Hyppää sisältöön

1. Pandunian perussäännöt

 1. Kansainvälinen sanasto: Pandunia on tasapuolisesti yleismaailmallinen kieli. Panduniaan lainataan kansainvälisiä sanoja kaikkialta maailmasta. Ne sovitetaan pandunian äänteisiin ja kirjoitusjärjestelmään. Samaan asiaan liittyvistä sanoista yksi perussana omaksutaan panduniaan ja loput johdetaan säännön 10 mukaan.
 2. Sanojen kirjoitus ja ääntäminen: Panduniaa kirjoitetaan säännönmukaisesti. Kaikki sanat luetaan äänteenmukaisesti.
 3. Sanan painotus: Perussanoissa paino on viimeistä konsonanttia ennen olevalla tavulla, esim. háu ('hyvä'), dúnia ('maailma'), básha ('kieli'), amén ('aamen'). Yhdyssanoissa yhdysosat pitävät alkuperäisen painonsa siten, että pääpaino on edussanalla, esim. trabásha ('kääntää'), dúnialìsme ('globalismi'), bàsha skóla ('kielikoulu').
 4. Pronominit:
  • Personaapronominit ovat: mi minä, tu sinä, da hän, mimen me, tumen te, damen he.
  • Niiden omistusmuodot ovat: mi su minun, tu su sinun, da su hänen, mimen su meidän, tumen su teidän, damen su heidän.
  • Kysyvät pronominit ovat: ke mikä tai kuka, ke su minkä tai kenen.
 5. Substantiivit: Substantiivit ovat taipumattomia. Panduniassa ei ole yksikköä eikä monikkoa, sijamuotoja eikä kieliopillista sukua.
 6. Lukusanat: Perusluvut ovat:
  • 0 siro, 1 un, 2 du, 3 tri, 4 nelu, 5 lima, 6 luka, 7 ceti, 8 bati, 9 tisa, 10 des.
  • Kymmentä suuremmat: 11 des un, 12 des du, 13 des tri, jne.
  • Kymmenet: 20 du des, 30 tri des, 40 nelu des, jne.
  • Sadat: 100 un sento, 200 du sento, 300 tri sento, jne.
  • Tuhannet: 1000 un kilo, 2000 du kilo, 3000 tri kilo, jne.
  • Järjestysnumerot muodostetaan sanan me avulla: un me (ensimmäinen), du me (toinen), tri me (kolmas), jne.
 7. Adjektiivit ja adverbit: Adjektiivit ja adverbit ovat muodoltaan samanlaisia. Yhdessä niitä kutsutaan määritteiksi. Ajektiivimääritteen paikka on ennen substantiivia ja adverbimääritteen ennen verbiä.
  • un suga loga – Nopea puhe.
  • tu suga loga. – Sinä nopeasti puhut.
 8. Verbit: Verbit ovat taipumattomia. Ne eivät taivu persoona-, aika- taikka tapamuodoissa. Persoona ilmaistaan persoonapronominilla. Aika ilmaistaan apuverbeillä.
  • zai ilmaisee meneillään olevaa toimintaa.
  • le ilmaisee tehtyä toimintaa, joka vaikuttaa kuluvaan hetkeen.
  • pas ilmaisee tehtyä toimintaa, joka ei enää vaikuta kuluvaan hetkeen.
  • sha ilmaisee tulevaa toimintaa.
 9. Sanajärjestys:
  • Lauseen sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti. Samaa sanajärjestystä käytetään sekä väittämissä että kysymyksissä.
  • Passiivi muodostetaan apuverbillä be. Saman vaikutelman voi luoda myös persoonattomalla pronominilla men.
   • pandunia be loga. – Panduniaa puhutaan.
   • men loga pandunia. – Ihmiset puhuvat panduniaa.
  • Aktiivisen verbin objekti voi toimia seuraavan verbin subjektina. Tämä on ns. saranarakenne.
   • mi ching tu loga pandunia. – Minä pyydän sinua puhumaan panduniaa.
  • Pronominit voi jättää pois, kun ne ovat ilmiselviä tai muuten tarpeettomia.
   • mi ching tu loga pandunia.ching loga pandunia. – Pyydän, puhu panduniaa.
 10. Sanojen johtaminen: Yhdyssanat muodostetaan asettamalla kaksi tai useampia perussanoja peräkkäin siten, että viimeinen sana on merkittävin.
  • posta ('posti') + kase ('laatikko', 'lipas') = posta kase ('postilaatikko')