Hyppää sisältöön

Panduniaa sana sanalta

Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

sal tervehdys

🙋‍

sal Terve!

sal suba! Huomenta!

sal den! Päivää!

sal sham! Iltaa!

sal noce! Hyvää yötä!

sal yam! Hyvää ruokahalua!

sal lai! Tervetuloa!

sal ga! Hyvästi!

sal safar! Hyvää matkaa!

sal sona! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, sal on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan sal lähteitä: ranska salut, arabia سَلَام‏ "salām", heprea שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki selam, hindi सलाम "salām", swahili salaam, indonesia selamat.

shukre kiitos

🙏

shukre! Kiitos!

poli shukre! Paljon kiitoksia!

ya, shukre. Kyllä, kiitos.

no, shukre. Ei, kiitos.

shukre tu. Kiitos sinulle.

mi shukre tu. Minä kiitän sinua.

mi shukre tu mede mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

shukre tu mede mi. Kiitos kun autoit minua.

no yau shukre. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Ei tarvitse kiittää.)

e olla

mi e Tomas. Minä olen Tomas.

tu e Sara. Sinä olet Sara.

aple e frute. Omena on hedelmä.

Sanan e lähteitä ovat ranskan est /ɛ/, portugalin é, hindin है /ɦɛ/.

mi minä

mi e Sara. Minä olen Sara.

mi e Tomas. Minä olen Tomas.

mi sal mama. Minä tervehdin äitiä.

mi sal papa. Minä tervehdin isää.

Sana sal on sekä substantiivi että verbi. Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti.

Sara ya sal Tomas. Sara tervehtii Tomasta.

sal mama! Terve, äiti!

sal papa! Terve, isä!

Sanan mi lähteitä ovat englannin me, hindin मैं (mẽĩ), espanjan me, suahilin mimi.

tu sinä

tu e Tomas. Sinä olet Tomas.

mi sal tu. Minä tervehdin sinua.

tu sal mi. Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

mi ai tu. Minä rakastan sinua.

Sanan tu lähteitä: espanjan tu, venäjän ты (ty), italian tu, ranskan tu.

da hän, se

👥🗣️👉👤

da e man. Hän on mies.

da e fem. Hän on nainen.

da e aple. Se on omena.

da on yleispätevä kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, eläimistä, esineistä ja asioista.

mi sal da. Minä tervehdin häntä.

Sanan da lähteitä ovat yleiskiinan 他/她 (tā), malaijin dia.

sual kysyä

sual tu es Tomas? Oletko sinä Tomas?

sual tu es davar? Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla sual. Se on ihan tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli kuten suomen -ko/-kö. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta mi sual tu e davar (Minä kysyn: sinä olet lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

sual tu hau? Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
mi hau. Minä voin hyvin.
tu ne? Entä sinä?
mi no hau. Minä en voi hyvin.

Sanan sual lähteitä ovat arabian سؤال (su'āl), hindin सवाल (savāl), malaijin soal, suahilin swali.

ya kyllä

sual tu e Tomas? Oletko Tomas?

ya, mi e Tomas. Kyllä, olen Tomas.

sual da e davar? Onko hän lääkäri?

ya, da e davar. Kyllä, hän on lääkäri.

no ei

mi no e Sara. Minä en ole Sara.

mi no e davar. Minä en ole lääkäri.

sual tu hau? Voitko hyvin?
ya. mi hau. Kyllä, minä voin hyvin.

sual tu hau? Voitko hyvin?
no, mi no hau. Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on kiistetyn sanan edellä.

da no sal mi. Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: ukraina: espanja: no, englanti: no, ranska: non.

Monikot

Yksikön persoonapronomineista saadaan monikot seuraavasti: mi (minä) → mimen (me)
tu (sinä) → tumen (te)
da (hän, se) → damen (he, ne)

mimen sal tumen. Me tervehdimme teitä.

tumen sal damen. Te tervehditte heitä.

damen sal mimen! He tervehtivät meitä.

mimen e fem. Me olemme naisia.

tumen e man. Te olette miehiä.

damen e aple. Ne ovat omenoita.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu e ke? Kuka olet? mi e Tomas. Minä olen Tomas.

da e ke? Kuka hän on? da e Sara. Hän on Sara.

tumen e ke? Keitä te olette?

damen e ke? Keitä he ovat?

