Hyppää sisältöön

Pandunia

halo, dunia! – Tervehdys, maailma!

Tervetuloa tutustumaan panduniaan, kansainvälistä toimintaa ja ystävyyttä varten luotuun apukieleen!


Kuva: Freepik

Mitä pandunia on?

Pandunia on yksinkertainen, keinotekoinen kieli, jonka tehtävä on auttaa ihmisiä puhumaan keskenään silloin kun he eivät osaa muuta yhteistä kieltä.

Kaikki pandunian sanat ovat kansainvälisiä. Perussanat muistuttavat englannin sanoja ja loput sanat tulevat muista kansainvälisesti tärkeistä kielistä, mukaan lukien ranska, espanja, japani, kiina, venäjä, arabia, hindi ja swahili.

Pandunia on yhteensopivaa englannin kanssa perustasolla. Se on kuin englannin yksinkertaistettu muoto, jota puhutaan vieraalla korostuksella. Voit siis käyttää panduniaa heti kaikkialla maailmassa, missä englantia puhutaan, sellaisiin käytännön asioihin kuin hotellihuoneen hankkimiseen, taksin tilaamiseen ja matkamuistojen ostamiseen.

Pandunia on säännöllinen ja yksinkertainen. Sen vuoksi sitä on paljon helpompi ja nopeampi oppia kuin englantia ja muita kansallisia kieliä. Panduniassa ei ole poikkeuksia eikä monimutkaisia kielioppisääntöjä. Pandunia on niin helppoa, että sen kieliopin perusteiden luettelemiseen tarvitaan vain kymmenen sääntöä. Kaikki voivat oppia pandunian perusteet lyhyessä ajassa! Se on erinomainen valinta kansainväliseksi vieraaksi kieleksi, koska se parantaisi kansainvälisen viestinnän laatua. On parempi puhua hyvää panduniaa kuin huonoa englantia.

Pandunian perusteet

Panduniaa kirjoitetaan latinalaisilla aakkosilla:
A B C Ch D E F G H I J K L M N O P R S Sh T U V X Y Z

Kaikki paitsi alla olevat kirjaimet äännetään niin kuin suomessa:

  • c äännetään kuten ts sanassa metsä.
  • sh äännetään kuten sh sanassa shakki.
  • ch äännetään kuten tsh sanassa tshekki.
  • j on edellisen soinnillinen vastine eli se ääntyy kuten nimessä Jack.
  • y äännetään kuten suomen j.

Vokaalit äännetään kuten suomessa. Painottomissa tavuissa kirjain e voidaan ääntää keskisenä vokaalina /ə/.

Panduniaa kirjoitetaan lähes äänteenmukaisesti. Yksi äänne = yksi kirjain tai kirjainyhdistelmä.

Lyhyissä sanoissa painotetaan ensimmäistä tavua ja pitemmissä sanoissa toista tavua.
méni pérson kén tólke da Énglish in Amérika. – Monet ihmiset osaavat puhua englantia Amerikassa.

Kaikki pandunian sanat ovat taipumattomia. Sanoja ei siis taivuteta lainkaan persoona-, aika-, tapa- tai sijamuodoissa eikä edes monikossa.

Lauseen sanajärjestys on subjekti–verbi–objekti, eli yleensä tekijä on lauseen alussa, sitten teonsana ja viimeisenä tekemisen kohde.

mi love yu. – Minä rakastan sinua.

Samaa sanajärjestystä käytetään myös kysymyslauseissa.
yu love mi, he? – Sinä rakastat minua, häh? (eli: Rakastatko sinä minua?)

Yksikkö ja monikko ilmaistaan lukusanoilla tarpeen mukaan.

buk – kirja tai kirjoja
- un buk – (yksi) kirja; - due buk – kaksi kirjaa; - tri buk – kolme kirjaa; - meni buk – monta kirjaa

Adjektiiveja ja adverbeja vertaillaan sanoilla: mor – enemmän, -mpi; les – vähemmän; dan – kuin; ja as – yhtä...kuin.

mi es mor gud dan yu. – Minä olen parempi (enemmän hyvä) kuin sinä.
no, mi es as gud as yu. – Ei, minä olen yhtä hyvä kuin sinä.
da bi tok mor rapid dan yu. – Hän puhuu nopeammin (enemmän nopeasti) kuin sinä.

Aika ilmaistaan apusanoilla: did – mennyt tapahtuma
vil – tuleva tapahtuma
ha – päättynyt mutta yhä tähän hetkeen vaikuttava tapahtuma
bi – meneillään oleva tapahtuma

di did ride mi's buk. – He lukivat minun kirjaa.
vi haf ride meni buk. – Me olemme lukeneet monta kirjaa.
mi bi ride un buk. – Minä olen lukemassa yhtä kirjaa.
yu vil tok Pandunia. – Te tulette puhumaan panduniaa.

Lauseenloppuisilla pikkusanoilla ilmaistaan, minkä vuoksi lause on sanottu, esim. onko se toteamus, kysymys vai käsky.
yu love kafe, he? – Sinä rakastat kahvia, mitä? (kysymys)
yu love kafe, ya. – Sinä rakastat kahvia kyllä. (toteamus)
yu love kafe, ne. – Sinä rakastat kahvia, vai... (ehdotus)

Käytä sitä!

Kuten yllä olevista maistiaisista huomaat, pandunian perusteet on kenen tahansa helppo oppia. Se on vielä helpompaa, jos puhut edes jonkin verran englantia! Panduniaa on myös helppo alkaa käyttää välittömästi. Älä siis odota! Kokeile panduniaa kavereidesi kanssa huvin vuoksi tai käytä sitä vierasmaalaisten kanssa kun olet matkoilla. Se toimii!

Jutellaan!

Pandunian puhujia on useilla keskustelukanavilla internetissä.

Alusta Kanava Tarkoitus
Discord pandunia deha Monipuolinen keskustelupalvelin!
Reddit r/pandunia Uutisia ja keskustelua panduniaksi ja englanniksi.
Facebook Tekokielet-ryhmä Suomenkielinen ryhmä tekokielistä yleensä.
Facebook Pandunia-ryhmä Keskustelua eri kielillä.
Telegram mimen bashe pandunia Harjoittelu. Täällä puhutaan vain panduniaa!
Telegram monikielinen kanava Keskustelua eri kielillä.
QQ 717549404 Keskustelua kiinaksi ja muilla kielillä.

Muita pandunian puhujia voi löytää Amikumu-sovelluksella.

Suomeksi on tarjolla sähköpostilista, johon voi liittyä lähettämällä tyhjän viestin osoitteeseen suomi-pandunia+subscribe@googlegroups.com tai käyttämällä selainta ja Google-tiliä.

Panduniaa ei harrasta vielä monikaan, mutta jos sinä pidät panduniaa hyvänä ideana, niin myös muut ajattelevat samoin. Eli ala käyttämään panduniaa ja tehdään siitä yhdessä maailman yhteinen kieli!


Kuva: Freepik

Yhteyshenkilönä toimii kielen pääasiallinen tekijä, Risto Kupsala, risto@pandunia.info

pandunia

de hol dunia, to hol dunia
– koko maailmalta, koko maailmalle