esperanti-pandunia

-a (-e) - -i
-e - -o
-i (-igi) - -a
-i (-iĝi) - -u
-o (-aĵo) - -e

A - A

abelo aŭ vespo - vespe
aborigeno - aslaustrali
abrikoto - barkoke
acida - suani
acido - suan
adjektivo - sifloge
admiralo (ŝiparestro) - hayamirer
adreso - adres
aerarmeo - airgun
aero - air
afgana - afgani
Afganujo, Afganio - Afgania
afrika - Afriki
afrikamanteco - afrikofilia
afrikamanto - afrikofiler
Afriko - Afrike
agado - ation
aganto - ater
agema - ativi
ago - ate
agrabla - huxi
agresema - agresivi
agrikultura - agri
agrikulturo - agre
agronomio - agronomia
aj (alas) - ai
ajlo - lasun
akcento - aksente
akceptebla (okej) - okeyi
akiri (gajni) - ganya
akiri (ricevi, preni) - geta
akso - akse
aktinio - acinem
aktoro (aktorino) - roler
akva - suyi
akvo - sui
akvomelono - arbuze
al (ĝis, por) - va
alfabeto - harfia
algo - alge
alia - ali
alie - alo
aligi - liga
aliigi - muta
alkaleca - alkali
alkohola - alkoli
alkoholo - alkol
alofono - alfon
alporti (venigi) - layana
alta - gavi
altaro - pujomeze
aluminio - aluminem
amanto - amer
amara - alkalgusti
ambasado - dayanjilkan
ambasadoro - dayanjiler
americio - amerikem
amerika - ameriki
Ameriko - Amerike
ami (ŝati) - ama
amika (bonkora) - dosti
amikeco - dostia
amiko - doste
amo - am
ampero - amper
amuza - vani
amuzi - vana
amuzo - van
analizi - fenkata
analizo - fenkate
ananaso - nanas
anaso - bate
Andoj - Andes
angla - engli
angulo - gon
animo (psiko) - ruh
animstato - emoshal
ankaŭ - maxo
ankoraŭ - zoko
ankro - angar
antaŭe (pasinte) - paso
antaŭiri - cena
anteno - anten
anusa - anusi
anuso - anus
aparteni - malu
araba - arabi
araneo - aran
araneofobio - aranfobia
arbaro - jangle
arbo - moke
arboĝardeno - mokojongoparke
areo - ar
Argentino - Argentina
argono - argon
armeo - gun
armilo - arme
arseno - arsen
artefarita lingvo - canbax
artisto - artiste
arto - arte
arĝento - argente
arĥitekto - binplaner
arĥitekturo - binplania
ascetiko - askete
aspekto - rupe
aspirino - aspirin
astmo - asme
astro - astre
astronaŭto - astronaver
astronomo - astronomer
atako (agreso) - agres
ateisto - andeviste
atendi - denga
Ateno - Atina
atomo - atom
aveno - aven
aventuristo - venturer
aventuro - ventur
avida - tami
avino - cinmai
avo - cinpai
avokado - avakate
azeno - gade
azia - asi
Azio - Asia
aĉetanto (aĉetisto) - xoper
aĉeti - xopa
aĝo - umur
aŭ - o
aŭdi (aŭskulti) - auda
Aŭstralio - Australia
aŭto (ĉaro) - gar
aŭtuno - padomosim

B - B

babilejo - blablokan
babili - blabla
babordo - naulefte
bah! - fui
bahaismo - bahayistia
bahaisto - bahayiste
bakejo - bekokan
baki - beka
bakisto - beker
balono - balon
bambuo - banse
bana - banyu
banano - banan
bandaĝo (vindo) - bende
bangladeŝa - banglodexi
Bangladeŝo - Banglodex
bankisto - banker
banko - banke
bano - banye
banĉambro - banyokamar
baobabo - bui
Barata - barti
Baratio - Bartia
barbaro - barbar
barbo - barde
bari - barya
barilo - baryer
bario - barem
basbalo - bazobol
baseno - basen
batato - kamote
baterio (pilo) - batre
bati - darba
baza - bazi
bazlernejo - bazoxulkan
bazo - baze
bebo - bebe
beduino (nomado) - badavi
bela - sundari
beleco - sundaria
Belgio - Belgia
Beliceo - Belize
Belorusio - Belarus
bendo - tepe
benko - bence
benzino - benzin
bereto - berete
berilio - berilem
berkelio - berkelem
Berlino - Berlin
besto - zou
betono - beton
bezoni - yavu
biblia - bibli
Biblio - biblia
biciklisto - sikliste
biero - bir
bildo (desegnaĵo) - graf
bildrakonto - grafsage
biologio - biulojia
birdo - pakse
Birmo - Myanma
biskvito (kuketo) - biskute
bismuto - bismute
blanka - baki
blua - nili
boato (ŝipo) - nau
boatumi - nava
bobelo - lilbol
bojkoto - boikote
boksisto - bokser
bokso - bokse
boli - bulu
boligi - bula
Bolivio - Bolivia
bombo - bombe
bombono - kande
bona (en salutoj) - salam (salami)
bona - boni
bonan apetiton! - salam yam
Bonan matenon! - salam sube
Bonan tagon - salam den
Bonan vesperon - salam suar
bonan vojaĝon - salam cute
bonaspekta - bonvidi
bonega (mojosa) - kuli
bonega - superi
bonvenon! - salam lai
bopatrino - gammai
bopatro - gampai
borio - borem
boro - boron
botelo - botel
bovaĵo - muhmanse
bovo - muh
branĉo - xake
brava - bravi
brave! - bravo
Brazilo - Brazil
bromo - bromem
broso - brox
bruna - bruni
brusto - sin
budhismo - budistia
budhisto - budiste
Budho - Bude
Bulgario - Bolgaria
buso - bus
buĉejo - bucokan
buĉi - buca
buĉisto - bucer
buĝeto - bujete
buŝo - boke

