Przejdź do treści

pandunia–polski

A

a prep przy, z, na, w, u
Abazia pn Abchazja
Abu Zabi pn
achi int apsik
achi v kichać
acinium n aktyn
ade v
adik a
ada v
ada n nawyk (przyzwyczajenie)
adatik a zwyczajny (rutynowy, normalny)
adil a sprawiedliwy
adilita n sprawiedliwość
adres n adres
Afganistan pn Afganistan
Afrika pn Afryka
agre v uprawić, uprawiać
agral a
agrekultur n
agrestan n wieś, tereny wiejskie
agrestanik a wiejski, rustykalny
agrer n rolnik, farmer
agrer n rolnik, farmer
agrobiolojia n
agronomer n
agronomia n agronomia
aha int
aha v rozumieć, pojmować
ai int aj!, ał!
ain n oko
ain sui n łza
ain sui gas n gaz łzawiący
air n powietrze
airporte n lotnisko (port lotniczy)
akar n klescz (roztocze)
akasia n akacja
akrabe n skorpion
ale a inny
alia n
alian n
alifa v zmienić (zmieniać)
alofone n alofon
altre n
altre v
altrisme n
Alaska pn Alaska
alergia n uczulenie (alergia)
alge v cierpienie, ból
• analgive a
algesia n
• analgesia n analgezja
algik a bolesny
algogenik a
algometria n
alga n alga (wodorost)
algalojia n algologia
alkan n
alken n
alkil n
alkin n
alkol n alkohol
alkol fri a
alkol mixur n koktajl
alkolik a alkoholowy
alkolisme n
alkoliste n
almari n kredens (szafa, szafka)
alpaka n
alumin n glin (aluminium)
ame v
ame n miłość (afekt)
• aname v
• anamik n
amater n
amebil a
amer n
amik a kochany (drogi)
amive a
amuros a
ama conj ale (lecz)
Amerikan Samoa pn Amerykańska Samoa
amerikium n ameryk
Amerika pn Ameryka (kontynent)
amide n
amin n
amir v rozkaz, komenda
amiria n emirat
ampere n amper
an- a negatywny (przeciwny, nie)
ananas n ananans
anchovi n sardela
Andes pn Andy
andesite n andezyt
Andora pn Andora
angar n kotwica
Angola pn Angola
anime n
animate v
• reanimate v
animation n
animisme n animizm
anis n anyż
anshi n
Antartika pn Antarktyka
antena n antena
Antigua pn Antigua
Antigua e Barbuda pn Antigua i Barbuda
anus n odbyt
anusik a analny, odbytni
apin n
aple n jabłko
aple sos n sos jabłkowy
apse n
arabe n arabski
arane n pająk
aranefobia n arachnofobia
aranide n
aranja n pomarańcza
Archah pn Abchazja
arde n
arde kable n
argente n srebro
Argentina pn Argentyna
argon n argon
arhe v
• anarhia n anarchia
• anarhiste n
• monarhia n
arher n
arhia n
Ariel pn
arka n łuk
arsenium n arsen
arte n sztuka
artaje n
arte bashe n
artefat n
artefatik a sztuczny
artefatik bashe n język sztuczny
artiste n artysta
Artika pn Arktyka
Aruba pn Aruba
asian n azjatycki
asha v nadzieja, życzenie
• anasha v
• anashatik a beznadziejny
Ashur pn Aszur
Ashuria pn Asyria
Asia pn Azja
asle a źródło, początek, pochodzenie
aslik a źródłowy, początkowy, oryginalny
asma n astma
astatin n astat
astre n
• dusastre n
astral a
astronave n
astronaver n astronauta
astronomer n astronom
astronomia n astronomia
ate v
• deative v deaktywować (wyłączyć, zatrzymać)
• deative a zdeaktywowany (wyłączony, zatrzymany)
• dusate v
• interate v
• interative a
• proate v
• proative a
• reate v
• reation n
ater n
ation n
atite a
ative v aktywować (włączyć, uruchomić)
ative a
ata n jabłko cukrowe
Athina pn
atom n atom
atom bomba n bomba atomowa
audi v usłyszeć, słyszeć; słuchać
auditik a
auge v
aure n złoto
Australia pn Australia
aute n jaźń (tożsamość)
autatik a
auter n
autive a
autokratia n
autonomia n autonomia
autonomik a autonomiczny
aven n
avokado n awokado
axe n
aya n
Azeria pn Azerbejdżan

B

bab n rozdział, sekcja
Babil pn
Babilia pn
babush n kapeć (papeć, bambosz)
bacheler n
bad a
badam n migdał
bage n
bagaje n bagaż
bagre n tygrys
baha'isme n bahaizm
baha'iste n bahaista
Bahama pn Bahamy
Bahrain pn Bahrajn
bake v piec
baker n piekarz
bakeria n piekarnia
bakalau n dorsz
baki a pozostałość, reszta
bale n
balet n
balade n
baldi n wiadro
baluta n dąb
bambu n bambus
bamia n
ban n chleb
banana n banan
bande n
bande v związać (wiązać; zapiąć, zapinać)
bandaje n taśma; bandaż
bandan n
bandul n
banda n zespół (drużyna, grupa)
bandera n flaga, sztandar
Bangi pn
Banglagogia pn Bangladesz
bani v
banke v oszczędzać (deponować)
banke shefe n
bankekan n bank
bankerute n
banker n bankier
bar n bar
bare v blokować, hamować
baraje n
barium n bar
Barbados pn Barbados
barbar n barbarzyńca
barbarik a
Barbuda pn Barbuda
bari a
bari metal n metal ciężki
barka v gratulować; błogosławić
barka n
barka int gratulacje
bartia pn Indie
baru n niedźwiedź
bas a wystarczający
bashe v
bashe n język; komunikacja
• dubashik a dwujęzyczny
• kombashe n wspólny język
• polibashik a wielojęzyczny
• trabashe v tłumaczyć (interpretować; tłumaczenie, interpretacja)
• trabasher n tłumacz
• unbashik a
bashekanun n gramatyka
bashekanunik a gramatyczny
bashelojia n językoznastwo
baske n kosz
baske bol n piłka do koszykówki (koszykówka)
bate v bić, uderzyć, uderzać
• kombate v
• kombatente n
bata n kaczka
batata n słodki ziemniak
batri n bateria
bau n skarb; skrabiec
baubei n
baze n podstawa, baza, fundament
baze strute n
bazik a bazowy, podstawowy
baziz v zakładać (założyć, ustanowić)
bazar n rynek, bazar
bebe n niemowlę
bei n
bei v być poddanym, doświadczyć, doświadczać (ubierniający czasownik)
Beiging pn Pekin
bel n bel
bela n
Belarus pn Białoruś
Belgi pn Belgia
Belize pn Belize
Benin pn Benin
benzin n benzyna
bere n beret
beri n jagoda
berilium n beryl
berkelium n berkel
Berlin pn
Bermuda pn Bermudy
beta n burak
betula n brzoza
bi aux
bie v
• simbie n symbioza
bier n życie organiczne
biojense n płeć biologiczna
biolojia n biologia (nauka o życiu)
biotoxe n toksyna
biome n biom
bionik a
biblia pn Biblia
biblik a
bikini n bikini
bil v
bil a
bina v zbudować, budować, konstruować
bina n budynek (struktura)
• konbina v
bingo n bingo
bir n piwo
birkan n bar, knajpa
Bisau Ginia pn Guinea Bissau
bismute n bizmut
bison n
blabla v luźna rozmowa, gadanina
bloge n blog
blu a niebieski
boa n boa
boi n
bol n piłka
bolon n balon
Bolivia pn Boliwia
bolshevisme n
bolsheviste n bolszewik
bomba n bomba
borium n bohr
boron n bor
Bosna e Hercegovina pn Bośnia i Harcegowina
Bote pn Tybet
boxe v boks
Brazavil pn
BrazavilKongo pn Republika Konga
Brazil pn Brazyla
briko n morela (śliwka)
Britia pn Zjednoczone Królestwo
brokoli n brokuł
brom n brom
brosh n szczotka
brosh kalam n
Brunai pn Brunei Darussalam
bu int bu!
bubu n
bude v
Bude pn Budda
budifa v obudzić, budzić
budik a przebudzony (przytomny)
budion n uświadomienie, świadomość; oświecenie, bodhi
budisme n Buddyzm
budiste n buddysta
Budapesht pn
bufe n bufet (szwedzki stół)
buge v
• debuge v
• debuger n
buk n książka
bukiniste n
bulbul n słowik
Bulgaria pn Bułgaria
bum n wybuch (eksplozja)
burer n sekretarz
bureria n sekretariat
Burkina Faso pn Burkina Faso
buro n
burokan n biuro (urząd)
burokratia n
burotik a
bus n autobus, autokar
bus halte n przystanek autobusowy
bus halte n przystanek autobusowy
bute n masło
butan n
butil n
buyu n baobab

