Hyppää sisältöön

4. Pronominit

Persoonapronominit

Yksikkö Monikko
mi vi
minä me
tu yu
sinä te
da di
hän he

Persoonapronominien omistusmuodot muodostetaan partikkelilla se.

Yksikkö Monikko
mi se vi se
minun meidän
tu se yu se
sinun teidän
da se di se
hänen heidän

Persoonapronominit korvaavat kokonaisia lausekkeita.

un yun man sta haus. da lete un buk.Yksi nuori mies on kotona. Hän lukee kirjaa.

Refleksiivipronomini

sef = itse

Refleksiivipronominia sef käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa.

mi vize sef. – Minä näen itseni.
da vize sef. – Hän näkee itsensä.
vi vize sef. – Me näemme itsemme.

Sen omistusmuoto on sef se.

da vize sef se muka a mirer. – Hän näkee kasvonsa peilissä.

Sana unotre viittaa tekijöihin vastavuoroisesti.

unotre – toinen toistaan, toisiaan

mi e tu vize unotre. – Sinä ja minä näemme toisemme.
vi vize unotre. – Me näemme toisemme.

Osoittava pronomini

Osoittava pronomini on:

da – tämä, tuo, se
di – nämä, nuo, ne

Pronomini da hir osoittaa puhujan lähellä oleviin asioihin, ja pronomini da der osoittaa puhujasta kaukana oleviin asioihin.

tu van da der buk, he? – Haluatko sinä tuon kirjan?
no, mi van da hir buk, no da der. – Minä haluan tämän kirjan, en tuota.

Panduniassa osoittavat pronomiinit toimivat subjekteina ja objekteina samalla tavalla kuin substantiivit.

da hir es gud. – Tämä on hyvä.
da der es bad. – Tuo on huono.
tu van da hir, he? – Haluatko sinä tämän?
no, mi van da der. – Ei, minä haluan tuon.

Kysymyspronominit

Panduniassa on kaksi kysyvää pronominia.

kua? – mikä
hu – kuka

Kysymyssana sijoittuu lausekkeessa kysyttävän asian paikalle. Sitä ei siis sijoiteta lausekkeen alkuun toisin kuin yleensä suomen kielessä.

kua es da? – Mikä se on?
hu es da? – Kuka hän on?
yu van kua? – Mitä sinä haluat?
kua es a meza. – Mitä on pöydällä?
hu es in haus. – Kuka on talossa?

Omistusta kysyvä pronomini rakennetaan samalla tavalla kuin muutkin omistuspronominit.

hu se – kenen

hu se haus es da? – Kenen talo tuo on?

Adjektiivit voi saattaa kyseenalaisiksi sanalla kua li.

kua li nove? – Kuinka uusi?
kua li koste? – Minkä hintainen? Kuinka kallis?
kua li meni? – Kuinka monta?
kua li kam? – Kuinka vähän?
kua li dai? – Kuinka iso?
kua li let? – Kuinka pieni?

tu have kua li dai mau? – Kuinka iso kissa sinulla on?

Pronominimaisten sanojen taulukko

Pro-sanat ovat merkitykseltään pronominimaisia sanoja. Ne ovat joko proadverbeja tai proadjektiiveja, jotka on johdettu pronominista. Pandunian pro-sanat voidaan järjestää säännönmukaisesti taulukkoon kuten alla.

Kategoria Kysyvät Osoittavat Epämääräiset Kaikenkattavat Kieltävät Vaihtoehtoiset Sallivat
ting kua ting da ting som ting evri ting no ting otre ting eni ting
Asia mikä tuo asia jokin kaikki ei mikään toinen, muu mikä tahansa
von kua von da von som von evri von no von otre von eni von
Henkilö kuka tuo henkilö joku jokainen ei kukaan toinen, muu kuka tahansa
have kua von se da von se som von se evri von se no von se otre von se eni von se
Omistus kenen tuon henkilön jonkun jokaisen ei kenenkään toisen kenen tahansa
loke kua loke da loke som loke evri loke no loke otre loke eni loke
Paikka missä tuolla jossakin kaikkialla ei missään toisaalla missä tahansa
tem kua tem da tem som tem evri tem no tem otre tem eni tem
Aika milloin silloin joskus aina ei koskaan toiste milloin tahansa
vei kua vei da vei som vei evri vei no vei otre vei eni vei
Tapa miten siten jotenkin kaikin tavoin ei mitenkään muuten miten tahansa
tipe kua tipe da tipe som tipe evri tipe no tipe otre tipe eni tipe
Laatu millainen tuollainen jonkinlainen kaikenlainen ei minkään lainen toisen lainen millainen tahansa
monta kua monta da monta som monta evri monta no monta otre monta eni monta
Määrä montako noin monta jonkin verran kaikki ei yhtään toisen verran kuinka paljon tahansa