C - C

celi - dika
celo - dike
cent - xoti
centono - centi*
centro - jung
cepo - piaze
cerbo - serebre
Cereso - Ceres
cerio - ceresem
cezio - cesem
citi - cita
citologio - celolojia
citrono - limon

D - D

damaĝa - avarani
damaĝo - avar
dana - dani
danco - danse
Danio - Dania
danki - danka
danko - danke
dank’al - danko da
danĝera - hatri
danĝero - hatre
dato - nenmesyom
datumbanko - datobanke
datumo - date
daŭri (dum) - duru
daŭrigi - dura
daŭro - dur
de (el, pro) - la
de (partiklo de posedo) - da
defendanto (defendisto) - defer
defendi - defa
defendo - def
dek (10) - desi
dek miloj - deskilo*
dekono - deci*
delfeno - dolfin
demandanta - sualan
demandi - suala
demando - sual
demografio - demgrafia
demokratia - demkrati
demokratio - demkratia
demono - demon
denove (ripete) - reyo
dentbroso - dantobrox
dentisto - dantomediker
dento - dante
desegni - grafa
desegno - desen
detalo - detal
devi - debu
devigi - musa
devo - mus
devus - selu
dezerto - regostan
deziro - kamia
dia - devi
diablo (Satano) - Xatan (ruhxatan)
diamanto - almas
dimanĉosunnuntai - setyom
dio - deu
disigi - anjama
disko - diske
disprozio - disprosem
disvolvi - darjomute
dividi - fena
doktoro - dotor
dokumentfilmo - dokumfilme
dokumento - dokum
dolaro - dolar
donaco - don
doni - dona
dormi - somu
dormo - som
dormoĉambro - somkamar
dorso - ruke
dramo - dram
drato - metallin
drinkejo - birkan
du (2) - duli
dubnio - dubnem
dubo - dute
dulingva - dulbaxi
duŝo - dux

E - E

ebla - abli
eble - ablo
eco - bonsifia
edzigi - gama
egipta - misri
Egipto - Misria
ejnŝtejnio - ainstainem
ejo (ujo, io) - -ia
ejo - aria
ekonomiko - malnomia
ekrano - ekran
eksa- - eksa*
ekskludi - exklusa
eksplodi - explozu
eksplodo - exploze
ekster - extro
ekstera - exi
ekstero - ex
Ekvadoro - Ekuador
ekzemple - misalo
ekzemplo - misal
ekzerci - lenxa
ekzerco - lenxe
ekzoplanedo - explanete
elefanto - gaje
elekti - cuza
elekto - cuze
elektra - eletri
elektro - eletre
elektrono - eletron
elemento (ero) - em
elirejo - cutomun
eliri - cuta
eliro - cute
emi - iva
emo (inklino, tendenco) - ivia
emocia - emosi
emocii - emosu
emocio - emos
ena - indi
energio - energe
eno - in
enterigi - gabra
enui - bori
enuo - boria
erara - galti
eraro (miso) - galte
erbio - erbem
Eris (planedeto) - Eris
Eritreo - Eritria
ero - parce
escepte - mina
Esperanto - esperanti
esperi - inxala
esti - sa
esti pri; pridiskuti - tema
Estonio - Estia
estonoteco - vil
estonte - vilo
estro (ĉefulo) - xef
etimologio - logaslia
Etiopio - Etiopia
etna - zuki
etno - zuke
evangelio - evanjil
evidenta - exvidi
eĉ - hato
eĥo - mirsonde
Eŭrazio - eurasia
eŭro - euro*
Eŭropa - europi
Eŭropa Unio (EU) - Europi Unia
eŭropio - europem
Eŭropo - Europe

