Pandunian perussäännöt

 1. Kansainvälinen sanasto: Pandunia on tasapuolisesti yleismaailmallinen kieli. Panduniaan lainataan kansainvälisiä sanoja kaikkialta maailmasta. Ne sovitetaan pandunian äänteisiin ja kirjoitusjärjestelmään. Samaan asiaan liittyvistä sanoista yksi perussana omaksutaan panduniaan ja loput johdetaan säännön 10 mukaan.
 2. Sanojen kirjoitus ja ääntäminen: Panduniaa kirjoitetaan säännönmukaisesti. Kaikki sanat luetaan äänteenmukaisesti.
 3. Sanan painotus: Jos sanassa on yksi tai kaksi tavua, ensimmäinen tavu on painollinen. Jos sanassa on kolme tai useampia tavuja, toinen tavu on painollinen.
 4. Pronominit:
  • Personaapronominit ovat: mi minä, tu sinä, ya hän, mimen me, tumen te, yamen he.
  • Niiden omistusmuodot ovat: mi di minun, tu di sinun, ya di hänen, mimen di meidän, tumen di teidän, yamen di heidän.
  • Kysyvät pronominit ovat: ke mikä tai kuka, ke di minkä tai kenen.
  • Persoonaton pronomini on men ja se vastaa suomen passiivia.
 5. Substantiivit: Substantiivit ovat taipumattomia. Panduniassa ei ole yksikköä eikä monikkoa, sijamuotoja eikä kieliopillista sukua.
 6. Lukusanat: Perusluvut ovat:
  • 0 siro, 1 un, 2 du, 3 tri, 4 chatre, 5 penta, 6 luku, 7 sete, 8 bato, 9 tisa, 10 des.
  • Kymmentä suuremmat: 11 des un, 12 des du, 13 des tri, jne.
  • Kymmenet: 20 du des, 30 tri des, 40 chatre des, etc.
  • Sadat: 100 un cen, 200 du cen, 300 tri cen, etc.
  • Tuhannet: 1000 un kilo, 2000 du kilo, 3000 tri kilo, etc.
  • Järjestysnumerot muodostetaan sanan me avulla: un me (ensimmäinen), du me (toinen), tri me (kolma), jne.
 7. Adjektiivit ja adverbit: Adjektiivit ja adverbit ovat muodoltaan samanlaisia. Yhdessä niitä kutsutaan määritteiksi. Ajektiivimääritteen paikka on ennen substantiivia ja adverbimääritteen ennen verbiä.
  • un rapide loga – Nopea puhe.
  • tu rapide loga. – Sinä nopeasti puhut.
 8. Verbit: Verbit ovat taipumattomia. Ne eivät taivu persoona-, aika- taikka tapamuodoissa. Persoona ilmaistaan persoonapronominilla. Aika ilmaistaan apuverbeillä.
  • zai ilmaisee meneillään olevaa toimintaa.
  • leu ilmaisee tehtyä toimintaa, joka vaikuttaa kuluvaan hetkeen.
  • pas ilmaisee tehtyä toimintaa, joka ei enää vaikuta kuluvaan hetkeen.
  • vil ilmaisee tulevaa toimintaa.
 9. Sanajärjestys:
  • Lauseen sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti. Samaa sanajärjestystä käytetään sekä väittämissä että kysymyksissä.
  • Passiivi muodostetaan apuverbillä be. Saman vaikutelman voi luoda myös persoonattomalla pronominilla men.
   • pandunia be loga. – Panduniaa puhutaan.
   • men loga le pandunia. – Ihmiset puhuvat panduniaa.
  • Aktiivisen verbin objekti voi toimia seuraavan verbin subjektina. Tämä on ns. saranarakenne.
   • mi ching tu loga le pandunia. – Minä pyydän sinua puhumaan panduniaa.
  • Pronominit voi jättää pois, kun ne ovat ilmiselviä tai muuten tarpeettomia.
   • mi ching tu loga le pandunia.ching loga le pandunia. – Pyydän, puhu panduniaa.
 10. Sanojen johtaminen: Yhdyssanat muodostetaan asettamalla kaksi tai useampia perussanoja peräkkäin siten, että viimeinen sana on merkittävin.
  • poste ('posti') + kasa ('laatikko', 'lipas') = poste kasa ('postilaatikko')