Hyppää sisältöön

Pandunian oppikurssi

Esittäytyminen

Keskustelu


Kuva: Freepik

sal! = Hei!
sal! = Terve!
tu es hu? = Kuka sinä olet?
mi es Yusef. tu es hu? = Olen Yusef. Kuka sinä olet?
mi es Sara. da es hu? = Olen Sara. Kuka hän on?
da es mi se frende. = Hän on minun ystäväni.
da se nam es kua? = Mikä hänen nimensä on?
da se nam es Maria. = Hänen nimensä on Maria.

Kielioppia

Pandunian lauseet noudattavat tavallisesti teema-kommentti-rakennetta. Teema osoittaa kenestä tai mistä puhutaan. Kommentti kertoo jotakin uutta teemasta. Esimerkiksi lauseessa da es mi se frende teema on da (hän), ja sitä seuraa kommentti es mi se frende (on minun ystäväni).

Sana es tarkoittaa olla-verbiä. Samaa sanaa käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa. Kieltomuodossa käytetään sen edellä tai sijasta sanaa no, joka tarkoittaa ei.

da es Sara. = Hän on Sara.
da no es Sara. = Hän ei ole Sara.

mau es hevan. = Kissa on eläin.
haus no es hevan. = Talo ei ole eläin.

Voit kertoa itsestäsi sanomalla mi es ja sen perään sanan, joka kuvaa sinua.

mi es gud. = Minä voin hyvin.
mi es man. = Minä olen mies.
mi es fem. = Minä olen nainen.
mi es nobi. = Minä olen muunsukupuolinen.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Kuka sinä olet?
 2. Minä olen Tomas.
 3. Kuka on sinun ystäväsi?
 4. Hän on Sara.
 5. Mikä on sinun nimesi?
 6. Minun nimeni on ...........

Sanasto

da hän tai se
da se hänen, sen
es olla
fem nainen
frende ystävä
gud hyvä
hevan eläin hu kuka
kua mikä
man mies
mau kissa
mi minä
mi se minun
nam nimi
no ei
tu sinä
tu se sinun

Harjoitusten vastaukset

 1. tu es hu?
 2. mi es Tomas.
 3. hu es tu se frende?
 4. da es Sara.
 5. tu se nam es kua?
 6. mi se nam es ...........

Tervehtiminen

sal = Terve!

Näin ihmiset tervehtivät toisiaan panduniaksi. He sanovat sal. Samaa sanaa voi käyttää sekä tervehtimiseen että hyvästelemiseen.

sal = Näkemiin!

Sana sal tarkoittaa tervehdystä. Toisaalta se tulee latinan tervehdyksestä salve ja sen sukulaissanoista, kuten ranskan salut. on alkujaan arabian kielen sana, joka tarkoittaa hyvinvointia ja rauhaa, Toisaalta se tulee Lähi-idässä yleisestä tervehdyksestä, joka on šlaam arameassa, jota Jeesus puhui, šalom hepreassa ja salaam arabiassa. Nykyään se on yleinen tervehdys monessa Afrikan, Aasian ja Euroopan maassa.

Pandunia on keinotekoinen maailmankieli, joka lainaa sanoja maailman kaikista osista.

Sana sal toimii sellainaan myös verbinä "tervehtiä".

mi sal tu. = Minä tervehdin sinua.
tu sal mi. = Sinä tervehdit minua.

Nämä ovat aktiivisia lauseita. Aktiivissa lauseissa tekijä eli subjekti tekee teon eli verbin kohteelle eli objektille. Siis lauseessa mi sal tu ensimmäinen sana, mi, on subjekti, sal on verbi, ja tu on objekti. Juuri tämä järjestys, subjekti, verbi ja objekti, on normaali sanajärjestys panduniassa.

Lauseen sanajärjestys: Subjekti + verbi + objekti

Pandunian yksikön persoonapronominit ovat: mi ('minä'), tu ('sinä') ja da ('hän, se'). Huomasithan että pronominit pysyivät koko ajan samoina edellisissä esimerkkilauseissa? Pandunian sanat eivät taivu sijamuodoissa. Ne pysyvät koko ajan samoina riippumatta siitä, mikä niiden asema lauseessa on.

