Saltu al enhavo

esperanto–pandunia

A

abelo - medu vespa
abelo aŭ vespo - vespa
abio - abies
aborigeno - asal Australia jen
abrikoto (pruno) - briko
acida - suan
acido - suan mate
adjektivo - sifa loga
admiralo (ŝiparestro) - hai amir ja
adreso - adres
advokato - kanun vala
aerarmeo - air ordu
aero - air
Afganujo, Afganio - Afghan
Afriko - Afrika
agado - ation
aganto - fa ja
aganto - atir
agema - ativi
ago - ati
agrabla - huxi
agresema - agresevi
agresema - agresive
agrikultura - agri di
agrikulturo - agri suta
agronomio - agri nomi
aj (alas) - ayo
ajlo - lasun
akacio - akasia
akcento - balaton
akceptebla - okebil
akcepti - acepe
akcidento - xigu
akso - axe
aktinio - acini yum
aktoro (aktorino) - rol ja
akva - sui di
akvo - sui
akvomelono - arbuza
al (ĝis, por) - to
alfabeto - zi seri
algo - alga
alia - alo
alie - alo di
aligi - fa liga
aliigi - mute
alkala - kali
alkaleca - kali di
alkohola - alkol di
alkoholo - alkol
alofono - alo fon
alpeli - apele
alporti (venigi) - fa lai
alta - gau di
altaro - puja meza
aluminio - alumin
amanto - lubar
amara - kali guste
amasego da homoj - jen hai
amaso da homoj - jen jami
ambasado - dai anjilkan
ambasadoro - dai anjil ja
americio - amerika yum
amerika - Amerika di
Ameriko - Amerika
amika (bonkora) - dosti di
amikeco - dostita
amiko - dosti
amo - luba
ampero - amper
amuza - vanu di
amuzi - fa vanu
amuzo - vanu
analizo - fen lize
ananaso - nanas
anaso - bata
Andoj - Andes
anemio - anhemi
angla - englix di
angulo - gona
animo (psiko) - ruhu
animstato - gamo hal
ankaŭ - a max
ankoraŭ - zoku
ankro - angar
ansero - ganse
anserplumo - pena kalam
anstataŭ - a vakil de
antaŭe (pasinte) - pre
antaŭi - precese
antaŭiri - be cen
anteno - antena
anusa - anus di
anuso - anus
aparteni - be mal
apterigedo - kivi
araba - arabi
araneaĵo - arane nete
araneo - arane
araneofobio - arane fobi
arbaro - jangal
arbo - moka
arboĝardeno - moka jong parke
areo - fase area
Argentino - Argentina
argono - argon
Arkeo de Noa - Noe di nave
armeo - ordu
armilo - vuki
arseno - arsen yum
artefarita inteligenteco - arte fete intelige (AI)
artefarita lingvo - arte fete baxa
artefarita lingvo - fete baxa
artisto - arteja
arto - mei arte
arĝento - argente
arĥitekto - bina plan ja
arĥitekturo - bina plan
ascetiko - askete
asparago - asparge
aspekto - rupa
astmo - asma
astro - astro
astronaŭto - astro nave ja
astronomo - astro nomi ja
atako (agreso) - agrese
ateisto - andeu sim ja
atendi - dele do
Ateno - Athina
atombombo - atom bomba
atomkerno (atoma nukleo) - atom kerne
atomo - atom
aveno - ave
aventuristo - ventur ja
aventuro - ventur
avida - tami
avino - cin ma
avo - cin pa
avokado - avakate
azeno - iha
azia - asia
Azio - Asia
aĉetanto (aĉetisto) - xopi ja
aĉeti - fa xopi
aĝo - umur
aŭ - o
aŭdi (aŭskulti) - audi
Aŭstralio - Australia
Aŭstronezio - Austronesi
aŭto (ĉaro) - gar
aŭtoro - autor
aŭtuno - pada mosim

B

babilejo - blablakan
babili - blabla
babordo - nave leu
bah! - fui
bahaismo - baha din
bahaisto - baha din ja
bakejo - bakakan
baki - baka
bakisto - baka ja
balailo - jaru
balono - balon
bambuo - bambu
bana - fa banya
banano - banana
bandaĝo (vindo) - bande
Bangladeŝo - Bangla dexa
bankisto - bankar
banko - bankakan
bankrota - banka rute
bano - banya
banĉambro - banya kamar
baobabo - buyu
Barata - barti
Baratio - Barti
barbaro - barbar
barbo - barde
bari - bara
barilo - bara mur
bario - bari yum
basbalo - baze bol
baseno - basen
batato - kamote
baterio (pilo) - batri
bati - darba
baza - baze di
bazlernejo - baze xulakan
bazo - baze
bebo - bebe
beduino (nomado) - badavi
bela - mei
beleco - meita
Belgio - Belgi
Beliceo - Belize
Belorusio - Belarus
bendo - tepe
benko - benci
benzino - benzin
bereto - bere
berilio - beril yum
berkelio - berkli yum
Berlino - Berlin
besto - hevan
bestofabelo - hevan kata
betono - beton
betulo - betula
bezoni - yau
bezono - yauta
biblia - Biblia di
Biblio - Biblia
biciklisto - sikle ja
bidkalkulilo (abako) - jenju table
biero - bir
bildo (desegnaĵo) - grafi
bildrakonto - grafi kata
biologio - bio logi
birdo - paci
Birmo - Mianma
biskvito (kuketo) - biskute
bismuto - bismute
bizono - bison
blanka - baku
blua - nil
boato (ŝipo) - nave
boatumi - nave ga
bobelo - xiu bol
bojkoto - boikote
boksisto - bocer
bokso - boce
boli - be boli
boligi - boli
Bolivio - Bolivia
bolto - bolte
bombo - bomba
bombono - kandi
bona - bon
bonan apetiton! - sal yam
Bonan matenon! - sal suba
Bonan tagon - sal dia
Bonan vesperon - sal xam
bonan vojaĝon - sal cuti
bonaspekta - bon vide di
bonega (mojosa) - kul
bonega - super
bonvenon! - sal lai
bopatrino - per ma
bopatro - per pa
borio - bor yum
boro - boron
botelfermilo - botel tapa
botelo - botel
bovaĵo - mumu nama
bovo - mumu
Bramo - Brahma
branĉo - xaka
brava - bravo
brave! - bravo
Brazilo - Brazil
bromo - brom
broso - broxa
bruna - kafe rang
brusto - sine
budhismo - Buda din
budhisto - Buda din ja
Budho - Buda
Bulgario - Bolgaria
bushaltejo - bus halte
buso - bus
butero - bute
buĉejo - bucakan
buĉi - buca
buĉisto - bucar
buĝeto - pesa plan
buŝo - boka

