Verbit

Yleistä

Verbi tarkoittaa tekemistä tai tapahtumista, esim. syödä, puhua, katsoa, ajatella.

Panduniassa verbejä on kahta lajia: a-päätteisiä verbejä ja u-päätteisiä verbejä. Pääte ratkaisee sanajärjestyksen lauseenosien eli subjektin ja objektin suhteen.

A-päätteiset verbit

A-päätteiset verbit seuraavat tätä kolmiomaista kaavaa.

 V
 ↗ ↘
S ← O

SVO-järjestys

Panduniassa yleisin sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti eli SVO. Tässä sanajärjestyksessä siis subjekti tulee ensin, sitten verbi ja viimeisenä objekti.

subjekti-verbi-objekti

 V
 ↗ ↘
S  O

Esimerkkejä:
me vida lole. = Minä näen heidät.
te beka pang. = Sinä leivot leipää.

OSV-järjestys

Kolmion toinen sanajärjestys on OSV. Se on yleinen kysymyslauseissa ja sivulauseissa.

objekti-subjekti-verbi

 V
 ↗ 
S ← O

Esimerkkejä:
ke te vida? = Mitä sinä näet?
me niama pang, jo te beka. = Minä syön leipää jonka sinä leivoit.

6.2.3. VOS-järjestys

Kolmion kolmas sanajärjestys on VOS, jota käytetään harvoin.

verbi-objekti-subjekti

 V
  ↘
S ← O

Esimerkkejä:
niama pang me. = Syön leipää minä.
vida me te. = Näet minut sinä.

U-päätteiset verbit

U-päätteiset verbit seuraavat tätä kolmiomaista kaavaa.

 V
 ↗ ↘
O ← S

SOV-järjestys

SOV on usein käytetty vaihtoehto SVO-järjestykselle.

subjekti-objekti-verbi

 V
 ↗ 
O ← S

Esimerkkejä:
me lole vidu. = Minä heidät näen.
te pang beku. = Sinä leipää leivot.

6.3.2. OVS-järjestys

OVS on yleinen "passiivissa" lauseissa.

objekti-verbi-subjekti

 V
 ↗ ↘
O  S

Esimerkkejä:
pang beku te. = Leipää leivot sinä.
pang beku. = Leipää leivotaan.
te vidu me. = Sinut näen minä.
te vidu. = Sinut nähdään.

VSO-järjestys

VSO-järjestys on harvinainen mutta mahdollinen.

verbi-subjekti-objekti

 V
  ↘
O ← S

Passiivilauseet

Passiivilausekkeessa on vain objekti ja verbi, mutta subjektia ei mainita.

me vidu. = Minut nähdään.
pang beku. = Leipää leivotaan.
kupe kaputu. = Kuppi särkyy. (Kuppi särjetään.)

Verbin päätteet

Kaikkien verbien päätteenä on -a tai -u.

Prepositiot

Ajan ja paikan prepositiot

Panduniassa on kolme aikaa ja paikkaa ilmaisevaa prepositiota.

 1. sa = paikka tai ajanhetki yleensä: -ssa, -lla, luona
 2. du = lähtöpaikka tai -aika: -sta, -lta, luota, lähtien
 3. pa = määräpaikka tai -aika: -Vn, -lle, luokse, asti

Prepositioita ei tarvitse käyttää aina. Monesti teonsana kertoo tarpeeksi.

me laya dome. = Minä tulen kotiin.
te sida kurse. = Sinä istut tuolia (tuolilla).
le lala sofa'. = Hän makaa sohvaa (sohvalla).
fix nata daria. = Kalat uivat vettä (vedessä).
jenger marca daw. = Soturit kävelevät tietä (tiellä).

Prepositio aloittaa prepositiolausekkeen. Yksinkertaisissa tapauksissa pronomini tai substantiivi täydentää preposition.

me sa hotel. = Minä (olen) hotellissa.
me sona sa hotel. = Minä nukun hotellissa.
me sona ya xam pa subá. = Minä nukun illasta aamuun.
me safara ya london pa paris. = Minä matkustan Lontoosta Pariisiin.

Myös toinen lause voi toimia preposition täydennyksenä. Silloin kyseessä on ajan ilmaus.

me denga ya te enda. = Minä odotan sinun lähdöstä lähtien.
me denga pa te laya dome. = Minä odotan siihen asti, kun tulet kotiin.
me denga sa te sona. = Minä odotan kun sinä nukut.

sa

sa on monikäyttöinen prepositio. Sen perusmerkitys on "kanssa", mutta se kattaa myös paljon muita merkityksiä.

me stasa sa dome.
Minä seison talon luona.

me loga sa pandunia.
Minä puhun panduniaksi.

me loga sa doste sa pandunia sa fon.
Minä puhun ystävien kanssa panduniaa puhelimessa.

Verbit preposition asemassa

Monesti verbit täyttävät saman aseman kuin sijamuodot, prepositiot ja postpositiot suomessa.

me kata pang. = Minä leikkaan leipää.
me kata pang, uza caku. = Minä leikkaan leipää, veistä käyttäen. (Minä leikkaan leipää veitsellä.)

me denga dura dul hor. = Minä odotan, kaksi tuntia kestäen. (Minä odotan kahden tunnin ajan.)

Tässä on joitakin verbejä, joita voi käyttää prepositioiden asemasta:

bada = seurata; perässä, jälkeen
dura = kestää, viedä, kuluttaa aikaa; aikana, kuluessa
jungu = olla keskellä; keskellä, joukossa
loka = sijaita; -ssa, -lla
sirka = ympäröidä; ympärillä
supra = ylittää; -lla, päällä, yllä

Verbi ilman prepositiota

Panduniassa prepositioita käytetään vähemmän kuin suomessa ja englannissa. Monesti lauseen pääverbi ilmaisee asian jo riittävän tarkasti.

me laya dome. = Minä tulen kotiin.
te sida kurse. = Sinä istut tuolia (tuolilla).
le lala sofa'. = Hän makaa sohvaa (sohvalla).
fix nata daria. = Kalat uivat merta (meressä).
jenger marca daw. = Sotilaat marssivat tietä (tiellä).

Vertailun prepositio

Prepositio ko ilmaisee tapaa. Se vastaa suomen sanoja kuin ja kuten.

me jana pandunia ko gur. = Minä osaan panduniaa kuin/kuten mestari.

ko muodostaa vertailusuhteen verbin tai adjektiivin ja vertailtavan asian kesken. Edellisessä esimerkissä jana (osata) on verbi ja gur (mestari) on vertailukohta.

Sanaa ko käytetään myös adjektiivien vertailemisessa.

bace si min day ko pape. = Lapsi on pienempi kuin isä.
law pape si sam day ko pape. = Isoisä on yhtä iso kuin isä.

ko suhteuttaa vertailevia adverbeja – max (enemmän), min (vähemmän) ja sam (yhtä) – vertailtavaan asiaan, joka oli ylläolevissa esimerkeissä pape (isä).