Panduniassa lauseita voi lyhentää jättämällä pois ilmeiset pronominit.

mi sal tu! = Minä tervehdin sinua.
sal tu! = Tervehdin sinua! (On ilmiselvää että puhuja tervehtii.)
sal! = Tervehdys! (On ilmiselvää että kuulijaa tervehditään.)

Toinen panduniassa käytetty kansainvälinen tervehdys on halo. Voit valita vapaasti, kumpaa sanaa haluat käyttää tervehtimiseen.

halo! = Hei!

Lauseen sal tu malli on kätevä, kun ihmisiä tervehditään nimen, sukulaisuussuhteen, ammatin tai muun roolin mukaan.

halo, toni! = Terve, Toni!
sal, mama! = Hei, äiti!
halo, papa! = Hei, isä!
sal, shefe! = Terve, pomo!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Sinä tervehdit häntä.
 2. Äiti tervehtii isää.
 3. Hei äiti!
 4. Näkemiin!

Sanasto

sal, salam, halo tervehdys, terve, hei
mama äiti, mamma
papa
isä
shefe pomo, päällikkö

Harjoitusten vastaukset

 1. tu sal da.
 2. mama sal papa.
 3. sal mama!
 4. sal!

Pyytäminen

Keskustelu


Kuva: macrovector

halo, cin pa! = Hei, isoisä!
halo! plis side. = Hei! Istu, ole hyvä!
danke. = Kiitos.
plis yam kafe o cha. = Joisitko kahvia tai teetä?
ama mi un li yam cha! danke. = Mutta minähän juon vain teetä! Kiitos.
...
chin pa, mi mus go a nun. = Isoisä, Minun täytyy lähteä nyt.
okei. plis sal tu se mama! = OK. Kerro terveisiä äidillesi!
mi sal da. sal reste! = Min kerron. Hei hei!
sal go! = Hei hei!

Kielioppia

Pandunian persoonapronominit ovat mi ('minä'), tu ('sinä') ja da ('hän, se'). Kuten suomessa, myös panduniassa persoonapronomineilla ei jaotella sukupuolta. Kaikkia edellä mainittuja persoonapronomineja käytettään seuraavassa esimerkkilauseessa.

mi plis tu sal da. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.

Lauseessa on niin sanottu saranarakenne. Ensimmäinen verbi, plis = pyytää, saa kohteekseen sanan tu, joka toimii samaan aikaan toisen verbin, sal = tervehtiä, tekijänä. Sen kohteena on da. Niinpä sanalla tu on kaksi roolia: (1) ensimmäisen verbin kohde eli objekti ja (2) toisen verbin tekijä eli subjekti. Se toimii siis ikään kuin saranana kahden verbin välissä.

Saranarakenne: subjekti + verbi¹ + object/subjekti + verbi² + objekti

Saranarakenne on yleinen panduniassa.

Muistatko, että panduniassa on sallittua jättää pronomini pois silloin, kun se tunnetaan ilman muuta? Toisin sanoen puhuja voi turvallisin mielin olettaa, että kuulijat tietävät mistä tai kenestä hän puhuu, eikä hänen tarvitse jatkuvasti toistaa niitä. Tällä tavalla lauseista voi tehdä lyhyempiä.

mi plis tu sal da. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.
plis sal da. = (Pyydän,) tervehdi häntä.

Huomasitko miten sanan plis rooli muuttui hieman kahdessa edellisessä lauseessa? Sanan merkitys ei muuttunut, mutta sen käyttötapa muuttui. Eräissä kielissä pyyntöjen muodostamiseen käytetään apusanaa kuten englannissa please ja saksassa bitte. Suomessa käytetään ilmaisua "ole hyvä" tai verbin isi-muotoa. Sen sijaan panduniassa käytetään yksinkertaisesti pyytämistä tarkoittavaa verbiä yksinään, sillä kuulija toki tietää kuka pyytää.

