Pandunian oppikurssi

Esittäytyminen

Keskustelu


Kuva: Freepik

halo! = Hei!
salam! = Terve!
tu si ke? = Kuka sinä olet?
mi si Yusef. tu si ke? = Olen Yusef. Kuka sinä olet?
mi si Sara. ye si ke? = Olen Sara. Kuka hän on?
ye si mi su dosti. = Hän on minun ystäväni.
ye su nam si ke? = Mikä hänen nimensä on?
ye su nam si Maria. = Hänen nimensä on Maria.

Kielioppia

Pandunian lauseet noudattavat tavallisesti teema-kommentti-rakennetta. Teema osoittaa kenestä tai mistä puhutaan. Kommentti kertoo jotakin uutta teemasta. Esimerkiksi lauseessa ye si mi su dosti teema on ye (hän), ja sitä seuraa kommentti si mi su dosti (on minun ystäväni).

Sanan si voi kääntää olla-verbiksi. Samaa sanaa käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa. Kieltomuodossa käytetään sen sijasta sanaa no, joka tarkoittaa ei.

ye si Sara. = Hän on Sara.
ye no si Sara. = Hän ei ole Sara.

mau si zou. = Kissa on eläin.
dom no si zou. = Talo ei ole eläin.

Voit kertoa itsestäsi sanomalla mi si ja sen perään sanan, joka kuvaa sinua.

mi si bon. = Minä voin hyvin.
mi si man. = Minä olen mies.
mi si fem. = Minä olen nainen.
mi si nobi. = Minä olen muunsukupuolinen.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Kuka sinä olet?
 2. Minä olen Tomas.
 3. Kuka on sinun ystäväsi?
 4. Hän on Sara.
 5. Mikä on sinun nimesi?
 6. Minun nimeni on ...........

Sanasto

mi minä
mi su minun
tu sinä
tu su sinun
ye hän tai se
ye su hänen, sen
ke mikä tai kuka
si olla
no ei
bon hyvä
dosti ystävä
nam nimi
fem nainen
man mies
mau kissa
zou eläin

Harjoitusten vastaukset

 1. tu si ke?
 2. mi si tomas.
 3. tu su dosti si ke?
 4. ye si Sara.
 5. tu su nam si ke?
 6. mi su nam si ...........

Tervehtiminen

salam = Terve!

Näin ihmiset tervehtivät toisiaan panduniaksi. He sanovat salam. Samaa sanaa voi käyttää sekä tervehtimiseen että hyvästelemiseen.

salam = Näkemiin!

Sana salam tarkoittaa tervehdystä. Se on alkujaan arabian kielen sana, joka tarkoittaa hyvinvointia ja rauhaa, ja se on yleinen tervehdys monessa maassa erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Pandunia on keinotekoinen maailmankieli, joka lainaa sanoja maailman kaikista osista.

Sana salam toimii sellainaan myös verbinä "tervehtiä".

mi salam tu. = Minä tervehdin sinua.
tu salam mi. = Sinä tervehdit minua.

Nämä ovat aktiivisia lauseita. Aktiivissa lauseissa tekijä eli subjekti tekee teon eli verbin kohteelle eli objektille. Siis lauseessa mi salam tu ensimmäinen sana, mi, on subjekti, salam on verbi, ja tu on objekti. Juuri tämä järjestys, subjekti, verbi ja objekti, on normaali sanajärjestys panduniassa.

Lauseen sanajärjestys: Subjekti + verbi + objekti

Pandunian persoonapronominit ovat: mi = minä, tu = sinä, ja ye = hän, se. Huomasithan että pronominit pysyivät koko ajan samoina edellisissä esimerkkilauseissa? Pandunian sanat eivät taivu sijamuodoissa. Ne pysyvät koko ajan samoina riippumatta siitä, mikä niiden asema lauseessa on.

Panduniassa lauseita voi lyhentää jättämällä pois ilmeiset pronominit.

mi salam tu! = Minä tervehdin sinua.
salam tu! = Tervehdin sinua! (On ilmiselvää että puhuja tervehtii.)
salam! = Tervehdys! (On ilmiselvää että kuulijaa tervehditään.)

