Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

suba salam! Huomenta!

den salam! Päivää!

xam salam! Iltaa!

noce salam! Hyvää yötä!

kane salam! Hyvää ruokahalua!

laye salam! Tervetuloa!

ende salam! Hyvästi!

safar salam! Hyvää matkaa!

son salam! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

mi minä

mi salama ma. Minä tervehdin äitiä.

mi salama pa. Minä tervehdin isää.

salam ma! Terve, äiti!

salam pa! Terve, isä!

mimen salama ma. Me tervehdimme äitiä.

tu sinä

mi salama tu. Minä tervehdin sinua.

tu salama mi. Sinä tervehdit minua.

Vinkki! Lauseen tavallinen sanajärjestys on tekijä–teonsana–teon kohde. Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

salam tu! Hei, sinä!

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat mimen (me) ja tumen (te).

mi salama tumen. Minä tervehdin teitä.

salama tumen! Terve teille!

si olla; kyllä

mi si tomas. Minä olen Tomas.

tu si sara. Sinä olet Sara.

mau si hewan. Kissa on eläin.

Huom! Myös si on taipumaton eli, toisin kuin suomen kielessä, se ei taivu persoonamuodoissa. Lisäksi koko sana voidaan jättää pois ihan yksinkertaisissa lauseissa, jotka alkavat pronominilla kuten mi tai tu.

mi sara. Minä Sara.

tu tomas. Sinä Tomas.

ye hän, se

ye si fem. Hän on nainen.

ye si man. Hän on mies.

ye si pingo. Se on omena.

Vinkki: Pronominia ye käytetään sekä miehistä että naisista. Kuten voit arvata, sen monikko on yemen (he).

yemen si pingo. Ne ovat omenoita.

mimen salama yemen. Me tervehdimme heitä.

mimen salama tumen. Me tervehdimme teitä.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu si ke? Kuka olet? mi si tomas. Minä olen Tomas.

ye si ke? Kuka hän on? ye si sara. Hän on Sara.

tumen si ke? Keitä te olette?

yemen si ke? Keitä he ovat?

sa tämä, tuo

sa si ke? / ke si sa? Mikä tämä on?

sa si pingo. Tämä on omena.

sa si ros pingo. Tämä on punainen omena.

sa pingo ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ye ros. Se on punainen.

nam nimi

tu da nam si ke? Mikä sinun nimesi on?

mi namu tomas. Minun nimeni on Tomas.

ye namu ke? Mikä hänen nimensä on?

ye namu sara. Hänen nimensä on Sara.

kia kysyä

kia tu si tomas? Oletko sinä Tomas?

kia tu si doktor? Oletko sinä lääkäri?

Vinkki: Kysymykset, joihin vastataan kyllä tai ei, alkavat yleensä sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä mikään kysymyspartikkeli. Itse asiassa edellinen kysymys on lyhennetty muoto lauseesta mi kia tu doktor. (Minä kysyn, oletko sinä lääkäri.) Alussa oleva, itsestään selvä pronomini vain jätetään pois.

kia tu bon? Kuinka voit? (Sananmukaisesti: Oletko hyvin?) mi bon. Voin hyvin. kia tu? Entä sinä? mi no bon. Minä en voi hyvin.

haba olla, omistaa

mi haba bon dom. Minulla on hyvä talo.

ye no haba pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi wol haba neu fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia tu haba ban? Onko sinulla lapsia? mi haba dua ban. Minulla on kaksi lasta.

si kyllä

kia tu bon? Voitko hyvin?
si. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia haba doktor? Onko täällä lääkäriä?
si. ye si doktor. Kyllä. Hän on lääkäri.

kia tumen haba win? Onko teillä viiniä?
si. bai i ros. Kyllä, valkoista ja punaista.

no ei

mi no doktor. Minä en ole lääkäri.

sa man no doktor. Tuo mies ei ole lääkäri.

sa pingo no ros. Tämä omena ei ole punainen.

jan tietää, tuntea

mi jan ye. Minä tunnen hänet.

kia tu jan sa jen? Tunnetko tuon henkilön?

kia tumen jan alise? Tunnetteko toisenne?

mimen jan alise ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

da -n, oma

ye si mi da ma. Hän on minun äiti.

ye si mi da man. Hän on minun mies.

ye si mi da fem. Hän on minun vaimo/nainen.

tomas si sara da mit. Tomas on Saran ystävä.

meda auttaa

mi nida mede. Minä tarvitsen apua.

kia tu ken meda mi? Voitko auttaa minua?

kia mi ken meda tu? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

kana syödä, juoda

kia tu wol kana koi? Haluaisitko syödä jotakin?

ye kana pingo. Hän syö omenaa.

yemen kana pingo. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana pingo voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia tu kana kafe? Juotko kahvia?

mi kana kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana kana sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi kana kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

wol haluta

kia tu wol kana? Haluaisitko syödä?

tu wol kana ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi wol kana kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia tu wol kana ca? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no wol ca. mi wol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu wol ke pingo? Minkä omenan haluat? sa ros. Tuon punaisen.

cing pyytää

mi cing tu kana ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi cing tu lay dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi cing tu meda mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

cing kana ca. Juopa teetä.

cing kana kafe. Juopa kahvia.

cing lay dom. Tulepa kotiin.

cing meda mi. Autapa minua.

danka kiittää

danke! Kiitos!

danka tu. Kiitos sinulle.

mi danka tu. Minä kiitän sinua.

mi danka tu meda mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka tu meda mi. Kiitos kun autoit minua.

tu keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haida tehkäämme

haida kana! Syökäämme!

haida enda kana! Menkäämme syömään!

haida enda dom. Menkäämme kotiin.

nida tarvita

mi nida mede. Tarvitsen apua.

mi nida kana. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia tu nida kana? Onko sinulla nälkä?

kia tu nida su? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! sa ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. tu namu ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

maf. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

mi ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ye no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia tu ken xula ye? Osaatko korjata sen?

kia tu ken pandunia? Osaatko panduniaa?

mi ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi ken xau pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no ken englix. Minä en osaa englantia.

maf. mi no ken tu da bax. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga to tu. Minä puhun sinulle.

mimen loga to alise. Me puhumme toisillemme.

se loga "kissa" na ke yang na pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" si ke na pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

mi no ken auda tu. En voi kuulla sinua.

cing loga kuat. Puhuisitko kovempaa.

mi auda musik. Minä kuuntelen musiikkia.

tu auda ke yang da musik? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

wida nähdä

suku wida tu. Hauska nähdä sinua!

wida tu bada! Nähdään myöhemmin!

wida tu nale! Nähdään huomenna!

mi wida ye yer. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

sa loge mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" mana ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

ye mana hewan da yang. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ye mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

cing kitaba tu da adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

cing kitaba ye na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

bax puhua kieltä, kommunikoida

kia tumen bax pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen bax pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia tu ken bax englix? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

enda mennä

tu enda ke? Minne sinä menet?

mi enda dom. Minä menen kotiin.

mi mus enda ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus enda ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haida enda! Menkäämme!

haida enda bi ped Menkäämme jalan!

lay tulla

cing lay! Tule tänne!

tu lay ze ke? Mistä sinä tulet?

mi lay ze dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lay dom nale. Minä tulen kotiin huomenna.

safara matkustaa

kia tu safara bi tren? Matkustatko junalla?

mimen safara ze london ko paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar cok long. Matka on hyvin pitkä.

doma asua

tu doma ke? Missä sinä asut?

mi doma singapur. Asun Singaporessa.

kia tu doma sa hotel? Astuko tässä hotellissa?