Przejdź do treści

6. Liczby

Jedynki 10 i więcej 20 i więcej 30 i więcej
0 siro 10 (un) des 20 du des 30 tri des
1 un 11 des un 21 du des un 31 tri des un
2 du 12 des du 22 du des du 32 tri des du
3 tri 13 des tri 23 du des tri 33 tri des tri
4 nelu 14 des nelu 24 du des nelu 34 tri des nelu
5 lima 15 des lima 25 du des lima 35 tri des lima
6 luka 16 des luka 26 du des luka 36 tri des luka
7 cheti 17 des cheti 27 du des cheti 37 tri des cheti
8 bati 18 des bati 28 du des bati 38 tri des bati
9 tisa 19 des tisa 29 du des tisa 39 tri des tisa
Jedynki Dziesiątki Setki Tysiące
1 un 10 (un) des 100 (un) sento 1000 (un) kilo
2 du 20 du des 200 du sento 2000 du kilo
3 tri 30 tri des 300 tri sento 3000 tri kilo
4 nelu 40 nelu des 400 nelu sento 4000 nelu kilo
5 lima 50 lima des 500 lima sento 5000 lima kilo
6 luka 60 luka des 600 luka sento 6000 luka kilo
7 cheti 70 cheti des 700 cheti sento 7000 cheti kilo
8 bati 80 bati des 800 bati sento 8000 bati kilo
9 tisa 90 tisa des 900 tisa sento 9000 tisa kilo

Ilość może być wyrażana liczbami i innymi słowami odnoszącymi się do niej. Są umieszczane przed słowem lub wyrażeniem, które opisują.

un sing – jedna gwiazda
du sing – dwie gwiazdy
tri sing – trzy gwiazdy
kam sing – trochę gwiazd
poli sing – wiele gwiazd

un dai meza – jeden duży stół
du dai kursi – dwa duże krzesła
tri hau kursi – trzy dobre krzesła

Liczbeniki porządkowe pojawiają się po słowach, które opisują.

fen un – pierwsza cząść
fen du – druga część
fen tri – trzecia część

Liczby większe od 999 mogą używać wielokrotności z Międzynarodwego Systemu Jednostek Miar. Na przykład kilo oznacza wielokrotność tysiąca.

10'000 = un des kilo
100'000 = un sento kilo
1'000'000 = un mega
10'000'000 = un des mega
100'000'000 = un sento mega
1'000'000'000 = un giga

Prefiks Symbol Moc 10 Dziesiętny
kilo k 10³ 1'000
mega M 10⁶ 1'000'000
giga G 10⁹ 1'000'000'000
tera T 10¹² 1'000'000'000'000
peta P 10¹⁵ 1'000'000'000'000'000
exa E 10¹⁸ 1'000'000'000'000'000'000
zeta Z 10²¹ 1'000'000'000'000'000'000'000
yota Y 10²⁴ 1'000'000'000'000'000'000'000'000