C

celsius grade n stopień Celsjusza
Cere pn Ceres (planeta karłowata)
cerium n cer
Cernagora pn Czarnogóra
cesium n cez
cha n herbata
cha chamcha n łyżeczka
cha kan n herbaciarnia
cha kupa n kubek do herbaty
cha pote n imbryk (czajnik)
chade pn Czad
chamcha n łyżka
chana n moment
chanatik a chwilowy
chape v naciskać, zostawiać ślad
chape n odcisk, ślad; stempel, pieczęć
chati n dach
chatregon n kwadrat (czworokąt, czworobok, tetragon)
chavi n klucz
chek n czek
cheri n wiśnia (czereśnia)
Cheska pn Republika Czeska, Czechy
Chile pn Chile
chili a
chili piman n
chimpanzi n szympans
chini n porcelana
Chipe pn Albania
chira v drzeć (rwać, rozrywać, rozdzierać, rozszczepiać)
• dechira v
chita n gepard
chize n ser
choke v
choklate n czekolada
Chosen pn Korea
chuli v traktować
chuli n proces
chut v wyjść (wychodzić, wyjechać, wyjeżdżać, wypłynąć, wypływać; wyjśćie, opuszczenie)
chut mun n drzwi wyjściowe

D

da pron on, ona, ono
da se poss.pron.
da der pron tamten
da hir pron ten
dai a duży
daifa v
dan n cząstka (ziarno, kula, pocisk)
dan prep jak, niż, od
dang n
danke v dziękować
danke int dzięki
danke yu int dzięki ci
danse n taniec
Danske pn Dania
dante n ząb
dante baluta n dąb zębaty
dante brosh n szczoteczka do zębów
dante dokter n dentysta
dante kate v
dante kume n
dao n nóż
dare n przepływ
dare v ciec (płynąć)
daria n
darik n ciekły (płynny)
darmestadium n darmsztadt
darte n grunt (ziemia, próchnica)
dartik a ziemny (glebowy, gruntowy)
darvinisme n darwinizm
darviniste n darwinista
data n dane
data banke n baza danych (bank danych)
data chuli n
data chuli lojia n informatyka
data table n tablioca, macierz
dau n droga, szosa, ulica
dauisme n taoizm
dauiste n taoista
dee n bóg, bóstwo
deik a boski
deisme n teizm
deiste n teistyczny
• andeiste n ateista
deokratia n teokracja
deolojia n teologia
deosofia n teozofia
Deimos pn
deme n
demik a publiczny
demografia n demografia
demokratia n demokracja
demokratik n demokratyczny
demokratiste n demokrata
den n
• posden n jutro
• preden n wczoraj
den loge n
denik a
der av tu (tutaj, tam)
desi num decy-, dziesiąta część
desibel n decybel
dexe a prawa strona
dexiste n prawicowiec (prawak)
di pron oni
di se poss.pron.
dibe n
diber n
dibia n
dibe rule n
dibik a
dible n demon
diblik a
did aux
dika v celować
dika n cel
• indika v
dikater n wskaźnik
din n religia, wyznanie
din guru n ksiądz, kleryk, kaznodzieja
dinik a religijny
diniste n wierzący (osoba religijna)
• andinist n niewierny
dinosaur n dinozaur
Dione pn
dis a
diske n dysk
disket n
disprosium n dysproz
dite v mówić, rozmawiać
• predite v
• predition n
• kontradite v
• kontradition n
dition n
dita v dyktować
ditater n dyktator
ditateria n dyktatura
Doiche pn Niemcy
dokter n doktor, lekarz, uzdrowiciel
dokter n doktor (uczony, który osiągnął doktorat)
dolar n dolar
dolfin n delfin
Dominika pn Dominika (Wspólnota Dominiki)
Dominika Parokratia pn Republika Dominikańska (Dominikana)
domino n domino
don v dać, dawać
• redon v
donaje n podarunek, dar, prezent
donaje cheke n
donive a
dong n wschód
Dong Timor pn Timor Wschodni (Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego)
dou n fasola lub groch, roślina strączkowa
doze n porcja, dawka
drama v grać, odgrywać rolę
drama n dramat
dramater n akt, scena
dramatik a
dramatik ironia n ironia dramatyczna
du num dwa (2)
du o tri num parę
du tem av dwukrotnie (dwa razy)
dual a
dualisme n dualizm
dufonik a
dugrafik a
duple a podwajać (podwoić, pomnożyć przez dwa)
dusemik a dwuznacznik
dua v pomodlić się, modlić się
dua n modlitwa
dubnium n dubn
dunia n świat
duniatik a globalny
duna n
dura n trwanie
dura v trwać, zająć czas; przez
dura v minąć, mijać (czas)
• redura v
durabil a trwały (wytrzymały, podtrzymywalny)
durative a chroniczny
durian n
dus a
dush n prysznic
dute v
• dedute v
• dedution n
• indute v
• kondute v
• kondutr n
• produte v
• produte n
• paraprodute n
• posprodution n
• produter n
• redute v

E

e conj i, oraz
einsteinium n einstein
Eire pn Irlandia
eite num osiem (8)
Ekuador pn Ekwador
eletre n elektryczność
eletrik a elektryczny
eletrik poste (e-poste) n poczta elektroniczna
eletrolize n
eletron n elektron
elfe n
Enceladus pn
energia n energia
energiza v
English pn Anglia
enjener n inżynier
enjeneria n
erbium n erb
• sinergia n
ergonomia n
Eris pn Eris (planeta karłowata)
Eritra pn Erytrea
erotike a
es v być
esente n
esentia n
esential a
esential
eser n
Espania pn Hiszpania
esperante n Esperanto
Esti pn Estonia
etan n
etanol n
eten n
etil n
Etiopia pn Etiopia
Eurasia pn Eurazja
euro n euro (€)
europium n europ
Europa pn Europa
Europa Unia pn Unia Europejska (EU)
Europaluna pn
evri tem pron zawsze
evri ting prn wszystko
evri von prn każdy człowiek, wszyscy
extran a
exa num eksa-

F

fa v zrobić (stworzyć, wykreować)
• perfat a perfekcyjny
• rifa v powtórzyć, powtarzać
fabil a
fat a
fat n czyn (uczynek)
fater n twórca (czynnik)
fateria n fabryka, manufaktura
faif num pięć (5)
fake v jebać
famil n rodzina
famil nam n nazwisko, imię rodziny
fan v
fanate v
fanatik a
fantaze v wyobrazić, wyobrażać, fantazjować
fantazia n fantazja (wyobrażenie, wyobraźnia)
fantazik a fantastyczny, fantazyjny
fashe v
fashisme n faszyzm
fashiste n faszysta
faze n etap, faza
fei n
fei fri a
fem n kobieta (kobiecy)
femine a kobieta; kobiecy
feminisme n feminizm
feministe n feminista (feministka)
fenil n
fenol n
fende v
• afende v
• defende n obrona
• defende
fender n
fere n żelazo
fermium n ferm
feste v przyjęcie, święto, festiwal
festive a
Fiji pn Fidżi
fikre v myśleć (dumać)
fikre n myśl (pomysł)
filia n zamiłowanie (-filia)
filsofer n filozof
filsofia n filozofia
filsofik a filozoficzny
Filipin pn Filipiny
Filistin pn Terytorium Palestyńskie
filme n film
filme bab n
fin n koniec
fin v skończyć, kończyć
final a
final mache n
finite a
fite n roślina, sadzonka
fitolojia n botanika
fixe v przyczepić, przymocować
fixe n
• afixe n afiks
• afixaje n afisz (plakat)
• posfixe n
• prefixe n przedrostek (prefiks)
fize n
fizik a
fizolojia n fizyka
• metafizolojia n
fla v
• defla v
• deflation n
• infla v
• inflation n
flam n
flerovium n flerow
flexe v
• deflexe v
• reflexe v
• reflexer n
flur n fluor
fobia n strach, fobia
Fobos pn
fone n głoska
fone v wymawiać (wymówić)
foneme n fonem
fonolojia n fonologia
fonte n fontanna (studnia, źródło)
fonte kalam n
fonte sui n
fonyo n
for num cztery (4)
forka n widelec
forma n forma, kształt, morf
• deforma v
• dusforma v
• dusforma a
• konforma v
• konformatisme n
• riforma v
• riformative a
forum n forum
fosfe n fosfor
fosfate n fosfat
fote n światło, oświetlenie
foto n fotka
fotografe n zdjęcie (fotografia)
fotografer n fotograf
fotografia n fotografia
fotolojia n
foton n foton
Franse pn Francja
Franse Guyana pn Gujana Francuska
franse krepe n francuski naleśnik (crêpe)
Franse Polinesi pn Polinezja Francuska
fransium n frans
frasen n jesion
frende n przyjaciel
frendik a przyjacielski (uprzejmy, miły)
frendita n przyjaźń
fri a
frute n owoc
frute parke n
frutos n
fufu n
fulan a
fun n
funte v funkcja, stanowisko
funte n
• defunte a
• dusfunte n awaria (wadliwe działanie)
• konfunte v
• konfuntebil a kompatybilny (pasujący)
funtebil a poprawny (wykonalny)
funtion n
funtional a
funtionalisme n
fute n stopa
futebol n piłka nożna
fuze v topnieć (upłynniać się)
• konfuze v łączyć (złączyć)
fuzion n fuzja (amalgamowanie, łączenie)
fuzive bashe n

