Hyppää sisältöön

3. Sanojen luokittelu

Tämä kielioppi käsittelee pandunian sanaluokkia ja sanajärjestystä. Se on tarkoitettu oppimisen tueksi, mutta parhaiten kielen oppii opettelemalla fraaseja ja keskusteluja.

Opittava on kieli on sitä vaikeampi mitä enemmän siinä on sellaisia piirteitä, jotka ovat kielen oppijalle vieraita. Oppijalle vaikeuksia aiheuttavat mm. epäsäännöllinen kirjoitus, taivutussijat, aikamuodot, toonit, substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutus, kunnioitusmuodot, vokaaliharmonia ja kieliopillinen suku.

Pandunian oppiminen ei ole vaikeaa. Siinä ei ole ainoatakaan edellä luetelluista hankaluuksista, vaan sen sijaan sen kielioppi on helppo ja säännöllinen, sen sanasto on suhteellisen yksinkertainen, ja sitä kirjoitetaan äänteenmukaisesti.

Sisältösanat ja funktiosanat

Sanaluokka on joukko sanoja, joilla on samanlaiset (taivutus)muodot ja joita käytetään lauseissa samalla tavalla. Sanaluokkien yläluokkia ovat sisältösanat ja funktiosanat. Sisältösanojen tehtävä on viitata kielen ulkopuolisiin asioihin, joista puhutaan. Sisältösanoissa on suurin osa lauseen sisältämästä tiedosta. Funktiosanoilla on kielessä lähinnä kieliopillinen tai keskustelun kulkuun liittyvä tehtävä. Ne ylläpitävät lauseiden rakennetta, mutta ne eivät mitään tiettyä asiaa ulkopuolisessa maailmassa. Esimerkiksi sana "että" on funktiosana.

Funktiosanat on helppo tunnistaa panduniassa, koska ne ovat useimmiten yksitavuisia. Sisältösanat sen sijaan ovat lähes aina pitempiä.

Sanaluokat

Funktiosanat voidaan jakaa seuraaviin sanaluokkiin:

  1. Pronominit : puhujaan, puhuteltavaan ja muihin ihmisiin ja asioihin viittaavat sanat.
  2. Prepositiot : sanat, jotka yhdistävät lauseessa kerrotut asiat ja tapahtumat ympäristön olosuhteisiin, kuten aikaan ja paikkaan.
  3. Konjunktiot : lauseita ja lausekkeita yhdistävät sanat.

Sisältösanat voidaan jakaa seuraaviin sanaluokkiin:

  1. Substantiiviit : esineitä, asioita, paikkoja ja henkilöitä nimeävät sanat.
  2. Verbit : toimintaa, tekemistä ja olemista ilmaisevat sanat.
  3. Määritteet : substantiivin tai verbin laatua ilmaisevat sanat.
  4. Lukusanat : lukua ja määrää ilmaisevat sanat.

Panduniassa sisältösanojen sanaluokka vaihtelee lauseyhteyden mukaan. Ne eivät siis kuulu pysyvästi vain yhteen sanaluokkaan. Esimerkiksi sana love ('rakkaus') voi toimia verbinä, substantiivina tai määritteenä sen mukaan, mikä on sen paikka lauseessa.

mi love tu. – Minä rakastan sinua. (verbi)
tu fikre mi se
love. – Sinä ajattelet minun *rakkauttani. (substantiivi)
mi kitab un love letre. – Minä kirjoitan rakkauskirjettä. (adjektiivi)