F - F

fabo aŭ pizo - dou
fabrikisto - fater
fabriko - fatokan
facila - fasili
fajna - faini
fajra - hogi
fajro - hoge
familinomo - familnam
familio - famil
fantaci - fantaza
fantazia - fantazi
fantazio - fantaze
fantomo - fantom
farejo - kan
fari - fata
faro (fakto) - fate
fascinado - fasinia
faŝismo - faxistia
faŝisto - faxiste
febro - febre
feko - kake
feliĉa - suki
fenestro - janel
fenestrokadro - janelfrem
fermio - fermem
fero - fer
fervojo - trendau
festi - festa
festo - feste
feĉo - hamir
fibro - linem
figuro - figur
fiki - coda
fiksi - fiksa
filino - femi pute
Filipinoj - Filipinas
filmo - filme
filozofia - filsofi
filozofio - filsofia
filozofo - filsofer
filtri - filter
fingro - angul
fini - fina
finita - finiti
finiĝi - finu
finna - suomi
Finnlando - Suomia
fino - fin
fizikisto - fiziker
fiziko - fizike
fiziko - fizikia
fiŝhoko - pexhuke
fiŝkaptisto - pexosaider
fiŝo - pex
fjordo - fiorde
flago - bandir
flanka (latera) - lati
flanko (latero) - late
flava - limonrangi
floro - ful
florpoto - fulpote
flughaveno - airporte
flugi - feyu
flugo - fei
fluoro - flurem
fojo - mar
forgesi - anmema
forko - forke
formigi - forma
formiko - murce
formo - forme
forno - tanur
forta - forti
forto - fortia
forumo - forum
fosforo - pospor
fosi - kava
foso - kau
fotilo - fotografmaxin
fotisto - fotografer
foto - fotograf
fotografio - fotografia
franca krepo - fransi krepe
Francio - Fransia
franciumo - fransem
frato aŭ fratino - brus
fremda (nekonata) - ansavi
fremda lando - exdex
freneza - foli
frenezeco - folia
freŝa - tazi
fromaĝo - cize
frosto - himros
frukto - pal
fumo - duman
fungo - fung
funkcii - funcu
furo - furete
furzo - pede
fusilo - pau
fuĝi - bega

G - G

gadolinio - gadolinem
galaksio - galaksia
galerio (ekspozicio) - galeria
galiumo - galem
Gangoj - Ganga
garantio - garante
gardi - garda
gardisto - garder
gaso - gas
gazelo - gazel
gazeto (revuo) - gazete
gazeto - habargazete
gazo - gaze
Gaŭlio - Galia
geedzeco - gamia
generala - putongi
genuo - gute
geografio - geugrafia
geometrio - geumetria
germaniumo - germanem
gimnazio - jungoxulkan
gitaro - gitar
glacia - aisi
glaciaĵo - aiskrem
glaciiĝi (frostiĝi) - aisu
glacio - ais
glata - lisi
glavo - katan
glumarko - glutograf
gluo - glute
gluteno - gluten
gluti - gula
golo - gol
grafika (bilda) - grafi
gramatika - baxkanuni
gramatiko - baxkanun
gramo - gram
granda - dayi
grasa - feti
graso - fete
gratuli - barka
grava - hami
graveda - hamili
gravi - hamu
greka - heleni
Grekio - Helenia
grimaco - grimas
grupo - grupe
Gujano - Guyana
guruo (instruisto) - guru*
gusti kiel - gustu ko
gusto - guste
gustumi - gusta
Gvatemalo - Guatemala
gvidi - gida

H - H

hafnio - hafnem
Haitio - Aiti
halo - fotosirke
halti - tingu
haltigi - tinga
halto - ting
hamako - hamake
hana - cini
harmonia - harmoni
harmonio - harmonia
haro - kex
hasio - hesem
havanto - malan
haveno - haiporte
haveno - porte
havi (teni) - ha
hazarda - zari
hazardo - zar
haŭto - pil
Hebrea - ibri
hejma - domi
hejmlingvo - jeni bax
hejmo (loĝejo) - dom
helikoptero - helisviman
helio - helem
helpo - helpe
herbo - cau
heroa - viri
heroo - vir
hidrogeno - hidre
hieraū - cendeno
Himalajo - Himalia
hinduismo - hindistia
hinduo - hindiste
hipopotamo - gubu*
Hispanio - Espania
historiisto - historer
historio (studo de historio) - historia
historio - histor
hm - hem
hobio - hobe
hodiaŭ - zaideno
hokeo - hoke
hoko - huke
holmio - holmem
homaj rajtoj - insani hake
homaro - insania
homismo - insanistia
homo - insan
Honduro - Onduras
honoro (respekto) - onor
honto - xarme
hordeo - jau
horloĝo - horloger
hormono - hormon
horo - hor
hotelo - hotel
humana - insaniki
humura - yumori
humuristo - yumoriste
humuro - yumor
hundo - vaf

I - I

iam - koi sate
ideo - idei
ido (infano) - ben
igi (farigi) - an:a
ili - les
ilo - tul
indio - hindem
Indonezio - Indonesia
Induso - Hinde riu
infano - bace
infekto - patomis
informacio - konsau
inko - moge
ino - fem
instrui - xulana
instruisto - xulaner
insulto - ninde
inter - medu
interesa - sauvolani
interetna - zukomedi
interkonsento - samrayia
internacia - nasmedi
interrasa - rasmedi
interŝanĝi - badla
inviti - cinga laya
io - koi xei
iono - iyon
Irakio - Irakia
Iranio - Iran
iri - kita
iridio - iridem
islama - islamisti
islamo - islamistia
Islando - Islandia
ismo - istia
Israelo - Israel
isto (anto) - er
isto de ismo - iste
Italio - Italia
iterbio - yuterbem
itrio - yutrem
iu - koi (koyi)
iu ajn - eni
iu persono - koi jan