G

Gabon pn Gabon
gabre v grobowiec (zakopać, pochować)
gabre n grób (mogiła)
gabrestan n cmentarz
gadolinium n gadolin
gaja n słoń
gal n
Galia pn Galia
galium n gal
galaxia n galaktyka
gali n ulica
galop v cwał (galop)
gamia n małżeństwo, związek małżeński
Gambia pn Gambia
gamba n krewetka
gamel n wielbłąd, wielbłądzica
Gana pn Ghana
Ganda pn Uganda
Ganga pn Ganges
Ganimede pn
ganja n konopie
gansa n gęś
garde v chronić, strzec, osłaniać, bronić
gas n gaz
gasifa v zamieniać w gaz
gasik a gazowy
gau a wysoki
gaze n gaza
gazel n gazela
gee n ziemia, grunt, gleba
Geia pn
geografia n
geolojia n geologia
gene v
genelojia n genealogia
genelojia n
genetipe n genotyp
genik a
Genzi pn Guernsey
germanium n german
Gibraltar pn Gibraltar
gida v prowadzić (wskazać drogę)
gida n przewodnik
gida buk n przewodnik
giga num bilion, giga-
ginge n imbir
gitar n gitara
glas n szkło
glu n klej
go v iść
gogia n kraj, ziemia
gogiajen n obywatel
gol n cel
gola n
gom tbd guma
gon n kąt
gorila n goryl
goro n świnia
goton n bawełna
grafe n opis, przedstawienie; wykres
grafe v opisywać, ilustorawć; przedstawiać
grafe buk n książka z obrazkami
grafer n ilustrator, grafik
grafik a obrazowy, graficzny; opisowy
gram n gram
grama n
• programa n program
• programa v
• programater n programista, koder
grama jensi n rodzaj gramatyczny
gramatik a
gran n cząstka
granite n granit
granul n
grave n żwir
Grenada pn Grenada
Grenadin nesia pn Grenadyny
grese v
• agrese v atak (agresja, napaść)
• agreser n
• agresive a agresywny
• progrese v posuwać się do przodu (dokonywać postępu, wejść)
• progresion n
• regrese v
grim n przestępstwo
grimik a kryminalny, przestępczy
grup n grupa
gua n jaskinia
Guadelupe pn Gwadelupa
guai a dziwny
Guam pn Guam
Guangzhou pn Kanton
Guatemala pn Gwatemala
gubu n hipopotam
gud a dobry
gung n
gung dau n
gunger n łucznik
guru n guru, mistrz
Guyana pn Gujana

H

habar n wiadomość, nius
habar midia n
hade n limit (granica)
hadik a
haf aux
hafnium n hafn
haha int
haha v śmiać się
haivan n animal
haivan kultur n hodowla zwierząt
haivan parke n zoo (ogród zoologiczny)
haivanfilia n
haivangeografia n
haivanlojia n zoologia
haivanlojik a zoologiczny
Haiti pn Haiti
haje v
hajer n
hake n prawo, przywilej
haki n pył
haki rang a
hal n stan
hali a pusty
halif n kalif
halifia n kalifat
halo int halo, cześć
halte v zatrzymać
halte n stop; przerwa, zatrzymanie
halva n
hamake n hamak
hamir n drożdże
Han pn han chiński
Han zi n
hande n ręka, dłoń
hande buk n
handik a ręczny
handul n rączka (rękojeść)
hang n
hap v
hap a
hapi a wesoły (ucieszony; cieszyć się)
harabe a zły, zrujnowany, zepsuty
harabe v rujnować, dewastwować, burzyć
has a specjalny, wyraźny, wyrazisty
hashish n haszysz
hata prep aż do
hatre n zagrożenie, niebezpieczeństwo
hau v
hau rai v
haur n godzina
haur diker n
have v mieć (trzymać)
hava n wiatr
Havai pn Hawaje
Haye pn Armenia
he int hę?, co?, pardon?
hei int hej
helium n hel
hela n
Helen pn Grecja
helenik a gracki, helleński; Grek
helpe n pomoc, wsparcie
helpe v pomagać (pomóc)
• helpe mi int
helper n
Helsinki pn
heme n krew
hema n namiot
hen n nienawidzić
hen v
hena n
hepate n
hepatitis n
hero n bohater, heros
hero mite n
herze n herc
Hese pn
hesium n has
hetotik a bohaterski, heroiczny, odważny, brawurowy
hidre n wodór
hidrate n
hidroperoxide n
hidrargente n rtęć
hihi v
hihi int
hijabe n welon (woalka)
hik n czawka
hik n czawka
hindium n ind
hip hop n Hip-hop
hipokalsehemia n
Hiperion pn
hipo a
hipoglukehemia n
hipohemepresia n
hir av
hisabe v kalkulować
hisabia n arytmetyka
histor n historia; annały, roczniki
historer n historyk
historia n
• prehistoria n
historlojia n historia, badanie historii
hobi n hobby
hobiter n
hoki n hokej
hol a cały
hol nume n
holia n całość (integralność)
holisme n holizm
holiste n
holnam n
holografe n hologram
holografia n
holokauste n holokaust
holera n cholera
holmium n holm
home n człowiek
homan n człowiek
homan hake n prawa człowieka
homania n ludzkość, rodzaj ludzki
homanik a ludzki
homanisme n humanizm
homaniste n humanista
homanoide n
Honduras pn Honduras
Hong Gong pn Hong Kong
hore v
horifik a
horifa v
horur n
hormon n hormon
Horvatia pn Chorwacja
hotel n hotel
hu pron co
hu se pron
hua n kwiat
hua koli n kalafior
hua pote n
hui n popiół
hui darte n gleba bielicoziemna
huli n lis
hume n
• exhume v
• inhume v
humor n humor
humorik a humorystyczny, śmieszny, zabawny, komiczny
humoriste n komik
humus n ciecierzyca
hur a wolny, niepodległy, niezależny
hura int wiwatować (hura, jej)

I

iche n wola, chęć
iche v chcieć (pragnąć)
ichive a
• anichive a niechętny
ide n
ide v
idente a
identifa v
identik a identyczny (jednaki)
idiot n idiota
idiotia n idiotyzm (głupota)
idiotik a głupi (idiotyczny)
if conj jeśli
iglu n iglu
iha n osioł
ihamar n muł
ihamar n muł
impere v władać, panować, rządzić jako imperator
imperer n imperator
imperia n imperium
imperial a
imperialisme n imperializm
imperialiste n imperialista
Indonesia pn Indonezja
Io pn
iode n jod; jodyna
Iran pn Iran
Iraqi pn Irak
iridium n iryd
ironia n ironia
ishara v
ishara n gest
ishara bashe n język migowy
Islande pn Islandia
isme n
Israel pn Izrael
israelide n
iste n
Italia pn Italia, Włochy
itis n zapalenie

