Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

suba salam! Huomenta!

den salam! Päivää!

cam salam! Iltaa!

notce salam! Hyvää yötä!

yem salam! Hyvää ruokahalua!

lai salam! Tervetuloa!

go salam! Hyvästi!

safar salam! Hyvää matkaa!

son salam! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

mi minä

mi salam mama. Minä tervehdin äitiä.

mi salam papa. Minä tervehdin isää.

salam mama! Terve, äiti!

salam papa! Terve, isä!

mimen salam mama. Me tervehdimme äitiä.

ti sinä

mi salam ti. Minä tervehdin sinua.

ti salam mi. Sinä tervehdit minua.

Vinkki! Lauseen tavallinen sanajärjestys on tekijä–teonsana–teon kohde. Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

salam ti! Hei, sinä!

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat mimen (me) ja timen (te).

mi salam timen. Minä tervehdin teitä.

salam timen! Terve teille!

e olla

mi e tomas. Minä olen Tomas.

ti e sara. Sinä olet Sara.

mau e hewan. Kissa on eläin.

Huom! Myös e on taipumaton eli, toisin kuin suomen kielessä, se ei taivu persoonamuodoissa. Lisäksi koko sana voidaan jättää pois ihan yksinkertaisissa lauseissa, jotka alkavat pronominilla kuten mi tai ti.

mi sara. Minä Sara.

ti tomas. Sinä Tomas.

ta hän, se

ta e fem. Hän on nainen.

ta e man. Hän on mies.

ta e pingo. Se on omena.

Vinkki: Pronominia ta käytetään sekä miehistä että naisista. Kuten voit arvata, sen monikko on tamen (he).

tamen e pingo. Ne ovat omenoita.

mimen salam tamen. Me tervehdimme heitä.

mimen salam timen. Me tervehdimme teitä.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

ti e ke? Kuka olet? mi e tomas. Minä olen Tomas.

ta e ke? Kuka hän on? ta e sara. Hän on Sara.

timen e ke? Keitä te olette?

tamen e ke? Keitä he ovat?

sa tämä, tuo

sa e ke? / ke e sa? Mikä tämä on?

sa e pingo. Tämä on omena.

sa e lal pingo. Tämä on punainen omena.

sa pingo lal. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten lal, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ta lal. Se on punainen.

nam nimi, olla nimeltään

ti nam ke? Mikä sinun nimesi on?

mi nam tomas. Minun nimeni on Tomas.

ta nam ke? Mikä hänen nimensä on?

ta nam sara. Hänen nimensä on Sara.

kia kysyä

kia ti e tomas? Oletko sinä Tomas?

kia ti e doktor? Oletko sinä lääkäri?

Vinkki: Kysymykset, joihin vastataan kyllä tai ei, alkavat yleensä sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä mikään kysymyspartikkeli. Itse asiassa edellinen kysymys on lyhennetty muoto lauseesta mi kia ti doktor. (Minä kysyn, oletko sinä lääkäri.) Alussa oleva, itsestään selvä pronomini vain jätetään pois.

kia ti bon? Kuinka voit? (Sananmukaisesti: Oletko hyvin?) mi bon. Voin hyvin. kia ti? Entä sinä? mi no bon. Minä en voi hyvin.

ha olla, omistaa

mi ha bon dom. Minulla on hyvä talo.

ta no ha pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi vol ha nova fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia ti ha ban? Onko sinulla lapsia? mi ha du ban. Minulla on kaksi lasta.

ye kyllä

kia ti bon? Voitko hyvin?
ye. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia ha doktor? Onko täällä lääkäriä?
ye. ta e doktor. Kyllä. Hän on lääkäri.

kia ha vin? Onko teillä viiniä?
ye. bai i lal. Kyllä, valkoista ja punaista.

no ei

mi no doktor. Minä en ole lääkäri.

sa man no e doktor. Tuo mies ei ole lääkäri.

sa pingo no lal. Tämä omena ei ole punainen.

sap tietää, tuntea

mi sap ta. Minä tunnen hänet.

kia ti sap sa jen? Tunnetko tuon henkilön?

kia timen sap alise? Tunnetteko toisenne?

mimen sap alise ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

ge -n, oma

ta e mi ge mama. Hän on minun äiti.

ta e mi ge man. Hän on minun mies.

ta e mi ge fem. Hän on minun vaimo/nainen.

tomas e sara ge panyo. Tomas on Saran ystävä.

mede auttaa

mi neses mede. Minä tarvitsen apua.

kia ti ken mede mi? Voitko auttaa minua?

kia mi ken mede ti? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

yem syödä, juoda

kia ti vol yem koi? Haluaisitko syödä jotakin?

ta yem pingo. Hän syö omenaa.

tamen yem pingo. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana pingo voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia ti yem kafe? Juotko kahvia?

mi yem kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yem sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi yem kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

vol haluta

kia ti vol yem? Haluaisitko syödä?

ti vol yem ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi vol yem kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia ti vol yem tca? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no vol tca. mi vol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

ti vol ke pingo? Minkä omenan haluat? sa lal. Tuon punaisen.

bite pyytää

mi bite ti yem tca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi bite ti lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi bite ti mede mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

bite yem tca. Juopa teetä.

bite yem kafe. Juopa kahvia.

bite lai dom. Tulepa kotiin.

bite mede mi. Autapa minua.

