Hyppää sisältöön

Panduniaa sana sanalta

Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

sal tervehdys

🙋‍

sal! – Terve!

sal suba! – Huomenta!

sal den! – Päivää!

sal sham! – Iltaa!

sal noche! – Hyvää yötä!

sal yam! – Hyvää ruokahalua!

sal kom! – Tervetuloa!

sal go! – Hyvästi!

sal safar! – Hyvää matkaa!

sal sona! – Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, sal on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan sal lähteitä: ranska salut, arabia سَلَام‏ "salām", heprea שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki selam, hindi सलाम "salām", swahili salaam, indonesia selamat.

danke kiitos

🙏

danke! – Kiitos!

meni danke! – Paljon kiitoksia!

ye, danke. – Kyllä, kiitos.

no, danke. – Ei, kiitos.

danke tu. – Kiitos sinulle.

mi danke tu. – Minä kiitän sinua.

mi danke tu helpe mi. – Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danke tu helpe mi. – Kiitos kun autoit minua.

no yau danke. – Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Ei tarvitse kiittää.)

es olla

mi es Tomas. – Minä olen Tomas.

tu es Sara. – Sinä olet Sara.

aple es frute. – Omena on hedelmä.

Sanan es lähteitä ovat espanjan es, englannin is, saksan ist, ranskan est.

mi minä

mi es Sara. – Minä olen Sara.

mi es Tomas. – Minä olen Tomas.

mi sal mama. – Minä tervehdin äitiä.

mi sal papa. – Minä tervehdin isää.

Sana sal on sekä substantiivi että verbi. Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti.

Sara ye sal Tomas. – Sara tervehtii Tomasta.

sal mama! – Terve, äiti!

sal papa! – Terve, isä!

Sanan mi lähteitä ovat englannin me, hindin मैं (mẽĩ), espanjan me, ranskan me, fulan mi, suahilin mimi.

tu sinä

tu es Tomas. – Sinä olet Tomas.

mi sal tu. – Minä tervehdin sinua.

tu sal mi. – Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

mi love tu. – Minä rakastan sinua.

Sanan tu lähteitä: espanjan tu, venäjän ты (ty), italian tu, ranskan tu.

da hän, se

👥🗣️👉👤

da es man. – Hän on mies.

da es fem. – Hän on nainen.

da es aple. – Se on omena.

da on yleispätevä kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, eläimistä, esineistä ja asioista.

mi sal da. – Minä tervehdin häntä.

Sanan da lähteitä ovat yleiskiinan 他/她 (tā), malaijin dia.

sual kysyä

sual tu es Tomas? – Oletko sinä Tomas?

sual tu es dokter? – Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla sual. Se on tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli niin kuin suomen -ko. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta mi sual tu es dokter (Minä kysyn: sinä olet lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

sual tu gud? – Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
mi gud. – Minä voin hyvin.
tu ne? – Entä sinä?
mi no gud. – Minä en voi hyvin.

Sanan sual lähteitä ovat arabian سؤال (su'āl), hindin सवाल (savāl), malaijin soal, suahilin swali.

ye kyllä

sual tu es Tomas? – Oletko Tomas?

ye, mi es Tomas. – Kyllä, olen Tomas.

sual da es dokter? – Onko hän lääkäri?

ye, da es dokter. – Kyllä, hän on lääkäri.

Sanan ye lähteitä ovat saksan ja, englannin yeah, malaijin ya, korean 예 (ye).

no ei

mi no es Sara. – Minä en ole Sara.

mi no es dokter. – Minä en ole lääkäri.

sual tu gud? – Voitko hyvin?
ye. mi gud. – Kyllä, minä voin hyvin.

sual tu es gud? – Voitko hyvin?
no, mi no es gud. – Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on ennen kiistettyä sanaa.

da no sal mi. – Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: espanjan no, englannin no, ranskan non, persian نه⁩ (na), banglan না (na).

Monikon pronominit

Yksikkö Monikko
mi vi
minä me
tu yu
sinä te
da di
hän he

vi sal yu. – Me tervehdimme teitä.

yu sal di. – Te tervehditte heitä.

di sal vi! – He tervehtivät meitä.

vi es fem. – Me olemme naisia.

yu es man. – Te olette miehiä.

di es aple. – Ne ovat omenoita.

hu kuka?

hu? – Kuka?

hu es tu? – Kuka olet? mi es Tomas. – Minä olen Tomas.

hu es da? – Kuka hän on? da es Sara. – Hän on Sara.

hu es yu? – Keitä te olette?

hu es di? – Keitä he ovat?

kua? mikä? kuka?

kua? – Mitä?

kua es da? – Mikä tuo on?

da es buk. – Se on kirja.

