Przejdź do treści

6. Liczby

Jedynki 10 i więcej 20 i więcej 30 i więcej
0 siro 10 (un) ten 20 du ten 30 tri ten
1 un 11 ten un 21 du ten un 31 tri ten un
2 du 12 ten du 22 du ten du 32 tri ten du
3 tri 13 ten tri 23 du ten tri 33 tri ten tri
4 for 14 ten for 24 du ten for 34 tri ten for
5 faif 15 ten faif 25 du ten faif 35 tri ten faif
6 sixe 16 ten sixe 26 du ten sixe 36 tri ten sixe
7 seven 17 ten seven 27 du ten seven 37 tri ten seven
8 eite 18 ten eite 28 du ten eite 38 tri ten eite
9 nain 19 ten nain 29 du ten nain 39 tri ten nain
Jedynki Dziesiątki Setki Tysiące
1 un 10 (un) ten 100 un hunde 1000 un tauzen
2 du 20 du ten 200 du hunde 2000 du tauzen
3 tri 30 tri ten 300 tri hunde 3000 tri tauzen
4 for 40 for ten 400 for hunde 4000 for tauzen
5 faif 50 faif ten 500 faif hunde 5000 faif tauzen
6 sixe 60 sixe ten 600 sixe hunde 6000 sixe tauzen
7 seven 70 seven ten 700 seven hunde 7000 seven tauzen
8 eite 80 eite ten 800 eite hunde 8000 eite tauzen
9 nain 90 nain ten 900 nain hunde 9000 nain tauzen

10'000 un ten tauzen
100'000 un hunde tauzen
1'000'000 un milion
10'000'000 un ten milion
100'000'000 un hunde milion
1'000'000'000 un tauzen milion

Liczby większe od 999 mogą używać wielokrotności z Międzynarodwego Systemu Jednostek Miar. Na przykład kilo oznacza wielokrotność tysiąca.

Prefiks Symbol Moc 10 Dziesiętny
deka da 10¹ 10
heto h 10² 100
kilo k 10³ 1'000
mega M 10⁶ 1'000'000
giga G 10⁹ 1'000'000'000
tera T 10¹² 1'000'000'000'000
peta P 10¹⁵ 1'000'000'000'000'000
exa E 10¹⁸ 1'000'000'000'000'000'000
zeta Z 10²¹ 1'000'000'000'000'000'000'000
yota Y 10²⁴ 1'000'000'000'000'000'000'000'000

Ilość może być wyrażana liczbami i innymi słowami odnoszącymi się do niej. Są umieszczane przed słowem lub wyrażeniem, które opisują.

un sing – jedna gwiazda
du sing – dwie gwiazdy
tri sing – trzy gwiazdy
kam sing – trochę gwiazd
meni sing – wiele gwiazd

un dai meza – jeden duży stół
du dai kursi – dwa duże krzesła
tri gud kursi – trzy dobre krzesła

Liczbeniki porządkowe pojawiają się po słowach, które opisują.

parte un – pierwsza cząść
parte du – druga część
parte tri – trzecia część