Hyppää sisältöön

1. Pandunian perussäännöt

1. Kansainvälinen sanasto

Pandunia on tasapuolisesti yleismaailmallinen kieli. Panduniaan lainataan kansainvälisiä sanoja kaikkialta maailmasta. Ne sovitetaan pandunian äänteisiin ja kirjoitusjärjestelmään. Samaan asiaan liittyvistä sanoista yksi perussana omaksutaan panduniaan ja loput johdetaan säännön 10 mukaan.

2. Sanojen kirjoitus ja ääntäminen

Panduniaa kirjoitetaan säännönmukaisesti. Kaikki sanat luetaan äänteenmukaisesti.

3. Painotus

Perussanoissa paino on viimeistä konsonanttia ennen olevalla tavulla, esim. háu ('mukava'), dúnia ('maailma'), báshe ('kieli'), amén ('aamen').

Yhdyssanoissa yhdysosat pitävät alkuperäisen painonsa siten, että pääpaino on edussanalla, esim. trabáshe ('kääntää'), dúnialìsme ('globalismi'), bàshe skóla ('kielikoulu').

4. Pronominit

Personaapronominit ovat: mi minä, tu sinä, da hän, vi me, yu te, di he.

Niiden omistusmuodot ovat: mi se minun, tu se sinun, da se hänen, vi se meidän, yu se teidän, di se heidän.

Kysyvät pronominit ovat: kua mikä, hu kuka, hu se kenen.

5. Substantiivit

Substantiivit ovat taipumattomia. Panduniassa ei ole yksikköä eikä monikkoa, sijamuotoja eikä kieliopillista sukua.

6. Lukusanat

Perusluvut ovat: 0 siro, 1 un, 2 du, 3 tri, 4 for, 5 faif, 6 sixe, 7 seven, 8 eite, 9 nain, 10 ten.
Kymmentä suuremmat: 11 ten un, 12 ten du, 13 ten tri, jne.
Kymmenet: 20 du ten, 30 tri ten, 40 for ten, jne.
Sadat: 100 un hunde, 200 du hunde, 300 tri hunde, jne.
Tuhannet: 1000 un tauzen, 2000 du tauzen, 3000 tri tauzen, jne.

Järjestysluvut saadaan asettamalla perusluku substantiivin jälkeen:
parte un – ensimmäinen osa, osa yksi
parte du – toinen osa, osa kaksi
parte tri – kolmas osa, osa kolme

7. Adjektiivit ja adverbit

Adjektiivit ja adverbit ovat muodoltaan samanlaisia. Yhdessä niitä kutsutaan määritteiksi. Ajektiivimääritteen paikka on ennen substantiivia ja adverbimääritteen ennen verbiä.

un rapid loga – Nopea puhe.
tu rapid loga. – Sinä nopeasti puhut.

8. Verbit

Verbit ovat taipumattomia. Ne eivät taivu persoona-, aika- taikka tapamuodoissa. Persoona ilmaistaan persoonapronominilla. Aika ilmaistaan apuverbeillä.

  • bi ilmaisee meneillään olevaa toimintaa.
  • haf ilmaisee tehtyä toimintaa, joka vaikuttaa kuluvaan hetkeen.
  • did ilmaisee tehtyä toimintaa, joka ei enää vaikuta kuluvaan hetkeen.
  • vil ilmaisee tulevaa toimintaa.

9. Sanajärjestys

Lauseen sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti. Samaa sanajärjestystä käytetään sekä väittämissä että kysymyksissä.

Passiivi muodostetaan apuverbillä be. Saman vaikutelman voi luoda myös persoonattomalla pronominilla von.

pandunia be loga. – Panduniaa puhutaan.
von loga pandunia. – Ihmiset puhuvat panduniaa.

Aktiivisen verbin objekti voi toimia seuraavan verbin subjektina. Tämä on ns. saranarakenne.

mi plis tu loga pandunia. – Minä pyydän sinua puhumaan panduniaa.

Pronominit voidaan jättää pois, kun ne ovat ilmiselviä tai muuten tarpeettomia.

mi plis tu loga pandunia.plis loga pandunia.
– Pyydän, puhu panduniaa.

10. Sanojen johtaminen

Yhdyssanat muodostetaan asettamalla kaksi tai useampia perussanoja peräkkäin siten, että viimeinen sana on merkittävin.

posta ('posti') + kase ('laatikko', 'lipas') = posta kase ('postilaatikko')