C

cejana - cian
celi - fa dika
celi - fa nia
celo - nia
cent - sento
centaǔro - kentaur
centjara - sento nen di
centono - senti
centro - jong
cepo - piaze
cerba - nau di
cerbo - nau
Cereso - Ceres
cerio - ceres yum
cezio - cesi yum
cigaredo - sigar
citi - sita
citologio - selu logi
citrono - limon

D

damaĝa - avar ja
damaĝo - avar
damludo - dama geme
dana - Danske
danco - danse
Danio - Danske dexa
dankemo - xukurta
danki - fa xukur
danko - xukur
dank’al - a xukur de
danĝera - hatar di
danĝero - hatar
dato - nen mes den
datumbanko - data banke
datumo - data
daŭri (dum) - be dura
daŭrigi - fa dura
daŭro - dura
de (el, pro) - de
de (partiklo de posedo) - de
defendanto (defendisto) - defa ja
defendi - fa defa
defendo - defa
dek (10) - des
dek miloj - des kilo
dekono - desi
delfeno - dolfin
demandanta - sual di
demandi - fa sual
demando - sual
demografio - demi grafi
demokratia - demi krati di
demokratio - demi krati
demono - demon
denove (ripete) - a ri
denove (ripete) - ri
dentbroso - dante broxa
dentisto - dante dava ja
dento - dante
desegni - fa grafi
desegno - desen
detalo - detal
devi - mus
devo - musta
devus - be sel
dezerto - sablu stan
deziro - kama kanon
dia - deu di
diablo (Satano) - xatan ja
diamanto - adamas
didelfo - aposum
dimanĉosunnuntai - solden
dinosaŭro - dino saur
dio - deu
direkti (celi; direkto, celo) - dika
disigi - anjami
disko - diske
dispeli - dispele
disprozio - disprosi yum
disvolvi - gradu mute
dividi - fa fen
diĥotomio - dutomi
doktoro - dotor
dokumentfilmo - dokumen filme
dokumento - dokumen
dolaro - dolar
donaco - don xe
doni - don
dormema - sona tabi
dormi - be sona
dormo - sona
dormoĉambro - sona kamar
dorso - ruke
dramo - drama
drato - metal lin
drinkejo - birkan
drogo - narko
du (2) - du
dua - dume
dubnio - dubna yum
dubo - xaki
dulingva - du baxa di
dulingva - dubaxaka
dum - a dura de
duopo - per
duŝo - dux

E

ebla (povi) - bil
eble - bil e
eco - bon sifata
edzigi - fa gami
egipta - misri di
Egipto - Misri
ejnŝtejnio - einstein yum
ejo - area
ekkompreni (aha) - aha
ekonomiko - mal nomi
ekrano - ekran
ekskludi - fa vai klus
eksplodi - be bum
eksplodo - bum
ekster - a vai
ekstera - vai di
ekstero - vai
Ekvadoro - Ekuador
ekvilibro - par vezeta
ekzemple - to misal
ekzemplo - misal
ekzerci - fa lenxi
ekzerco - lenxi
ekzoplanedo - vai planeta
elefanto - gaja
elekti - cun
elektra - eletro di
elektro - eletro
elektrono - eletron
elemento (ero) - so
elirejo - cuti mun
eliri - cuti
elpeli - depele
emo (inklino, tendenco) - klin
emocia - gamo di
emocii - be gamo
emocio - gamo
ena - in di
energio - energi
eno - in
enui - bori di
enuo - bori
erara - galte di
eraro (miso) - galte
erbio - erbi yum
Eris (planedeto) - Eris
Eritreo - Eritra
ero - parce
escepte - a min de
escepti (krom) - excepe
Esperanto - esperanto
esperi - axa
esti - e
Estonio - Esti
estonoteco - pos zaman
estonte - a pos
estro (ĉefulo) - xefe
etimologio - lexi asal
Etiopio - Etiopia
etna - zuku di
etno - zuku
evangelio - eu anjil
evidenta - vai vide di
eĉ - hata di
eĥo - reflexi soni
Eŭrazio - Eurasia
eŭro - euro
Eŭropa - europa di
Eŭropa Unio (EU) - Europa Unta
eŭropio - europa yum
Eŭropo - Europa

F

fabelo - pari kata
fabo aŭ pizo - dou
fabrikisto - sana ja
fabriko - fetekan
fabriko - feteria
facila - fasil
fajna - fine
fajra - hogo di
fajro - hogo
familinomo - famili nam
familio - famili
fantaci - fa fantazi
fantazia - fantazi di
fantazio - fantazi
fantomo - fantom
farejo - kan
fari (faro, fakto) - fete
fari - fa
faristo - feter
faro (fakto) - fate
fascinado - fasinta
faŝismo - faxisim
faŝisto - faxisimja
febro - febre
feko - kaka
feliĉa (ŝati) - suka
fenestro - janela
fenestrokadro - janela frem
feo - pari
fermilo (seruro) - tala
fermio - fermi yum
fero - fero
fervojo - tren dau
festi - festa
festo - festa
feĉo - hamir
fibro - lin so
figuro - figur
fiki - coda
fiksi - fixe
filino - doh
Filipinoj - Filipin
filmo - filme
filo - son
filozofia - filsofi di
filozofio - filsofi
filozofo - filsofi ja
filtri - filtre
fingro - angul
fini - fa fin
finita - fin di
finiĝi - be fin
Finnlando - Suomi
fino - fin
fizikisto - fizika ja
fiziko - fizika
fiziko - fizika suta
fiŝhoko - pexe huke
fiŝkaptisto - pexe saide ja
fiŝo - pexe
fiŝvergo - huke lin kane
fjordo - fiorde
flago - bandera
flanka (latera) - late di
flanko (latero) - late
flava - huang
floro - hua
florpoto - hua pote
fluejo (kanalo) - kanal
flughaveno - air porto
flugi - fa fei
flugilo - panka
flugo - fei
fluoro - flur
fojo - mar
folio - yepa
forgesi - anmemo
forigi - fa for
forko - forke
formigi - fa forma
formiko - murce
formo - forma
forno - tanur
forpeli - expele
forta - bala
forto - balata
forumo - forum
fosforo - fosfe
fosi - kava
fosilo (ŝovelilo) - belca
fotilo - foto grafi gi
fotisto - foto grafi ja
foto - foto grafi
fotografio - foto grafi suta
fotono - foto so
franca krepo - Franse krepe
Francio - Franse
franciumo - franse yum
fratino - sis
frato - bra
fremda (nekonata) - ansan di
fremda lando - vai dexa
freneza - divan
frenezeco - divanta
freŝa - taza
fromaĝo - keze
frosto - hima rose
fruktarbejo - frute bagi
frukto - frute
fumo - duman
fungo - fungu
funkcii - funsi
furo - furete
furzo - pede
fusilo - pau gi
fuĝi - bega

