Frazaro

Enkonduko

Pandunio estas artefarita lingvo, elpensita por esti relativa facila al ĉiuj. Eblas lerni ĝin rapide per ĉi tiu praktika kurso.

Estas facile fari simplajn frazojn en pandunio. Estas nek artikoloj nek verbo "esti". Ordinaraj vortoj ne ŝanĝiĝas por montri pluralon, kaj verboj ne ŝanĝiĝas por montri tempon.

La kurso konsistas el mallongaj lecionoj. Ĉiu leciono prezentas novan vorton, kiu estas uzata en pluraj frazoj de la teksto. La celo estas montri, kiel la vortoj funkcias en frazo. Eble estos pliaj novaj vortoj en la leciono, sed ne zorgu pri ili. Ne necesas lerni ĉiujn samtempe. Nur enmemorigu la frazojn kiujn vi trovas utilaj. Eble ankaŭ la ceteraj enmemoriĝos, nerimarkate.

Eblas studi ĉi kurson kun unu aŬ pliaj amikoj. Vi kune legu la frazojn kaj klopodu krei simplaj konversaciojn. Eblas studi ankaŭ sola. Eĉ tiel, estas utile laŭt-legi konversaciojn. Ripetu la samajn frazojn plurfoje ĉiutage. Onidire, ripetado estas la fundamento de lernado.

Noto: Multaj lecionoj enhavas ankaŭ helpaj kaj klarigajn notojn kiel ĉi tiu. Ili klarigas gramatikajn detalojn por interesatoj. Se ili ne estas utilaj al vi, vi povas ignori ilin. Ne necesas koni la lingvo-teorion por paroli pandunie.

1a parto: Salutado

salam saluti

salam Saluton!

salam sube! Bonan matenon!

salam den! Bonan tagon!

salam sham! Bonan vesperon!

salam noce! Bonan nokton!

salam yam! Bonan apetiton!

salam lay! Bonvenon!

salam cute! Ĝis!

salam safar! Bonan vojaĝon!

salam son! Bonan nokton!

Noto: Salam estas ĝenerala vorto por salutado en ĉiuj situacioj.

Etimologio. salam venas el araba: سَلَام‏ "salām", hebrea: שָׁלוֹם‏ "šalom", turka: selam, hindia: सलाम "salām", sŭahila: salaam, indonezia: selamat.

danke dankon

danke! Dankon!

multo danke! Multajn dankojn!

ye, danke. Jes, danke.

no, danke. Ne, danke.

danka te. Dankon al vi.

me danka te. Mi dankas vin.

me danka te helpa me. Mi dankas vin pro vi helpis min.

danka te helpa me. Dankon pro vi helpis min.

te keci. Ne dankinde.

sa esti

The word sa can be used also for stating something as a fact. Then it is used in place of "to be".

me sa Tomas. Mi estas Tomaso.

te sa Sara. Vi estas Sara.

aple sa pal. Pomo estas frukto.

me mi

me Sara. Mi estas Sara.

me Tomas. Mi estas Tomaso.

Vi povas konigi vin dirante me kaj vian nomon. Oni ne bezonas verbon por diri tion pandunie!

me salama mame. Mi salutas patrinon.

me salama pape. Mi salutas patron.

La vorto salam estas la substantivo kaj salama estas la verbo. La normala vortordo en pandunio estas subjekto-verbo-objekto.

Sara salama Tomas. Sara salutas Tomason.

salam mame! Saluton, patrino!

salam pape! Saluton, patro!

Etimologio. me venas el angla: me, hindi: मैं (meṇ), hispana: me.

te vi (singulare)

te Tomas. Vi estas Tomaso.

me salama te. Mi salutas vin.

te salama me. Vi salutas min.

Noto: Vortoj neniam ŝanĝiĝas en pandunio. Do me havas la saman formon kaj kiel subjekto kaj kiel objekto.

salam te! Saluton al vi!

me ama te. Mi amas vin.

Etimologio. te venas el hungara: te, rusa: : ты (ty), itala: te, franca: te.

le li, ŝi, ĝi

le man. Li estas viro.

le fem. Ŝi estas virino.

le apel. Ĝi estas pomo.

Noto: le estas ĝenerala pronomo de tria persono.

me salama le. Mi salutas lin/vin.