Toinen panduniassa käytetty kansainvälinen tervehdys on halo. Voit valita vapaasti, kumpaa sanaa haluat käyttää tervehtimiseen.

halo! = Hei!

Lauseen salam tu malli on kätevä, kun ihmisiä tervehditään nimen, sukulaisuussuhteen, ammatin tai muun roolin mukaan.

halo, toni! = Terve, Toni!
salam, mama! = Hei, äiti!
halo, papa! = Hei, isä!
salam, xefe! = Terve, pomo!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sananston jälkeen.

 1. Sinä tervehdit häntä.
 2. Äiti tervehtii isää.
 3. Hei äiti!
 4. Näkemiin!

Sanasto

salam, halo tervehdys, terve, hei
mama äiti, mamma
papa
isä
xefe pomo, päällikkö

Harjoitusten vastaukset

 1. tu salam ye.
 2. mama salam papa.
 3. salam mama!
 4. salam!

Pyytäminen

Keskustelu


Kuva: macrovector

halo, cin pa! = Hei, isoisä!
halo! cing side. = Hei! Istu, ole hyvä!
xukur. = Kiitos.
cing yam yo kafe o cai. = Joisitko kahvia tai teetä?
a mi yam un di cai! xukur. = Mutta minähän juon vain teetä! Kiitos.
...
cin pa, mi mus ga na zai. = Isoisä, Minun täytyy lähteä nyt.
cing salam tu su mama! = Kerro terveisiä äidillesi!
mi salam ye. salam reste! = Min kerron. Hei hei!
salam ga! = Hei hei!

Kielioppia

Pandunian persoonapronominit ovat: mi = minä, tu = sinä, ja ye = hän. Kuten suomessa, myös panduniassa persoonapronomineilla ei jaotella sukupuolta. Kaikkia edellä mainittuja persoonapronomineja käytettään seuraavassa esimerkkilauseessa.

mi cing tu salam ye. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.

Lauseessa on niin sanottu saranarakenne. Ensimmäinen verbi, cing = pyytää, saa kohteekseen sanan tu, joka toimii samaan aikaan toisen verbin, salam = tervehtiä, tekijänä. Sen kohteena on ye. Niinpä sanalla tu on kaksi roolia: (1) ensimmäisen verbin kohde eli objekti ja (2) toisen verbin tekijä eli subjekti. Se toimii siis ikään kuin saranana kahden verbin välissä.

Saranarakenne: subjekti + verbi¹ + object/subjekti + verbi² + objekti

Saranarakenne on yleinen panduniassa.

Muistatko, että panduniassa on sallittua jättää pronomini pois silloin, kun se tunnetaan ilman muuta? Toisin sanoen puhuja voi turvallisin mielin olettaa, että kuulijat tietävät mistä tai kenestä hän puhuu, eikä hänen tarvitse jatkuvasti toistaa niitä. Tällä tavalla lauseista voi tehdä lyhyempiä.

mi cing tu salam ye. = Minä pyydän sinua tervehtimään häntä.
cing salam ye. = (Pyydän,) tervehdi häntä.

Huomasitko miten sanan ching rooli muuttui hieman kahdessa edellisessä lauseessa? Sanan merkitys ei muuttunut, mutta sen käyttötapa muuttui. Eräissä kielissä pyyntöjen muodostamiseen käytetään apusanaa kuten englannissa please ja saksassa bitte. Suomessa käytetään ilmaisua "ole hyvä" tai verbin isi-muotoa. Sen sijaan panduniassa käytetään yksinkertaisesti pyytämistä tarkoittavaa verbiä yksinään, sillä kuulija toki tietää kuka pyytää.

Lauseen cing salam ye rakennetta voi hyödyntää kaikenlaisten kohteliaiden pyyntöjen ilmaisemiseen.

cing side. = Istu, ole hyvä.
cing don yo kafe. = Antaisitko kahvia.
cing don yo cai. = Antaisitko teetä.
cing yam yo cai. = Ottaisitko teetä.
cing safa la kamar. = Siivoaisitko huoneen.

Käskyt aloitetaan sanalla amir ('käskeä, komentaa'). Käskylauseiden rakenne on sama kuin pyyntölauseiden.

amir don yo cai. = Anna teetä!
amir safa la kamar. = Siivoa huone!

