Verbit

Yleistä

Verbi tarkoittaa tekemistä tai tapahtumista, esim. syödä, puhua, katsoa, ajatella. Verbit ovat taipumattomia panduniassa. Sellaiset seikat kuin persoona, aika- ja tapamuoto ilmaistaan verbistä irrallaan olevilla sanoilla eikä taivuttamalla verbiä niin kuin suomen kielessä.

Persoona ja luku

Verbin subjekti ilmaisee sen persoonan ja luvun. Esimerkiksi, verbi si ('olla') on samassa muodossa kaikissa persoonissa.

mi si dosti. – Minä olen ystävä.
tu si dosti. – Sinä olet ystävä.
ye si dosti. – Hän on ystävä.
mimon si dosti. – Me olemme ystäviä.
tumon si dosti. – Te olette ystäviä.
yemon si dosti. – He ovat ystäviä.

Subjektina voi olla myös substantiivi.

mau si zou. – Kissa on eläin.

Subjektin ja verbin välissä on usein jokin kielioppisana merkitsemässä, missä subjekti loppuu ja verbi alkaa. Se on tarpeellinen erityisesti silloin, kun sekä subjekti että verbi ovat sisältösanoja, jotka voisivat toimia kumpana tahansa. Väliin pantava merkki on yleensä partikkeli tai apuverbi, kuten ya ('kyllä, -pa, -pä'), joka selkeyttää lauseen rakennetta tuomatta siihen uutta asiasisältöä.

pexe si mau yam. – Kala on kissan ruokaa.
mau ya yam yo pexe. – Kissa syö kalaa.

Muita sopivia verbilausekkeen alun merkitsijöitä ovat ajan ja tavan apuverbit, jotka esitellään seuraavana.

Ajan apuverbit

Toiminnan, tapahtuman tai olemisen suhde aikaan ilmaistaan panduniassa apuverbeillä.

xuru ('alkaa') ilmaisee toiminnan alkamista tai siirtymistä uuteen tilanteeseen.

mi xuru fuku la kote. – Minä alan pitää takkia. = Minä panen takin päälle.
kaguji ya xuru hogo. – Paperi alkaa palaa.
tu xuru yam. – Sinä alat syödä.

fin ('loppua, lakata') ilmaisee toiminnan loppumista tai lopettamista.

yemon fin haha. – He lakkaavat nauramasta.
kaguji ya fin hoge. – Paperi lakkaa palamasta.
tu fin yam. – Sinä lakkaat syömästä.

pul ('täyttää, viedä loppuun') ilmaisee, että toiminta viedään loppuun asti.

tu pul yam un piza. – Sinä söit pitsan (kokonaan).
mi pul vide la filme. – Minä katsoin elokuvan (kokonaan).

fen ('osittain') ilmaisee, että toiminta tehdään vain osittain.

tu fen yam un piza. – Sinä söit pitsaa (osittain).
mi fen vide la filme. – Minä katsoin elokuvaa (osittain).

zai ('läsnä') ilmaisee parhaillaan tapahtuvaa toimintaa.

mi zai yam un piza. – Minä olen syömässä pitsaa.

dur ('jatkua') ilmaisee toiminnan jatkumista.

mi dur yam la piza. – Minä jatkan pitsan syömistä.

ada ('olla tapana, tavallisesti') ilmaisee, että toiminta on toistuvaluonteista.

mi ada gul yo bir. – Minulla on tapana juoda olutta.

le ('saavuttaa') ilmaisee, että toiminta on loppunut mutta sen seuraukset ovat kuluvan hetken kannalta merkittäviä ja yhä voimassa.

ye le si guru. – Hän on ollut opettaja.
mi no le gul yo alkohol. – Minä en ole juonut alkoholia.
mi le no gul yo alkohol. – Minä olen yhä juomatta alkoholia.
mi le don la buku do yemon. – Minä olen antanut kirjan heille. (Siis se ei ole minulla.)
yemon no le don ye re do mi. – He eivät ole antaneet sitä takaisin minulle.
mi le lai do siti. – Minä olen saapunut kaupunkiin.

pas ('mennä ohi') ilmaisee ohimennyttä toimintaa, jonka seuraukset eivät ole olennaisia.

mi pas don la buku do yemon. – Minä annoin kirjan heille (kerran).
mi pas keka la France. – Minä kävin Ranskassa (kerran).
mi pas ada gul yo bir. – Minulla oli tapana juoda olutta (ennen).
mi pas lai do siti. – Minä tulin kaupunkiin (kerran).

xa ('tulla tekemään') ilmaisee tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa.

ye xa si guru. – Hän tulee olemaan opettaja.
mi no xa gul un bir. – Minä en tule juomaan olutta.