J

jake n kurtka
jaket n
jaka n
Jakarta pn Dżakarta
jame v kolekcjonować, zebrać, zbierać
• anjame v rozproszyć, rozpraszać
• anjamik a rzadki (rozrzedzony, rozproszony)
jamia n kolekcja, zbiór; zgromadzenie, zebranie
jamive a zbiorowy, zbiorczy
Jamaika pn Jamajka
jambu n czapetka kuminowa
jampe v skoczyć, skakać
jan v
jan v
janive a
jang v walka, wojna
janger n wojownik, bojownik
jangik a militarny, wojskowy, wojenny
jangle n las, dżungla, zagajnik
jara n dzban, dzbanek; słój, słoik; wazon
javab v odpowiedzieć (odpowiadać; odpowiedź, odzew)
Jayer pn Algieria
jaze n jazz, dżez
jeb n kieszeń
jeb dao n
jebra n algebra
jele n żel, galareta
jen n osoba
jense n
jensolojia n
jensen n żeń-szeń
Jerze pn Jersey
jete v
• exjete v
• injete v wstrzyknąć, wstrzykiwać
• injetaje n zastrzyk
• projete n projekt, planowane przedsięwzięcie
• projete v
• rejete v
Jibuti pn Dżibuti
jihad n
jihadisme n
jihadiste n
joke n żart
joker n żartowniś, dowcipniś
juba n żupan
jude v sądzić (osądzić)
• prejude v
juder n sędzia
judik a
judau n judo
jule n dżul (J)
jumla n zdanie (fraza)
jun a młody
jun bei n
Jungogia pn Chiny
jurne n magazyn, dziennik, gazeta
jurnaliste n dziennikarz
jus n sok

K

kabab v grillować
kabila n plemię
kable n
kadmium n kadm
kafe n kawa
kafe kupa n filiżanka do kawy
kafe pote n imbryk do kawy
kafein n
kafekan n kawiarnia
kafur n kamfora
kaguji n papier
kagujilimon n lima (limonka)
kahan n chan
kahania n chanat
Kaiman nesia pn Kajmany
kaju n nerkowiec
kaka v defekować, srać
kaka n ekskrement, gówno
kakau n kakao
kaki n
kalium n potas
Kalal pn Grenlandia
kalam n pióro, długopis
kalam sui n tusz
kali a
kali n
kalifornium n kaliforn
Kalisto pn
kalside n wapno
kalsite n kalcyt
kalsium n wapń
kam av niewiele (mało)
kamia n nieliczność
kamifa v
Kambodia pn Kambodża
Kamerun pn Kamerun
kampe n obozowicz
kampestan n
kamper n obóz
kamre n pokój, sala
Kamria pn Walia
kan n
kan v
kana n
kana kalam n
Kanada pn Kanada
kanal n kanał
kandela n kandela
kandi n cukierek, słodycze
kangaru n kangur
kanjar n sztylet (puginał)
kanu n kanoe
kanun n prawo
kanunik a
kape v złapać, łapać, schwytać, chwytać
Kape Verde pn Wyspy Zielonego Przylądka (Republika Zielonego Przylądka)
karaoke n karaoke
karate n karate
karavi n kminek
karbe n węgiel
karbe duoxide n dwutlenek węgla
karbe kalam n
karbehidrate n
karbide n
karbol n
karboxil n
karbau n bawół domowy
karchof n karczoch zwyczajny
kargadan n nosorożec
kari n curry
Karibe pn Karaiby
karite n masłosz Parka
karote n marchew
karta n karta
Kartul pn Gruzja (Republika Gruzji)
karuba n
karvan n karawana
kase n
kaser n
kaset n
kasul n
kate v
kate n
kative a
Katar pn Katar
katolik a
katolikisme n
Kaukasia pn Kaukazja
kauri n kauri
kauste v
kaustik a
kavai a uroczy, słodki
Kazakistan pn Kazachstan
ke conj że
kechape n keczup
keke n ciasto, ciastko
kelvin n kelwin
Keme pn Starożytny Egipt (Kemet)
Kenya pn Kenia
kerube n cherubin
keton n
Khartum pn
ki pron
kilogram n kilogram (kg)
kilomitre n kilometr
kime n
kimia n chemia
kimik n chemiczny
kimium n
kimono n kimono
Kinshasa pn
Kinshasa Kongo pn Demokratyczna Republika Konga
kioske n kiosk
Kipris pn Cypr
kira n wynająć, wynajmować, zatrudnić, zatrudniać
kirate n karat
Kirgize pn Kirgistan
Kiribati pn Kiribati
kisa n opowiadanie (opowieść)
kisa v
kitab v pismo, tekst
kivi n kiwi
kivi frute n owoc kiwi
klik v
klima n klimat
klima muta n zmiana klimatu
klimalojia n klimatologia
klimatike a
klon n klon, replika
klor n chlor
klube n klub
kluze v zamknąć (zamykać)
kluze a zamknięty
• exkluze v
• exkluzive a
• inkluze v
• konkluze v
koala n koala
kobalte n kobalt
kode n kod, szyfr
• dekod v
• inkod v kodować
koka n koka
Koka Kola pn kola (coca-cola)
koko n kura (kogut, kurczak)
Kokos nesia pn Wyspy Kokosowe
kola n
kola frute n
kola jus n kola, napój gazowany
koli n kapusta
Kolombia pn Kolumbia
kolon v
koloner n kolonizator
kolonia n kolonia, osada
kolonisme n kolonializm
koloniste n kolonialista
koloniza v kolonizować
kom v przyjść, przychodzić, przybyć, przybywać, przyjechać, przyjeżdżać
• rekom v
komik a
komodia n komedia
komple a skomplikowany (złożony)
komplifa v
koma n przecinek
Komoro nesia pn Komory
kon prep wspólny
Konakri Ginia pn Gwinea
konu n szyszka
kopernium n kopernik
kopi n kopia, replika
kopi v kopiować, replikować
korte a krótki
kosme n kosmos, wszechświat
kosmik a kosmiczny
kosmobiolojia n
kosmolojia n kosmologia
kosmonave n
kosmonaver n kosmonauta
Kosovo pn Kosowo
KostaRika pn Kostaryka
kote n płaszcz
Kote de Ivar pn Wybrzeże Kości Słowniowej
kotumbar n kolendra
kou n usta
krak n pęknięcie
krate v
kratia n rządzić, władać
krea v
krede v ufać (wierzyć, liczyć, polegać)
• ankrede v
• sinkredisme n
kredebil a
• ankredebil a
kreder n wierzący (osoba religijna)
• ankreder n niewierny
krem n krem
krem rang a kremowy
krepe n naleśnik
krese v wzrastać
• dekrese v
kresente a
kresion n wzrost
Kriste n Chrystus
• antikriste n antychryst
kristenate n Boże Narodzenie
kristia n
kristian n
kristisme n chrześcijaństwo
krististe n chrześcijanin
kriton n krypton
krokro n żaba
kromium n chrom
krone n
• sinkrone a
• sinkroniza v
krononomia n
krus n krzyż
kua pron co?
kua loke pron gdzie?
kua mode pron kiedy?
kua poli pron ile?
kua tem pron zapytać, pytać
kua ting pron jak?
kua tipe pron jaki?
kua von pron
kual pron
kualifa v
kualta n
kuarze n kwarc
kube n sześcian
kubekul n
kubik a
Kuba pn Kuba
kuke v gotować, szykować jedzenie
Kuk nesia pn Wyspy Cooka
kuker n kucharz
kuku n kukułka
kuli n
kulombe n kulomb
kulte v
kultur n kultura
kume n
kumul n
Kung Fuzi pn Konfucjusz
Kung Fuzi dau n konfucjanizm
kupa n kubek
kupre n miedź
kurium n kiur
kuran pn Koran
kurse v
• exkurse v
• exkursion n
• prekurse v
• prekurser n prekursor
• rikurse v
• trakurse v
kursi n kszesło, fotel
Kuvaite pn Kuwejt