G

gadolinio - gadolin yum
galaksio - galaxi
galerio (ekspozicio) - galeri
galiumo - gali yum
Gangoj - Ganga
garantio - garanti
gardi - garde
gardisto - garde ja
gaso - gas
gazelo - gazel
gazeto (revuo) - gazeta
gazeto - habar gazeta
gazo - gaze
Gaŭlio - Galia
geedzeco - gam
gefrato - sau
genealogio - gene logu
genepo - ben ben
generala - putong
genuo - guta
geografio - geo grafi
geometrio - geo metri
gepardo - cita
gepatro - cin
germaniumo - german yum
gimnazio - jong xulakan
gitaro - gitar
glacia - ais di
glaciaĵo - ais krem
glaciiĝi (frostiĝi) - be ais
glacio - ais
glata - lis
glavo - gem
glumarko - glu grafi
gluo - glu
gluteno - gluten
gluti - gul
golo - gol
grafika (bilda) - grafi di
gramatika - baxa kanun di
gramatiko - baxa kanun
gramo - gram
granda - dai
grasa - lipi di
graso - lipi
gratuli - fa barka
grava - ham di
graveda - hamil
gravi - ham
greka - Helen di
Grekio - Helen
grimaco - grimas
grupo - grupe
Gujano - Guyana
guruo (instruisto) - guru
gusti kiel - guste ka
gusto - guste
gustumi - fa guste
Gvatemalo - Guatemala
gvidi - gida

H

hafnio - hafen yum
Haitio - Aiti
halo - foto gola
halti - be halte
haltigi - fa halte
halto - halte
hamako - hamake
hana - Han
harmonia - harmoni di
harmonio - harmoni
haro - kexa
hasio - hese yum
havanto - mal ja
haveno - hai porto
haveno - porto
havi - ha
hazarda - zar di
hazardo - zar
haŝio (kvajzo) - haxi
haŭto - pil
Hebrea - ibri
hejma - dom di
hejmlingvo - nati baxa
hejmo (loĝejo) - dom
helico - propeler
helikoptero - helis fei gi
helio - heli yum
helpo - mede
hemoglobino - hemi globin
herbo - cau
heroa - hero di
heroo - hero
hidrogeno - hidre
hieraū - preden
Himalajo - Himalaya
hinduismo - Hindi din
hinduo - Hindi din ja
hipopotamo - gubu
Hispanio - Espanya
historiisto - historija
historio (studo de historio) - histori logi
historio - histori
hm… - hem…
hobio - hobi
hodiaŭ - zai den
hokeo - hoki
hoko - huke
holmio - holme yum
homaj rajtoj - insan haki
homaro - insan jong
homismo - insan sim
homo - insan
Honduro - Onduras
honoro (respekto) - onor
honto - xarma
hordeo - jau
horloĝo - hor loga gi
hormono - hormon
horo - hor
hotelo - hotel
humana - insan di
humura - yumor di
humuristo - yumor ja
humuro - yumor
hundejo - vaf parke
hundo - vaf
hundujo - vaf bude

I

iam - yo sata
ideo - ide
ideo - idea
ido (gefilo) - ben
iglo - iglu
ili - damen
ilia - damen su
ilo - kargi
indio - hindi yum
Indonezio - Indonesi
Induso - Hindi rivo
infano - baca
infekto - pati mise
infekto - infete
informacio - kon sabi
inko - kalam sui
ino - ni
insekto - dudu
instrui (lernigi) - gio
instruisto - xula guru
insulto - insulte
inter - a medi
interesa - san vol di
interetna - zuku medi di
interkonsento - sam rai
internacia - natia medi
interrasa - rasa medi
interŝanĝi - badal
inviti - cing lai
io - yo xe
iono - ion
Irakio - Iraqi
Iranio - Iran
iri - ga
iridio - iris yum
islamo - islam din
Islando - Islande
ismo - sim
Israelo - Israel
isto (anto) - ja
isto - vala
Italio - Italia
iterbio - yuterbi yum
itrio - yuter yum
iu - yo
iu persono - yo jen

J

jado - giuka
jako - jake
jam (esti farita) - fin
Jamajko - Jamaika
japana - nipon di
Japanio - Nipon
jarcento (centjaro) - sento nen
jaro - nen
jasmeno - moli
jasmenteo - moli hua cai
Javeo (Jehovo) - Yahve
Jemeno - Yemen
jes - ya
Jesuo - Yesa
Jesuo Kristo - Yesa Mesi
jodo - iode
jogo - yoga
jogurto - yogur
jugo - yogo
juna - jun
juneco - junnen
juneco - junta
junulo - jun jen
jupo - jupe
jurto (gero) - yurta
justa - adil
justeco - adilta
juvelo - bau seku
juĝisto - jude ja
juĝo - jude

