Adverbit

Määritteen määrite

Määrite voi määritellä myös toista määritettä. Esimerkiksi day (suuri) ja lil (pieni) voivat toimia adverbeina.

day ren = iso henkilö
lil ren = pieni henkilö
sundari ren = kaunis henkilö

dayo sundari ren = suuresti (eli hyvin) kaunis henkilö
lilo sundari ren = pienesti (eli vähän) kaunis henkilö

Kun halutaan käyttää kahta määritettä erikseen, niiden väliin ei tarvitse panna sanaa e (ja).

lili sundari ren = pieni, kaunis henkilö

Vertailu

Sekä adjektiiveja että adverbeja voi verrata.

  • max : enemmän, -mpi
  • maxim : eniten
  • min : vähemmän
  • minim : vähiten
  • samo : yhtä

Pikkusana ko suhteuttaa vertailevan adverbin vertailtavaan asiaan.

me si max bon ko te. = Minä olen parempi kuin sinä.
te loga samo bono ko me. = Sinä puhut yhtä hyvin kuin minä.

Määritteen pääte

Määritteen tunnus on -i. Tätä päätettä käytetään aina, kun adjektiivi on johdettu verbiä tai substantiivia tarkoittavasta sanavartalosta. Esim. logi puhuttu, suki tyytyväinen, kitabi kirjallinen.

Päätettä ei käytetä eräiden sellaisten sanavartaloiden kanssa, jotka ilmaisevat laatua ja jotka päättyvät helposti äännettävään konsonanttiin. Esim. bon (hyvä), day (suuri), lil (pieni).