Lauseen plis sal da rakennetta voi hyödyntää kaikenlaisten kohteliaiden pyyntöjen ilmaisemiseen.

plis side. = Istu, ole hyvä.
plis don kafe. = Antaisitko kahvia.
plis don cha. = Antaisitko teetä.
plis yam cha. = Ottaisitko teetä.
plis safi kamar. = Siivoaisitko huoneen.

Käskyt aloitetaan sanalla amir ('käskeä, komentaa'). Käskylauseiden rakenne on sama kuin pyyntölauseiden.

amir don cha. = Anna teetä!
amir safi kamar. = Siivoa huone!

Käytännössä napakat käskyt voi tehdä myös pelkällä verbillä ja käskevällä äänellä.

safi da! = Siivoa se!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sanaston jälkeen.

 1. Hän juo teetä.
 2. Pomo pyysi häntä istumaan.
 3. Ota kahvia tai teetä (ole hyvä).
 4. Äiti pyysi minua siivoamaan huoneen.
 5. Pomo istuu ja juo kahvia.

Sanasto

amir käskeä, komentaa
cha tee
don antaa
e ja
go mennä
kafe kahvi
kamar huone
mus pitää, täytyä
o tai, vai
plis pyytää; ole hyvä
safi siisti; siistiä, siivota
side istua
danke kiitos
un li vain, ainoastaan
yam syödä tai juoda

Harjoitusten vastaukset

 1. da yam cha.
 2. da shefe plis da side.
 3. plis yam kafe o cha.
 4. mama plis mi safi kamar.
 5. shefe side i yam kafe.

"Kyllä vai ei" -kysymykset

Keskustelu


Kuva: pikisuperstar

sal! sual tu yam kafe o cha? = Terve! Joisitteko kahvia vai teetä?
cha. = Teetä.
tu ne? = Entä sinä?
mi no bashe pandunia... = En osaa panduniaa...
perdon! sual da yam cha? = Anteeksi! Haluaisiko hän teetä?
no. da no yam cha. da yam kafe. = Ei, hän ei juo teetä. Hän juo kahvia.
sual tu yam supe? = Saisiko olla keittoa?
ye. = Kyllä.
sual da yam supe? = Haluaisiko hän keittoa?
no yam. = Ei.
danke. mi don un cha e un kafe e un supe pos ten minute. = Kiitos. Minä tuon yhden teen, yhden kahvin ja yhden keiton kymmenen minuutin päästä.

Kysyminen

Kysymykset joihin vastataan "kyllä" ja "ei" muodostetaan samalla saranarakenteella kuin pyynnöt, joissa käytetään sanaa plis. Kysymyslauseet aloitetaan sanalla sual ('kysyä').

mi sual tu yam cha. = Minä kysyn, juotko sinä teetä. sual tu yam cha? = Juotko sinä teetä?
sual yam cha? = Juotko teetä?

Pyynnöt on yleensä osoitettu ihmiselle, joille puhutaan, mutta kysymykset usein koskettavat muita ihmisiä. Sen vuoksi kysymyslauseeseen jätetään yleensä jälkimmäinen pronomini jäljelle. Sen voisi jättää pois vain kun on ilmiselvää, ketä kysymys koskee.

sual da yam cha? = Juoko hän teetä?
sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
sual vi yam sui? = Juommeko me vettä?

Tietysti myös yleis- ja erisnimiä voi käyttää kysymyksissä.

sual shefe yam kafe? = Juoko päällikkö kahvia?
sual papa safi kamar? = Siivoaako isä huoneen?
sual Niki bashe pandunia? = Puhuuko Niki panduniaa?

Vastaaminen

Kyllä-vai-ei kysymyksiin vastataan ye ('kyllä') tai no ('ei').

sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
ye. = Kyllä.
sual da yam supe? = Syökö hän keittoa?
no. = Ei.

Vastata voi myös perusteellisemmin.

sual tu yam kafe? = Juotko sinä kahvia?
ye. mi yam kafe. = Kyllä. Minä juon kahvia.
sual da yam kafe? = Juoko hän kahvia?
no. da no yam kafe. = Ei. Hän ei juo kahvia.