J - J

jado - giuke
jako - jake
jam (esti farita) - fino
Jamajko - Jamaika
japana - niponi
Japanio - Nipon
jaro - nen
jasmeno - malike
Javeo (Jehovo) - Yahve
Jemeno - Yemen
jes - ha
Jesuo - Yesus
jodo - yodem
jogo - yoge
jugo - yoke
juna - joveni
juneco - jovenia
junulo - joven
jupo - jupe
justa - adali
justeco - adalia
juvelo - bauxeke
juĝisto - juder
juĝo - jude

K - K

kadmio - kadem
kadro - frem
kafejo - kafekan
kafeujo - kafepote
kafo - kafe*
kaftaso - kafekupe
kaj - e
kajero - notobuke
kakao - kakau
kaktuso - katus
kalcio - kalsem
kalcito - kalsite
kalendaro - kalende
kalifo - halif
kaliforniumo - kalifornem
kalio - kalem
kalko - kalsomate
kalkoŝtono - kalsopetre
kalkuli - hisaba
kalkulo - hisabe
Kamboĝo - Kambojia
kamelo - gamel
kanabo - ganje
kanalo - kanal
kandelo - mumfote
kangaro - kangaru*
kanonisto - daipaver
kanono - daipau
kanti - canta
kanto - cante
kanuo (kanoto) - kano*
kaoso (malordo) - haos
kapro - buze
kapti - kapa
kara - ami
karateo - karate*
karavano - karvan
karbona dioksido - karbodulokside
karbono - karbe
Karibio - Karaibia
karoto - karote
karto - karde
kartuno - anim
karulo - amike
karvio - karau
kasko - sarkaske
kastoro - kastor
Katalunio - Katalunia
kato - mau
kaverno - guh
kaĝo - batonkapse
kaŝtano - kastan
kaŭĉuko - gom
kemia elemento - kimem
kernarmilo - kerni arme
kernenergio - kerni energe
kernfiziko - kerni fizikia
kerno (koro) - kerne
keĉupo - kecape
kia? - ki yangi
kialo - sabe
kiam? - ki sate
kie - ya ke
kiel? - ko?
kilometro - kilomitre
kimono - kimono*
kio? - ke
kio? - ki xei
kiom? - ko multo
kiso - cum
kiu? - ki jan
kivo - kivi*
klara - klari
klarigi - klara
klavaro - butonban
klavo (butono) - buton
klimato - klim
klimatscienco - klimlojia
kloni - klona
klono - klon
kloro - klorem
klubo - klube
knabino - joveni fem
knabo - joveni man
kobalto - kobalte
kodo - kode
koko - kokode
kokoso - yeze
kolbaso - sosis
kolekta - jami
kolekti (kunigi) - jama
kolero (furiozo) - furia
kolono - kolum
kolora - rangi
koloro - rang
koltuko - xal
komenci - xura
komenciĝi - xuru
komenco - xur
komercisto - bizneser
kompanio (firmao) - kompania
kompato - samemos
kompleti - purfina
kompreneble - klaro
kompreni - aha
kompreni - buda
kompreno - bude
komputero - komputer
komuna - komuni
komuna lingvo - konbax
komunismo - koncanistia
komunisto - koncaniste
koncentri - fokusa
koncentriĝo - fokus
koncerto - konserte
kondiĉo (postulo) - xarte
konduki - xofa
Konfuceo - Kongfuze
kongrui - konboni
konscia - budi
konstrui - bina
kontraŭi - kontra
kontroli - ceka
kopernicio - kopernikem
kopii - kopa
kopio - kope
korbo - baske
korna bulko - kruasante
korno - korne
koro - xim
korpa - bodi
korpo - bode
korpokulturado - muskulbin
kosmonaŭto - kosmonaver
kota - fani
koto - fan
kotono - goton
kovri - daka
kovrilo - dake
krabo - krabe
krano (valvo) - kran
kreda - xina
kredo - xin
kredulo - diniste
kremo - krem
krepejo - krepokan
krepo (patkuko) - krepe
kreski - rastu
krima - krimi
krimo - krim
kriptono - kriton
kristnasko - kristojen
kristo - kriste
krizo - krize
Kroatio - Horvatia
krom (escepti) - exa
kromo - kromem
krono - koron
kruco - krus
krunviruso - koronvirus
kruĉo - jar
ksenono - xenon
kubo - kube
kuko - keke
kukumo - hiyar
kulero - camace
kulo - pige
kulpa - doxi
kulpo - dox
kulturo - kultur
kumino - zir
kuna - koni
kune - kono
kunlabori - konkara
kupro - kupre
kuracisto - mediker
kurbo - kurve
kuri - kora
kuristo - korer
kuriumo - kurem
kurteno - parde
kutimo - ade
kuzo - cinbrusben
kuŝi - kuxu
kvar (4) - cari
kvin (5) - limi

