Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

suba salam! Huomenta!

den salam! Päivää!

xam salam! Iltaa!

noce salam! Hyvää yötä!

yem salam! Hyvää ruokahalua!

lai salam! Tervetuloa!

go salam! Hyvästi!

safar salam! Hyvää matkaa!

son salam! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

mi minä

mi salama mama. Minä tervehdin äitiä.

mi salama papa. Minä tervehdin isää.

salam mama! Terve, äiti!

salam papa! Terve, isä!

mimen salama mama. Me tervehdimme äitiä.

tu sinä

mi salama tu. Minä tervehdin sinua.

tu salama mi. Sinä tervehdit minua.

Vinkki! Lauseen tavallinen sanajärjestys on tekijä–teonsana–teon kohde. Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

salam tu! Hei, sinä!

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat mimen (me) ja tumen (te).

mi salama tumen. Minä tervehdin teitä.

salam tumen! Terve teille!

si olla

mi si tomas. Minä olen Tomas.

tu si sara. Sinä olet Sara.

mau si hewan. Kissa on eläin.

Huom! Myös si on taipumaton eli, toisin kuin suomen kielessä, se ei taivu persoonamuodoissa. Lisäksi koko sana voidaan jättää pois ihan yksinkertaisissa lauseissa, jotka alkavat pronominilla kuten mi tai tu.

mi sara. Minä Sara.

tu tomas. Sinä Tomas.

ye hän, se

ye si fem. Hän on nainen.

ye si man. Hän on mies.

ye si pingo. Se on omena.

Vinkki: Pronominia ye käytetään sekä miehistä että naisista. Kuten voit arvata, sen monikko on yemen (he).

yemen si pingo. Ne ovat omenoita.

mimen salam yemen. Me tervehdimme heitä.

mimen salam tumen. Me tervehdimme teitä.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu si ke? Kuka olet? mi si tomas. Minä olen Tomas.

ye si ke? Kuka hän on? ye si sara. Hän on Sara.

tumen si ke? Keitä te olette?

yemen si ke? Keitä he ovat?

sa tämä, tuo

sa si ke? / ke si sa? Mikä tämä on?

sa si pingo. Tämä on omena.

sa si ros pingo. Tämä on punainen omena.

sa pingo ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ye ros. Se on punainen.

nam nimi, olla nimeltään

tu nam ke? Mikä sinun nimesi on?

mi nam tomas. Minun nimeni on Tomas.

ye nam ke? Mikä hänen nimensä on?

ye nam sara. Hänen nimensä on Sara.

kia kysyä

kia tu si tomas? Oletko sinä Tomas?

kia tu si doktor? Oletko sinä lääkäri?

Vinkki: Kysymykset, joihin vastataan kyllä tai ei, alkavat yleensä sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä mikään kysymyspartikkeli. Itse asiassa edellinen kysymys on lyhennetty muoto lauseesta mi kia tu doktor. (Minä kysyn, oletko sinä lääkäri.) Alussa oleva, itsestään selvä pronomini vain jätetään pois.

kia tu bon? Kuinka voit? (Sananmukaisesti: Oletko hyvin?) mi bon. Voin hyvin. kia tu? Entä sinä? mi no bon. Minä en voi hyvin.

hava olla, omistaa

mi hava bon dom. Minulla on hyvä talo.

ye no hava pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi vol hava novi fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia tu hava ban? Onko sinulla lapsia? mi hava dua ban. Minulla on kaksi lasta.

si kyllä

kia tu bon? Voitko hyvin?
si. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia hava doktor? Onko täällä lääkäriä?
si. ye si doktor. Kyllä. Hän on lääkäri.

kia hava vin? Onko teillä viiniä?
si. bai i ros. Kyllä, valkoista ja punaista.

no ei

mi no doktor. Minä en ole lääkäri.

sa man no doktor. Tuo mies ei ole lääkäri.

sa pingo no ros. Tämä omena ei ole punainen.

saba tietää, tuntea

mi saba ye. Minä tunnen hänet.

kia tu saba sa jen? Tunnetko tuon henkilön?

kia tumen saba alise? Tunnetteko toisenne?

mimen saba alise ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

da -n, oma

ye si mi da mama. Hän on minun äiti.

ye si mi da man. Hän on minun mies.

ye si mi da fem. Hän on minun vaimo/nainen.

tomas si sara da panyo. Tomas on Saran ystävä.

mede auttaa

mi neses mede. Minä tarvitsen apua.

kia tu ken mede mi? Voitko auttaa minua?

kia mi ken mede tu? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

yem syödä, juoda

kia tu vol yem koi? Haluaisitko syödä jotakin?

ye yem pingo. Hän syö omenaa.

yemen yem pingo. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana pingo voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia tu yem kafe? Juotko kahvia?

mi yem kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yem sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi yem kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

vol haluta

kia tu vol yem? Haluaisitko syödä?

tu vol yem ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi vol yem kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia tu vol yem ca? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no vol ca. mi vol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu vol ke pingo? Minkä omenan haluat? sa ros. Tuon punaisen.

cing pyytää

mi cing tu yem ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi cing tu lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi cing tu mede mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

cing yem ca. Juopa teetä.

cing yem kafe. Juopa kahvia.

cing lai dom. Tulepa kotiin.