L

la pron
labe v
labe n warga
• konlabe v
labur n
labur partia n
labur unia n
laburer n
laburisme n
laburiste n
laba n róg
lage n jezioro
lagon n laguna
Lagos pn
laka n lakier
lala v lulać
lala v
lampa n lampa
Lanka pn Sri Lanka
lantan n lantan
Lao pn Laos
larva n larwa, czerw, gąsienica
lasun n larwa, czerw, gąsienica
Latvia pn Łotwa
lau a stary (sędziwy, wiekowy)
laurencium n lorens
laxa v rozluźnić (poluzować)
• relaxa v
les av mniej
let a mały
lete v czytać
letebil a
leter n
letion n
letur n lekcja
leturer n
leve a lewy (lewostronny, z lewej strony)
leviste n lewicowiec (lewak)
lexe n słowo
lexe grafe n
lexia n słownictwo
lexik a słowny (leksykalny)
Libanen pn Liban
Liberia pn Liberia
Libia pn Libia
lichi n liczi
lide v prowadzić, dowodzić, kierować
lider n dowódca, kierownik
Lietuva pn Litwa
liga n liga (stowarzyszenie)
liga v
Lihtenstain pn Liechtenstein
lila n lilak
lime n
limet n
limon n cytryna
limfa n limfa
linxe n ryś
lipe n tłuszcz
lipide n
lipik a tłusty
lipofobia n
lipolize n
litium n lit
litre n litr
livermorium n liwermor
lize v
lize n
lobe n
lobul n
loge n rejestr
loge v
• exloge v
• inloge v
• kataloge n katalog
loge buk n dziennik pokładowy (notatnik)
loga n
loga v
• duloga n
• duloga n
• triloga n
• triloga n
logative a rozmowny
loje v badać (studiować)
lojia n
lojik a logiczny
loju v mieszkać
loke n miejsce, lokacja
lokal a miejscowy, lokalny
lokiza v umieścić (postawić)
London pn Londyn
long a długi
longia n długość
longifa v przedłużyć, przedłużać
lote v
lote tiket n
loteria n
love v
love n
love hotel n
lover n
lulu n perła
lulu table n abak (liczydło)
lume v
lumiza v polerować (szlifować)
lumbe n
lumbalgia n
lumen n
lun pn księżyc
lung n smok
lung dou n
Lungia pn Bhutan
lute v obrabować, splądrować
luter n rabuś (grabieżca)
lutesium n lutet
luxe a
luxur a
luxuria n
Luxemburge pn Luksemburg

M

ma n matka (mama)
matria n macierz
matrik n
matropol n
mache n mecz, rywalizacja
made n materia, substancja
madik a materialny
madisme n
Madagasia pn Madagaskar
mage v zaklecie
mager n magik, czarownik
magia n magia
magik a magiczny
magnesium n magnez
Magribia pn Maroko
Magyar pn Węgry
maina n
mais n kukurydza
majang n madżong
make v
makile v
makilaje n
Maka pn Mekka
makas n nożyce, nożyczki
Makau pn Makau
Malaisia pn Malezja
Malavi pn Malawi
malayali pn malajski
malayu n malajski
Maldive pn Malediwy (Republika Malediwów)
Mali pn Mali
malte n słód
maltos n
Malta pn Malta
Malvina nesia pn Falklandy, Malwiny
mam n
mamal n ssak
mamalia n
mangan n mangan
mango n mango
Maninnes pn Wyspa Man
manioka n maniok
mar n koń
Marakush pn
maraton n maraton
marche v iść, maszerować
Mariana nesia pn Mariany Północne
Maris pn Mars
Marshal nesia pn Wyspy Marshalla
mase v
masaje n masaż
masturbe v masturbować
masa n masa
maste v być mistrzem (być ekspertem)
master n mistrz (ekspert)
master ope n
masta n maszt
mate n matematyka
matik a
matiste n
mate n
mate cha n
matras n materac
mau n włos
mau bande n opaska do włosów
mau brosh n
Mayote pn Majotta
mayur n paw
medal n medal
medalon n medalion
medan n skwer, plac
medanfobia n agorafobia
medu n miód
medu vespa n pszczoła miodna
mega num milion
megagram n tona
megavat n megawat
Mehiko pn Meksyk
mei a piękny, przystojny
mei arte n sztuka
meifa v
meitnerium n meitner
melodrama n
melodia n melodia
melodik a melodyczny
melon n ogórek melon
mendelevium n
mening n opona mózgowa
mere n członek
meronam n meronim
meranti n damarzyk (meranti)
Merkur pn Merkury
mes n miesiąc
mes du n maj
mes eite n listopad
mes faif n sierpień
mes for n lipiec
mes nain n grudzień
mes seven n październik
mes sixe n wrzesień
mes ten n luty
mes ten du n kwiecień
mes ten un n marzec
mes tri n czerwiec
mes un n styczeń
mesik a
metan n
metanol n
metil n
metilamin n
metal n metal
metre v zmierzyć (miara)
• parametre n parametr (argument, wartość wejściowa)
• simmetria n
• simmetrik a
metre bande n
metrer n
meza n stół
mezastan n płaskowyż (plateau)
mi pron ja, mnie
mi se poss.pron. mój
midi pron
Mianma pn Mjanma, Birma
miau n kot
mide n środek
mide noche n północ
midia n
midiatik a
midik a średni
mien n makaron
migre n migracja
migre v ruszać się (migrować, poruszać się, przenieść się, przesiedlać się, przesiedlić się)
• exmigre v
• exmigrer n
• inmigre v
• inmigrer n
mikre a
mikro num mikro-
mikrobie n mikroorganizm (mikrob)
mikrobiolojia n mikrobiologia
mikrofone n
Mikronesia pn Mikronezja
mikroskope n mikroskop
mikromitre n
mili num mili-
miligram n miligram
milimitre n milimetr
milke n mleko
mime v
mimer n
Mimas pn
min av mniej
mini a
minifa v
minik a mniejszościowy
minim av najmniej, minimalnie
minimal a minimal
minimifa v zminimalizować
minimisme n minimalizm
minuria n mniejszość
minus prep oprócz, minus
ming a jasny, czysty
minte n mięta
mintol n mentol
minute n minuta
minute diker n
mire v
miraje n miraż (fatamorgana)
mirer n lustro
mira v
• amira v
mirabil a
mirakul n
mirater n
Miranda pn
mise v wysłać (wyemitować)
• exmise v
• konmise n komisja (komitet)
• promise v
• remise v
• tramise v
• tramiser n
• tramision n
misaje n wiadomość
misajer n posłaniec (wysłannik)
mision n
misioner n misjonarz
miskin a biedny, mizerny
Misre pn Egipt
mite n
mite v
mitaje n
miteme n
mitik a
mitolojia n
mitolojia n
mitre n metr
mixe v miksować, mieszać
mixer n mikser, blender, robot kuchenny
mixur n
mode n
model n model, wzór, wzorzec, projekt
modul n
mole v zemleć (mleć, mielić)
molekan n mielić
moler n młynarz
Moldova pn Mołdawia
mole n mol
moli n jaśmin
moli hua cha n
moliden n molibden
Monako pn Monako
mongol n Mongolski
Mongolia pn Mongolia
monte v
• demonte v
• rimonte v
montaje n
monter n
monta n ilość(mnóstwo)
mor av bardzie
mora n
Moris pn Mauritius
moskovium n moskovium
Moskva pn Moskwa
mote v ruszać, przenościć, zmieniać miejsce, inspirować
• demote v
• promote v promować
• remote v
moter n silnik
motik a ruchowy, kinetyczny
motion n ruch
motive a motyw
Mozambik pn Mozambik
mudan n piwonia
muka n twarz
muka fun n puder
mum n wosk
mum chape n pieczęć woskowa
Mumbai pn Bombaj (Mumbaj)
mumu n krowa
mun n drzwi, brama, portal
mun kou n
mungus n mangusta
muringa n
Muritania pn Mauretania
mus v musieć
Mushin pn Jowisz
mushmula n
mushu n mysz
muskul n muskuł, mięsień
muskul bine n kulturystyka
musli n musli
muta v zmienić, zmieniać
muta luge n
mutabil a
mutation n mutacja

