Hyppää sisältöön

Pandunian oppikurssi

Esittäytyminen

Keskustelu


Kuva: Freepik

sal! = Hei!
sal! = Terve!
tu es ke? = Kuka sinä olet?
mi es Yusef. tu es ke? = Olen Yusef. Kuka sinä olet?
mi es Sara. da es ke? = Olen Sara. Kuka hän on?
da es mi su doste. = Hän on minun ystäväni.
da su nam es ke? = Mikä hänen nimensä on?
da su nam es Maria. = Hänen nimensä on Maria.

Kielioppia

Pandunian lauseet noudattavat tavallisesti teema-kommentti-rakennetta. Teema osoittaa kenestä tai mistä puhutaan. Kommentti kertoo jotakin uutta teemasta. Esimerkiksi lauseessa da es mi su doste teema on da (hän), ja sitä seuraa kommentti es mi su doste (on minun ystäväni).

Sanan es voi kääntää olla-verbiksi. Samaa sanaa käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa. Kieltomuodossa käytetään sen sijasta sanaa no, joka tarkoittaa ei.

da es Sara. = Hän on Sara.
da no es Sara. = Hän ei ole Sara.

mau es hevan. = Kissa on eläin.
dom no es heva. = Talo ei ole eläin.

Voit kertoa itsestäsi sanomalla mi es ja sen perään sanan, joka kuvaa sinua.

mi es hau. = Minä voin hyvin.
mi es man. = Minä olen mies.
mi es fem. = Minä olen nainen.
mi es nobi. = Minä olen muunsukupuolinen.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Kuka sinä olet?
 2. Minä olen Tomas.
 3. Kuka on sinun ystäväsi?
 4. Hän on Sara.
 5. Mikä on sinun nimesi?
 6. Minun nimeni on ...........

Sanasto

mi minä
mi su minun
tu sinä
tu su sinun
da hän tai se
da su hänen, sen
ke mikä tai kuka
es olla
no ei
hau hyvä
doste ystävä
nam nimi
fem nainen
man mies
mau kissa
hevan eläin

Harjoitusten vastaukset

 1. tu es ke?
 2. mi es tomas.
 3. tu su doste es ke?
 4. da es Sara.
 5. tu su nam es ke?
 6. mi su nam es ...........

Tervehtiminen

sal = Terve!

Näin ihmiset tervehtivät toisiaan panduniaksi. He sanovat sal. Samaa sanaa voi käyttää sekä tervehtimiseen että hyvästelemiseen.

sal = Näkemiin!

Sana salam tarkoittaa tervehdystä. Toisaalta se tulee latinan tervehdyksestä salve ja sen sukulaissanoista, kuten ranskan salut. on alkujaan arabian kielen sana, joka tarkoittaa hyvinvointia ja rauhaa, Toisaalta se tulee Lähi-idässä yleisestä tervehdyksestä, joka on šlaam arameassa, jota Jeesus puhui, šalom hepreassa ja salaam arabiassa. Nykyään se on yleinen tervehdys monessa Afrikan, Aasian ja Euroopan maassa.

Pandunia on keinotekoinen maailmankieli, joka lainaa sanoja maailman kaikista osista.

Sana sal toimii sellainaan myös verbinä "tervehtiä".

mi sal tu. = Minä tervehdin sinua.
tu sal mi. = Sinä tervehdit minua.

Nämä ovat aktiivisia lauseita. Aktiivissa lauseissa tekijä eli subjekti tekee teon eli verbin kohteelle eli objektille. Siis lauseessa mi sal tu ensimmäinen sana, mi, on subjekti, sal on verbi, ja tu on objekti. Juuri tämä järjestys, subjekti, verbi ja objekti, on normaali sanajärjestys panduniassa.

Lauseen sanajärjestys: Subjekti + verbi + objekti

Pandunian persoonapronominit ovat: mi = minä, tu = sinä, ja da = hän, se. Huomasithan että pronominit pysyivät koko ajan samoina edellisissä esimerkkilauseissa? Pandunian sanat eivät taivu sijamuodoissa. Ne pysyvät koko ajan samoina riippumatta siitä, mikä niiden asema lauseessa on.