Etimologio. le venas el franca: elle, hispana: él.

eska demandi, ĉu

eska te Tomas? Ĉu vi estas Tomaso?

eska te dotor? Ĉu vi estas doktoro?

Noto: Demandoj ofte komencas per eska. Sed ĝi estas tute normala verbo, ne demandvorteto kiel esperanta ĉu. Fakte, la lasta demando estas simple mallonga manero por diri mi eska: te doktor. (Mi demandas: Vi estas doktoro?). Oni nur forlasis la unuan pronomon.

eska te bon? Kiel vi fartas? (Laŭvorte: Ĉu vi bonas?)
me bon. Mi fartas bone.
eska te? Kaj vi?
me no bon. Mi ne fartas bone.

Etimologio. eska venas el angla: ask, franca: est-ce que, haitia: èske.

si jes

eska te Tomas? Ĉu vi estas Tomaso.

si, me Tomas. Jes, mi estas Tomaso.

eska le dotor? Ĉu li/ŝi estas doktoro?

si, le dotor. Jes, li estas doktoro.

Noto: Ankaŭ si ŝanĝiĝas neniam. Do si kovras ĉiuj formoj de esti: estas, estos, estis, estus! Adicie oni povas forlasi ĝin en simplaj, mallongaj frazoj post pronomoj kiel me kaj te.

me si Tomas. Mi estas Tomaso.

te si Sara. Vi estas Sara.

apel si pal. Pomo estas frukto.

Noto: Estas speciale utila uzi si en la lasta frazo, ĉar sen ĝi la frazo povus aspekti kiel kunmetita vorto: apel-pala (pomfrukto).

Etimologio. si venas el hispana: sí, itala: sì, portugala: sim, mandarenĉina: 是 "shì", ŝanghajĉina: 是 "sí".

no ne

me no Sara. Mi ne estas Sara.

me no dotor. Mi ne estas doktoro.

eska te bon? Ĉu vi fartas bone?
si. mi bon. Jes, mi estas bone.

eska te bon? Ĉu vi fartas bone?
no. me no bon. Ne, mi ne estas bone.

Vi povas uzi no por nei ĉion. Metu ĝin antaŭ la neitan vorton.

le no salama me. Li/ŝi no salutas min.

Etimologio. no venas el angla: no, hispana: no, franca: non.

men homoj

Aldoni men al singulara pronomo por krei pluralan pronomon.

mome salama tote. Ni salutas vin ĉiujn.

tote salama lole. Vi ĉiuj salutas ilin.

lole salama mome! Ili salutas nin.

mome fem. Ni estas virinoj.

tote man. Vi estas viroj.

lole apel. Ili estas pomoj.

Etimologio. men venas el mandarenĉina: 们 "men", angla: men (homoj ĝenerale).

ke? kio? kiu?

ke? Kion?

te ke? Kiu vi estas? me Tomas. Mi estas Tomaso.

le ke? Kiu ŝi estas? le Sara. Ŝi estas Sara.

tote ke? Kiuj vi estas?

lole ke? Kiuj ili estas?

ye cxi tiu

ye ke? / ke ye? Kio estas tio?

ye apel. Tio estas pomo.

ye kirmi apel. Tio estas ruĝa pomo.

yi apel kirmi. Tiu pomo ruĝas.

du (poseda vorteto)

ye ke? Kio estas tio?

ye mi fon. Tio estas mia telefono.

ye ke du? Tio estas kies?

ye mi. Tio estas mia.

Noto: La posedan vorteton yu oni metas inter la posedanto kaj la posedataĵo. Do mi yu signifas "mia", te yu signifas "via", kaj tiel plu.

le ke? Who's he/she?

le si me du doste. Li/ŝi estas mia amiko.

me si Sara du doste. Mi estas amiko de Sara.

Etimologio. du venas el mandarena: 的 (de).

nam nomo

ti nam ke? Kio estas via nomo?

mi nam Tomas. Mia nomo estas Tomaso.

li nam ke? Kio estas ŝia nomo?

li nam Sara. Ŝia nomo estas Sara.

me namu Tomas. Mia nomo estas Tomaso.