K

kadavro - nekro
kadmio - kadim yum
kadro - frem
kafejo - kafekan
kafeujo - kafe pote
kafo - kafe
kaftaso - kafe kupa
kaj - i
kajero - note buku
kakao - kakau
kaktuso - katus
kalamo - gana kalam
kalcio - kalsi yum
kalcito - kalsite
kalendaro - kalenda
kalifo - halifa
kaliforniumo - kaliforni yum
kalio - kali yum
kalko - kalsi mate
kalkoŝtono - kalsi petra
kalkuli - fa hisabu
kalkulo (fakturo) - fatura
kalkulo - hisabu
Kamboĝo - Kambojia
kamelo - gamel
kanabo - ganja
kandelo - mum foto
kangaro - kangaru
kanonisto - dai pau ja
kanono - dai pau
kantisto - ganir
kanto - gani
kanuo (kanoto) - kanu
kanvaso - pente tela
kaoso (malordo) - haos
kapabla - bil ja
kaphararo - kapa kexa
kapro - behe
kapti - cepe
kapti - kape
kara - luba di
karateo - karate
karavano - karvan
karbona dioksido - karbe duoxide
karbono - karbe
kareo - kari
Karibio - Karibe
karoto - karote
karto - karte
kartuno - anime
karulo - luba jen
karvio - karavi
kasko - kapa kaska
kastoro - bibre
Katalunio - Katalunia
kato - mau
kaverno - gua
kaĝo - kane kasa
kaŝtano - kastana
kaŭĉuko - gomu
ke - ki
kemia elemento - kimi so
kernarmilo - kerne vuki
kernenergio - kerne energi
kernfiziko - kerne fizika
kerno (koro) - kerne
Kesto de Interligo - liga di sanduku
keĉupo - kecape
kia? - ke yang
kialo - sabu
kiam? - ke sata
kie - a ke
kie? - ke loka
kiel? - ke riti
kilometro - kilomitre
kimono - kimono
kio? - ke
kio? - ke xe
kiom? - ke poli di
kiso - cum
kiu? - ke jen
kivo - kivi frute
klara - klar
klarigi - fa klar
klavaro - buton bano
klavo (butono) - buton
klaŭno - payaco
klimato - klima
klimatscienco - klima logi
kloni - fa klon
klono - klon
kloro - klor
klubo - klube
knabino - jun fem
knabino - you ni
knabo - jun man
knabo - you nan
koalo - koala
kobalto - kobalte
kodo - kode
koko - koko
kokoso - yezi
kolbaso - sosis
kolekta - jami di
kolekti (kunigi) - fa jama
kolero (furiozo) - furita
kolono - kolum
koloro - rang
koltuko - xal
komenci - fa xuru
komenciĝi - be xuru
komenco - xuru
komercisto - biznes ja
komiteo (komisiono) - konmisia
komo - koma
kompanio (firmao) - kompani
kompato - sam emos
kompleti - pul fina
kompreneble - klar!
kompreni - fa budi
kompreno - budi
komputero - konputer
komputoscienco - data culi logi
komuna - konun
komuna lingvo - konbaxa
komunismo - kon sana sim
komunisto - kon sana sim ja
koncentri - fa fokus
koncentriĝo - foku
koncerto - konserte
kondiĉo (postulo) - xarti
konduki - fa xofer
Konfuceo - Kung Fuzi
kongrui - kon bon
koni - ken
konscia - budi di
konstrui - fa bina
konto - hisabu loge
kontraŭi - kontra
kontroli - ceka
kontroli - inspete
konuso - kone
kopernicio - koperni yum
kopii - fa kopi
kopio - kopi
koralo - koral
korbo - baske
koriandro - kotumbar
korna bulko - kruasan
korno - korne
koro - xim
korpa - badan di
korpo - badan
korpokulturado - muskul bina
kosmonaŭto - kosmo nave ja
kota - poto di
koto - poto
kotono - goton
kovri - fa daka
kovrilo - daka
krabo - krabe
krajono - karbe kalam
krano (valvo) - kran
kreda - kredi
kreditkarto - kredi karte
kredulo - din ja
kredulo - kredija
kremo - krem
krepejo - krepekan
krepo (patkuko) - krepe
kreski - be raste
kriketo - krikete
krima - krim di
krimo - krim
kriptono - kriton
kristnasko - mesi gene
kristo - mesi
krizo - krizi
Kroatio - Horvati
krom (escepti) - fa vai
kromo - krom yum
krono - korona
kruco - krus
krunviruso - korona virus
kruĉo - jara
ksenono - xenon
kubo - kube
kubuto - kudi
kuko - keke
kukolo - kuku
kukumo - hiyar
kulero - camaca
kulo (moskito) - moski
kulo - pigu
kulpa - doxa di
kulpo - doxa
kulturo - kultur
kumino - zira
kun (kuna, komuna) - kon
kuna - kon su
kune - a kon
kunlabori - kon kar
kunlabori - konkar
kupro - kupre
kuracisto - dava ja
kurbo - kurva
kuri - kore
kuristo - kore ja
kuriumo - kuri yum
kurteno - parde
kutimo - ada
kuŝi - be kux
kvar (4) - nelu
kvartalaĉo - harabu mahala
kvartalo - mahala
kverko - baluta
kvin (5) - lima

L

la - la
laborejo - karkan
laboristo - karja
laboro - karxe
lacerto - saur
lakrico - alkasus
lakto - milke
laktuko - letus
lamenti - be duka
lampo - lampa
lando - dexa
lango - lisan
lanterno - hogo sanduku
lasta - finme
Latvio - Latvia
lavi - vaxi
lavmaŝino - fuku vaxi gi
lavurso (prociono) - rakun
laŭrencio - laurence yum
leciono - xula xe
legi - dugu
lego - kanun
legomo - yam fito
leksemo - lexime
leono - singa
lernejestro - xula xefe
lernejo - xulakan
lerni (studi) - fa xula
lerta - agile
letero - letre
li aŭ ŝi aŭ ĝi - da
lia aŭ ŝia aŭ ĝia - da su
libelo - libele
libera - huru
libereco - huruta
liberigi - huru di
librejo - kitabakan
libro - buku
Libro de ŝanĝiĝoj (I Ĉing) - yeka kanon
ligi - fa bande
ligno - moka mate
liki - lou
limonado - limon jus
lineo (ŝnuro) - lin
lingvistiko - baxa logi
lingvo (paroli, komuniki) - baxa
lingvo - suomi baxa
linko - linse
lino - yama
lipo - labi
listo - liste
literaturo - kitaba suta
litero - foni zi
litio - lito yum
lito - bede
litro - litre
logika - logika di
logiko - logika
loka - loka di
lokigi - fa loka
loko - loka
longa - long
longigi - fa long
loĝi - be dom
loĝigi - fa dom
ludanto - geme ja
ludi - fa geme
ludi rolon - fa rol
ludo - geme
luli - lala
lulilo - lala bede
lulkanto - lala gani
luma - foto di
lumo - foto
luno - luna
luno - lunaden
lupo - volfe
lupolo - humel
lutecio - lutesi yum