Panduniassa lauseita voi lyhentää jättämällä pois ilmeiset pronominit.

mi sal tu! = Minä tervehdin sinua.
sal tu! = Tervehdin sinua! (On ilmiselvää että puhuja tervehtii.)
sal! = Tervehdys! (On ilmiselvää että kuulijaa tervehditään.)

Toinen panduniassa käytetty kansainvälinen tervehdys on halo. Voit valita vapaasti, kumpaa sanaa haluat käyttää tervehtimiseen.

halo! = Hei!

Lauseen sal tu malli on kätevä, kun ihmisiä tervehditään nimen, sukulaisuussuhteen, ammatin tai muun roolin mukaan.

halo, toni! = Terve, Toni!
sal, mama! = Hei, äiti!
halo, papa! = Hei, isä!
sal, shefe! = Terve, pomo!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Sinä tervehdit häntä.
 2. Äiti tervehtii isää.
 3. Hei äiti!
 4. Näkemiin!

Sanasto

salam, halo tervehdys, terve, hei
mama äiti, mamma
papa
isä
shefe pomo, päällikkö

Harjoitusten vastaukset

 1. tu sal da.
 2. mama sal papa.
 3. sal mama!
 4. sal!

Pyytäminen

Keskustelu


Kuva: macrovector

halo, cin pa! = Hei, isoisä!
halo! ching side. = Hei! Istu, ole hyvä!
shukre. = Kiitos.
ching yam kafe o cha. = Joisitko kahvia tai teetä?
ama mi yam un di cha! shukre. = Mutta minähän juon vain teetä! Kiitos.
...
cin pa, mi mus ga a zai. = Isoisä, Minun täytyy lähteä nyt.
oke. ching sal tu su mama! = OK. Kerro terveisiä äidillesi!
mi sal da. sal reste! = Min kerron. Hei hei!
sal cuti! = Hei hei!

Kielioppia

Pandunian persoonapronominit ovat: mi = minä, tu = sinä, ja da = hän. Kuten suomessa, myös panduniassa persoonapronomineilla ei jaotella sukupuolta. Kaikkia edellä mainittuja persoonapronomineja käytettään seuraavassa esimerkkilauseessa.

mi ching tu sal da. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.

Lauseessa on niin sanottu saranarakenne. Ensimmäinen verbi, ching = pyytää, saa kohteekseen sanan tu, joka toimii samaan aikaan toisen verbin, sal = tervehtiä, tekijänä. Sen kohteena on da. Niinpä sanalla tu on kaksi roolia: (1) ensimmäisen verbin kohde eli objekti ja (2) toisen verbin tekijä eli subjekti. Se toimii siis ikään kuin saranana kahden verbin välissä.

Saranarakenne: subjekti + verbi¹ + object/subjekti + verbi² + objekti

Saranarakenne on yleinen panduniassa.

Muistatko, että panduniassa on sallittua jättää pronomini pois silloin, kun se tunnetaan ilman muuta? Toisin sanoen puhuja voi turvallisin mielin olettaa, että kuulijat tietävät mistä tai kenestä hän puhuu, eikä hänen tarvitse jatkuvasti toistaa niitä. Tällä tavalla lauseista voi tehdä lyhyempiä.

mi ching tu sal da. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.
ching sal da. = (Pyydän,) tervehdi häntä.

Huomasitko miten sanan ching rooli muuttui hieman kahdessa edellisessä lauseessa? Sanan merkitys ei muuttunut, mutta sen käyttötapa muuttui. Eräissä kielissä pyyntöjen muodostamiseen käytetään apusanaa kuten englannissa please ja saksassa bitte. Suomessa käytetään ilmaisua "ole hyvä" tai verbin isi-muotoa. Sen sijaan panduniassa käytetään yksinkertaisesti pyytämistä tarkoittavaa verbiä yksinään, sillä kuulija toki tietää kuka pyytää.

Lauseen ching sal da rakennetta voi hyödyntää kaikenlaisten kohteliaiden pyyntöjen ilmaisemiseen.

ching side. = Istu, ole hyvä.
ching don yo kafe. = Antaisitko kahvia.
ching don cha. = Antaisitko teetä.
ching yam cha. = Ottaisitko teetä.
ching saf kamar. = Siivoaisitko huoneen.

