Przejdź do treści

11. Słowotwórstwo

Możliwe jest tworzenie nowych słów w Panduni. Pandunia ma produktywny system tworzenia nowych słów. Większość przyrostków używanych w Panduni jest już w międzynarodowym użyciu. Wiele z nich pochodzi z starożytnej greki, łaciny, języka arabskiego i języka perskiego.

Przyrostki słowotwórcze

-er

Tworzy wykonawcę czynności z rdzeni-czynności. Określa osobę lub narzędzie wykonujące czynność.

loga 'mówić' → logar 'mówca, ten, kto mówi'
bake 'piec' → baker 'piekarz'
lide 'przewodzić' → lider 'przywódca'

ta

Tworzy rzeczowniki zbiorowe. Opisuje grupę elementów nazwanych rdzeniem jako całość.

human 'człowiek' → humanta 'ludzkość'

Również abstrakcyjne rzeczowniki często kończą się na ta.

neu 'nowy' → neuta 'nowość'