Lukusanat

Määrää ilmoittava lukusana tulee ennen laatusanaa ja asiansanaa.

un xing = yksi tähti
dul xing = kaksi tähteä
tin xing = kolme tähteä
xaw xing = vähän tähtiä
multi xing = paljon tähtiä

un day kurse = yksi iso tuoli
dul day kurse = kaksi isoa tuolia
tin bon kurse = kolme hyvää tuolia

Järjestysluvut ovat tavallisia lukusanoja, jotka vain asetetaan asiansanan perään.

fen un. = Ensimmäinen osa. fen dul. = Toinen osa. fen tin. = Kolmas osa.

Perusluvut ovat:

 • 0 nol
 • 1 un
 • 2 dul
 • 3 tin
 • 4 car
 • 5 lim
 • 6 sis
 • 7 seti
 • 8 bati
 • 9 noy

Suuremmat luvut muodostetaan yksinkertaisesti asettamalla luku toisensa perään – ihan samalla tavalla kuin ne kirjoitetaan matematiikan universaalilla kielellä.

 • 10 un nol tai des
 • 11 un un
 • 12 un dul
 • 13 un tin
 • 20 dul nol
 • 21 dul un
 • 22 dul dul
 • 100 un nol nol tai hon
 • 101 un nol un tai hon un
 • 200 dul nol nol tai dul hon

999:tä suuremmat luvut käyttävät kansainvälisen SI-järjestelmän sanastoa. Siis esimerkiksi kilo tarkoittaa tuhatkertaisuutta.

 • 1000 kilo
 • 1 000 000 mega
 • 1 000 000 000 giga
 • 1 000 000 000 000 tera
 • 1015</suppeta
 • 1018</supeksa
 • 1021</supzeta
 • 1024</supyota