Käskyt aloitetaan sanalla amir ('käskeä, komentaa'). Käskylauseiden rakenne on sama kuin pyyntölauseiden.

amir don cha. = Anna teetä!
amir saf kamar. = Siivoa huone!

Käytännössä napakat käskyt voi tehdä myös pelkällä verbillä ja käskevällä äänellä.

saf da! = Siivoa se!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sanaston jälkeen.

 1. Hän juo teetä.
 2. Pomo pyysi häntä istumaan.
 3. Ota kahvia tai teetä (ole hyvä).
 4. Äiti pyysi minua siivoamaan huoneen.
 5. Pomo istuu ja juo kahvia.

Sanasto

cha tee
ching pyytää; ole hyvä
don antaa
shukre kiitos
e ja
kafe kahvi
kamar huone
amir käskeä, komentaa
o tai, vai
saf siisti; siistiä, siivota
side istua
yam syödä tai juoda

Harjoitusten vastaukset

 1. da yam cha.
 2. la shefe ching da side.
 3. ching yam kafe o cha.
 4. mama ching mi saf kamar.
 5. shefe side e yam kafe.

"Kyllä vai ei" -kysymykset

Keskustelu


Kuva: pikisuperstar

sal! sual tu yam kafe o cha? = Terve! Joisitteko kahvia vai teetä?
cha. = Teetä.
tu ne? = Entä sinä?
mi no bashe pandunia... = En osaa panduniaa...
maf! sual da yam cha? = Anteeksi! Haluaisiko hän teetä?
no. da no yam cha. da yam kafe. = Ei, hän ei juo teetä. Hän juo kahvia.
sual tu yam supe? = Saisiko olla keittoa?
ya. = Kyllä.
sual da yam supe? = Haluaisiko hän keittoa?
no yam. = Ei.
shukre. mi dona un cha e un kafe e un supe pos des minute. = Kiitos. Minä tuon yhden teen, yhden kahvin ja yhden keiton kymmenen minuutin päästä.

Kysyminen

Kysymykset joihin vastataan "kyllä" ja "ei" muodostetaan samalla saranarakenteella kuin pyynnöt, joissa käytetään sanaa ching. Kysymyslauseet aloitetaan sanalla sual = kysyä.

mi sual tu yam cha. = Minä kysyn, juotko sinä teetä. sual tu yam cha? = Juotko sinä teetä?
sual yam cha? = Juotko teetä?

Pyynnöt on yleensä osoitettu ihmiselle, joille puhutaan, mutta kysymykset usein koskettavat muita ihmisiä. Sen vuoksi kysymyslauseeseen jätetään yleensä jälkimmäinen pronomini jäljelle. Sen voisi jättää pois vain kun on ilmiselvää, ketä kysymys koskee.

sual da yam cha? = Juoko hän teetä?
sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
sual mimen yam sui? = Juommeko me vettä?

Tietysti myös yleis- ja erisnimiä voi käyttää kysymyksissä.

sual shefe yam kafe? = Juoko päällikkö kahvia?
sual papa saf kamar? = Siivoaako isä huoneen?
sual niki bashe pandunia? = Puhuuko Niki panduniaa?

Vastaaminen

Kyllä-vai-ei kysymyksiin vastaan ya = kyllä, tai no = ei.

sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
ya. = Kyllä.
sual da yam supe? = Syökö hän keittoa?
no. = Ei.

Vastata voi myös perusteellisemmin.

sual tu yam kafe? = Juotko sinä kahvia?
ya. mi yam kafe. = Kyllä. Minä juon kahvia.
sual da yam kafe? = Juoko hän kahvia?
no. da no yam kafe. = Ei. Hän ei juo kahvia.

Toinen tapa vastata myöntävästi on kysymyksen verbin toistaminen.

sual tu yam sui? = Juotko sinä vettä?
yam. = Juon.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Puhutko panduniaa?
 2. Kyllä minä puhun panduniaa.
 3. Juoko äiti kahvia?
 4. Ei, hän ei juo kahvia.
 5. Syökö hän keittoa?
 6. Ei syö.

