Przejdź do treści

7. Modyfikatory

Modyfikator to słowo, które dodaje jakąś wartość lub opis do rzeczy wyrażonej innym słowem, np. dobry, duży, źle, szybko.

Opisywanie rzeczownika

Przymiotnik to słowo, które dodaje określoną cechę rzeczownikowi. W Panduni przymiotnik to modyfikator, który jest przed rzeczownikiem.

dai ite – duży kamień
dai meza – duży stół
gau meza – wysoki stół
hau kursi – dobre krzesło

Przymiotnik może też być po rzeczowniku. Często ten typ wyrażeń może być rozumiany jako pełne zdanie, w których czasownik być jest pozostawiony w domyśle.

ite dai. – Kamień jest duży.
meza gau. – Stół jest wysoki.

Naturalnie, przymiotniki mogą być po obu stronach rzeczownika.

dai meza e gau. – Duży stół jest wysoki.

Opisywanie czasownika

Przysłówek to słowo, które opisuje czasownik lub inną modyfikator.

W Panduni przysłówek to modyfikator, który znajduje się przed czasownikiem lub na końcu zdania.

mi hau sona. – Ja dobrze śpię.
mi sona hau. – Śpię dobrze.
tu basha pandunia hau. – Mówisz w Panduni dobrze.

Opisywanie innego modyfikatora

Modyfikator może opisywać też inny modyfikator. Na przykład dai (duży) i shau (mały) mogą być używane jako przysłówki intensyfikujące.

dai jen – duża osoba
shau jen – mała osoba
mei jen – ładna osoba

dai di mei jen – bardzo ładna osoba
shau di mei jen – trochę ładna osoba

Modyfikatory mogą być oddzielane i (i).

shau i mei jen – mała i ładna osoba

Porównanie

Modyfikatory mogą być porównane.

  • mas (bardziej) oznacza porównanie niższości
  • masim (najbardziej) oznacza stopień najwyższy
  • min (mniej) oznacz porónanie niższości
  • minim (najmniej) oznacza stopień najniższy
  • par (jak) oznacza porównanie równości

Partykuła ka łączy przysłówki porównania z obiektem porównania.

mi e mas hau ka tu – Jestem lepszy od ciebie.
tu loga par hau ka mi. – Mówisz tak dobrze, jak ja.