Przejdź do treści

5. Rzeczowniki

Nieodmienne

Rzeczownik jest słowem, które nazywa rzeczy. Jak wszystkie słowa w Panduni, rzeczowniki są nieodmienne. Taka sa forma jest używana w liczbie pojedynczej i mnogiej, podmiocie i dopełnieniu.

sek – kamień, kamienie
meza – stół, stoły
kursi – krzesło, krzesła
sui – woda

Dosyć często liczba jest znana, bo została określona wcześniej.

Liczba

Liczba nie wpływa na rzeczowniki, tj. rzeczowniki mają te same formy w liczbie mnogiej i pojedynczej.

Prostym sposobem wyrażenia liczby mnogiej jest rzeczownik.

sek sek – kamienie, wiele kamieni
sing sing – gwiazdy, wiele kamieni

Rodzaj

Pandunia nie ma rodzaju gramatycznego (tj. męskiej, żeńskiej lub nijakiej kategorii).

Wyrazy złożone

Dwa lub więcej rzeczowników może być połączone, by utworzyć wyraz złożony. Ostatnie słowo ma największe znaczenie w wyrazie złożonym, a słowa, które są przed nim tylko zmieniają znaczenie.

sing grupe – gwiazdozbiór