Määritteet

Määrite on sana, joka muokkaa tai tarkentaa toisen sanan merkitystä, esim. hyvä, huono, nopea.

Substantiivin määrite

Adjektiivi eli laatusana on sana, joka muokkaa substantiivin merkitystä. Panduniassa adjektiivit ovat yleensä pääsanaa ennen.

novi gare – uusi auto
rapidi gare – nopea auto
day meze = iso pöytä
gaw meze = korkea pöytä
bon kurse = hyvä tuoli

Adjektiivi voi olla myös substantiivin jälkeen. Monesti tällainen rakenne on luettavissa kokonaisena virkkeenä, jossa ei ole käytetty olla-verbiä.

gare novi. – Auto on uusi.
bagre rapidi. – Tiikeri on nopea.

Luonnollisesti laatusanoja voi olla asiansanan kummallakin puolella.

novi gare rapidi. = Uusi auto on nopea.

Verbin määrite

Adverbi määrittää teonsanaa, adjektiivia tai toista adverbia.

Tavan adverbit ovat verbin vieressä tai lauseen lopussa.

me bono sona. = Minä hyvin nukun.
me sona bono. = Minä nukun hyvin.
te baxa pandunia bono. = Sinä puhut panduniaa hyvin.

Määritteen määrite

Määrite voi määritellä myös toista määritettä. Esimerkiksi day (suuri) ja lil (pieni) voivat toimia adverbeina.

day ren = iso henkilö
lil ren = pieni henkilö
sundari ren = kaunis henkilö

dayo sundari ren = suuresti (eli hyvin) kaunis henkilö
lilo sundari ren = pienesti (eli vähän) kaunis henkilö

Kun halutaan käyttää kahta määritettä erikseen, niiden väliin ei tarvitse panna sanaa e (ja).

lili sundari ren = pieni, kaunis henkilö

Vertailu

Sekä adjektiiveja että adverbeja voi verrata.

  • max : enemmän, -mpi
  • maxim : eniten
  • min : vähemmän
  • minim : vähiten
  • samo : yhtä

Pikkusana ko suhteuttaa vertailevan adverbin vertailtavaan asiaan.

me si max bon ko te. = Minä olen parempi kuin sinä.
te loga samo bono ko me. = Sinä puhut yhtä hyvin kuin minä.