Sanan kua lähteitä ovat ranskan quoi, espanjan cuál, englannin what.

da hir tämä

kua es da hir? – Mikä tämä on?

da hir es aple. – Tämä on omena.

da es rubi aple. – Se on punainen omena.

di sta kua? – Missä he ovat?

di sta hir. – He ovat täällä.

da der tuo

da der es kua? – Mikä tuo on?

da der es aple. – Tuo on omena.

da aple es rubi. – Se omena on punainen.

da es rubi. – Se on punainen.

di sta kua? – Missä he ovat?

di sta der. – He ovat tuolla.

se -n (omistuspartikkeli)

da es kua? – Mikä tämä on?

da es mi se telefon. – Se on minun puhelin.

da hir es hu se? – Kenen tämä on?

da es mi se. – Se on minun.

Omistuspartikkeli se ilmaisee omistusta eli genetiiviä. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten mi se tarkoittaa "minun", tu se tarkoittaa "sinun" jne.

da es hu? – Kuka hän on?

da es mi se frende. – Hän on minun ystävä.

mi es Sara se frende. – Minä olen Saran ystävä.

Lause voi myös päättyä sanaan se.

mau es mi se. Kissa on minun.
mone es vi se. Rahat on meidän.
frende es sara se. Ystävä on Saran.

Sanan se lähteitä ovat englannin 's, saksan -s, afrikaansin se, ranskan son ~ sa, espanjan su.

nam nimi

tu se nam es kua? – Mikä sinun nimesi on?

mi se nam es Tomas. – Minun nimeni on Tomas.

da se nam es kua? – Mikä hänen nimensä on?

da se nam es Sara. – Hänen nimensä on Sara.

Sanan nam lähteitä ovat hindin नाम (nām), persian نام‏‎ (nām), thain นาม (naam), malaijin nama, japanin 名前 (namae), saksan Name, englannin name.

have olla, omistaa

mi have un gud haus. – Minulla on hyvä talo.

da no have pesa. – Hänellä ei ole rahaa.

mi van have un nove telefon. – Minä haluan saada uuden puhelimen.

sual tu have pikin? – Onko sinulla lapsia? mi have du pikin. – Minulla on kaksi lasta.

nou tietää, tuntea

mi nou da. – Tunnen hänet. ~ Tiedän sen.

sual tu nou da der jen? – Tunnetko tuon henkilön?

mi no nou. – En tiedä.

sual yu nou unotre? – Tunnetteko toisenne?

vi nou unotre of long. – Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

helpe auttaa

mi yau helpe. – Minä tarvitsen apua.

sual tu kan helpe mi? – Voitko auttaa minua?

sual mi kan helpe tu? – Voinko auttaa sinua?

mi van helpe tu. – Haluan auttaa sinua.

Osa 2: Ruokailu

yam nauttia, syödä, juoda

sual tu van yam som ting? – Haluaisitko syödä jotakin?

da yam un aple. – Hän syö omenaa.

di yam aple. – He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana aple voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

sual tu yam kafe? – Juotko kahvia?

ye. mi yam kafe. – Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yam sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevää, koska yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi yam kafe e ban. – Minä nautin kahvia ja leipää.

van haluta

sual tu van yam? – Haluaisitko syödä?

tu van yam kua? – Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa kua on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi van yam kafe. – Minä haluan juoda kahvia.

sual tu van yam cha? – Haluaisitko juoda teetä. no. mi no van cha. mi van kafe. – Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu van kua aple? – Minkä omenan haluat? da rubi. – Tuon punaisen.

plis pyytää

mi plis tu yam cha. – Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi plis tu kom haus. – Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi plis tu helpe mi. – Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois. Suomessa käytetään konditionaalia eli isi-muotoa, kun panduniassa käytetään sanaa plis.

plis yam cha. – Joisitko teetä.

plis yam kafe. – Joisitko kahvia.

plis kom haus. – Tulisitko kotiin.

plis helpe mi. – Auttaisitko minua.

shal käskytavan apuverbi

vi shal yam! – Syökäämme!

yu shal yam! – Syökää te!

tu shal yam! – Syö sinä!

yam! – Syö! ~ Syökää!

vi shal go yam! – Menkäämme syömään!

vi shal go haus. – Menkäämme kotiin.

yau tarvita

mi yau helpe. – Tarvitsen apua.

mi yau yam. – Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

sual tu yau yam? – Onko sinulla nälkä?

sual tu yau sui? – Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

perdon anteeksi

perdon! mi no aha. – Anteeksi, minä en ymmärrä.

perdon! da es kua? – Anteeksi, mikä tämä on?

perdon. tu se nam es kua? – Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

sual tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. – Minä ymmärrän.

perdon. mi no aha tu. – Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. – En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha no ting. – En ymmärrä yhtään.

