Hyppää sisältöön

8. Verbit

Yleistä

Verbi tarkoittaa tekemistä tai tapahtumista, esim. syödä, puhua, katsoa, ajatella. Verbit ovat taipumattomia panduniassa. Sellaiset seikat kuin persoona, aika- ja tapamuoto ilmaistaan verbistä irrallaan olevilla sanoilla eikä taivuttamalla verbiä niin kuin suomen kielessä.

Persoona ja luku

Verbin subjekti ilmaisee sen persoonan ja luvun. Esimerkiksi, verbi es ('olla') on samassa muodossa kaikissa persoonissa.

mi es frende. – Minä olen ystävä.
tu es frende. – Sinä olet ystävä.
da es frende. – Hän on ystävä.
vi es frende. – Me olemme ystäviä.
yu es frende. – Te olette ystäviä.
di es frende. – He ovat ystäviä.

Subjektina voi olla myös substantiivi.

mau es hevan. – Kissa on eläin.

Ajan ja tavan ilmaiseminen

Panduniassa ilmaistaa aikaa ja tapaa apuverbeillä, jotka ovat ennen pääverbiä. Apuverbien keskinäinen järjestys on ajankohta, tapa ja ajan kulku.

Ajan kohta

Pandunia ilmaistaa aikaa kahdella tavalla. Ensimmäisellä tavalla ilmaistaan ajan kohtaa suhteessa puheena olevaan hetkeen eli menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. The marker did ilmaisee mennyttä aikaa, nun nykyistä aikaa ja vil tulevaa aikaa. Ajan kohdan voi ilmaista myös erilaisilla ajan ilmauksilla, kuten eilen, huomenna ja kaksi tuntia sitten.

man did yam ban. – Mies söi (ennen) leipää.
man nun yam ban. – Mies syö (nyt) leipää.
man vil yam ban. – Mies tulee syömään (tulevaisuudessa) leipää.

Menneisyyden tuleisuus voidaan ilmaista kahdella ajankohdan apuverbillä.

man did vil yam ban. – Mies aikoi (menneisyydessä) syödä (tulevaisuudessa) leipää.

Ajan kulku

Ajan kulkua eli aspektia ilmaisevilla apuverbeillä ilmaistaan tekemisen kestoa ja vaikutusta ajan virrassa. Panduniassa on kaksi ajan kulkua ilmaisevaa apuverbiä bi ja haf.

Apuverbi bi ilmaisee, että tekeminen on meneillään puheena olevalla hetkellä. Puheena oleva hetki voidaan ilmaista ajankohdan apuverbillä.

man bi yam ban. – Mies oli tai on syömässä leipää.
man did bi yam ban. – Mies oli syömässä leipää.
man nun bi yam ban. – Mies on syömässä leipää.
man vil bi yam ban. – Mies tulee olemaan syömässä leipää.

Apuverbi haf ilmaisee, että tekeminen on päättynyt ja sen seuraukset vaikuttavat puheena olevaan hetkeen. Puheena oleva hetki voidaan ilmaista ajankohdan apuverbillä.

man haf yam ban. – Mies oli tai on syönyt leipää.
man did haf yam ban. – Mies oli syönyt leipää.
man nun haf yam ban. – Mies on syönyt leipää.
man vil haf yam ban. – Mies tulee olemaan syönyt leipää.

Konditionaali

Konditionaali eli ehtotapa ilmaisee, että teko tai tapahtuma riippuu toisesta teosta tai tapahtumasta. Konditionaalia ilmaistaan panduniassa apuverbillä vud, mikä vastaa suomen kielen verbin isi-muotoa. Sitä käytetään sekä päälauseessa että alisteisissa sivulauseissa.

mi vud van yam. – Minä haluaisin syödä.
mi vud go to Dubai. – Minä menisin Dubaihin.
mi vud go, if tu vud las mi. – Minä menisin, jos sinä päästäisit minut.
tu no vud es suka, if mi vud go. – Sinä et olisi iloinen, jos minä menisin.