Etimologio. nam venas el hindia: नाम "nām", persa: نام‏‎ "nām", thaja: นาม "naam", indonezia: nama, japana: 名前 "namae", ĝermana: Name, angla: name.

tena havi

me tena bon dom. Mi havas bonan domon.

le no tena pese. Li/ŝi ne havas mono.

me wana tena novi fon. Mi volas havi novan telefonon.

eska te tena bace? Ĉu vi havas infanojn?
me tena dul bace. Mi havas da infanojn.

jana scii, koni

me jana le. Mi konas lin/ŝin.

eska te jana ci ren? Ĉu vi konas tiun personon?

eska tote jana unale? Ĉu vi konas unu la alian?

mome jana unale ca longi. Ni konas unu la alian longe.

helpe helpo

me nida helpe. Mi bezonas helpon.

eska te abla helpa me? Ĉu vi povas helpi min?

eska me abla helpa te? Ĉu mi povas helpi vin?

me wana helpa te. Mi volas helpu vin.

2a parto: Manĝado

yama manĝi, trinki

eska te wana yama koy? Ĉu vi volas manĝi ion?

le yama apel. Li/ŝi manĝas pomon.

lole yama apel. Ili manĝas pomojn.

Noto: Pandunio ne havas apartajn formojn por singularo kaj pluralo. Do vorto kiel apel indikas unu aŭ multajn pomojn.

eska te yama kafe? Ĉu vi trinkas kafon?

me yama kafe. Mi trinkas kafon.

Noto: Signifo de yam kovras manĝadon kaj trinkadon.

me yama kafe e pang. Mi manĝas kafon kaj panon.

wana voli

eska te wana yama? Ĉu vi volas manĝi?

te wana yama ke? Kion vi volas manĝi?

Noto: En pandunio la demandvorto estas en la normala loko ankaŭ en demandaj frazoj. Ke ne ŝanĝas la vortordon.

me wana yama kafe. Mi volas trinki kafon.

eska te wana yama cay? Ĉu vi volas trinki teon?
no. me no wana cay. me wana kafe. Ne. Mi ne volas teon. Mi volas kafon.

te wana ki apel? Kiun pomon vi volas manĝi?
yi kirmi. Tiun ruĝan.

pliza peti

me pliza te yama cay. Mi petas ke vi trinku teon.

me pliza te laya dom. Mi petas ke vi venu hejmen.

me pliza te helpa me. Mi petas ke vi helpu min.

Noto: Faru mallongajn petojn forlasante la pronomojn.

pliza yama cay. Bonvolu trinki teon!

pliza yama kafe. Bonvolu trinki kafon!

pliza laya dom. Bonvolu veni hejmen!

pliza helpa me. Bonvolu helpi min.

danke danko

danke! Dankon!

danka te. Dankon al vi.

me danka te. Mi dankas vin.

me danka te helpa me. Mi dankan vin pro helpi min.

danka te helpa me. Dankon pro helpi min.

te kechi. Nedankinde. (Laŭvorte: Vi ĝentila._)

haida ni faru

haida yama! Ni manĝu!

haida gowa yama! Ni iru manĝi!

haida gowa dom. Ni iru hejmen.

nida bezoni

me nida helpe. Mi bezonas helpon.

me nida yama. Mi bezonas manĝi.

eska te nida yama? Ĉu vi bezonas manĝi?

eska te nida suy? Ĉu vi bezonas trinki (akvon)?

3a parto: Komunikado

pardon pardono

pardon! me no aha. Pardonon, mi ne komprenas.

pardon! ce ke? Pardonon, kio estas tio?

pardon. te namu ke? Pardonon, kio estas via nomo?

aha kompreni

eska te aha me? Ĉu vi komprenas min?

me aha. Mi komprenas.

pardon. me no aha te. Pardonon, mi ne komprenas vin.

me no bas aha te. Mi ne sufiĉe komprenis vin.

me aha nol. Mi komprenas nenion.

abla povi

me abla shofa gare. Mi povas konduki aŭton.

le no abla shofa gare. Ŝi/li ne povas konduki aŭton.

eska te abla xula le? Ĉu vi povas ripari ĝin?

eska te abla pandunia? Ĉu vi povas paroli pandunion?

me abla pandunia. Mi povas pandunion.

me abla lilo Pandunia. Mi povas ete pandunion.

me no abla Engli. Mi ne povas paroli la anglan.

pardon. mi no abla ti bash. Pardonon, mi ne povas paroli vian lingvon.

loga diri, paroli

te loga ke? Kion vi diris?

me loga pa te. Mi parolas al vi.

mome loga pa unale. Ni parolas unu al alia.

ze loga "kato" sa ki yang sa pandunia? Kiel oni diras "kato" pandunie?