kan osata

mi kan shofe karo. – Osaan ajaa autolla.

da no kan shofe karo. – Hän ei osaa ajaa autolla.

sual tu kan shuli da? – Osaatko korjata sen?

sual tu kan pandunia? – Osaatko panduniaa?

mi kan pandunia. – Minä osaan panduniaa.

mi kan kam pandunia. – Minä osaan vähän panduniaa.

mi no kan english. – Minä en osaa englantia.

perdon. mi no kan tu se bashe. – Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga kua? – Mitä sinä sanoit?

mi loga to tu. – Minä puhun sinulle.

vi loga to unotre. – Me puhumme toisillemme.

von loga "kissa" a kua mode a pandunia? – Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

kissa es kua a pandunia? – Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga "miau". – Kissa sanoo miau.

audi kuulla, kuunnella

audi mi! Kuuntele minua!

mi no kan audi tu. En voi kuulla sinua.

plis loga mor bala. Puhuisitko kovempaa.

mi audi muzike. Minä kuuntelen musiikkia.

tu audi kua tipe li muzike? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vize nähdä

suka vize tu. – Hauska nähdä sinua!

to rivize! – Näkemiin!

vize tu a posden! – Nähdään huomenna!

mi vize da a preden. – Minä näin hänet eilen.

seme tarkoittaa

da hir lexe ye seme kua? – Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" ye seme kua? – Mitä "mau" tarkoittaa?

da seme un tipe of hevan. – Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha da seme kua. – Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitab kirjoittaa

plis kitab tu se adres. – Kirjoittaisitko osoitteesi.

plis kitab da a hir. – Kirjoittaisitko sen tähän!

bashe puhua kieltä, kommunikoida

sual yu bashe pandunia. – Puhutteko te panduniaa?

vi bashe pandunia. – Me osaamme puhua panduniaa.

sual tu kan bashe english? – Osaatko puhua englantia?

franse, espanya, portugal, rus – Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, malayu – Kiinaa, japania, malaijia

arabe, turke, parse, urdu, hindi – Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

suahili, hausa, yoruba, amara – Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

go mennä

go der! – Mene tuonne!

tu go kua? – Minne sinä menet?

mi go haus. – Minä menen kotiin.

mi mus go kua? – Minne minun pitää mennä?

mi mus go to kua jen? – Kenen luoksen minun pitää mennä?

vi shal go! – Menkäämme!

vi shal go a fute – Menkäämme jalan!

kom tulla

plis kom! – Tule tänne!

tu kom of kua? – Mistä sinä tulet?

mi kom of Dubai. – Minä tulen Dubaista.

mi kom haus a pos den. – Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

sual tu safar a tren? – Matkustatko junalla?

vi safar of London to Paris. – Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar es ver long. – Matka on hyvin pitkä.

a luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel a kua? – Missä hotelli on?

hotel a da der dau. – Hotelli on tuolla tiellä.

tu a kua? – Missä sinä olet?

mi a haus. – Olen kotona.

da a kua? – Missä hän on?

da side a kamar. – Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa a voi käyttää yksinään ilman verbiä.

mi verke a... – Työskentelen ...lla.

loju asua

tu loju kua? – Missä sinä asut?

mi loju Singapur. – Asun Singaporessa.

sual tu loju da hir hotel? – Astuko tässä hotellissa?

dele odottaa

plis dele! – Odota!

dele mi! – Odota minua!

di dele vi. – He odottavat meitä.

mi dele tu a hotel. – Minä odotan sinua hotellissa.

Osa 5. Ajanhetken ja -kulun ilmaiseminen

bi parhaillaan

mi bi sal tu se frende.
– Minä olen tervehtimässä sinun ystävääsi.

man bi vize un filme.
– Mies on katsomassa filmiä.

da bi es shefe.
– Hän on päällikkö (parhaillaan).

da bi es a haus.
– Hän on parhaillaan kotona.

haf jo, valmiiksi

mi haf sal tu se frende.
– Minä olen tervehtinyt ystävääsi.

man haf vize un filme.
– Mies on katsonut filmin.

da haf es shefe.
– Hän on ollut päällikkö.

da haf es a haus.
– Hän on ollut kotona.

did ennen

mi did sal tu se frende.
– Minä tervehdin sinun ystävääsi.

man did vize un filme.
– Mies katsoi elokuvaa.

da did es shefe.
– Hän oli ennen päällikkö.

da did es a haus.
– Hän oli kotona.

vil myöhemmin, jatkossa

mi vil sal tu se frende.
– Minä tervehdin ystävääsi (jatkossa).

da man vil vize da filme.
– Mies tulee katsomaan filmin.

da vil es shefe.
– Hän tulee olemaan päällikkö.

da vil es a haus.
– Hän tulee olemaan kotona.