Skip to content

Modifovortoj

Modifovorto estas vorto, kiu priskribas econ de alia vorto. Panduniaj modifovortoj rolas kiel adjektivoj kaj adverboj en Esperanto. En pandunio, modifovortoj antaŭas la substantivon aŭ verbon kiun ili modifas.

Modifante substantivon

un neu gar – nova aŭto un suga gar – rapida aŭto
men dai meza – grandaj tabloj
men gau meza – altaj tabloj
un bon jen – bona homo

Kiam modifovorto sekvas substantivon, ĝi rolas kvazaŭ kiel verbo, kiu indikas staton. Tio estas, kiel adjektivaj verboj en Esperanto.

gar e neu. – La aŭto novas. (Aŭ: La aŭto estas nova.)
bagre e suga. – Tigroj rapidas. (Aŭ: Tigroj estas rapidaj.)

Kompreneble, eblas ke modifovortoj aperu je ambaŭ flankoj de substantivo.

un neu gar e suga. – Nova aŭto estas rapida.

Modifante verbon

tu suga loga. – Vi rapide parolas.
damen bon kitaba. – Ili bone skribas.

tu mei di kitabu. – Vi bele skribas.
damen suga di marce. – Ili rapide promenas.

Modifante alian modifovorton

Modifovorto povas modifi ankaŭ alian modifovorton. Aldoni partiklon di inter la modifanta kaj la modifata.

un dai di_ bon bukugrande bona libro
poli bala di luba ja jenforte amantaj homoj

Komparoj

Modifovortoj povas esti komparataj.

  • max (pli) signifas komparo de plieco
  • maxim (la plej) signifas komparo de plejeco
  • min (malpli) signifas komparo de malplieco
  • minim (malplej) signifas komparo de malplejeco
  • par (same, egale) signifas komparo de sameco

Partiklo ko rilatas komparvortoj al la fonto de komparo.

aple e max bon ka oranje. – Pomoj estas pli bonaj ol oranĝoj.
oranje e min bon ka aple. – Oranĝoj estas malpli bonaj ol pomoj. tu loga par bon ka mi. – Vi parolas same bone kiel mi.