Hyppää sisältöön

7. Määritteet

Määrite on sana, joka muokkaa tai tarkentaa toisen sanan merkitystä, esim. hyvä, huono, nopea.

Substantiivin määrite

Adjektiivi eli laatusana on sana, joka muokkaa substantiivin merkitystä. Panduniassa adjektiivit ovat yleensä pääsanaa ennen.

un neu gar – uusi auto
un suga gar – nopea auto
poli dai meza = isoja pöytiä
poli gau meza = korkeita pöytiä
un hau jen = hyvä tuoli

Adjektiivi voi olla myös substantiivin jälkeen. Monesti tällainen rakenne on luettavissa kokonaisena virkkeenä, jossa ei ole käytetty olla-verbiä.

da neu. – Se on uusi.
kar (e) neu. – Auto on uusi.
bagre (e) suga. – Tiikeri on nopea.

Luonnollisesti laatusanoja voi olla substantiivin kummallakin puolella.

neu kar (e) suga. = Uusi auto on nopea.

Verbin määrite

Adverbi määrittää teonsanaa, adjektiivia tai toista adverbia.

Tavan adverbi on verbin edellä.

tu suga loge. – Sinä nopeasti puhut.
damen hau kitabu. – He hyvin kirjoittavat.

Määritepartikkeli di pannaan usein adverbin ja verbin väliin. Se selkeyttää verbilausekkeen rakennetta.

tu mei di kitabu. – Sinä kauniisti kirjoitat.
damen suga di marche. – He nopeasti kävelevät.

Määritteen määrite

Partikkelia di käytetään myös kun määrite määrittää toista määritettä.

un dai di hau bukuisosti hyvä kirja
poli bala di ai ja jenvoimakkaasti rakastavat ihmiset

Asteen määritteet

Asteen määritteet kertovat laadun voimakkuudesta.

tre – paljon, sangen, hyvin
bas – tarpeeksi, kyllin
mas – enemmän
min – vähemmän mas ka bas – enemmän kuin tarpeeksi, liian

Asteen määritteet tulevat ennen määrittelemäänsä sanaa.

un dai man – iso mies
un tre dai man – hyvin iso mies
un bas dai man – tarpeeksi iso mies
un mas dai man ka bas – liian iso mies

Asteen määrite muodostaa yhdysadverbin toisen määritteen kanssa. Sillä voi määrittää verbiä tai kokonaista lausetta. Yhdysadverbi pannaan määrittelemänsä verbin edelle.

tre poli – hyvin paljon
mi tre poli vol loge. – Minä haluan hyvin paljon puhua.
mi vol tre poli loge. – Minä haluan puhua hyvin paljon.

Yhdysadverbin voi myös panna lauseen loppuun, jolloin se määrittää lausetta kokonaisuutena.

mi vol loge tre poli. – I want to speak very much.
sual tu sona bas hau? – Did you sleep well enough?

Vertailu

Sekä adjektiiveja että adverbeja voi verrata.

  • mas enemmän, -mpi
  • masim eniten
  • min vähemmän
  • minim vähiten
  • par yhtä

Pikkusana ka suhteuttaa vertailevan adverbin vertailtavaan asiaan.

aple e mas hau ka aranja. = Omenat ovat parempia kuin appelsiinit.
aranja e min hau ka aple. = Appelsiinit ovat vähemmän hyviä kuin omenat.
tu loge par hau ka mi. = Sinä puhut yhtä hyvin kuin minä.