Hyppää sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä

Kuinka moni osaa panduniaa?

Tällä hetkellä panduniaa osaa muutama kymmenen harrastajaa. Sitä opetellaan pikemmin huvin kuin hyödyn vuoksi.

Miten voin edistää pandunian leviämistä?

Opiskele panduniaa! Puhu sitä muiden kanssa! Kerro siitä muille! Kirjoita juttuja, tee videoita, podcasteja, musiikkia jne.

Voit myös auttaa tämän internetsivuston kanssa kääntämällä sen toiselle kielelle, täydentämällä tai korjaamalla virheitä. Tämän sivuston sisältö on tallessa GitHubissa. Voit myös lähettää korjauksia ja ehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen risto@pandunia.info

Milloin pandunia on luotu?

Pandunian tekijät alkoivat työskennellä yhdessä vuonna 2005. Alusta lähtien päämääränä oli luoda kansainvälinen apukieli, joka olisi maailmanlaajuisesti tasapuolinen. Kehityksen aikana on kokeiltu monia eri lähestymistapoja ja ratkaisuja. Nimi pandunia keksittiin jo vuonna 2007, mutta kieli alkoi saada lopullisen muotonsa vasta vuoden 2017 kuluessa – tosin kielethän kehittyvät koko ajan!

Mitä pandunian lippu esittää?

Pandunian lippu kuvastaa yleismaailmallista tasavertaisuutta. Lipun tausta on tumman sininen. Ympyrä esittää sinistä planeettaamme ja sen päälle on asetettu yhtäsuuruusmerkki valkoisella.

Mistä pandunian sanat ovat peräisin?

Pandunian sanat tulevat kaikkialta maailmasta. Vieraile Pandunia lexi a dunia karte -sivustolla nähdäksesi kaikki Pandunian perussanat maailman kartalla.

Yhteisen maailmankielen pitäisi olla sekoitus kaikista maailman kielistä. Sen vuoksi pandunialla on kaikkien maailman kielten kanssa ainakin muutama yhteinen sana. Kaikki maailman kielet ovat yhteydessä toisiinsa jotakin kautta. Pandunia lainaa sanansa sellaisista vaikutusvaltaisista kielistä, joista muutkin kielet omaksuvat sanoja.


Kuva. Tämä pylväsdiagrammi näyttää, kuinka iso prosenttiosuus pandunian perussanoista on samanlaisia lähdekieliin verrattuna.


Kuva. Tämä piirakkakaavio näyttää, kuinka suuri vaikutus eri lähdekielillä on panduniaan.

Alla oleva verkostokaavio näyttää, kuinka paljon yhteisiä pandunian sanoja lähdekielillä on keskenään Ympyrät esittävät pandunian 20 lähdekieltä. Mitä suurempi ympyrä on, sitä enemmän panduniaan on lainattu perussanoja siitä. Ympyröiden välillä olevat viivat kertovat, kuinka paljon yhteistä lähdekielillä on suhteessa panduniaan. Mitä paksumpi viiva on, sitä enemmän viivan yhdistämillä kielillä on yhteistä keskenään.


Kuva. Tämä verkostokaavio näyttää, kuinka paljon yhteisiä pandunian sanoja lähdekielillä on keskenään.

Miksi pandunian maskotti on vesinokkaeläin?

Vesinokkaeläin (panduniaksi batokrote) on munia muniva, ankannokkainen, majavanhäntäinen ja saukonräpyläinnen otus, joka asuu Itä-Australiassa. Se on erikoinen otus ja juuri sen vuoksi se on sopiva maskotti pandunialle, joka on myös erikoislaatuinen sekoitus eri kielten sanoista ja rakenteista idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä.

Pandunia ei istu mihinkään perinteiseen kielikategoriaan ja myös siinä suhteessa se muistuttaa vesinokkaeläintä, joka myös on ainutlaatuinen.

Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Haluan muuttaa panduniasta jotakin. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos haluat tehdä pienen muutoksen, sinun kannattaa kokeilla sen toimivuutta käytännössä muiden ihmisten kanssa. Jos se todella on hyvä muutos, muut ihmiset alkavat käyttää sitä ja se leviää.

Keinotekoisten kielten piirissä on yleistä luoda uusia kieliä vanhojen pohjalta. Esperanto on tullut kuuluisaksi siitä, että sen pohjalta on luotu sadoittain parannettuja esperantoja, mutta tosiasiassa lähes kaikki niistä ovat painuneet unholaan. Esperanto on yhä lajissaan tunnetuin ja suosituin.

On parempi, että on yksi suuri kieli ja monta murretta kuin monta keskenään kilpailevaa kieltä.

Mitkä kielet ovat vaikuttaneet pandunian syntyyn?

Pandunia on saanut vaikutteita sekä luonnollisista että keinotekoisista kielistä.

 • Luonnolliset taipumattomat kielet olivat tärkeä malli. Esimerkiksi saranarakenne on peräisin suoraan kiinan kielestä.
 • Aikaisemmat keinotekoiset kielet toimivat inspiraation lähteenä.
  • Esperanto, Ido ja Novial vaikuttivat pandunian rakenteeseen
  • mutta loppujen lopuksi kieliopista muotoiltiin yksinkertaisempi
 • Luonnolliset yhteyskielet eli niin sanotut pidžinit ja kreolit olivat myös tarkastelun kohteena. On mielenkiintoista huomata, että kun eri kieliä puhuvat ihmiset joutuvat tekemisiin toistensa kanssa, he luovat spontaanisti yhteisen kielen, joka on aina erittäin yksinkertainen — riippumatta siitä kuinka monimutkaisia kieliä he puhuvat syntyjään.

Apukieli

Miten pandunia eroaa muista apukielistä?

 • Pandunia on joustava ja ystävällinen vasta-alkajia kohtaan. Meidän mielestä apukielen tarkoitus on onnistunut viestintä, ei kielen osaaminen pilkulleen oikein.
 • Pandunian sanasto on tasapuolisesti maailmanlaajuinen. Siinä on sanoja kaikilta mantereilta: Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Amerikoista.
  • Kansainvälisyys on sanaston tärkein mittari. Kaikki pandunian sanat ovat kansainvälisiä sanoja jossakin päin maailmaa.
  • Useimma muut apukielet käyttävät vain läntistä sanastoa, mikä ei meidän mielestä vastaa maailmankielen ihannetta.
 • Pandunian kielioppi on tiivis mutta joustava. Panduniassa on vain muutamia kielioppirakenteita, joita sovelletaan uudestaan ja uudestaan eri tasoilla.
 • Pandunia on aidosti neutraali kieli.

Yllä mainittuja pandunian ominaispiirteitä saattaa esiintyä muissakin kielissä, mutta kokonaisuutena se on ainutlaatuinen.

Kuinka paljon esperanto vaikutti pandunian syntyyn?

Alussa Esperanto oli tärkeä innoituksen lähde. Ilman esperantoa panduniaa ei olisi koskaan alettu tekemään. Mutta varsinaisessa lopputuloksessa esperanton vaikutus on hyvin pieni. Pandunia on aivan erilainen kieli niin rakenteeltaan kuin sanastoltaankin.

Tuntevatko pandunian tekijät apukielten historiaa?

Kyllä. Tässä on tärkeimpiä asioita, mitä apukielten historiasta voi oppia.

 • Yli 99% apukielistä ei jää elämään.
 • Ilman mitään esikuvaa luodut apukielet (niin sanotut a-prioriset kielet) harvoin saavat suosiota.
 • Luonnollisia kieliä muistuttavat apukielet saavat paremmin suosiota, mutta liika luonnollisuus ei myöskään toimi.
 • Monen samantyyppisen kielen joukosta vain yksi voi menestyä.
 • Menestys voi olla lyhytkestoista. (Muistakaa volapük ja ido.)
 • Järkisyyt eivät selitä kokonaan kielten menestystä. "Paras" kieli ei välttämättä voita.
 • Suuret kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneet kansakunna ja Euroopan unioni, eivät panosta apukieliin. Siksi menestyksen täytyy alkaa ruohonjuuritasolta.