Käytännössä napakat käskyt voi tehdä myös pelkällä verbillä ja käskevällä äänellä.

safa ye! = Siivoa se!

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi. Oikeat vastaukset ovat sanaston jälkeen.

 1. Hän juo teetä.
 2. Pomo pyysi häntä istumaan.
 3. Ota kahvia tai teetä (ole hyvä).
 4. Äiti pyysi minua siivoamaan huoneen.
 5. Pomo istuu ja juo kahvia.
 6. Tervehdi pomoa!

Sanasto

cai tee
cing pyytää; ole hyvä
don antaa
xukur kiitos
e ja
kafe kahvi
kamar huone
amir käskeä, komentaa
o tai, vai
safa siisti; siistiä, siivota
side istua
yam syödä tai juoda

Harjoitusten vastaukset

 1. ye yam chai.
 2. la shefe ching ye side.
 3. ching yam kafe o chai.
 4. mama ching mi safa kamar.
 5. shefe side e yam kafe.

"Kyllä vai ei" -kysymykset

Keskustelu


Kuva: pikisuperstar

salam! sual tu yam kafe o cai? = Terve! Joisitteko kahvia vai teetä?
cai. = Teetä.
e tu? = Entä sinä?
mi no baxa pandunia... = En osaa panduniaa...
maf! sual ye yam cai? = Anteeksi! Haluaisiko hän teetä?
no. ye no yam cai. ye yam kafe. = Ei, hän ei juo teetä. Hän juo kahvia.
sual tu yam supe? = Saisiko olla keittoa?
ya. = Kyllä.
sual ye yam supe? = Haluaisiko hän keittoa?
no yam. = Ei.
xukur. mi dona un cai e un kafe e un supe pos des minute. = Kiitos. Minä tuon yhden teen, yhden kahvin ja yhden keiton kymmenen minuutin päästä.

Kysyminen

Kysymykset joihin vastataan "kyllä" ja "ei" muodostetaan samalla saranarakenteella kuin pyynnöt, joissa käytetään sanaa ching. Kysymyslauseet aloitetaan sanalla sual = kysyä.

mi sual tu yam cai. = Minä kysyn, juotko sinä teetä. sual tu yam cai? = Juotko sinä teetä?
sual yam cai? = Juotko teetä?

Pyynnöt on yleensä osoitettu ihmiselle, joille puhutaan, mutta kysymykset usein koskettavat muita ihmisiä. Sen vuoksi kysymyslauseeseen jätetään yleensä jälkimmäinen pronomini jäljelle. Sen voisi jättää pois vain kun on ilmiselvää, ketä kysymys koskee.

sual ye yam cai? = Juoko hän teetä?
sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
sual mimon yam sui? = Juommeko me vettä?

Tietysti myös yleis- ja erisnimiä voi käyttää kysymyksissä.

sual xefe yam kafe? = Juoko päällikkö kahvia?
sual papa safa kamar? = Siivoaako isä huoneen?
sual niki baxa pandunia? = Puhuuko Niki panduniaa?

Vastaaminen

Kyllä-vai-ei kysymyksiin vastaan ya = kyllä, tai no = ei.

sual tu yam supe? = Syötkö sinä keittoa?
ya. = Kyllä.
sual ye yam supe? = Syökö hän keittoa?
no. = Ei.

Vastata voi myös perusteellisemmin.

sual tu yam kafe? = Juotko sinä kahvia?
ya. mi yam kafe. = Kyllä. Minä juon kahvia.
sual ye yam kafe? = Juoko hän kahvia?
no. ye no yam kafe. = Ei. Hän ei juo kahvia.

Toinen tapa vastata myöntävästi on kysymyksen verbin toistaminen.

sual tu yam sui? = Juotko sinä vettä?
yam. = Juon.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Puhutko panduniaa?
 2. Kyllä minä puhun panduniaa.
 3. Juoko äiti kahvia?
 4. Ei, hän ei juo kahvia.
 5. Syökö hän keittoa?
 6. Ei syö.