Sanan ke lähteitä ovat ranskan que, espanjan qué, portugalin que, italian che, banglan কী /ki/.

ye e vo tämä ja tuo

ye e ke? Mikä tämä on?

ye e aple. Tämä on omena.

vo e ke? Mikä tuo on?

vo e aranja. Tuo on appelsiini.

ye e rubi aple. Tämä on punainen omena.

ye aple e rubi. Tämä omena on punainen.

ye e rubi. Tämä on punainen.

damen a ke? Missä he ovat?

damen a ye. He ovat tuolla.

damen a vo. Me olemme täällä.

su -n (genetiivipartikkeli)

ye e ke? Mikä tämä on?

da e mi su telefon. Se on minun puhelin.

ye e ke su? Kenen tämä on?

da e mi su. Se on minun.

Genetiivipartikkeli su ilmaisee omistusta. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten mi su tarkoittaa "minun", tu su tarkoittaa "sinun" jne.

da e ke? Kuka hän on?

da e mi su dosti. Hän on minun ystävä.

mi e Sara su dosti. Minä olen Saran ystävä.

Sanan su lähteitä ovat englannin 's, afrikaansin se, espanjan su.

nam nimi

tu su nam e ke? Mikä sinun nimesi on?

mi su nam e Tomas. Minun nimeni on Tomas.

da su nam e ke? Mikä hänen nimensä on?

da su nam e Sara. Hänen nimensä on Sara.

Sanan nam lähteitä ovat hindin नाम "nām", persian نام‏‎ "nām", thain นาม "naam", malaijin nama, japanin 名前 "namae", saksan Name, englannin name.

ha olla, omistaa

mi ha un hau dom. Minulla on hyvä talo.

da no ha pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi vol ha un neu telefon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

sual tu ha yo ben? Onko sinulla lapsia? mi ha du ben. Minulla on kaksi lasta.

ken tietää, tuntea

mi ken da. Minä tunnen hänet.

sual tu ken vo jen? Tunnetko tuon henkilön?

sual tumen ken semen? Tunnetteko toisenne?

mimen ken semen de long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

mede auttaa

mi yau yo mede. Minä tarvitsen apua.

sual tu bil mede mi? Voitko auttaa minua?

sual mi bil mede tu? Voinko auttaa sinua?

mi vol mede tu. Haluan auttaa sinua.

Osa 2: Ruokailu

yam nauttia, syödä, juoda

sual tu vol yam yo? Haluaisitko syödä jotakin?

da yam un aple. Hän syö omenaa.

damen yam aple. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana aple voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

sual tu yam kafe? Juotko kahvia?

ya. mi yam kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yam sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevää, koska yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi yam kafe i ban. Minä nautin kahvia ja leipää.

vol haluta

sual tu vol yam? Haluaisitko syödä?

tu vol yam ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi vol yam kafe. Minä haluan juoda kahvia.

sual tu vol yam cha? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no vol cha. mi vol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu vol ke aple? Minkä omenan haluat? ye rubi. Tuon punaisen.

ching pyytää

mi ching tu yam cha. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi ching tu lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi ching tu mede mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

ching yam cha. Juopa teetä.

ching yam kafe. Juopa kahvia.

ching lai dom. Tulepa kotiin.

ching mede mi. Autapa minua.

haida tehkäämme

haida yam! Syökäämme!

haida ga yam! Menkäämme syömään!

haida ga dom. Menkäämme kotiin.

yau tarvita

mi yau yo mede. Tarvitsen apua.

mi yau yam. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

sual tu yau yam? Onko sinulla nälkä?

sual tu yau sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! ye es ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. tu su nam es ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

sual tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

maf. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha no she. En ymmärrä yhtään.