N

na int
nabi v proroctwo
nabiter n prorok
nadir a
nadirita n rzadkość
nadirli adv rzadko
nain num dziewięć (9)
najis n
najisik a
nam n imię, nazwa
nam tike n
namas v
namas n
namas tu int
Namibia pn Namibia
nano num nano-
nanomitre n nanometr
narde n
narke n narkotyk
narkiste n
narkos n
nas n ludzie (lud, ludność)
nasia n naród, narodowość
nasial a narodowy (ludowy)
• internasial a międzynarodowy
• polinasial a wielonarodowy
nasial sosialisme n narodowy socjalizm (nazizm)
nasial sosialiste n nazista
nasialisme n nacjonalizm
nasialiste n nacjonalista
nate v
• rinate n
natal a
• innatal a wewnętrzny
• posnatal a poporodowy
• prenatal a przedporodowy
natestan n
natia n
nation n narodziny
natur n
natural a
natre n sód
nau n mózg
nautik a mózgowy
Nauru pn Nauru
naze n nos
nazal a nosowy
ne part
Nederland pn Holandia (Królestwo Niderlandów)
NederlandAntil pn Antyle Holenderskie
nefre n nerka
nefralgia n
nefrextomia n nefrektomia
nefritis n zapalenie nerek
nega v negować
• denega v odmówić (odrzucić)
negative a
nekre n zwłoki (trup)
nekrofilia n
nekrologe n
nekrologa n nekrolog
nekrotomia n sekcja zwłok (obdukcja)
nem a mokry (wilgotny)
nen n rok
nen feste n rocznica
nen mes den n data
neodimium n neodym
neon n neon
Nepal pn Nepal
Neptun pn Neptun
neptunium n neptun
nere n
nes n wyspa
nesia n archipelag
net n
• konnet v
• dekonnet v
• konneter n
• konnetion n
net lok n witryna internetowa (portal internetowy)
neure n nerw
neuralgia n nerwoból (newralgia)
neurik a nerwowy (neuronowy)
neuritis n
neuropatia n neuropatia
neurotoxe n
neuron n neuron
Nevis pn Nevis
nido n gniazdo (ul, nora, jama, barłóg, legowisko)
Nigeria pn Nigeria
Nijer pn Niger
Nikaragua pn Nikaragua
nikel n nikiel
nilon n nylon
niobium n niob
Nipon pn Japonia
niponium n nihonium
nirban v
nirban n
nishe n nisza, alkowa
nitre n azot
nitrate n
nitril n
Niue pn Niue
no av nie
no tem pron nigdy
no ting pron nic, żadna rzecz
no von pron nikt, żadna osoba
nobelium n nobel
noche n noc
noche mode n tryb nocny
noche nem n rosa
node n węzeł, zupeł
node v zawiązywać (zawiązać węzeł)
nodul n
nome n
nome v
nomia n
nomolojia n
norde n północ
Norde Chosen pn Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)
Norde Eire pn Irlandia Północna
Norde Kipris pn Cypr Północny
Norde Makedonia pn Republika Macedonii, Macedonia
Norfolke nese pn Norfolk
Norge pn Norwegia
norme n norma, standard
normal a normalny, standardowy
• paranormal a
nostalgia n nostalgia (tęsknota)
nostalgik a nostalgiczny
note n uwaga, obserwacja
note v notować, obserwować, zauważyć, zauważać
note buk n notatnik
notiza v powiadomić, powiadamiać
nou v znać (wiedzieć)
noukratia n
noulojia n
noumen n noumen (rzecz sama w sobie)
nousfere n
nove a nowy
novaje n nowość
Nove Kaledonia pn Nowa Kaledonia
Nove Zelande pn Nowa Zelandia
noves n
novik n nowicjusz (nowa osoba)
novonatik a
nude a nagi, goły, obnażony
nudisme n nudyzm
nudiste n nudysta
nume n numer
nume v liczyć
numerik a cyfrowy
nun aux
nuton n niuton (N)

O

o n lub, albo
Oberon pn
ode n
of prep z (od)
oganeson n oganesson
okei v zaakceptować, akceptować, powiedzieć okej, mówić okej
okeibil a okej, spoko, akceptowalny
Olande nesia pn Wyspy Alandzkie
Oman pn Oman
ope v
oper n
operate v
operation n
opera n
oposum n opos
ore n ucho
oritis n zapalenie ucha
orgasme n orgazm
orkide n storczyk (orchidea)
Oromia pn Oromia
osmium n osm
Osman pn Turek osmański
Osman imperia pn Imperium Osmańskie
Ostria pn Austria
ote v
otime n
otimal a
otimisme n
otimiste n
otion n
otional a
ove n jajko (jajo)
oval a owal
oxe n tlen
oxide n tlenek

P

pa n ojciec
pai n placek, ciasto
pake v zapakować, pakować
pake n paczka, paka
• depake v
pakaje n
paket n
Pakistan pn Pakistan
paladium n pallad
Palau pn Palau
palma n palma, drzewo palmowe
pan a wszyscy, wszystkie, wszystko; każdy
pan un a każdy, wszyscy
pandemik a pandemiczny
Pandunia pn Pandunia
panduniste n osoba mówiąca w Panduni
panmime n
Panama pn Panama
panda n panda
panir n twaróg
pante n spodnie (pantalony, portki)
pantet n
papagai n papuga
papata n ziemniak
papaya n papaja
Papua Nove Ginia pn Papua Nowa Gwinea
par n równy
• repar v
parita n
parokratia n republika
parokratik a
parokratisme n
parokratiste n
para pp
Paraguai pn Paragwaj
parda n zasłona, kurtyna
pari n wróżka
pari mite n baśń
paristan n
Paris pn Paryż
parke n park (ogród)
parte n część (fragment, strzęp, kawałek, okruch)
partaner n partner
partaneria n
partative n
partekul n
partesepe v uczestniczyć, wziąć udział, brać udział
parteseper n uczestnik
partia n partia
pase v
pasive a pasywny (nieaktywny)
pasiveta n
pasa v
pasa dau n
pasa lexe n
pasabil a
• anpasabil a
pasaporte n paszport
paskal n paskal (Pa)
pate v cierpieć (choroba)
• konpate v
• konpatia n współczucie
• simpate v
• simpatia n
pategener n patogen
patekan n szpital
patelojia n patologia
patik a chory
patik n pacjent
pata n
paus n pauza (przerwa)
paxi n ptak
pele v
• apele v
• depele v
• dispele v
• expele v
• inpele v
• kompele v
• propele v
• propeler n
• repel v
pena n
pende v powiesić, wieszać
pendul n wahadło
penis n penis
pente n
pente v namalować, malować
pente brosh n
pentegon n pięciokąt (pentagon)
penter n malarz
perdon int przepraszam!
perdon v
peroxide n
Peru pn Peru
pesa n pieniądze
peta num
petre n skała
piano n pianino
pide n pierdnięcie
pile n skóra
• depile v
pile mau n
pilau n pilaw
piman n papryka
piman fun n papryka
pinguin n pingwin
pinse v
pinser n obcęgi, kleszcze, szczypce
pinset v
pinseter n
pipe n fajka
pipa n lutnia
pipa frute n
pipal n pieprz
pipal minte n mięta pieprzowa
piram n piramida
pish n ryba
pisha v sikać, szczać, oddawać mocz
pisha n siki
Pitkerne nesia pn Pitcairn
piza n pizza
pizaria n pizzeria
ple n
plan v planować
plan n plan
plasma n plazma (zjonizowany gaz)
plaste n plastik
platin n platyna
Platon pn Platon
platonisme n platonizm
platoniste n platończyk
pleye v
pleyer n
plis int
plis v prosić
plis n
plis kom v zaprosić, zapraszać
plumbe n ołów
Pluton pn Pluton (planeta karłowata)
plutonium n pluton
poli num wiele
polis n policja
Polsk pn Polska
polskium n polon
pompe v pompować
pompe tape n tłok
pop n lud, społeczeństwo
pop muzik n
popul n populacja
popul n lud, społeczeństwo
populal a popularny
populik a publiczny
populisme n populizm
populiste n
populiza v
• depopuliza v wyludniać
populos a
porno n porno, film erotyczny
pornografia n pornografia
porte n port
porta v
• exporta v eksportować (wyeksportować)
• suporta v
• teleporta v teleportować się
• traporta v transport
portabil a
Portoriko pn Portoryko (Puerto Rico)
Portugal pn Portugalia
pos prep
poste n poczta
poste v nadać, wysłać pocztą
poste chape n znaczek pocztowy
poste marke n
postekan n poczta, budynek poczty
pote n
poter n
poteria n
poze v pozować (ustawiać się; poza, pozycja)
• depoze v usuwać (usunąć, likwidować, zlikwidować, wymazywać, wymazać, pozbywać się, pozbyć się)
• expoze v
• inpoze v
• inpoze v
• konpozaje n
• pospoze v
• pospozaje n
• prepoze v
• prepozaje n
• propoze v proponować (sugerować; propozycja, sugestia)
prate n praktyka, aktualność
pratik a practyczny, pragmatyczny
prazedimium n prazeodym
pre prep
prende v
• aprende v
• deprende v
• komprende v
prese n
prese v
• deprese v
• exprese v
• komprese v ścisnąć (sciskać, wycisnąć)
• represe v
preser n
pro prep naprzód
protestantisme n
protestantiste n
problema n problem
prometium n promet
propan
propanon
proton n proton
protatinium n protaktyn
puding n puding
puja v cześć, szacunek
puja v cześć, szacunek
puja meza n ołtarz
puja meza n ołtarz
pujakan n świątynia
pujakan n świątynia
punte n kropka (znak interpunkcyjny)
pupe n lalka, kukiełka, pacynka, marionetka
pute v
• expute v
• inpute v
• kompute v policzyć (przetwarzać dane)
• komputer n komputer
• komputerik a
putau n winogrono