Sanasto

pos jälkeen
maf anteeksi
minute minuutti
bashe puhua kieltä
sui vesi
supe keitto, soppa
un yksi (1)
des kymmenen
sual kysyä
ya kyllä

Harjoitusten vastaukset

 1. sual tu bashe pandunia?
 2. ya. mi bashe pandunia.
 3. sual mama yam kafe?
 4. no. da no yam kafe.
 5. sual da yam supe?
 6. (da) no yam.

Ein sanominen

Edellisellä tunnilla opitte vastaamaan kysymyksiin ya ja no. no on siis kieltosana. Kun verbin eteen lisätään no, myöntölauseesta tulee kieltolause.

mi salam tu. = Minä tervehdin sinua.
mi no salam tu. = Minä en tervehdi sinua.

Käsitteellisesti kieltäminen tarkoittaa kielletyn sanan olemattomaksi toteamista. Lauseessa mi no salam tu kieltosana no kieltää tervehtimisen olemassaolon. Panduniassa kieltosana vaikuttaa aina seuraavaan sanaan. Siis eri asiat tulevat kielletyksi, kun kieltosanan paikka lauseessa muuttuu.

mi ching tu saf la kamar. = Minä pyydän sinua siivoamaan huoneen.
mi no ching tu saf la kamar. = Minä EN pyydä sinua siivoamaan huonetta.
mi ching tu no saf la kamar. = Minä pyydän sinua ETTET siivoa huonetta.

Kielletty sana voi olla mitä tahansa tyyppiä: verbi, pronomini, substantiivi, adjektiivi tai jopa lukusana.

da no ha mau. = Hän ei omista kissaa.
da ha no mau, ama vaf. = Hän ei omista kissaa vaan koiran.
no da, ama mi ha mau. = Ei hän vaan minä omistan kissan.
mi ha no un, ama du mau. = Minula ei ole yhtä vaan kaksi kissaa.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Hän ei siivonnut huonetta.
 2. Yksi kuppi ei ole tyhjä.
 3. Kaksi koiraa ei syö keittoa.
 4. Hän ei omista koiria ja kissoja.
 5. Pomo juo teetä mutta ei kahvia.
 6. Äiti ei omista koiraa vaan kaksi kissaa.

Sanasto

kupa kuppi, muki, lasi
hali tyhjä
ha omistaa
mau kissa
vaf koira
du kaksi
siro nolla
ama mutta, vaan

Harjoitusten vastaukset

 1. da no saf kamar.
 2. un kupa no hali.
 3. du vaf no yam supe.
 4. da no ha vaf e mau. / da ha no vaf e no mau.
 5. shefe yam cha ama no kafe.
 6. mama ha no vaf ama du mau.

Muita kysymyksiä

Asioiden kysymiseen käytetään kysymyssanoja ke ja ki, jota tarkennetaan muilla sanoilla.

da es ke? = Mikä se on? / Kuka hän on?
da es ke jen? = Kuka (henkilö) hän on?
da es ke xe? = Mikä (asia) se on?

ke jen lai? = Kuka tulee? (jen = henkilö)
tu yam a ke zaman? = Mihin aikaan sinä syöt? (zaman = aika)
se danse a ke yang? = Miten tanssitaan? (yang = tapa)

Miksi-kysymykset aloitetaan sanomalla ke sabu ('minkä vuoksi').

ke sabu tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?

Miksi-kysymykseen vastataan panemalla sana sabu ennen syytä. sabu on todellisuudessa passiivinen verbi, joka tarkoittaa aiheutua.

ke sabu tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?
de sabu damen es kavai. = Sen takia että ne ovat söpöjä.

Sanaa sabu voi käyttää syyn ilmaisemiseen silloinkin, kun ei vastata kysymykseen.

mi suka mau de sabu damen es kavai = Minä tykkään kissoista sen takia että ne ovat söpöjä.

Harjoituksia

 1. Kuka tykkää keitosta?
 2. Isä tykkää.
 3. Milloin hän tulee?
 4. Kymmenen minuutin päästä.
 5. Miksi hän ei juo?
 6. Koska hän ei tykkää kahvista ja keitosta.