L - L

laborejo - karkan
laboristo - karer
laboro - kar
lakto - milke
laktuko - letis
lamenti - duku
lampo - lampe
lando - dex
lango - lisan
lanterno - hogosanduke
lasta - finodi
Latvio - Latvia
lavi - vaxa
lavmaŝino - vaxmaxin
laŭrencio - laurensem
leciono - xul
legi - duga
lego - kanun
legomo - yamfite
leono - sing
lernejestro - xulxef
lernejo - xulkan
lerni (studi) - xula
lerta - ajili
li aŭ ŝi aŭ ĝi - le
libelo - libel
libera - huri
libereco - huria
liberigi - hura
librejo - kitabokan
libro - buke
ligi - benda
ligno - mokomate
liki - lova
lineo (ŝnuro) - lin
lingvistiko - baxlojia
lingvo - bax
linko - lince
lipo - labe
listo - liste
literaturo - kitabia
litero - harfe
litio - litem
lito - bede
litro - litre
logika - logiki
logiko - logike
loka - loki
lokigi - loka
loko - loke
longa - longi
longigi - longa
loĝi - doma
loĝigi - domana
ludanto - gemer
ludi - gema
ludi rolon - rola
ludo - gem
luma - foti
lumo - fote
luno - lun
luno - unyom
lupo - volfe
lutecio - lutetem

M - M

magio - magia
magnezio - magesem
majao - mayan
mala - ani
malami - anama
malamiko - andoste
malamiko - dusjan
malamo - hen
malamulo - anamike
malavara - donivi
malbonaspekta - dusvidi
maldekstrume - rotolefto
malferma - kayi
malfermi - kaya
malfermiĝi - kayu
malfideleco - zin
malgranda - lili
Malio - Mali
malkonsenti - alraya
malkredulo - andiniste
malliberejo - prizonkan
malliberigi - prizona
mallonga - korti
mallongigi - korta
malmola - gati
malmulte - xavi
malnova - ceniki
malpaco - anpace
malplej - minim (minimo)
malplena - kali
malpli - min (mino)
malproksima - teli
malproksimeco - tel
malproksimeco - telia
malrapida - lenti
malsana - pati
malsato - yamyau
malsukceso - xibai
maltro - min ka bas
malvarma - lengi
malĝoja - duki
malĝojigi - duka
malĝojo - duke
mamo - mam
mana - handi
mandarino - laloranje
mandarinĉina - Putong Cini
mangano - mangan
maniero (konduto) - manir
mano - hande
manĝi (trinki) - yama
manĝoĉambro - yamkamar
mara - hayi
mararmeo - haigun
maratono - maraton
mardo - dulyom
margarino - margarin
marmoro - kalsokristal
maro - hai
martelo - hamar
marĉo - fantopia
masko - maske
maso - mas
masto - maste
matematikisto - hisabolojer
matematiko - hisabolojia
mateno - sube
materio - mate
matura (plenkreska) - maturi
maŝino - maxin
mejtnerio - maitnerem
Meksikio - Mexiko
meleagro - dinde
melki - tira milke
melodio - melodia
melongeno - bedinje
membro - member
memmova - automoti
memori - mema
memoro - mem
merdo - xite
merkato (bazaro) - bazar
Merkuro - Merkur
merredo - sanyom
mesaĝo - anjil
metalo - metal
metiero - peikar
metiisto - janger
metodo - metode
metro - mitre
metroo - tuneltren
mezo - medi
mezuri - metra
mezuro - metre
mi - me
mia - mi
mielo - mel
migrado - migre
mikro- - mikro*
mikrobiologio - mikrobiulojia
mikrobo - mikrobiu
mikroskopo - mikroskope
miksi - mixa
miksilo - mixer
miksulo - hibride
mil (kilo-) - kilo*
mili- - mili*
miliardo (giga-) - giga*
milimetro - milimitre
miliono - mega*
milita - jengi
milito (batalo) - jeng
ministro - minister
minuto - minute
mito - deusage
mizera - miskini
mola - komali
molibdeno - molidenem
molusko - moluske
monato - lun
mondlingvo - dunia bax
mondo - dunia
monero - pesdiske
mongola - mongoli
Mongolio - Mongolia
monismo - unemistia
mono - pes
monoklo - unoki lense
monstro - monoster
monto - xan
montri (ekspozicii) - xou
montri - ponta
mordi - danta
morgaŭ - posdeno
morta - morti
mortigi - morta
mortigisto - morter
morto - morte
moskovio - moskovem
motoro - moter
movi - kina
moviĝi - kinu
movo - mote
multe - poli
multlingva - polbaxi
mumio - mumjan
muskedo - muskete
muskolo - muskul
muso - mux
muzikisto - muziker
muziko - muzike
muŝo - domzeze

N - N

nadlo (pinglo, pikilo) - pin
najlo - ding
najtingalo - bulbul
Namibio - Namibia
naski - jenu
naskigi - jena
naskiĝejo - jenostan
naskiĝtago - jenden
nasko - jen
natrio - natrem
naturo - ekia
naūatla - navati
ne - no
negoco - biznes
neono - neon
Nepalo - Nepal
neptunio - neputunem
Neptuno - Neputun
nerva - neuri
nervo - neur
newtono (N) - nuton
neĝo - him
neŭrono - neurcel
ni - mes
ni faru... - haida
nigra - siyahi
nihonio - niponem
Nikaragvo - Nikaragua
nikelo - nikel
nilono - nilon
niobo - niobem
nitrogeno - nitre
nivelo - par
Niĝerio - Naijiria
Niĝero - Nijer
nobelio - nobelem
nodo - node
nokto - noce
nombro - numbe
nomo - nam
nordo - norde
norvega - norgi
Norvegio - Norge
nostalgio (saudado) - nostalgia
noto (rimarko, komento) - note
nova - novi
novaĵoj - habar
novulo - novike
nudelo - mien
nuno - zai

