Modifovortoj

Modifovorto estas vorto, kiu priskribas econ de alia vorto. Panduniaj modifovortoj rolas kiel adjektivoj kaj adverboj en Esperanto. En pandunio, modifovortoj antaŭas la substantivon aŭ verbon kiun ili modifas.

Modifante substantivon

un nove kar – nova aŭto un rapide kar – rapida aŭto
ba dai meza – grandaj tabloj
ba gau meza – altaj tabloj
un bon jen – bona homo

Kiam modifovorto sekvas substantivon, ĝi rolas kvazaŭ kiel verbo, kiu indikas staton. Tio estas, kiel adjektivaj verboj en Esperanto.

kar si nove. – La aŭto novas. (Aŭ: La aŭto estas nova.)
bagre si rapide. – Tigroj rapidas. (Aŭ: Tigroj estas rapidaj.)

Kompreneble, eblas ke modifovortoj aperu je ambaŭ flankoj de substantivo.

un nove kar si rapide. – Nova aŭto estas rapida.

Modifante verbon

tu rapide loga. – Vi rapide parolas.
yemon bon kitabu. – Ili bone skribas.

tu sundar di kitabu. – Vi bele skribas.
yemon rapide di marce. – Ili rapide promenas.

Modifante alian modifovorton

Modifovorto povas modifi ankaŭ alian modifovorton. Aldoni partiklon di inter la modifanta kaj la modifata.

un surpris di bon bukusurprizante bona libro
ba lika di ama ja jenforte amantaj homoj

Komparoj

Modifovortoj povas esti komparataj.

  • mas (pli) signifas komparo de plieco
  • masim (la plej) signifas komparo de plejeco
  • min (malpli) signifas komparo de malplieco
  • minim (malplej) signifas komparo de malplejeco
  • par (same, egale) signifas komparo de sameco

Partiklo ko rilatas komparvortoj al la fonto de komparo.

aple si mas bon ka oranje. – Pomoj estas pli bonaj ol oranĝoj.
oranje si min bon ka aple. – Oranĝoj estas malpli bonaj ol pomoj. tu loga par bon ka mi. – Vi parolas same bone kiel mi.