M

magio - magi
magnezio - magen yum
majao - maya
mala - an-
malami - anluba
malamiko - dus jen
malamiko - andosti
malamo - hen
malavara - don tabi
malbonaspekta - dus vide
maldekstrume - rota leu
malferma - kai
malfermi - fa kai
malfermiĝi - be kai
malfideleco - zina
malforta - anbala
malgranda - xiu
Malio - Mali
malkonsenti - fa alo rai
malkredulo - andin ja
malkredulo - ankredija
malliberejo - jelakan
malliberigi - fa jela
mallonga - korte
mallongigi - korte fa
malmola - gati
malmulte - kam
malmulteco - kamta
malmultigi - kamfa
malnova - prezaman di
malofta - nadir
malofte - nadir mar
malpaco - anpase
malplej - minim
malplena - hali
malpli - min
malproksima - tele di
malproksimeco - tele
malpura - ansaf
malrapida - anhaste
malsana - pati di
malsanulejo - patikan
malsato - yam yau
malsukceso - xiti bai
maltro - min ka bas
malvarma - leng
malĝoja - duku di
malĝojigi - fa duka
malĝojo - duku
mamo - titi
mana - hanu li
mandareno - han guan ja
mandarino - rubi oranje
mandarinĉina - Putong Han
mangano - mangan
maniero (konduto) - manera
mano - hanu
manĝi (trinki) - yam
manĝoĉambro - yam kamar
mapo - karta
mara - hai di
mararmeo - hai ordu
maratono - maraton
mardo - marisden
margarino - margarin
maristo - hai vala
marmoro - kalsi bilor
maro - hai
martelo - hamar
marĉo - poto stan
masko - maska
maso - masa
masto - masta
matematikisto - hisabu logija
matematiko - hisabu logi
mateno - suba
materio - mate
matura (plenkreska) - matur
maĝango - majang
maŝino - gi
mejtnerio - meitner yum
Meksikio - Mehiko
meleagro - dinde
melki - tire yo milke
melodio - melodi
melongeno - bedinjan
membrano - mogu
membro - mer
memmova - auto move
memori - fa memo
memoro - memo
merdo - xite
merkato (bazaro) - bazar
Merkuro - Merkur
merredo - merkurden
mesaĝo - anjil
mesaĝo - misije
metalo - metal
metiero - pei kar
metiisto - arte sanaja
metodo - riti
metro - mitre
metroo - tunel tren
mezo - medi di
mezuri - metri
mi - mi
mia - mi su
mielo - medu
migrado - migra
mikro- - mikro
mikrobiologio - mikro biologi
mikrobo - mikro bio
mikroskopo - mikroskope
miksi - mixe
miksilo - mixe gi
miksulo - hibride
mil (kilo-) - kilo
mili- - mili
miliardo (giga-) - giga
milimetro - mili mitre
milio - dana.cau
miliono - mega
milita - jang di
milito (batalo) - jang
ministro - ministre ja
minuto - minute
miri (spekti) - spete
misiisto - misioner
mito - deu kata
mizera - miskin
mola - naram
molibdeno - moliden
molusko - moluske
momenta - sata di
momento - sata
monato - mes
mondlingvo - dunia baxa
mondo - dunia
monero - pesa diske
mongola - mongol di
Mongolio - Mongol
monismo - un xe sim
mono - pesa
monoklo - un yen di lense
monstro - mostre
monto - xan
montri (ekspozicii) - xou
montri - ponte
mordi - fa dante
mordi - gata a dante
morgaŭ - pos den
morti (morto; morta) - mata
morti - be mata
mortigi - matafa
mortigisto - mataja
moruso - tuta
moskovio - moskva yum
motoro - moto
movi - fa kino
moviĝi - be kino
movo - move
multe - poli
multlingva - poli baxa di
multlingva - polibaxaka
mumio - mum jen
muskedo - muskete
muskolo - muskul
muslio - musli
muso aŭ rato - muxu
muzikisto - muzika ja
muziko - muzika
muŝo - dom zeze

N

nadlo (pinglo, pikilo) - pin
najlo - dingi
najtingalo - bulbul
Namibio - Namibia
naski (nasko) - nati
naski - be gene
naskigi - fa nati
naskiĝejo - nati loka
naskiĝtago - nati den
natrio - natri
naturo - eko
naturo - tabi
naūatla - nava
ne - no
ne havanta (sen~a) - hin di
neceseja papero - tuale kaguji
necesejo - tuale kamar
neduuma - nobi
negoco - biznes
neologismo - neu loga
neono - neon
Nepalo - Nepal
nepino - ben doh
nepo - ben son
neptunio - neputun yum
Neptuno - Neputun
nerva - nerve di
nervo - nerve
newtono (N) - niuton
neĝo - hima
neŭrono - nerve selu
ni - mimen
ni faru... - haide
ni sen ne vi - damimen
ni ĉiuj - tumimen
nia - mimen su
nigra - kala
nihonio - nipon yum
Nikaragvo - Nikaragua
nikelo - nikel
nilono - nilon
niobo - niobi yum
nitrogeno - nitre
nivelo - par fase
Niĝerio - Naijiria
Niĝero - Nijer
Noa - Noe
nobelio - nobel yum
nodo - node
noktmezo - medi noce
nokto - noce
nombro - nume
nomo - nam
nordo - norde
norvega - norge baxa
Norvegio - Norge
nostalgio (saudado) - nostalgia
noto (rimarko, komento) - note xe
nova - neu di
novaĵo - neu
novaĵoj - habar
noveco - neuta
novelo - korte kata
novnaskita - neu nati di
novulo - neu jen
nu - nu
nubo - megi
nudelo - mien
nul - siro
nuna - zai zaman di
nuno - zai zaman