O - O

oazo - vas
obrelo - barxocate
Oceanio - Oceania
oceano - daihai
ofte - polmaro
oganesono - oganeson
ogro (trolo) - gui
ok (8) - bali
oksido - okside
oksigeno - okse
okula - oki
okulo - oke
okulumi - oka
okupata - mangi
ol (kiel) - ka
olivo - zaitun
ombro - sai
ondo - onde
opinii - raya
opinio - rai
oranĝa - oranji
oranĝo - oranje
ordoni - amira
ordono - amir
orelo - or
orgaaninen (biologinen) - bivi
organismo - biu
oriento - dong
origina - asli
origino - asle
oro - aur
osmio - osmem
osmozo - osmos
osto - oste
otito - oritis
ovo - ande

P - P

paciento - patike
pacifismo - pacistia
pacifisto - paciste
paco - pace
pajaco - bufon
pakaĵo - bagaje
pako - pake
palaco - daidom
paladio - paladem
palmo - palme
palto - kote
Panamo - Panama
pandemio - pandemi patia
pando - pande
pandunia - pandunia
paniko - panike
pano - pang
pantalonoj - pante
pantoflo - babuce
papago - papagai
papajo - papai
papero - kaguje
papilio - pelpel
para nombro - pari numbe
pardoni - mafa
pardono - maf
parko (ĝardeno) - parke
parolema - logivi
paroli (komuniki) - baxa
paroli - loga
parolo - loge
partio - partia
parto (frakcio) - fen
partopreni - parta
pasinta - pasi
pasinteco - pas
pasporto - pasporte
pastro - dinguru*
pato - tau
patologio - patolojia
patrino - mai
patro - pai
paĝo - varkolate
pedalo - pedal
peniso - penis
pensi - fikra
penso - fikre
pentri - penta
pentri - pente
perlo - lul
persa - farsi
persono - jan
peta- - peta*
peti (bonvolu) - cinga
peza - bari
pezmetalo - barmetal
pezo - baria
piano - piano*
picejo - pizokan
pico - pize
piedo - fute
piedpilko - futobol
piki - pina
pilko - bol
pingveno - pinguin
pino - song
pinto - xanpike
pinĉilo - pinser
pipro - pipre
piramido - piram
piro - leze
pisi (urini) - pixa
piso (urino) - pix
piĝino - pijin
plado - tas
planto - fite
plantscienco (botaniko) - fitolojia
plateno - platinem
plej - maxim (maximo)
plena - puri
plenaĝa - matur
plene - puro
plenigi - pura
pli - max (maxo)
plori - kuga
plumbo - plumbe
plumo - kalam
plumo - per
plutonio - plutonem
pluva - barxi
pluvo - barxe
poemo - xir
pokero - poke
poligono - polgon
politika - politiki
politikisto - politike
politiko - politia
polonio - polskem
polvo - fun
pomo - aple
ponardo - kanjar
ponto - pul
popolo - dem
porcio (dozo) - doze
pordo - mun
porkaĵo - gurubomanse
porko - gurube
Portoriko - Portorikia
posteno - asan
posttagmeze - suarden
povanta - ablani
povi - abla
povo - able
poŝo - jebe
poŝtejo - postokan
poŝtmarko - postomarke
pravigi - saha
preciza (ekzakta) - justi
preferi (pliŝati) - maxfila
presaĵo - cape
presi - capa
preta - redi
prezidento - prezidente
preĝejo - eglis
preĝi - duva
preĝo - duve
printempo - fulmosim
pripensi (rigardi ia) - hema
problemo - problem
produkti (fabriki) - cana
profesoro - profeser
profetaĵo - nabe
programo - program
proksima - karibi
promeni (marŝi) - marca
promeno (marŝo) - marce
promesi - voda
prometio - prometem
pronomo - visloge
propra (partiklo de posedo) - du
protaktinio - protacinem
pruno - plum
psikologio - ruhlojia
pulmo - pulmon
pulvo - barude
punkto - binde
punkto - punte
pura - safi
purigi - safa
purigisto - safer

R - R

rabi - luta
rabisto - luter
racismo - rasistia
racisto - rasiste
raco - ras
radiko - mul
radio - radi geter
radiumo - radem
rado - cakre
radono - radon
rafaneto - lobake
rajto - hake
rakonti - saga
rakonto - sage
ramplo - rampe
rando (orlo) - kenar
rapida - rapidi
rapideco - rapidia
rapidigi - yala
recikligi - reisikla
reciproka - unali
regi - kratia
regiono - tope
registraĵo - defte
registri - defta
registro (konto) - deftia
reiri - retru
reiro - retre
rekta - orti
religia - dini
religio - din
renio - renem
reno - nefre
rentgenio - rentogenem
republiko - komunkratia
respektinda - onori
respondi - javaba
respondo - javabe
restaŭracio - restorante
reto - nete
rezervo - rezerve
rezino - rezin
reĝo aŭ reĝino - rajer
ridi - haha
rilato - guanxe
rimarki - nota
ringo - angulring
rinocero - kornonos
ripari - reibona
riparisto - reiboner
riparo - reibon
ripetado - rei
ripeti (refari) - reya
riska - riski
risko - riske
ritmo - ritim
rivero - riu
rizo - ris
robo - tunike
roboto - robote
rodio - rodem
roko - petre
Romo - Roma
roso - ros
rozo - roze
rubeno - lalbauxeke
rubidio - rubidem
rubo - laje
ruinigita - harabi
rusa krepo - rusi krepe
rutenio - rutenem
ruterfordio - ruterfordem
rutino (kutimo) - rutin
ruĝa - lali

