla, söin aamulla ja luin lehteä aamulla. Riittää, kun sanoo yhden kerran, että kaikki se tapahtui aamulla. Siis ajan määre mainitaan vain kerran alussa. Seuraava ajan määre tarvitaan vasta sitten, kun siirrytään puhumaan toisesta ajan kohdasta.

me pas tena un maw. = Minä omistin ennen kissan.
le bon maw. = Se oli hyvä kissa.
me tena un waf zay. = Minulla on koira nyt.

Mikä tahansa ajan ilmaisu kelpaa aikamuodon asettamiseksi. Silloin ei tarvita muita aikaa ilmaisevia sanoja.

me jenu sa nen 2003. = Minä synnyin vuonna 2003.
le safa kamare sa badi den. = Hän siivoa huoneen huomenna.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Minun pomo juhlii tulevaisuudessa.
 2. Minulla oli kaksi koiraa ennen.
 3. Sinä juot kahvia nyt.
 4. Hän siivosi huoneen eilen.
 5. Kissa juo maitoa huomenna.
 6. Sinun äiti juhli eilen illalla.

Sanasto

pas entinen, ennen. zay nykyinen, nykyään. wil tuleva, tulevaisuudessa. darba lyödä. pang leipä. subi nyam aamiainen. milke maito.

Harjoitusten vastaukset

 1. mi xefe festa sa wile.
 2. me tena dul waf sa pase.
 3. te niama kafe zay.
 4. le safa kamare sa predi den.
 5. maw niama milke sa badi den.
 6. ti mame festa sa predi noce.