Toinen tapa vastata myöntävästi on kysymyksen verbin toistaminen.

sual tu yam sui? = Juotko sinä vettä?
yam. = Juon.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Puhutko panduniaa?
 2. Kyllä minä puhun panduniaa.
 3. Juoko äiti kahvia?
 4. Ei, hän ei juo kahvia.
 5. Syökö hän keittoa?
 6. Ei syö.

Sanasto

bashe puhua kieltä
minute minuutti
perdon anteeksi
pos jälkeen
sual kysyä
sui vesi
supe keitto, soppa
ten kymmenen
un yksi (1)
ye kyllä

Harjoitusten vastaukset

 1. sual tu bashe pandunia?
 2. ye. mi bashe pandunia.
 3. sual mama yam kafe?
 4. no. da no yam kafe.
 5. sual da yam supe?
 6. (da) no yam.

Ein sanominen

Edellisellä tunnilla opitte vastaamaan kysymyksiin ye ja no. no on siis kieltosana. Kun verbin eteen lisätään no, myöntölauseesta tulee kieltolause.

mi sal tu. = Minä tervehdin sinua.
mi no sal tu. = Minä en tervehdi sinua.

Käsitteellisesti kieltäminen tarkoittaa kielletyn sanan olemattomaksi toteamista. Lauseessa mi no sal tu kieltosana no kieltää tervehtimisen olemassaolon. Panduniassa kieltosana vaikuttaa aina seuraavaan sanaan. Siis eri asiat tulevat kielletyksi, kun kieltosanan paikka lauseessa muuttuu.

mi plis tu safi kamar. = Minä pyydän sinua siivoamaan huoneen.
mi no plis tu safi kamar. = Minä EN pyydä sinua siivoamaan huonetta.
mi plis tu no safi kamar. = Minä pyydän sinua ETTET siivoa huonetta.

Kielletty sana voi olla mitä tahansa tyyppiä: verbi, pronomini, substantiivi, adjektiivi tai jopa lukusana.

da no have mau. = Hän ei omista kissaa.
da have no mau, ama vaf. = Hän ei omista kissaa vaan koiran.
no da, ama mi have mau. = Ei hän vaan minä omistan kissan.
mi have no un, ama du mau. = Minula ei ole yhtä vaan kaksi kissaa.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Hän ei siivonnut huonetta.
 2. Yksi kuppi ei ole tyhjä.
 3. Kaksi koiraa ei syö keittoa.
 4. Hän ei omista koiria ja kissoja.
 5. Pomo juo teetä mutta ei kahvia.
 6. Äiti ei omista koiraa vaan kaksi kissaa.

Sanasto

ama mutta, vaan
du kaksi
hali tyhjä
have omistaa
kupa kuppi, muki, lasi
mau kissa
vaf koira
siro nolla

Harjoitusten vastaukset

 1. da no saf kamar.
 2. un kupa no hali.
 3. du vaf no yam supe.
 4. da no have vaf e mau. / da have no vaf e no mau.
 5. shefe yam cha ama no kafe.
 6. mama have no vaf ama du mau.

Muita kysymyksiä

Asioiden kysymiseen käytetään kysymyssanoja kua ('mikä') ja hu ('kuka').

da es hu? = Mikä se on? / Kuka hän on?
da es kua jen? = Kuka (henkilö) hän on?
da es kua ting? = Mikä (asia) se on?

kua jen kom? = Kuka tulee? (jen = henkilö)
tu yam a kua tem? = Mihin aikaan sinä syöt? (tem = aika)
von danse a kua vei? = Miten tanssitaan? (vei = tapa)

Miksi-kysymykset aloitetaan sanomalla kua sabab ('minkä vuoksi').

kua sabab tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?

Miksi-kysymykseen vastataan panemalla sana sabab ennen syytä. sabab

kua sabab tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?
of sabab di es kavai. = Sen takia että ne ovat söpöjä.

Sanaa sabab voi käyttää syyn ilmaisemiseen silloinkin, kun ei vastata kysymykseen.

mi suka mau of sabab di es kavai = Minä tykkään kissoista sen takia, että ne ovat söpöjä.