Onko pandunian tarkoitus korvata englanti?

Panduniaa ei ole tarkoitettu korvaamaan englantia tai mitään muutakaan kieltä. Ihmisillä on taito puhua useita kieliä ja he puhuvat eri kieliä eri asioita varten. Joku voi puhua yhtä kieltä kotona, toista töissä ja kolmatta matkoilla. Voimme kuvitella maailman, jossa englantia, suomea ja kaikkia muita kieliä yhä puhutaan ja myös panduniaa niiden lisäksi.

Tavallaan englantia ei koskaan korvata millään muulla kielellä. Ne jotka käyttävät sitä nyt, käyttävät sitä myös jatkossa. Mutta jokainen uusi sukupolvi valitsee, mitä kieltä he haluavat käyttää keskenään. Joten uutta maailmankieltä tullaan puhumaan uudessa maailmassa. Ehkä se on yhä englanti, ehkä erilainen englannin versio tai kokonaan eri kieli. Joka tapauksessa kielten maailmaa muuttuu luonnollisesti. Ennen puhuttiin eri kieliä ja tulevaisuudessa puhutaan taas eri kieliä.

Jokainen saa vapaasti puhua pandunia, englantia tai mitä kieltä haluaa.

Kielioppi ja sanasto

Miksi pandunian sanat ovat niin taipumattomia?

Pandunian kehityksen aikana kokeiltiin useita erilaisia kielioppeja. Tärkein valinta tehtiin esperantomaisen kokoavan sanarakenteen ja taipumattoman sanarakenteen välillä.

 1. Kokoavassa kieliopissa jokainen sana koostuu eroteltavista osista. Esimerkiksi esperanton sana "hundoj" (koirat) koostuu kolmesta osasta: hund- (koira), -o- (substantiivin tunnus) ja -j (monikon tunnus).
 2. Taipumattomassa kielessä jokainen sana on jakamaton. Esimerkiksi yleiskiinassa sana "meidän" koostuu kolmesta osasta: wǒ (minä), men (monikon tunnus) ja de (omistuksen tunnus). Sitten ne vain pannaan yhteen: wǒmende, 我们的.

Pandunia on pitkälti joskaan ei täysin taipumaton kieli. Mm. persoonamuodot, aikamuodot, yksikkö ja monikko ilmaistaan irrallisilla sanoilla.

Verrataan samaa tarkoittavaa lausetta esperantossa ja panduniassa. Sanojen osat on erotettu toisistaan pystyviivalla.

Esperanto: Mi  vol|as vid|i via|j|n du  bel|a|j|n okul|o|j|n nun.
Pandunia: mi  vol  vide tu se  du  sundar  yen    na zai.
      Minä haluan nähdä sinun  kaksi kaunista silmää   nyt.

Eikö sanan "salam" pitäisi tarkoittaa rauhaa?

Monessa kielessä tervehdyssana liittyy rauhaan, terveyteen tai hyvinvointiin. Suomessa sanotaan "terve" ja kiinassa "nǐ hǎo" (sinä hyvä). Pandunian sana salam on peräisin seemiläisten kielten sanajuuresta SLM, jonka merkitys kattaa mm. turvallisuuden, rauhan ja terveyden. Samoin länsimaisten kielten "salut" tarkoittaa alunperin latinassa turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Näin ollen sanan salam merkitys on laajempi kuin vain rauha ja tervehdyksenä se tarkoittaa muutakin kuin tulemista rauhan aikein. Salam tarkoittaa hyvinvointia yleensä ja sitä käytetään toivottamaan toisille hyvää kaikissa tilanteissa kuten tavatessa, onnitellessa ja toivottaessa hyvää matkaa. Esimerkkejä löydät tulkkisanakirjan ensimmäisestä luvusta!