lili urse du pashi dante

un suba ma baru ye yau go la bazar. ta loga pa sho baru: "no yam di kandi o keke na dure de mi na bazar." sho baru ye loga: "ye, ye, mama! mi sabi ta. mi un dai baru. ching go la wai" ma baru ye loga "salam" e ta go la wai.

un sube urse mame volu gowa pa bazar. le loga pa lili urse: "no yama kande o keke sa dur da me sa bazar." lili urse loga: "si, si, mame! me sava le. me day urse. pliza gowa waye!" urse mame loga "salam" e le gowa waye.

Eräänä aamuna karhuäiti halusi lähteä torille. Hän sanoi pikku-karhulle: "Älä syö karkkia tai keksejä kun minä olen torilla." Pikku-karhu sanoi: "Joo, joo, äiti! Minä tiedän sen. Olen is karhu. Mene jo!" Karhuäiti sanoi "heippa" ja lähti ulos.

lili urse sa mono. le fikra: "zayo me abla kara eni shey da me volu!"

lili urse gowa pa washkamar. le fikra "me no volu washa dante zayo." lili urse si mali.

lili urse joga lili gar sa mey kamar. le vida keke sanduke sa meze. le fikra "me volu yama keke!" a le mema: "a! mame harama me yama keke." lili urse no yama keke.

lili urse vida kande botel sa almar. le fikra "me volu yama kande!" a le mema: "a! mame harama me yama kande." lili urse no yama kande.

lili urse vida melvaze sa ali almare. le fikra: "mame loga nol shey tema mel. me abla yama mel!" lili urse sidu sa kurse e le yama lilo mel. mel gustu bon!

lili urse yama pan mel.

bado, lili urse senta no sava du sente sa boke. li dante pashi!

le kapa telfon. le loga: "salam! eska te si dantomediker? pliza layu pa me! me tena pashi dante!"

mediker layu pa ursofamil du dom. le loga: "eska te nidu helpe?" lili urse loga: "si! me tena pashi dante!"

mediker pliza lili urse sidu sa kurse e kaya boke. "aha! un dante polo mali! me musu kapa le pa waye."

mediker jusha medike pa dantomanse sa karibe da mali dante. lili urse no senta pash cha zayo.

mediker tira dante sa pinser. a dante no layu!

waf layu helpa mediker. mediker e waf tira dante, a dante no layu!

maw layu helpa mediker e waf. mediker e waf e maw tira dante, a dante no layu!

ekore layu helpa mediker e waf e maw. mediker e waf e maw e ekore tira dante...

dante layu pa waye!

mediker loga pa lili urse: "mali dante sa waye zayo. pliza mema uza dantobrosh sa mey sube e sa mey sham!" lili urse voda mema.

lili urse loga: "danke, mediker e waf e maw e ekore!"

lili urse washa dante sa dantobrosh mey sube e mey sham.

urse mame nota lili urse kura zi dante may bono. mame loga: "te si bon lili urse!"