S - S

sabato - sisyom
sablo - rege
safrano - safran
sala - sali
salo - sal
salti - jampa
saluti - salama
saluto - salame
saluton! - halou
sama - sami
samario - samarem
samlandano - samdexi
samopinii (interkonsenti) - samraya
samseksema - alseksi
samseksema - geyi
samseksema - samseksi
sana - sihi
sangi - lova sang
sango - sang
sanigi (kuraci) - medika
sankta - santi
sapo - sabun
saĝa - sofi
saĝeco - sofia
saŭco - saus
saŭno - sauna*
scienco - lojia
scii (koni) - sava
scio - sau
sciteorio (epistemologio) - saulojia
sciuro - ekor
se - aga
seborgio - siborgem
sed - a
seka - gani
seksa - jinsi
sekso - jinse
sekso - sekse
sekva - posi
sekvi - posa
sekvinbero - ganputau
sekvo - pos
seleno - selenem
sema - semi
semajno - yomsete
semo - sem
sen - na
sendormeco - ansomia
senti - senta
sentumo - sense
sep (7) - seti
Serbio - Serbia
serio - silia
serpento - serpe
sezono - mosim
seĝo - kurse
si - se
sidi - sida
signifo - men
silenta - xuxi
silentigi - xuxa
silicio - silike
simetria - sammetri
simetrio - sammetria
simpla - simpli
Singapuro - Singapur
siropo - xirope
sismologio - sismolojia
sistemo - sistem
sitelo - balde
situacio (aferstato) - xeihal
skandio - eskandem
skatolo (kesto) - sanduke
skribo - kitabe
skulti - skulta
skultisto - skulter
smeraldo - zumurude
socio - sosia
sofo - kanape
sofo - sofa*
soifo - suiyau
sojlakto - soimilke
sojo - soi
sojsaŭco - soisaus
sola (ununura) - uniki
soldato - gunjan
sole (nur) - uniko
solido - gatomate
somero - garmomosim
sono - son
speciala - hasi
speco (tipo, stilo) - yang
speguli - mira
spegulo - mirer
spektanto - speter
spekti - speta
spico - masal
spiro - nafas
sporto - sporte
sputi - tuha
stacio - stasia
stadiono (areno) - stadia
stango - baton
stato - hal
statuo (skultaĵo) - skulte
stelo - xing
stranga - bizari
stroncio - strontem
studento (lernanto) - xuler
studento - studer
substantivo - namloge
Sudkoreio - Sudi Cosen
sudo - sude
sufiĉa - basi
sukero - sukar
suko - jus
sulfuro - sulfe
sumo - sum
suno - sol
sunombrelo - solcate
sunsistemo - solsistem
super - supro
superiri - supra
supo - supe
surfaco - fas
surprizo - suprize
suĉi - cupa
suŝio - suxi
svastiko - hukokrus
sŭahili - suahili

T - T

tabako - tabake
tabelo - datotable
tablo - meze
tablotuko - mezotex
tabulludo - bangem
tabulo - ban
tagmanĝo - denyam
tago (periodo de 24 horoj) - yom
tago - den
tajgo - taige
tajlanda - tayi
Tajlando - Tayia
tajpilo - kitabomaxin
taladri - fora
talio - talem
tamburo - gum
tantalo - tantalem
Tanzanio - Tanzania
tapeto - murkaguje
taso - kupe
tatuo - tatu*
taŭga - hapi
taŭgi - hapu
taŭgigi - hapa
teknecio - tehnem
tekniko - tehne
teknologio - tehnolojia
tekto - cate
telefoni - telfona
telefono - telfon
teleskopo - teloskope
televidilo - telvide
teluro - telurem
temo - tem
templo - pujokan
tendo - hemah
teneso - tenesiem
teniso - tenis
teo - cai
teokratio - deukratia
teologio - deulojia
teorio - teoria
tera - duni
terbio - terbem
termometro - termometrer
terni - acua
terorismo - teroristia
teroristo - teroriste
teroro - teror
terpomo - patate
tertremo - geusisme
testo - teste
teujo - caipote
Tibeto - Botia
tie - ya ve
tigro - bagre
timi - fobu
timiga - fobani
timigi - foba
timo (fobio) - fobia
tio - ve
tio estas (alivorte) - alnamo
tiri - tira
titanio - titanem
tiu - ve
Toglando - Togo
tomato - tomate
tombejo - gabrostan
tombo - gabre
tomboŝtono - gabroxeke
tondilo - makas
tondro - grom
tono - ton
torako - sinkapse
torfo - turfe
torio - torem
torso - torse
torto - pai
torĉo - fotobaton
traduki - tarja
tradukisto - tarjer
traduko - tarje
trajno (vagonaro) - tren
traktoro - trater
trankvila (serena) - xanti
tranĉi - kata
tranĉilo - cake
treni - trata
trezoro - bau
tri (3) - san
tribo - tribe
tribordo - nauraite
tritiko - ganum
tro - max ka bas
trovi - eureka
tubo - tube
tulio - tulem
tundro - tundre
tunelo - tunel
Turkio - Turkia
turkiso - firuze
turo - minar
tuso - kos
tuttera - panduni
tuŝi - toca

