Pronominit

Persoonapronominit

me – minä
te – sinä
le – hän, se
mome – me
tote – te
lole – he

Persoonapronominit korvaavat kokonaisia lausekkeita.

un jovani boy sa dome. le duga buke.Yksi nuori poika on kotona. Hän lukee kirjaa.

Refleksiivipronomini

ze = itse

Refleksiivipronominia ze käytetään sellaisenaan kaikissa persoonissa.

me vida ze = Minä näen itseni. le vida ze = Hän näkee itsensä. mome vida ze. = Me näemme itsemme.

Sen omistusmuoto on zi.

le vida zi muke sa mirer. = Hän näkee kasvonsa peilissä.

Osoittava pronomini

Osoittava pronomini on:

ye – tämä, nämä
we – tuo, nuo

me wana ye. – Minä haluan tämän.
le wana we. – Hän haluaa tuon.

I-päätteistä muotoa käytetään substantiivin edellä eli kun osoittava pronomini on adjektiivin kaltainen.

yi maw – tämä kissa
wi maw – tuo kissa

Kysymyspronominit

ke on yleiskäyttöinen kysymyspronomini. Se vastaa suomen sanoja mikä ja kuka.

ke? = Mikä?

Adjektiivimuotoa ki käytetään kysymään mikä tai kumpi. ki xey? = Mikä esine? ki ren? = Kuka? (Mikä henkilö?)
ki zaman? = Milloin? (Mikä hetki?) ki yang? = Miten? (Mikä tapa?)