Saltu al enhavo

Modifovortoj

Modifovorto estas vorto, kiu priskribas econ de alia vorto. Panduniaj modifovortoj rolas kiel adjektivoj kaj adverboj en Esperanto. En pandunio, modifovortoj antaŭas la substantivon aŭ verbon kiun ili modifas.

Modifante substantivon

un nove karo – nova aŭto un rapid karo – rapida aŭto
meni dai meza – grandaj tabloj
meni gau meza – altaj tabloj
un gud jen – bona homo

Kiam modifovorto sekvas substantivon, ĝi rolas kvazaŭ kiel verbo, kiu indikas staton. Tio estas, kiel adjektivaj verboj en Esperanto.

karo – nove. – La aŭto novas.
karo es nove. La aŭto estas nova.
bagre – rapid. – Tigroj rapidas.
bagre es rapid. Tigroj estas rapidaj.

Kompreneble, eblas ke modifovortoj aperu je ambaŭ flankoj de substantivo.

nove karo – rapid. – Nova aŭto rapidas.
nove karo es rapid. – Novaj aŭto estas rapidaj.

Modifante verbon

tu rapid loga. – Vi rapide parolas.
di jen gud kitab. – Ili bone skribas.

tu mei li kitab. – Vi bele skribas.
di rapid li marche. – Ili rapide promenas.

Modifante alian modifovorton

Modifovorto povas modifi ankaŭ alian modifovorton. Aldoni partiklon li inter la modifanta kaj la modifata.

un dai li gud bukgrande bona libro
bala li lovente jenforte amantaj homoj

Komparoj

Modifovortoj povas esti komparataj.

mor (pli) signifas komparo de plieco
mor... dan hol (la plej) signifas komparo de plejeco
les (malpli) signifas komparo de malplieco
les... dan hol (malplej) signifas komparo de malplejeco
sim (same, egale) signifas komparo de sameco

Partiklo dan rilatas komparvortoj al la fonto de komparo.

aple es mor gud dan aranja. – Pomoj estas pli bonaj ol oranĝoj.
aranja es les gud dan aple. – Oranĝoj estas malpli bonaj ol pomoj. tu loga sim gud dan mi. – Vi parolas same bone kiel mi.