O

oazo - vahi
obdukcio (nekropsio) - nekro tomi
obrelo - barxa cati
Oceanio - Oseania
oceano - dai hai
ofero - kurban
ofte - a poli mar
oganesono - oganeson
ogro (trolo) - gui
ok (8) - bati
okazi - voku
oksido - oxide
oksigeno - oxe
okula - yen di
okulo - yen
okulumi - fa yen
okupata - mang
ol (kiel) - ka
olivo - zaitun
ombro - saya
ondo - onda
onklino - cin sis
onklo - cin bra
opinii - fa rai
opinio - rai
oranĝa - oranje rang
oranĝo - oranje
ordono - amir
orelo - ore
orgaaninen (biologinen) - bio
organismo - bioxe
oriento - dong
origina - asal di
origino - asal
ornitologio - paci logi
oro - auro
osmio - osmi yum
osmozo - osmos
osto - oste
otito - ore tis
ovo - anda

P

paciento - pati jen
pacifismo - pase sim
pacifisto - pase sim ja
paco - pase
pajaco - bobo
pakaĵo - bagaje
pako - pake
palaco - dai dom
paladio - paladi yum
palato - boka cati
paliso - moka kane
palmo - palma
palto - kote
Panamo - Panama
pandemio - pan demi pati
pando - panda
pandunia - pandunia
paniko - panike
pankreato - pankreas
pano - pang
pantalonoj - pante
pantoflo - babuce
papago - papagai
papajo - papaya
papero - kaguji
papilio - pelpel
para nombro - per nume
pardoni - fa maf
pardono - maf
parko (ĝardeno) - parke
parola - loga di
parolema - loga tabi di
paroli - fa loga
paroli - loga
partio - parti
parto (frakcio) - fen
partopreni - fa parti
partopreni - parti cepe
pasi - pas
pasinta - pas di
pasinteco - prezaman
pasporto - pasporte
pastro - din guru
patelo - guta kaska oste
pato - tava
patologio - pati logi
patrino - ma
patrio - dom dexa
patro - pa
pavo - mayur
paĝo - yepa late
pedalo - pedal
peli - pele
peniko - pente broxa
peniso - penis
pensi - fa fikir
penso - fikir
pentri - fa pente
pentri - pente
perlo - jenju
persa - parsi
persimono - kaki
persono - jen
peti (bonvolu) - cing
peza - veze di
pezmetalo - bari metal
pezo - veze
piano - piano
picejo - pizakan
pico - piza
piedo - fute
piedpilko - fute bol
piki - fa pin
pilko - bol
pingveno - pinguin
pino - songi
pinto - xan pike
pinĉilo - pinse gi
pipro - pipre
piramido - piram
piro - pera
pisi (urini) - fa pix
piso (urino) - pixa
piĝino - pijin
plado - tasa
planto - fito
plantscienco (botaniko) - fitologi
plateno - platin
plej - maxim
plena - pul
plenaĝa - matur jen
plendo - xikaya
plenigi - fa pul
pli - max
plori - uhu
plori - vava
plumbo - plumbe
plumo - kalam
plumo - pena
plutonio - pluton yum
pluvo - barxa
poemo - xir
pokero - poker
poligono - poli gona
politika - politi di
politikisto - politi ja
politiko - politi lona
polonio - polska yum
polvo - haki
pomo - aple
ponardo - kanjar
ponto - kio
popolo - demi
porcelano - cini
porcio (dozo) - doze
pordo - mun
porkaĵo - goro nama
porko - goro
poro - pore
Portoriko - Portoriko
posteno - asan
posttagmeze - xam dia
poŝo - jebu
poŝtejo - postakan
poŝtmarko - posta marke
pravigi - fa sahi
preferi (pliŝati) - max fili
preferi (pliŝati) - prefere
premi - fa prese
premilo - prese gi
premilo - preser
premo - prese
presaĵo - cape
presi - fa cape
preta - redi
prezidento - prezidente
preĝejo - eglisa
preĝi - fa dua
preĝo - dua
pri - a tema de
principo - baze sim
printempo - hua mosim
pripensi (rigardi ia) - hem
problemo - problem
produkti (fabriki) - fa sana
profesoro - profesor
profeto - nabija
profetumi - nabi
programo - program
proksima - karibu
promeni (marŝi) - fa marce
promeno (marŝo) - marce
promesi - fa vode
prometio - promete yum
pronomo - vise loga
propra (poseda partiklo) - su
protaktinio - protacini yum
psikologio - ruhu logi
pulmo - pulmon
pulvo - barude
pulvoro - fun
punkto - bindu
punkto - punte
pura - saf
pureco - safta
purigi - fa saf
purigisto - safja

R

rabi - luta
rabisto - luta ja
racismo - rasa sim
racisto - rasa sim ja
raco - rasa
radiko - mula
radio - radio na gi
radiumo - radi yum
rado - cakra
radono - radon
rafaneto - loba
rajto - haku
rakonti - fa kata
rakonto - kata
ramplo - rampe
rando (orlo) - kinar
rapida - suga
rapideco - sugata
rapidmezurilo - suga metri gi
reakcio (reago - reation
recikligi - resikle
reciproka - semen su
regi - krati
regiono - topo
registraĵo - loge
reiri - be retro
reiro - retro dau
Rejno - Ren
rekta - orto
religia - din di
religio - din
renio - ren yum
reno - nefre
rentgenio - rentegen yum
republiko - vakil krati
respektinda - onor di
respondi - fa javabu
respondo - javabu
restaŭracio - restoran
reto - nete
rezervo - rezerve
rezino - rezin
reĝo - rajanan
reĝo aŭ reĝino - raja
ridi - haha
riglilo - kane sor
rilato - linke
rimarki - note
rimedo - medi gi
ringo - angul ring
rinocero - kargadan:
ripari - fa xuli
riparisto - xuli ja
riparo - xuli
ripeti (refari) - fa re
ripeti (refari) - rifete
riska - risko di
risko - risko
ritmo - ritim
rivero - rivo
rizo - varis
robo - juba
robo - kurta
roboto - robote
rodio - rode yum
roko - petra
romano - long kata
Romo - Roma
roso - rose
rozo - rode
rubejo - lasa stan
rubeno - rubi bau seku
rubidio - rubi yum
rubo - lasa
rubujo - lasa tong
ruinigita - harabu
rusa krepo - rus krepe
rutenio - rus yum
ruterfordio - ruterfor yum
rutino (kutimo) - rutin
ruĝa - rubi