danke kiittää

danke! Kiitos!

danke ti. Kiitos sinulle.

mi danke ti. Minä kiitän sinua.

mi danke ti mede mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danke ti mede mi. Kiitos kun autoit minua.

ti ketci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haide tehkäämme

haide yem! Syökäämme!

haide go yem! Menkäämme syömään!

haide go dom. Menkäämme kotiin.

neses tarvita

mi neses mede. Tarvitsen apua.

mi neses yem. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia ti neses yem? Onko sinulla nälkä?

kia ti neses sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! sa ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. ti nam ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia ti aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

maf. mi no aha ti. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha ti. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

mi ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ta no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia ti ken culi ta? Osaatko korjata sen?

kia ti ken pandunia? Osaatko panduniaa?

mi ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi ken cau pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no ken englic. Minä en osaa englantia.

maf. mi no ken ti ge baca. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

ti loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga do ti. Minä puhun sinulle.

mimen loga do alise. Me puhumme toisillemme.

se loga ke yang bi pandunia ki "kissa"? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" e ke bi pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

audi kuulla, kuunnella

mi no ken audi ti. En voi kuulla sinua.

bite loga kuat. Puhuisitko kovempaa.

mi audi musik. Minä kuuntelen musiikkia.

ti audi ke yang ge musik? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vide nähdä

suk vide ti. Hauska nähdä sinua!

vide ti bada! Nähdään myöhemmin!

vide ti nale! Nähdään huomenna!

mi vide ta yer. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

sa loga ye mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" ye mana ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

ta mana yang de hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ta mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitab kirjoittaa

bite kitab ti ge adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

bite kitab ta na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

baca kieli, kommunikaatio

kia timen baca pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen baca pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia ti ken baca englic? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

go mennä

ti go ke? Minne sinä menet?

mi go dom. Minä menen kotiin.

mi mus go ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus go ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haide go! Menkäämme!

haide go bi ped Menkäämme jalan!

lai tulla

bite lai! Tule tänne!

ti lai ze ke? Mistä sinä tulet?

mi lai ze dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lai dom nale. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

kia ti safar bi tren? Matkustatko junalla?

mimen safar ze london do paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar hen long. Matka on hyvin pitkä.

abit asua

ti abit ke? Missä sinä asut?

mi abit singapur. Asun Singaporessa.

kia ti abit sa hotel? Astuko tässä hotellissa?

Sanasto

Kaikki pandunian sanat ovat lainasanoja muista kielistä, joita puhutaan maapallon joka puolella. Luultavasti tunnistat paljonkin pandunian sanoja suomen, englannin ja muiden osaamiesi kielten kautta. Yleensä jokainen pandunian sana tunnetaan useammassa kielessä. Esimerkiksi mama ja papa (äiti ja isä) ovat käytössä sadoissa kielissä. Tässä sanastossa on tilan vuoksi kuitenkin esillä vain yksi "lähdekieli".

abit loĝi itala abitare
ama mutta (turkki ama)
bai valkoinen (yleiskiina bái 白)
batu kivi (indonesia batu)
bazar tori, basaari (persia bāzār بازار)
baca kieli (hindi bhāśā भाषा)
bite pyytää (saksa bitten)
blu sininen (englanti blue)
bon hyvä (ranska bon)
cam ilta (hindi śām शाम )
den päivä (venäjä den' день)
dom koti (venäjä dom дом)
e olla (portugali é)
englic englanti (englanti English)
fem nainen (ranska femme)
gon ennen, entinen (thai gɔ̀ɔn ก่อน)
ha olla, omistaa (portugali )
i ja (Polish i)
jen henkilö (yleiskiina rén 人)
kafe kahvi (saksa Kaffee)
kara musta (turkki kara)
kat leikata, katkaista (hindi ‎kāṭnā काटना)
kata kertoa; tarina (japani kataru 語る)
ke mikä? kuka? (espanja qué)
ken voida, osata (englanti can)
ketci kohtelias (yleiskiina kèqi 客气)
kia kysyä; kysymys (hindi kyā क्या)
lai tulla (vietnami lai)
lal punainen (bangla lal)
mama äiti (yleiskiina māma 妈妈)
man mies (englanti man)
mana tarkoittaa, merkitä (swahili maana)
mede auttaa; apu (ranska aider)
mi minä (swahili mimi)
mimen me
neses tarvita (Haitin kreoli nesesè)
no ei (espanja no)
notce(espanja noche)
nun nyt, nykyään (saksa nun)
papa isä (venäjä papa папа)
pingo omena (yleiskiina píngguǒ 苹果)
sa tämä, tuo (Haitin kreoli sa)
safar matkustaa; matka (arabia safar سفر)
salam tervehtiä; terve (arabia salām سلام)
sap tietää, tuntea (Thai saap ทราบ)
suba aamu (wolof subba)
tca tee (yleiskiina chá 茶)
ti siinä (venäjä ty ты) timen te
ta hän, se (yleiskiina 他/她/它)
tamen he (yleiskiina tāmen 他们)
vide katsoa, nähdä (venäjä videt' видеть)
u tai (ranska ou)
vol haluta (italia volere)
wang keltainen (kantoninkiina wong)
xabar uutinen (malaiji khabar)
ye kyllä (korea 예 ye)
yem syödä, juoda (turkki yemek)