U - U

uniono - unia
unu (1) - un (uni)
unu la alian (reciproke) - unal
unu la alian - ses
unufoje - unmaro
uragano (tajfuno) - rototafun
uranio - uranem
urba - nagri
urbego - daisite
urbeto - lilsite
urbo - nagre
urbo - site
urso - urse
utila - faidi
utileco - faidia
uyanık - jagi
uzi - uza
vaginito - vaginitis
vagino - vagin
valo - vade
valoro - val
vando - mur
vaporo - suigas
varma - garmi
vato - vate
vazo - fuljar
vendredo - limyom
veni - laya
venki - xenga
venko - xeng
venti - hava
vento - hau
ventro - pete
ventumilo - panke
vera - veri
verando (balkono) - berande
verbo - karloge
verda - lugi
vermuto - vermute
versio (toisinto) - version
veruko - zeyil
vespermanĝo - suaryam
vespero - suar
vesti (surporti) - fuku
vestigi - fuka
vesto - fuke
vetero - tenhal
vi (ci) - te
vi ĉiu - tes
via (cia) - ti
viando - manse
vic- - visi
vicpatrino - vismai
vicpatro - vispai
vidi (rigardi) - vida
vidvo - vidou
vikia artikulo - vike
vilaĝo - cun
vinagro - vinsuan
vinbero - putau
vino - vin
vintra - lengomosimi
vintro - lengomosim
virino - maturi fem
viro - man
viro - maturi man
vitro - kance
viva - jivi
vivo - jiu
vizaĝo - muke
vizitanto - keger
viziti - kege
vizito - kega
viŝilo - gantex
vojaĝanto - safarer
vojaĝi - safara
vojaĝo - safar
vojo - dau
vokalo - jungofon
voli - volu
volo - ice
volo - vol
vorta - logi
vortaro - logia
vortaro - logoliste
vorto - logem
vosto - vei
vulpo - hulei
vulvo - vulve

X - X

Z - Z

Zambio - Zambia
zebro - zebre
zingibro - zinje
zinko - zinke
zirkonio - zirkonem
zono - zon
zoo (bestoĝardeno) - zouparke
zoologia - zouloji
zoologio - zoulojia
zoroastrismo - zarduxistia
zoroastristo - zarduxiste
Zoroastro - Zardux
zuluo - Zulu
Ĉilio - Cile
Ĉinio - Junguo
ĉambro - kamar
ĉampiono - campion
ĉapelo - tupe
ĉapitro - babe
ĉar - sabo da
ĉarma - kavayi
ĉarniro (pivoto) - xarnir
ĉasado - saide
ĉasi - saida
ĉasisto - saider
ĉeestanta (nuna, ekzistanta) - zayi
ĉeestanteco (ekzisto) - zayia
ĉefgeneralo - gunrajer
ĉefministro - xefi minister
ĉelo - cel
ĉemizo - kamis
ĉenero - sil
ĉeno - silsil
ĉevalo - gude
ĉi tio - ye
ĉi tiu - yi
ĉiam - pansato
ĉielo - ten
ĉimpanzo - cimpanze
ĉinĉilo - cincil
ĉirkaŭi - sirka
ĉiu - pan (pani)
ĉiu(j) - mei
ĉokolado - coklate
ĉokolado - coklatobaton
ĉu? - eh
Ĝajnismo - jeinistia
ĝelo - jel
ĝentila - keci
ĝirafo - jiraf
ĝis - hata
ĝusta (prava) - sahi
ĝuste (ekzakte) - justo
Ĥartumo - Hartum
ĥemio (kemio) - kimlojia
ĥoro - cantergrupe
ĵaŭdo - caryom
ĵeti (lanĉi) - lanca
ĵetkubo - zarkube
ĵudo - judau
ĵulo (J) - jul
ĵus - novo
ŝafo - meh
ŝako - xatranje
ŝamano - xaman
ŝampuo - kexosabun
ŝanco - canse
ŝanĝi (aliigi) - ala
ŝario - islamisti xaria
ŝati - suku
ŝaŝliko - xixmanse
ŝlosilo - cabe
ŝoforo (kondukisto) - xofer
ŝranko - almar
ŝteli - cora
ŝtelisto - corer
ŝtelo - cor
ŝtonego - daixeke
ŝtoneto - lilxeke
ŝtono - xeke
ŝtormo - tafun
ŝtrumpo - maze
ŝtuparo - eskal
ŝuistejo - sapatokan
ŝuisto - sapater
ŝultro - kante
ŝuo - sapate
ŭaŭ! - vau