S

sabato - xaniden
sablo - sablu
safrano - safran
sakarozo - sukros
sako - baga
sala - yem di
salo - yem
salti - jampe
saluti - fa salam
saluton! - halo
saluton! - sal
sama - sam
samario - samari yum
samlandano - sam dexa jen
samopinii (interkonsenti) - fa sam rai
samseksema - alo sexe di
samseksema - gei
samseksema - sam sexe di
sana - salu
saneco - saludo
sangi - lou sang
sango - hemi
sanigi (kuraci) - dava
sankta - sante
sapo - sabun
sardelo (anĉovo) - ancovi
saç fırçası - kexa broxa
saĝa - sofi
saĝeco - sofita
saŭco - sos
saŭno - sauna
scienco - logi
scii - san
scii kiel - sabi
scio - san xe
sciteorio (epistemologio) - san logi
sciuro - ekore
scivolema - san vol ja
se - si
seborgio - siborge yum
sed - ama
segaĵo - xarafun
segilo - xara
seka - gan
seksa - jinse di
sekso - jinse
sekso - sexe
sekto - din xia
sekva - pos di
sekvi - fa pos
sekvinbero - gan putau
sekvo - pos
seleno - selen yum
sema - seme di
semajno - cetiden
semantiko - semi logi
semo - seme
sen (manki) - hin
senamika - dosti hin
senatano - supra vakil ja
sencerba - nau hin
sendenta - dante hin
sendormeco - ansona
senespera - axa hin
senhara - kexa hin
senkapa - kapa hin
sennoma - nam hin
sensanga - hemi hin
senti - tocu sense
sentumo - sense
sep (7) - ceti
Serbio - Serbia
serio - seri
serpento - serpe
sezono - mosim
seĝo - kursi
si - se
sidi - fa side
signifi - semi
signifo - mana
silabo - lexi fen
silenta - tix
silenta - xux di
silentigi - fa xux
silento - tixta
silicio - silike
silko - silke
silkraŭpo - silke larva
simbolo - simbol
simetrio - sam metri
simpla - simple
Singapuro - Singapur
siropo - xirope
sismologio - sismo logi
sistemo - sistem
sitelo - baldi
situacio (aferstato) - xe hal
skandio - eskandi yum
skatolo (kesto) - sanduku
skorpio - akrabe
skribo - kitaba
skulti - fa eskulte
skultisto - eskulte ja
skvamo - foli
smeraldo - zumarde
smurfo - nil elfe
socio - sosi
sofo - sofa
soifo - sui yau
sojlakto - soi milke
sojo - soi
sojsaŭco - soi sos
sola (nur) - un di
soldatejo (kazerno) - ordu jen kan
soldato - ordu jen
solido - gati mate
somero - garma mosim
sono - soni
sorto (destino) - kisma
speciala - has
speco (tipo, stilo) - yang
spegulo - mira plate
spektanto - vide ja
spektanto - speter
spico - masala
spiro - nafas
sporto - esporte
sputi - tuh
stacio - estasi
stadiono (areno) - estadi
stango - kane
stato - hal
statuo (skultaĵo) - eskulte
stelo - sing
stranga - guai
strato - gali
stroncio - estronti yum
studento (lernanto) - xula ja
studento - estude ja
substantivo - nam loga
Sudkoreio - Sude cosen
sudo - sude
sufiĉa - bas
sukcesi - sucese
sukero - sukre
suko - jus
sulfuro - sulfe
sumo - sum
sunaismo - suna islam din
suno - sol
sunombrelo - sol cati
sunsistemo - sol sistem
super - a supra
superiri - be supra
supo - supa
surfaco - fase
surprizo - supriza
suĉi - cupu
suŝio - suxi
svastiko - huke krus
Svislando - Suise
sŭahili - suahili

T

tabako - tabaku
tabelo - data table
tablo - meza
tablotuko - meza tela
tabulludo - bano geme
tabulo - bano
taglibro - den loge
taglumo - dia foto
tagmanĝo - dia yam
tagmezo - medi dia
tago (periodo de 24 horoj) - den
tago - dia
tajgo - taiga
tajlanda - Tai baxa
Tajlando - Tai Dexa
tajpilo - kitaba gi
taksiisto - taxi vala
taksonomio - taxe nomi
taladri - fora
talio - tali yum
tamburo - guma
tantalo - tantal yum
Tanzanio - Tanzania
tapeto - mur kaguji
taso - kupa
tatuo - tatu
taŭga - hapu
taŭgi - be hapu
taŭgigi - fa hapu
teknecio - tehni yum
tekniko - tehni
teknologio - tehni logi
tekto - cati
telefoni - fa tele fon
telefono - tele fon
teleskopo - teleskope
televidilo - tele vide gi
teluro - telu yum
temo (esti pri; pridiskuti) - tema
templo - pujakan
tempo - zaman
tendo - hema
teneso - tenesi yum
teniso - tenis
teo - cai
teokratio - deu krati
teologio - deu logi
teorio - teori
tera - dunia li
terbio - terbi yum
termometro - termo metri gi
terni - aci
terorismo - teror sim
teroristo - teror sim ja
teroro - teror
terpomo - patate
tertremo - geo sismo
teujo - cai pote
Tibeto - Bote
tie - a vo
tigro - bagre
timi - be fobi
timiga - fobi ja
timigi - fa fobi
timo (fobio) - fobi
tio - vo
tio estas (alivorte) - alo nam
tiri - tire
titanio - titan yum
Toglando - Togo
tomato - tomate
tombejo - gabur bagi
tombo (enterigi) - gabur
tomboŝtono - gabur seku
tondilo - makas
tondro - grom
tono - ton
torako - sine kasa
torfo - turfa
torio - tor yum
torso - torso
torto - pai
torĉo - fotokane
traduki - trabaxa
tradukisto - trabaxar
trajno (vagonaro) - tren
traktoro - trater
trankvila (serena) - xanti di
tranĉi - gata a caku
tranĉilo - caku
travivi - trajiva
tre - tre
treni - trate
trezoro - bau
tri (3) - tri
tribo - tribu
tribordo - nave dex
triljoona (eksa-) - exa
tritiko - ganum
tro - max ka bas
trovi - eureka
tubo - tubo
tuhat biljoonaa (peta-) - peta
Tuleo - Tule
tulio - tule yum
tundro - tundra
tunelo - tunel
Turkio - Turki
turkiso - firuze
turo - minare
tuso - koso
tuttera - pan dunia di
tuŝi - tocu