Sanasto

pos jälkeen
maf anteeksi
minute minuutti
baxa puhua kieltä
sui vesi
supe keitto, soppa
un yksi (1)
des kymmenen
sual kysyä
ya kyllä

Harjoitusten vastaukset

 1. sual tu basha pandunia?
 2. ya. mi basha pandunia.
 3. sual mama yam kafe?
 4. no. ye no yam kafe.
 5. sual ye yam supe?
 6. (ye) no yam.

Ein sanominen

Edellisellä tunnilla opitte vastaamaan kysymyksiin ya ja no. no on siis kieltosana. Kun verbin eteen lisätään no, myöntölauseesta tulee kieltolause.

mi salam tu. = Minä tervehdin sinua.
mi no salam tu. = Minä en tervehdi sinua.

Käsitteellisesti kieltäminen tarkoittaa kielletyn sanan olemattomaksi toteamista. Lauseessa mi no salam tu kieltosana no kieltää tervehtimisen olemassaolon. Panduniassa kieltosana vaikuttaa aina seuraavaan sanaan. Siis eri asiat tulevat kielletyksi, kun kieltosanan paikka lauseessa muuttuu.

mi cing tu safa la kamar. = Minä pyydän sinua siivoamaan huoneen.
mi no cing tu safa la kamar. = Minä EN pyydä sinua siivoamaan huonetta.
mi cing tu no safa la kamar. = Minä pyydän sinua ETTET siivoa huonetta.

Kielletty sana voi olla mitä tahansa tyyppiä: verbi, pronomini, substantiivi, adjektiivi tai jopa lukusana.

ye no ten mau. = Hän ei omista kissaa.
ye ten no mau, a vaf. = Hän ei omista kissaa vaan koiran.
no ye, a mi ten mau. = Ei hän vaan minä omistan kissan.
mi ten no un, a du mau. = Minula ei ole yhtä vaan kaksi kissaa.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Hän ei siivonnut huonetta.
 2. Yksi kuppi ei ole tyhjä.
 3. Kaksi koiraa ei syö keittoa.
 4. Hän ei omista koiria ja kissoja.
 5. Pomo juo teetä mutta ei kahvia.
 6. Äiti ei omista koiraa vaan kaksi kissaa.

Sanasto

kupa kuppi, muki, lasi
hali tyhjä
ten omistaa
mau kissa
vaf koira
du kaksi
siro nolla
a mutta, vaan

Harjoitusten vastaukset

 1. ye no safa kamar.
 2. un kupa no hali.
 3. du vaf no yam supe.
 4. ye no ten vaf e mau. / ye ten no vaf e no mau.
 5. shefe yam chai a no kafe.
 6. mama ten no vaf a du mau.

Muita kysymyksiä

Asioiden kysymiseen käytetään kysymyssanoja ke ja ki, jota tarkennetaan muilla sanoilla.

ye si ke? = Mikä se on? / Kuka hän on?
ye si ke jen? = Kuka (henkilö) hän on?
ye si ke xe? = Mikä (asia) se on?

ke jen lai? = Kuka tulee? (jen = henkilö)
tu yam na ke zaman? = Mihin aikaan sinä syöt? (zaman = aika)
mon danse na ke yang? = Miten tanssitaan? (yang = tapa)

Miksi-kysymykset aloitetaan sanomalla ke sabu ('minkä vuoksi').

ke sabu tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?

Miksi-kysymykseen vastataan panemalla sana sabu ennen syytä. sabu on todellisuudessa passiivinen verbi, joka tarkoittaa aiheutua.

ke sabu tu suka mau? = Minkä takia sinä tykkäät kissoista?
ze sabu yemon si kavai. = Sen takia että ne ovat söpöjä.

Sanaa sabu voi käyttää syyn ilmaisemiseen silloinkin, kun ei vastata kysymykseen.

mi suka mau ze sabu yemon si kavai = Minä tykkään kissoista sen takia että ne ovat söpöjä.

Harjoituksia

 1. Kuka tykkää keitosta?
 2. Isä tykkää.
 3. Milloin hän tulee?
 4. Kymmenen minuutin päästä.
 5. Miksi hän ei juo?
 6. Koska hän ei tykkää kahvista.

