3. Modifovortoj

Modifovorto estas vorto, kiu priskribas econ de alia vorto. Panduniaj modifovortoj rolas kiel adjektivoj kaj adverboj en Esperanto. En pandunio, modifovortoj antaŭas la substantivon aŭ verbon kiun ili modifas.

3.1. Modifante substantivon

nowi kar – nova aŭto rapi kar – rapida aŭto
day meze – granda tablo
gaw meze – alta tablo
bon kurse – bona seĝo

Kiam modifovorto sekvas substantivon, ĝi rolas kvazaŭ kiel verbo, kiu indikas staton. Tio estas, kiel adjektivaj verboj en Esperanto.

kar nowi. – La aŭto novas. (Aŭ: La aŭto estas nova.)
bagre rapi. – Tigroj rapidas. (Aŭ: Tigroj estas rapidaj.)

Kompreneble, eblas ke modifovortoj aperu je ambaŭ flankoj de substantivo.

nowi kar rapi. – Nova aŭto estas rapida.

3.4. Komparoj

Modifovortoj povas esti komparataj.

  • max (pli) signifas komparo de plieco
  • maxim (la plej) signifas komparo de plejeco
  • min (malpli) signifas komparo de malplieco
  • minim (malplej) signifas komparo de malplejeco
  • sam (same) signifas komparo de sameco

Partiklo ko rilatas komparvortoj al la fonto de komparo.

me si max bon ko te. – Mi estas pli bona ol vi.
te loga sem bon ko me. – Vi parolas same bone kiel mi.

3.6. Finaĵo de modifovortoj

Finaĵo de modifovortoj estas -i normale. La finaĵo estas ĉiam uzata je vortoj derivitaj el verboj kaj substantivoj. Ekz. logi parola, suki feliĉa, kitabi skriba.

La finaĵo ne estas en kelkaj tre oftaj vortoj, kiuj finiĝas je unu facile prononcebla konsonanto. Ekz. bon (bona), day (granda), kaj lil (eta).

Modifante verbon

An adverb is a word that modifies a verb or another modifier.

In Pandunia an adverb is a modifier that is before a verb or at the end of the sentence.

me bono sona. - Mi bone dormas.
me sona bono. - Mi dormas bone.
te basha pandunia bono. - Vi parolas Pandunian bone.

Modifante alian modifovorton

Modifovorto povas modifi ankaŭ alian modifovorton. Ekzemple day (granda) kaj lil (eta) povas roli kiel adverboj.

dayi ren – granda homo
lili ren – eta homo
sundari ren – bela homo
lili sundari ren – eta (kaj) bela homo

dayo sundari ren – grande bela homo
lilo sundari ren – ete bela homo