U

uniono - un ta liga
unu (1) - un
unu la alian - semen
unufoje - un mar
unulingva - unbaxaka
uragano (tajfuno) - rota tufan
uranio - uran yum
urba - nagar di
urbego - dai siti
urbeto - xiu siti
urbo - nagar
urbo - siti
urso - baru
utila - faida di
utileco - faida
uyanık - jaga
uzi - uze

V

vaflo - vafle
vaginito - vagina tis
vagino - vagina
valo - vali
valoro - valu
vando - mur
vaporo - sui gas
varma - garma
vato - vate
vazo - hua jara
vendredo - zukraden
veni - lai
venki - jai
venti - fa hava
vento - hava
ventro - pete
ventumilo - sanzi
vera - ver
verando (balkono) - veranda
verbo - kar lexi
verda - luga
vermuto - vermute
versio - version
veruko - zeyil
vespermanĝo - xam yam
vespero - xam
vesti (surporti) - fa fuku
vestigi - fa fuku
vesto - fuku
vetero - sama hal
vi (ci) - tu
vi ĉiu - tumen
via (cia) - tu su
via - tumen su
viando - nama
vic- - vise
vicpatrino - vise ma
vicpatro - vise pa
vidi (rigardi) - vide
vidvo - vidou
vikia artikulo - viki makala
vikipedio - viki pedia
vilaĝeto - xiu deha
vilaĝo - deha
vinagro - vin suan
vinbero - putau
vino - vin
vintra - leng mosim di
vintro - leng mosim
vipeto - uma bici
vipo - bici
virga (virgulo) - virge
virga - virge di
virino - matur fem
viro - matur man
viro - nan
vitejo - putau bagi
vitro - glas
vivi (viva; vivo) - jiva
vivisekcio - jivatomi
vizaĝo - muka
vizitanto - keka ja
viziti - keka
vizito - fa keka
viŝilo - tuale
Viŝnuo - Vixnu
vojaĝanto - safar ja
vojaĝi - fa safar
vojaĝo - safar
vojo - dau
vokalo - jong fon
vokalo - voka soni
volbo - arka cati
voli - vol
volo - ici
volo - vol xe
vorta - lexi li
vortaro - lexi jama
vortaro - lexi liste
vorto - lexi
vosto - koda
vulpo - huli
vulvo - vulva

X

Y

Z

Zambio - Zambia
zebro - zebra
zingibro - jinji
zinko - zinke
zirkonio - zirkon yum
zono - zona
zoo (bestoĝardeno) - hevan bagi
zoologia - hevan logi di
zoologio - hevan logi
zoroastrismo - zardux din
zoroastristo - zardux din ja
Zoroastro - Zardux
zuluo - Zulu
Ĉilio - cile
Ĉinio - Jongoku
ĉambro - kamar
ĉampiono - campion
ĉapelo - tupi
ĉapitro - babu
ĉar - a sabu de
ĉarma - kavai
ĉarniro (pivoto) - xarnir
ĉasado - saide
ĉasi - fa saide
ĉasisto - saide ja
ĉe (en, sur) - a
ĉeestanta (ekzistanta) - zai di
ĉeestanteco (ekzisto) - zaita
ĉefgeneralo - ordu raja
ĉefministro - xefe ministre ja
ĉeko - ceke
ĉelo - selu
ĉemizo - kamisa
ĉenero - serime
ĉeno - seri seri
ĉevalo - uma
ĉi tie - a ye
ĉi tiu - ye
ĉiam - pan sata
ĉielo - sama
ĉimpanzo - cimpanzi
ĉinĉilo - cincila
ĉirkaŭi - fa gola
ĉiu - pan
ĉiuj - pan un
ĉokolado - coklate
ĉokolado - coklate kane
ĉu? - he
Ĝajnismo - jain din
ĝelo - jele
ĝentila - keci
ĝirafo - jirafa
ĝis - hata
ĝusta (prava) - sahi
ĝuste (precize, ekzakte) - juste
Ĥartumo - Hartum
ĥemio (kemio) - kimi logi
ĥoro - ganir grupe
ĵaŭdo - muxinden
ĵeti (lanĉi) - lanse
ĵetkubo - zar kube
ĵudo - judau
ĵulo (J) - jul
ĵus - a neu
Ŝivo - xiva
ŝafo - meme
ŝakalo - xakal
ŝakmato - xah mata
ŝako - xah geme
ŝamano - xaman
ŝampuo - kexa sabun
ŝanco - canse
ŝanĝi (aliigi) - alofa
ŝario - islam din xaria
ŝarko - xayu
ŝarĝi - fa karga
ŝaŝliko - xix nama
ŝijaismo - xia islam din
ŝlosilo - cavi
ŝoforo (kondukisto) - xofer ja
ŝoreo - meranti
ŝranko - almari
ŝteli - fa cori
ŝtelisto - cori ja
ŝtelo - cori
ŝtonego - dai seku
ŝtoneto - xiu seku
ŝtono - ite
ŝtono - seku
ŝtormo - tufan
ŝtrumpo - maze
ŝtuparo - eskale
ŝuistejo - sapatukan
ŝuisto - sapatu ja
ŝultro - kanta
ŝuo - sapatu
ŭaŭ! - va
–os - xa