R

rabanda n rabarbar (rzewień)
rade n promień
radium n rad
radio n radio
radon n radon
rai v uważać (sądzić)
rai n opinia, pogląd
• disrai v nie zgadzać się
• disraition n niezgoda
rang n kolor
rapide a szybki, prędki
rapidita n prędkość (szybkość)
rase n rasa
rasisme n rasizm
rasiste n rasista
raze v
re adv
Rea pn
reje v
rejal a królewski
rejer n król lub królowa
rejia n królestwo
rejime n reżim
renium n ren
rentgenium n roentgen
Reunion pn Reunion
ri adv znowu (ponownie)
ribes n porzeczka
ritme n rytm, bit
robot n robot
rodium n rod
roke v
rol n rola
rom n rum
Roma pn Rzym
Romania pn Rumunia
rota n koło
rotator n rotor, wirnik
Ruanda pn Rwanda
rubium n rubid
rugbi n rugby
ruhu n dusza, duch, umysł
ruhulojia n psychologia
ruhutik a umysłowy (psychiczny)
rule n rulon (rolka, zwój)
rulet n ruletka
Rundi pn Burundi
rus krepe n rosyjski naleśnik (blin)
Rusia pn Rosja
rusium n rut
ruterfordium n rutherford

S

sabab n powód, przyczyna
sabi v
sabinte a
sablu n piasek, piach
sablu burge n
sablustan n pustynia
sabote v
sabotaje n sabotaż (szkodzenie)
sabun n mydło
sade a zwykły, zwyczajny, prosty
safar v podróżować (podróż)
safarer n podróżnik
safi a czysty
safi v wyczyścić, czyścić
• ansafi a brudny
safiter n sprzątacz, sprzątacz
safita n
sagu n sago
Sahara Gogia pn Sahara Zachodnia (Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna)
sahi a właściwy, poprawny
sake n torba, wór, worek, torba, sakwa
sal int cześć
salam int
salade n sałatka
salmon n łosoś (pstrąg)
Salvador pn Salwador
sama n niebo
sama blu a jasnoniebieski (lazurowy)
samarium n samar
Samoa pn Samoa
san n produkcja
saner n twórca, kreator, czynnik
sanive a produktywny (żyzny)
sankan n fabryka, manufaktura
sante a święty
Sante Helena pn Święta Helena
Sante Kristofor pn Saint Kitts
Sante Kristofor e Nevis pn Saint Kitts i Nevis
Sante Lucia pn Saint Lucia
Sante Marino pn San Marino
Sante Tome e Principe pn Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Sante Vincente e Grenadin pn Saint Vincent and Grenadines
santita n
sanviche n kanapka
sari n sari
Saudi Arabia pn Arabia Saudyjska
sauna n sauna
saur n jaszczurka
saya n cień
se prep mieć (partykuła posiadania)
sef pron sam, siebie
sele n rada, porada
sele v
• konsele v
• konseler n
selenium n selen
seme v znaczyć
• polisemik a wieloznaczny
• unsemik a jednoznaczny
sememe n
semen n cement
sen a
senile a
Senegal pn Senegal
senti num centy-, procent, na sto, setna część
sentimitre n centymetr
sento num sto (100)
sentre n środkowy, centralny
Sentrafrika pn Republika Środkowoafrykańska
sentral a
ser n
seria n seria, szereg
serser n łańcuch
Seraleon pn Sierra Leone
Serbia pn Serbia
serpe n wąż
serve v służyć
serve n służba
server n
server n sługa
serva v zachować, zakonserwować, zachować, utrzymać
• konservatisme n
• reserva n rezerwacja
• reserva v
• reservatia n
servater n przechowawca, kustosz, opiekun
sese v
• asese v
• asesebil a
• desese v
• presese v
• prosese v
• proseser v
• resese v
• susese v
sesam n sezam
Seshel nesia pn Seszele
seven num siedem (7)
sexe n seks, stosunek płciowy
sexik a seksowny, ponętny
sexolojia n seksuologia
shaka n wątpliwość, zwątpienie, niewiara, niedowierzanie, nieufność
shakal n szakal
shal v
shalgam n
shali n szal, szalik
shaman n szaman
shampan pn Champagne
shampan vin n samppanja
shan n góra, wzgórze
Shanghai pn Szanghaj
shani pn Saturn
sharia n
shara n piła
shara n piła
shara fun n
shara fun n
sharakan n tartak
sharakan n tartak
sharir n
shatan n diabeł, szatan
shatan n diabeł, szatan
shatanik a diabelski, szatański
shatanisme n satanizm
shatanisme n satanizm
shataniste n satanista
shayu n rekin
shef n szef, kierownik
shifu n
shigu n wypadek
shigu n wypadek
shir n poemat
shirer n poeta
shit n gówno
shofe v prowadzić pojazd
shofer n szofer (kierowca)
shoke n szokwstrząs; kolizja
shou v pokaz, ekspozycja, wystawa
shud v
shukre v
shukria n wdzięczność
shuli v naprawić, naprawiać
shuliter n naprawiacz
shuru n początek
shut n umiejętność (kompetencja)
si art
si v patrzeć, widzieć
si yu int
Sibir pn Syberia
siborgium n seaborg
sifa n cecha, właściwość, parametr
sifa n cecha, właściwość, parametr
sifa lexe n przymiotnik
sifative a opisowy
sigar n cygar
sigaret n papieros
sil n jedwab
sil larva n
silike n krzem
silke n jedwab
silke larva n
sim a taki sam
simal a
simple a prosty, nieskomplikowany
simplifa v
simulate v symulować
simulation n
simulator n
singa n lew
Singapur pn Singapur
sir a sekret
sirke n koło (okrąg)
siro num zero, nic, żaden
siste v
• asiste v
• persiste v
• resiste v
• resistentia n
• resistion n
sita v cytować
sita marke n cudzysłów
sivil a cywilizowany (ucywilizowany)
sivilia n cywilizacja
siviliza v
sivilta n
sixe num sześć (6)
sixegon n sześciokąt (sześciobok)
skandium n skand
skema n
skematike a
ski n narta
skope n
Skotia pn Szkocja
skute v
skuter n
Slovakia pn Słowacja
Slovenia pn Słowenia
sofia n mądrość
sofa n sofa (kanapa)
Solomon nesia pn Wyspy Salomona
solu v
som pron jakiś
som tem pron sometime
som ting pron coś
som von pron ktoś
Somal pn Somalia
Somal Landia pn Somaliland
son n dźwięk, brzmienie
• reson n echo
son luge n
sonik a
sona n sen
sona v
• ansonatisme n
• dussona n
sona kamre n sypialnia
sonative a
sori int
sori v
• resori v
sorte n sort (rodzaj)
sosia n społeczeństwo, system społeczny
sosial a społeczny
sosialisme n socjalizm
sosialiste n socjalista
sosa n sos
sosis n kiełbasa
Soto pn Lesotho
soya n
speta v
• aspeta v
• despeta v
• inspeta v sprawdzić (sprawdzać, skontrolować, zbadać)
• inspetatro v
• respeta v
spetakul n
spetater n
sponje n gąbka
sporte n sport, lekkoatletyka
sporter n hałas
sportive a
sta v
stabil a
stabilita n
stabiliza v
statik a statyczny, stacjonarny, nieruchomy
stan n region
stanium n cynk
statik grafe n
stibium n antymon
strontium n stront
stru v
• destru v
• konstru v
• konstrution n
strutur n
strutural a
stude v
stude n
studekan n studio (pracownia)
studer n student
su- pref
sual n pytanie
sual v
Sualbarde pn Swalbard
Suati pn Suazi
suba n ranek, rano, poranek
Sudafrika pn Południowa Afryka
Sude Chosen pn Korea Południowa
Sude Iria (Alonia) pn Osetia Południowa
Sude Jorjia e Sude Sanduiche nesia pn Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Sude Sudan pn Sudan Południowy
Sudan pn Sudan
Suen pn Szwecja
sui n woda
sui chuli n
suitiza v
Suise pn Szwajcaria
suka v
suka a
sukar n cukier
sulfe n siarka
sulfate n sulfat
sulfide n
sulfite n
sume v
• asume v
• konsume v
• konsumer n
• konsumion n
• konsumisme n
• presume v
suma n suma
sumation n
Suomi pn Finlandia
supa n zupa
Suria pn Syria
Surinam pn Surinam
sushi n sushi
sushiya n
sutive a umiejętny (sprawny, zręczny)