Harjoituksia

 1. Kuka tykkää keitosta?
 2. Isä tykkää.
 3. Milloin hän tulee?
 4. Kymmenen minuutin päästä.
 5. Miksi hän ei juo?
 6. Koska hän ei tykkää kahvista ja keitosta.

Sanasto

danse tanssia
kom tulla
jen henkilö
mode tapa
suka tykätä, pitää
tem aika

Harjoitusten vastaukset

 1. hu suka supe?
 2. papa suka.
 3. kua tem da kom?
 4. pos des minute.
 5. kua sabab da no yam?
 6. of sabab da no suka kafe e supe.

Mennyt, nykyinen ja tuleva

Expressing time

Pandunian kaikki verbit ovat taipumattomia. Jokaisella verbillä on siis vain yksi muoto, jota käytetään kaikissa aikamuodoissa. Ne siis muistuttavat joitakin suomen kielen verbejä, kuten imuroida ja nauttia, jotka ovat kaikissa aikamuodoissa samoja ainakin joissakin persoonissa.

mi suka da. = Minä nautin siitä (äsken/nyt/pian).

Ero on siinä, että kaikki pandunian verbit ovat sellaisia! Esimerkiksi mi yam ban voi tarkoittaa sekä 'minä söin leipää' että 'minä syön leipää', mutta tavallisesti vain toinen merkitys sopii asiayhteyteen. Esimerkiksi, kun on päivä ja puhe on aamiaisesta, lause viittaa luonnollisesti menneeseen aikaan.

mi yam ban a da hir suba yam. = Minä söin leipää tänään aamiaisella.

Mennyttä, nykyistä ja tulevaa tarkoittavat apuverbit ovat did ('ennen'), nun ('nyt') ja vil ('myöhemmin'). Ajan apuverbit tulevat ennen pääverbiä.

mi did bate da. = Minä löin sitä (ennen).
mi nun bate da. = Minä lyön sitä (nyt).
mi vil bate da. = Minä lyön sitä (tulevaisuudessa).

Kuten huomaat, verbi ei taivu aikamuodoissa. Verbi bate ('lyödä') pysyy samana kaikissa aikamuodoissa.

Yksinkertaisuuden vuoksi ajan ilmausta ei tarvitse toistaa jatkuvasti. Olisi kömpelöä jankuttaa, että minä heräsin aamulla, harjasin hampaat aamulla, söin aamulla ja luin lehteä aamulla. Riittää, että sanotaan yhden kerran, että se kaikki tapahtui aamulla. Siis ajan ilmaus mainitaan vain kerran alussa. Seuraava ajan ilmaus tarvitaan vasta sitten, kun siirrytään puhumaan toisesta ajankohdasta.

mi did have un mau. = Minä omistin ennen kissan.
da es gud mau. = Se oli hyvä kissa.
mi nun have un vaf. = Minulla on nyt koira.

Mikä tahansa ajan ilmaisu kelpaa aikamuodon asettamiseksi. Silloin ei tarvita muita aikaa ilmaisevia sanoja.

mi be gene a nen 2003. = Minä synnyin vuonna 2003.
da safi da kamar a pos den. = Hän siivoa huoneen huomenna.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Minun pomoni juhlii tulevaisuudessa.
 2. Minulla oli kaksi koiraa.
 3. Sinä juot kahvia nyt.
 4. Hän siivosi huoneen eilen.
 5. Kissa juo maitoa huomenna.
 6. Sinun äiti juhli eilen illalla.

Sanasto

did ennen
nun nyt, nykyään
vil tulevaisuudessa
pre aikaisempi, edellinen
den päivä, vuorokausi
noche
bate lyödä
ban leipä
suba yam aamiainen
milke maito

Harjoitusten vastaukset

 1. mi se shefe vil feste.
 2. mi did have du vaf.
 3. tu nun yam supe.
 4. da safi kamar a preden.
 5. mau yam milke a posden.
 6. tu se ma feste a prenoche.