"kato" si ke sa pandunia? Kio estas "kato" pandunie?

maw loga miaw. Kato diras mjaŭ.

auda aŭdi, aŭskulti

auda me! Aŭskulti min!

me no abla auda te. Mi ne povas aŭdi vin.

pliza loga forti. Bonvolu paroli pli forte.

me auda musike. Mi aŭskultas muzikon.

te auda ki yang du musike? Kian muzikon vi aŭskultas?

vida vidi, rigardi

suku vida te. Mi ĝojas vidi vin!

vida te reo! Ĝis la revido!

vida te badodeno! Ĝis la revido morgaŭ!

me vida le predi den. Mi vidin lin/ŝin hieraŭ.

mena signifi

ci loge mena ke? Kion tiu vorto signifas?

"maw" mena ke? Kion "maw" signifas?

le mena yang da hewan. Ĝi signifas tipon de besto.

me no aha le mena ke. Mi ne komprenas kion ĝi signifas.

kitaba skribi

pliza kitaba ti adres. Bonvolu skribi vian adreson.

pliza kitaba le sa ce. Bonvolu skribi ĝin tie!

basha paroli, lingvumi

eska tote basha pandunia. Ĉu vi parolas pandunion?

mome basha pandunia. Ni parolas pandunion.

eska te abla basha Engli? Ĉu vi povas paroli la anglan?

Franci, Espani, Portugali, Rusi la franca, la hispana, la portugala, la rusa

Chini, Niponi, Indonesi la ĉina, la japana, la indonezia

Arabi, Turki, Farsi, Urdu, Hindi la araba, la turka, la persa, la urdua, la hindia

Swahili, Hausa, Yoruba, Amari la sŭahilia, la haŭsa, la joruba, la amhara

4a parto: Iro

gowa iri

te gowa ke? Kien vi iras?

me gowa dom. Mi iras hejmen.

me musu gowa ke? Kien mi devas iri?

me musu gowa pa ki ren? Al kiu mi devas iri?

haida gowa! Ni iru!

haida gowa sa fute Ni iru piede!

laya veni

pliza laya! Bonvolu veni!

te laya ca ke? Vi venas el kie?

me laya ca dubai. Mi venas el Dubai.

me laya dom badi den. Mi venos hejmen morgaŭ.

safara vojaĝi

eska te safara sa tren? Ĉu vi vojaĝas per vagonaro?

mome safara ya london pa paris. Ni vojaĝas el Londono al Parizo.

safar day long. La vojaĝo estas tre longa.

domu loĝi

te domu ke? Kie vi loĝas?

me domu singapur. Mi loĝas en Singapuro.

eska te domu yi hotel? Ĉu vi loĝas en cxi tiu hotelo?

denga to wait

pliza denga! Bonvolu, atendu!

denga me! Atendu min!

lole denga mome. Ili atendas nin.

me denga te sa hotel. Mi atendas vin en la hotelo.

5a parto. Tempaj frazoj

zay -as, nune

me zay salama ti doste.
Mi nune salutas vian amikon.

man zay vida fem.
La viro estas vidanta la virinon.

le zay xefe.
Ĝi estas la nuna ĉefo.

le zay sa dom.
Ĝi estas nune hejme.

pas -is, pasinte

me pas salama ti doste.
Mi (pasinte) salutis vian amikon.

man pas vida fem.
La viro (pasinte) vidis la virinon

le pas xefe.
Ĝi estas la pasinta ĉefo.

le pas sa dom.
Ĝi estis pasinte hejme.

lew farite

me lew salama ti doste.
Mi estas salutinta vian amikon.

man lew vida fem.
La viro estas vidinta la virinon.

le lew xefe.
Ĝi estas la estinta ĉefo.

le lew sa dom.
Li estas estinta hejme.

wil -os, estonte

me wil salama ti doste.
Mi salutos vian amikon.

man wil vida fem.
La viro vidos la virinon.

le wil xefe.
Ĝi estas la estonta ĉefo.

le wil sa dom.
Ĝi estos hejme.