Sanasto

danse tanssia
lai tulla
jen henkilö
suka tykätä, pitää
yang tapa
zaman aika

Harjoitusten vastaukset

 1. ke jen suka supe?
 2. papa suka.
 3. ke zaman ye lai?
 4. pos des minute.
 5. ke sabu ye no yam?
 6. ze sabu ye no suka kafe o supe.

Mennyt, nykyinen ja tuleva

Expressing time

Pandunian kaikki verbit ovat taipumattomia. Jokaisella verbillä on siis vain yksi muoto, jota käytetään kaikissa aikamuodoissa. Ne siis muistuttavat joitakin suomen kielen verbejä, kuten imuroida ja nauttia, jotka ovat kaikissa aikamuodoissa samoja joissakin persoonissa.

mi suka ye. = Minä nautin siitä (äsken/nyt/pian).

Ero on siinä, että kaikki pandunian verbit ovat sellaisia! Esimerkiksi mi yam pang voi tarkoittaa sekä "Minä söin leipää" että "Minä syön leipää", mutta tavallisesti vain toinen merkitys sopii asiayhteyteen. Esimerkiksi kun on päivä ja puhe on aamiaisesta, lause viittaa luonnollisesti menneeseen aikaan.

mi yam pang na ni suba yam. = Minä söin leipää tänään aamiaisella.

Mennyttä, nykyistä ja tulevaa tarkoittavat määresanat ovat pas, zai ja sha. Niitä voi käyttää substantiivien määrittämiseen.

Sara si mi su pas xefe. = Sara on minun entinen pomo.
Yusef si mi su zai xefe. = Yusef on minun nykyinen pomo
Maria si mi su xa xefe. = Maria on minun tuleva pomo.

Samoja sanoja käytetään myös kun puhutaan teoista ja tapahtumista ajassa. Ajan määre pannaan verbin eteen.

mi pas darba ye. = Minä löin sitä (ennen).
mi zai darba ye. = Minä lyön sitä (nyt).
mi xa darba ye. = Minä lyön sitä (tulevaisuudessa).

Kuten huomaat, verbi ei taivu aikamuodoissa. Verbi darba (lyödä) pysyy samana kaikissa aikamuodoissa.

On myös mahdollista ilmaista asia pitemmästi, kuten sanomalla sa pase (menneisyydessä) jne.

mi darba ye na pas. = Minä löin sitä menneisyydessä.
mi darba ye na zai. = Minä lyön sitä nykyään.
mi darba ye na xa. = Minä lyön sitä tulevaisuudessa.

Yksinkertaisuuden vuoksi ajan ilmausta ei tarvitse toistaa jatkuvasti. Olisi kömpelöä jankuttaa, että minä heräsin aamulla, harjasin hampaat aamulla, söin aamulla ja luin lehteä aamulla. Riittää, kun sanoo yhden kerran, että kaikki se tapahtui aamulla. Siis ajan ilmaus mainitaan vain kerran alussa. Seuraava ajan ilmaus tarvitaan vasta sitten, kun siirrytään puhumaan toisesta ajankohdasta.

mi pas ten un mau. = Minä omistin ennen kissan.
ye si bon mau. = Se oli hyvä kissa.
mi ten un vaf na zai. = Minulla on koira nyt.

Mikä tahansa ajan ilmaisu kelpaa aikamuodon asettamiseksi. Silloin ei tarvita muita aikaa ilmaisevia sanoja.

mi be jene na nen 2003. = Minä synnyin vuonna 2003.
ye safa la kamar na pos den. = Hän siivoa huoneen huomenna.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet panduniaksi.

 1. Minun pomoni juhlii tulevaisuudessa.
 2. Minulla oli kaksi koiraa ennen.
 3. Sinä juot kahvia nyt.
 4. Hän siivosi huoneen eilen.
 5. Kissa juo maitoa huomenna.
 6. Sinun äiti juhli eilen illalla.

Sanasto

pas entinen, ennen
zai nykyinen, nykyään
xa tuleva, tulevaisuudessa
darba lyödä
pang leipä
suba yam aamiainen
milke maito

Harjoitusten vastaukset

 1. mi su shefe festa na sha.
 2. mi ten du vaf na pas.
 3. tu yam supe na zai.
 4. ye safa kamar na chen den.
 5. mau yam milke na pos den.
 6. tu su mama festa na chen noche.