Pandunian perussäännöt

 1. Kaikki sanat luetaan äänteenmukaisesti. Kaikki sanat voidaan kirjoittaa pienillä kirjaimilla.
 2. Sanan painollinen tavu on ennen viimeistä konsonanttia.
 3. Sanat koostuvat vartalosta ja yhdestä tai useammasta liitteestä. Viimeinen liite on loppuvokaali, joka osoittaa sanan sanaluokan.
 4. Määritteet loppuvat -i:hin, esim. novi = uusi.
 5. Myötäpäiväiset verbit loppuvat -a:han, esim. me loga = Minä puhun.
 6. Vastapäiväiset verbit loppuvat -u:hun, esim. le logu = Sitä puhutaan.
 7. Substantiivien lopussa on -e, -ia tai ei mitään.
 8. Substantiivit ovat taipumattomia. Panduniassa ei ole yksikköä eikä monikkoa, sijamuotoja eikä kieliopillista sukua.
 9. Adjektiivit ja adverbit ovat muodoltaan samanlaisia. Niitä sanotaan yhteisesti määritteiksi. Ajektiivimääritteen paikka on ennen substantiivia ja adverbimääritteen ennen verbiä. Kaikki määritteet, lukuun ottamatta muutamaa yleisintä sanaa, loppuvat kirjaimeen -i.
  • esim. 1. rapidi loge = Nopea puhe.
  • esim. 2. te rapido loga. = Sinä nopeasti puhut.
 10. Aktiivisen lauseen sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti. Tällöin verbin pääte on -a.
  • esim. me penta meze. = Minä maalaan pöytiä.
 11. Passiivisessa lauseessa on vain subjekti ja verbi. Tällöin verbin pääte on -u.
  • esim. meze pentu. = Pöytä maalataan.
 12. Aktiivisen verbin objekti voi toimia seuraavan verbin subjektina. Tämä on ns. saranarakenne.
  • esim. me pliza te dona pese. = Minä pyydän sinua antamaan rahaa.
 13. Pronominit voi jättää pois, kun ne ovat ilmiselviä tai muuten tarpeettomia.
  • me eska te baxa pandunia?eska te baxa pandunia? = Puhutko sinä panduniaa?
  • me pliza te loga ming.pliza loga ming. = Pyydän, puhu selvästi.
 14. Yhdyssanat muodostetaan asettamalla kaksi tai useampia sanavartaloita peräkkäin. Sanojen välissä välissä on yhdysvokaali -o-. Viimeinen sana on merkittävin ja se myös määrää sanan sanaluokan.
  • esim. poste (posti) + sanduke (laatikko) → postosanduke (postilaatikko)