bil osata

mi bil shofe char. Osaan ajaa autolla.

da no bil shofe char. Hän ei osaa ajaa autolla.

sual tu bil shuli da? to you know how to fix it?

sual tu bil pandunia? Osaatko panduniaa?

mi bil pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi bil kam pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no bil english. Minä en osaa englantia.

maf. mi no bil tu su basha. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga to tu. Minä puhun sinulle.

mimen loga to semen. Me puhumme toisillemme.

men loga "kissa" a ke mode a pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" es ke a pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga "miau". Kissa sanoo miau.

audi kuulla, kuunnella

audi mi! Kuuntele minua!

mi no bil audi tu. En voi kuulla sinua.

ching loga mas bala. Puhuisitko kovempaa.

mi audi muzika. Minä kuuntelen musiikkia.

tu audi ke yang di muzika? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

visi nähdä

suka visi tu. Hauska nähdä sinua!

a rivisi! Näkemiin!

visi tu a posden! Nähdään huomenna!

mi visi da a preden. Minä näin hänet eilen.

sema tarkoittaa

ye lexi ya sema ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" ya sema ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

da sema un yang de hevan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha da sema ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitabi kirjoittaa

ching kitabi tu su adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

ching kitabi da a ye. Kirjoittaisitko sen tähän!

basha puhua kieltä, kommunikoida

sual tumen basha pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen basha pandunia. Me osaamme puhua panduniaa.

sual tu bil basha english? Osaatko puhua englantia?

franse, espanya, portugal, rus Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, malayu Kiinaa, japania, malaijia

arabi, turki, parsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

suahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

ga mennä

tu ga ke? Minne sinä menet?

mi ga dom. Minä menen kotiin.

mi mus ga ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus ga to ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haida ga! Menkäämme!

haida ga a fute Menkäämme jalan!

lai tulla

ching lai! Tule tänne!

tu lai de ke? Mistä sinä tulet?

mi lai de Dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lai dom a pos den. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

sual tu safar a tren? Matkustatko junalla?

mimen safar de London to Paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar e dai long. Matka on hyvin pitkä.

a luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel a ke? Missä hotelli on?

hotel a vo dau. Hotelli on tuolla tiellä.

tu a ke? Missä sinä olet?

mi a dom. Olen kotona.

da a ke? Missä hän on?

da side a kamar. Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa a voi käyttää yksinään ilman verbiä.

mi kar a... Työskentelen ...lla.

dom asua

tu dom ke? Missä sinä asut?

mi dom Singapur. Asun Singaporessa.

sual tu dom ye hotel? Astuko tässä hotellissa?

dele odottaa

ching dele! Odota!

dele mi! Odota minua!

damen dele mimen. He odottavat meitä.

mi dele tu a hotel. Minä odotan sinua hotellissa.

Osa 5. Ajan ilmaiseminen

zai parhaillaan

mi zai sal tu su doste.
Minä olen tervehtimässä sinun ystävääsi.

la man ya zai visi un filme.
Mies on katsomassa filmiä.

da zai e shefe.
Hän on päällikkö (parhaillaan).

da zai a dom.
Hän on parhaillaan kotona.

pas ennen

mi pas sal tu su dosti.
Minä tervehdin sinun ystävääsi.

la man ya pas visi un filme.
Mies katsoi elokuvaa.

da pas e shefe.
Hän oli ennen päällikkö.

da pas a dom.
Hän oli kotona.

le jo, valmiiksi

mi le sal tu su dosti.
Minä olen tervehtinyt ystävääsi.

la man le visi un filme.
Mies on katsonut filmin.

da le e shefe.
Hän on ollut päällikkö.

da le a la dom.
Hän on ollut kotona.

sha myöhemmin, jatkossa

mi sha sal tu su dosti.
Minä tervehdin ystävääsi (jatkossa).

la man sha visi la filme.
Mies tulee katsomaan filmin.

da sha e shefe.
Hän tulee olemaan päällikkö.

da sha a dom.
Hän tulee olemaan kotona.