cing mede mi. Autapa minua.

danka kiittää

danke! Kiitos!

danka tu. Kiitos sinulle.

mi danka tu. Minä kiitän sinua.

mi danka tu mede mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka tu mede mi. Kiitos kun autoit minua.

tu keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haide tehkäämme

haide yem! Syökäämme!

haide go yem! Menkäämme syömään!

haide go dom. Menkäämme kotiin.

neses tarvita

mi neses mede. Tarvitsen apua.

mi neses yem. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia tu neses yem? Onko sinulla nälkä?

kia tu neses sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! sa ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. tu nam ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

maf. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

mi ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ye no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia tu ken culi ye? Osaatko korjata sen?

kia tu ken pandunia? Osaatko panduniaa?

mi ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi ken xau pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no ken englix. Minä en osaa englantia.

maf. mi no ken tu da baxa. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga ko tu. Minä puhun sinulle.

mimen loga ko alise. Me puhumme toisillemme.

se loga ke yang bi pandunia ki "kissa"? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" si ke bi pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

mi no ken auda tu. En voi kuulla sinua.

cing loga kuat. Puhuisitko kovempaa.

mi auda musik. Minä kuuntelen musiikkia.

tu auda ke yang da musik? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vida nähdä

suku vida tu. Hauska nähdä sinua!

vida tu bada! Nähdään myöhemmin!

vida tu nale! Nähdään huomenna!

mi vida ye yer. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

sa loge mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" mana ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

ye mana yang du hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ye mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

cing kitaba tu da adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

cing kitaba ye na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

baxa puhua kieltä, kommunikoida

kia tumen baxa pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen baxa pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia tu ken baxa englix? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

go mennä

tu go ke? Minne sinä menet?

mi go dom. Minä menen kotiin.

mi mus go ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus go ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haide go! Menkäämme!

haide go bi ped Menkäämme jalan!

lai tulla

cing lai! Tule tänne!

tu lai ze ke? Mistä sinä tulet?

mi lai ze dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lai dom nale. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

kia tu safar bi tren? Matkustatko junalla?

mimen safar ze london ko paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar hen long. Matka on hyvin pitkä.

abit asua

tu abit ke? Missä sinä asut?

mi abit singapur. Asun Singaporessa.

kia tu abit sa hotel? Astuko tässä hotellissa?

Sanasto

Kaikki pandunian sanat ovat lainasanoja muista kielistä, joita puhutaan maapallon joka puolella. Luultavasti tunnistat paljonkin pandunian sanoja suomen, englannin ja muiden osaamiesi kielten kautta. Yleensä jokainen pandunian sana tunnetaan useammassa kielessä. Esimerkiksi mama ja papa (äiti ja isä) ovat käytössä sadoissa kielissä. Tässä sanastossa on tilan vuoksi kuitenkin esillä vain yksi "lähdekieli".

abit loĝi itala abitare
ama mutta (turkki ama)
bai valkoinen (yleiskiina bái 白)
batu kivi (indonesia batu)
bazar tori, basaari (persia bāzār بازار)
bax kieli (hindi bhāśā भाषा)
baxa puhua (kieltä), kommunikoida
blu sininen (englanti blue)
bon hyvä (ranska bon)
ca tee (yleiskiina chá 茶)
cing pyytää (saksa bitten)
den päivä (venäjä den' день)
dom koti (venäjä dom дом)
englix englanti (englanti English)
fem nainen (ranska femme)
gon ennen, entinen (thai gɔ̀ɔn ก่อน)
hava olla, omistaa (englanti have)
habar uutinen (turkki haber)
i ja (Polish i)
jen henkilö (yleiskiina rén 人)
kafe kahvi (saksa Kaffee)
kal musta (hindi काला kāla)
kat leikata, katkaista (hindi ‎kāṭnā काटना)
kata kertoa; tarina (japani kataru 語る)
ke mikä? kuka? (espanja qué)
ken voida, osata (englanti can)
keci kohtelias (yleiskiina kèqi 客气)
kia kysyä; kysymys (hindi kyā क्या)
lai tulla (vietnami lai)
mama äiti (yleiskiina māma 妈妈)
man mies (englanti man)
mana tarkoittaa, merkitä (swahili maana)
mede auttaa; apu (ranska aider)
mi minä (swahili mimi)
mimen me
neses tarvita (Haitin kreoli nesesè)
no ei (espanja no)
noce(espanja noche)
nun nyt, nykyään (saksa nun)
papa isä (venäjä papa папа)
pingo omena (yleiskiina píngguǒ 苹果)
ros punainen (italia rosso)
sa tämä, tuo (Haitin kreoli sa)
saba tietää, tuntea (Thai saap ทราบ)
safar matkustaa; matka (arabia safar سفر)
salam tervehtiä; terve (arabia salām سلام)
si kyllä (englanti yeah)
suba aamu (wolof subba)
tu sinä (tamili நீ) tumen te
u tai (ranska ou)
vida katsoa, nähdä (venäjä videt' видеть)
vol haluta (italia volere)
wang keltainen (kantoninkiina wong)
xam ilta (hindi śām शाम )
ye hän, se (yleiskiina 他/她/它)
yem syödä, juoda (turkki yemek)
yemen he