Sanasto

danse tanssia
lai tulla
jen henkilö
suka tykätä, pitää
yang tapa
zaman aika

Harjoitusten vastaukset

 1. ke jen suka supe?
 2. papa suka.
 3. ke zaman da lai?
 4. pos des minute.
 5. ke sabu da no yam?
 6. de sabu da no suka kafe e supe.

Mennyt, nykyinen ja tuleva

Expressing time

Pandunian kaikki verbit ovat taipumattomia. Jokaisella verbillä on siis vain yksi muoto, jota käytetään kaikissa aikamuodoissa. Ne siis muistuttavat joitakin suomen kielen verbejä, kuten imuroida ja nauttia, jotka ovat kaikissa aikamuodoissa samoja joissakin persoonissa.

mi suka da. = Minä nautin siitä (äsken/nyt/pian).

Ero on siinä, että kaikki pandunian verbit ovat sellaisia! Esimerkiksi mi yam ban voi tarkoittaa sekä "Minä söin leipää" että "Minä syön leipää", mutta tavallisesti vain toinen merkitys sopii asiayhteyteen. Esimerkiksi kun on päivä ja puhe on aamiaisesta, lause viittaa luonnollisesti menneeseen aikaan.

mi yam ban a ye suba yam. = Minä söin leipää tänään aamiaisella.

Mennyttä, nykyistä ja tulevaa tarkoittavat määresanat ovat pas, zai ja sha. Niitä voi käyttää substantiivien määrittämiseen.

Sara es mi su pas shefe. = Sara on minun entinen pomo.
Yusef es mi su zai shefe. = Yusef on minun nykyinen pomo
Maria es mi su sha shefe. = Maria on minun tuleva pomo.

Samoja sanoja käytetään myös kun puhutaan teoista ja tapahtumista ajassa. Ajan määre pannaan verbin eteen.

mi pas darba da. = Minä löin sitä (ennen).
mi zai darba da. = Minä lyön sitä (nyt).
mi sha darba da. = Minä lyön sitä (tulevaisuudessa).

Kuten huomaat, verbi ei taivu aikamuodoissa. Verbi darba (lyödä) pysyy samana kaikissa aikamuodoissa.

On myös mahdollista ilmaista asia pitemmästi, kuten sanomalla sa pase (menneisyydessä) jne.

mi darba da a pas. = Minä löin sitä menneisyydessä.
mi darba da a zai. = Minä lyön sitä nykyään.
mi darba da a sha. = Minä lyön sitä tulevaisuudessa.

Yksinkertaisuuden vuoksi ajan ilmausta ei tarvitse toistaa jatkuvasti. Olisi kömpelöä jankuttaa, että minä heräsin aamulla, harjasin hampaat aamulla, söin aamulla ja luin lehteä aamulla. Riittää, kun sanoo yhden kerran, että kaikki se tapahtui aamulla. Siis ajan ilmaus mainitaan vain kerran alussa. Seuraava ajan ilmaus tarvitaan vasta sitten, kun siirrytään puhumaan toisesta ajankohdasta.

mi pas ha un mau. = Minä omistin ennen kissan.
da es hau mau. = Se oli hyvä kissa.
mi ha un vaf a zai. = Minulla on koira nyt.

Mikä tahansa ajan ilmaisu kelpaa aikamuodon asettamiseksi. Silloin ei tarvita muita aikaa ilmaisevia sanoja.

mi be gene a nen 2003. = Minä synnyin vuonna 2003.
da saf la kamar a pos den. = Hän siivoa huoneen huomenna.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Minun pomoni juhlii tulevaisuudessa.
 2. Minulla oli kaksi koiraa ennen.
 3. Sinä juot kahvia nyt.
 4. Hän siivosi huoneen eilen.
 5. Kissa juo maitoa huomenna.
 6. Sinun äiti juhli eilen illalla.

Sanasto

pas entinen, ennen
zai nykyinen, nykyään
sha tuleva, tulevaisuudessa
darba lyödä
ban leipä
suba yam aamiainen
milke maito

Harjoitusten vastaukset

 1. mi su shefe festa a sha.
 2. mi ha du vaf a pas.
 3. tu yam supe a zai.
 4. da saf kamar a preden.
 5. mau yam milke a posden.
 6. tu su ma festa a prenoce.