T

ta af
tabake n tytoń
table n
tablete konputer n
tafun n burza, sztorm, tajfun
Tai pn Tajlandia
Taibei pn Tajpej
taiga n tajga
Taivan pn Tajwan, Republika Chińska
Tajiki pn Tadżykistan
talium n tal
tama a chciwy (żądny)
tamar n daktyl
tanke n
tanki n zbiornik (cysterna, pojemnik, rezerwuar)
tantalium n tantal
tanur n piec (piekarnik)
Tanzania pn Tanzania
tape v
tape n korek, zatyczka, szpunt
• antape v odetkać, odtykać
tapon n
tasa n danie
tatu n tatuaż
tava n patelnia
taza a świeży
tef n
tege n cegła
tegine n
tegul n płyta
tehnetium n technet
tekne n technika, technologia
teknik a
teknokratia n technokracja
teknolojia n technologia, nauka o technikach
tele a daleki, odległy
telefone n telefon
telefone nume n
telefonia n
teleskope n teleskop
televizion n telewizja
telurium n tellur
tem n raz
tem n
tema n temat
tema v
ten num dziesięć (10)
ten du num
ten un num
tene v
• detene v
• distene v
• intene v
• kontene v
• kontener n
• retene v
• sutene v
• sutener n
tende a
tende v
• extende v
• extendia n
tendon n
tenesium n tenesyn, tennessine
tenis n tenis
tere v terror
• detere v
terifik a
terifa v
terur n terror
terurisme n terroryzm
teruriste n terrorysta
teruriza v
tera num tera-
terbium n terb
terme n temperatura
• hipotermia n hipotermia (wychłodzenie)
termal a
termometrer n termometr
tesla n tesla (T)
testa v test (wyzwanie, próba)
• atesta v
• kontesta v
• protesta v
• protestante n
Tetis pn
teze n argument, teza
• hipoteze n
• hipotezik a
• sinteze n
• sintezik a
tik a
tike n tikka
tiket n bilet
tim n drużyna
Timor pn Timor
ting n rzecz
tipe n typ (rodzaj, gatunek, styl)
• pretipe n
• prototip n
• prototipik a
tipi n tipi
Titan pn
Titania pn
titanium n tytan
to prep do, dopóki, dla
Togo pn Togo
tok v
Tokyo pn Tokio
tolera v tolerować
• antolerabil a
tolerabil a
tome v
• antomebil a
• biotomia n wiwisekcja
• dutomia n dychotomia
• tritomia n
tomografe n
tomografia n tomografia
tomato n pomidor
tone n
• hipotonia n
• katatonia n
tona n ton, dźwięk, nuta, tonacja
• protona v akcent, nacisk
tonation n
tong n beczka
Tonga pn Tonga
tope n
• dustopia n
• eutopia n
topografia n
tor n wieża
torium n tor
toxe n trucizna (toksyna)
toxelojia n
toxik a toksyczny (trujący)
tra prep
tragikomik a
tragikomodia n
tragik a
tragodia n tragedia
tram n tramwaj
tram halte n
Tranistria pn Naddniestrze
trape v
trape n schody (drabina)
trate v
• atrate v
• atrative a
• distrate v
• distrative a
• extrate v
• extrater n
trator n traktor (ciągnik)
tren n pociąg
tren halte n
tri num trzy (3)
trigon n trójkąt
trigonmetria n
triple a
tribu n
• atribu v
• kontribu v wnieć wkład (przyczynić się)
• kontribution n
• retribu v
Trinita e Tobago pn Trynidad i Tobago
Triton pn
Tsuana pn Botswana
tu pron ty, ciebie
tu se poss.pron. twój
tual n ręcznik
tube n tuba, rura
tubul n
tuk v pluć
Tule pn
tulium n tul
tulpan n tulipan
tuna n
tundra n tundra
tundra shan n
tunel n tunel
tunel tren n metro
tung n
Tunis pn Tunezja
tur n
tur v
turbande n turban
turisme n turystyka
turiste n turysta
turbe v przeszkodzić, przeszkadzać, robić kłopot
• disturbe v
turbin n turbina
turbulentia n
turfa n
turke n
Turkia pn Turcja
Turkomenstan pn Turkmenistan
tuta n morwa
Tuvalu pn Tuwalu
tuzi n królik, zając

U

uhu int
uhu v płakać, łkać
Ukraina pn Ukraina
umami a mięsny (umami)
Umbriel pn
umre n wiek
umrik a
un num jeden (1)
un tem av raz (jeden raz)
unaje n jednostka miary
unduratik a ciągły (analogowy)
unes n
unia n unia
unifite a
unifa v jednoczyć
unik a tylko (jedyny, wyłączny)
unime a pierwszy, numer jeden
unite a zjednoczony
Unite Arabe Amiria (UAA) pn Zjednoczone Emiraty Arabskie
Unite Statia of Amerika (USA) pn Stany Zjednoczone Ameryki
unabi n
Uran pn Uran
uranium n uran
urdu pn urdu
Urdun pn Jordan
Uruguai pn Urugwaj
Urushalem pn Jerozolima
uze v użyć, używać, zatrudnić, stosować
uzbil a
uzer n użytkownik
Uzbeki pn Uzbekistan

V

va int wow!, łoł!, jej!
vaf n pies
vafle n
vahi n oaza
vakil v reprezentować
vakiler n reprezentant (przedstawiciel)
valen n wieloryb (waleń)
Valis e Futuna nesia pn Saint Vincent i Grenadyny
valse n walc
valve n kran (zawór)
vampir n wampir
van v chcieć, pragnąć
vanadium n wanad
vanila n wanilia
Vanuatu pn Vanuatu
vape n para wodna
vape ban n
vape nave n
vaper n
varanda n weranda, balkon, taras, ganek
Vashington DC pn Waszyngton D.C
vat n wat
Vatikan pn Watykan, Państwo Watykańskie
vava v płakać, łkać
vege n warzywo
veganisme n
veganiste n weganin (weganka)
vela n
• devela v
Venezuela pn Wenezuela
ver a prawdziwy (rzeczywisty, szczery)
verse v
• deverse v
• disversive a
• konverse v
• perverse v
• reverse v
• extraversive a
• intraversive a
• kontraversion n
version n wersja (wariacja, edycja, wydanie)
vespe n pszczoła lub osa
vi pron my
vi se poss.pron.
vide luge n
Viet pn Wietnam
viki n
vikipedia n
vil aux
vin n wino
vineria n winiarnia
vinil n winyl
virge a
virge n
Virgin nesia pn Wyspy Dziewicze USA
vise v zastąpić (podstawić, zamienić)
vise n wice- (alternatywa, substytut, zastępstwo)
Vishnu pn Wisznu
viski n
vitamin n witamina
vize v patrzeć, widzieć
• disvize v
• disvizebil a
• travizebil a
• antravizebil a
vizebil a
vizion n
viza n wiza
vode v obiecać, angażować się
vode n
vodu n voodoo
voka v
• exvoka v
• invoka v
• provoka v
• provokation n prowokacja
• provokative a
• revoka v
volfram n wolfram
volta n wolt (V)
von pron
vote n głos
vote v głosować (złożyć głos)
vu n
vudau n
vudaukan n
vushut n sztuka walki
vusi n
vusi dau n
vud v

X

xenon n ksenon
xilitol n
xilos n

Y

yahude a żydowski
yahudisme n judaizm
yak n jak (zwierzę)
yam v skonsumować, konsumować, zjeść, jeść, wypić, pić)
yama n
yang a
yang ion n
Yapetus pn
yatim n sierota
yatimkan n sierociniec, dom dziecka
yau v
yautik a potrzebny
• anyautik a niepotrzebny
ye av tak
Yemen pn Jemen
yep n kartka (dokument)
yes av tak
yim a
yim ion n
yim yang n
yoga n joga
yogurte n jogurt
yok n żad
yota num
you a
you jen n
you nen n
yu pron wy, was
yu se poss.pron.
yumi pron
yun fem n dziewczyna
yurta n jurta
yuterbium n iterb
yutrium n itr

Z

zai v istnieć
zai a obecny, teraźniejszy, aktualny, bieżący, współczesny
zaifa v
zaitun n oliwka
zaman n czas (epoka, era)
Zambia pn Zambia
zar n niebezpieczeństwo, ryzyko, szansa
zar kube n kość do gry
zarik a losowy
zebra n zebra
zeta num
zi n
Zimbabue pn Zimbabwe
zina n zdrada małżeńska, cudzołóstwo
zinke n cynk
zipe v zamknąć zamkiem błyskawicznym
ziper n zamek błyskawiczny
zira n kumin, kmin
zirafa n żyrafa
zirkonium n cyrkon
zombi n zombie, zombi
zukam n przeziębienie, katar
Zukra pn Wenus
zulme v
zulmer n tyran
zulmia n tyrania
zulmita n
zulmive a złośliwy, okrutny
Zulu pn zulu