Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

suba salam! Huomenta!

den salam! Päivää!

xam salam! Iltaa!

noce salam! Hyvää yötä!

yem salam! Hyvää ruokahalua!

lai salam! Tervetuloa!

go salam! Hyvästi!

safar salam! Hyvää matkaa!

son salam! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

me minä

me salam mama. Minä tervehdin äitiä.

me salam papa. Minä tervehdin isää.

salam mama! Terve, äiti!

salam papa! Terve, isä!

memen salam mama. Me tervehdimme äitiä.

ni sinä

me salam ni. Minä tervehdin sinua.

ni salam me. Sinä tervehdit minua.

Vinkki! Lauseen tavallinen sanajärjestys on tekijä–teonsana–teon kohde. Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana me pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

salam ni! Hei, sinä!

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat memen (me) ja nimen (te).

me salam nimen. Minä tervehdin teitä.

salam nimen! Terve teille!

e olla

me e tomas. Minä olen Tomas.

ni e sara. Sinä olet Sara.

mau e hewan. Kissa on eläin.

Huom! Myös e on taipumaton eli, toisin kuin suomen kielessä, se ei taivu persoonamuodoissa. Lisäksi koko sana voidaan jättää pois ihan yksinkertaisissa lauseissa, jotka alkavat pronominilla kuten me tai ni.

me sara. Minä Sara.

ni tomas. Sinä Tomas.

ta hän, se

ta e fem. Hän on nainen.

ta e man. Hän on mies.

ta e pingo. Se on omena.

Vinkki: Pronominia ta käytetään sekä miehistä että naisista. Kuten voit arvata, sen monikko on tamen (he).

tamen e pingo. Ne ovat omenoita.

memen salam tamen. Me tervehdimme heitä.

memen salam nimen. Me tervehdimme teitä.

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

ni e ke? Kuka olet? me e tomas. Minä olen Tomas.

ta e ke? Kuka hän on? ta e sara. Hän on Sara.

nimen e ke? Keitä te olette?

tamen e ke? Keitä he ovat?

sa tämä, tuo

sa e ke? / ke e sa? Mikä tämä on?

sa e pingo. Tämä on omena.

sa e ros pingo. Tämä on punainen omena.

sa pingo ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ta ros. Se on punainen.

nam nimi, olla nimeltään

ni nam ke? Mikä sinun nimesi on?

me nam tomas. Minun nimeni on Tomas.

ta nam ke? Mikä hänen nimensä on?

ta nam sara. Hänen nimensä on Sara.

kia kysyä

kia ni e tomas? Oletko sinä Tomas?

kia ni e doktor? Oletko sinä lääkäri?

Vinkki: Kysymykset, joihin vastataan kyllä tai ei, alkavat yleensä sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä mikään kysymyspartikkeli. Itse asiassa edellinen kysymys on lyhennetty muoto lauseesta me kia ni doktor. (Minä kysyn, oletko sinä lääkäri.) Alussa oleva, itsestään selvä pronomini vain jätetään pois.

kia ni bon? Kuinka voit? (Sananmukaisesti: Oletko hyvin?) me bon. Voin hyvin. kia ni? Entä sinä? me no bon. Minä en voi hyvin.

ha olla, omistaa

me ha bon dom. Minulla on hyvä talo.

ta no ha pesa. Hänellä ei ole rahaa.

me vol ha nova fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia ni ha ban? Onko sinulla lapsia? me ha du ban. Minulla on kaksi lasta.

ya kyllä

kia ni bon? Voitko hyvin?
ya. me bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia ha doktor? Onko täällä lääkäriä?
ya. ta e doktor. Kyllä. Hän on lääkäri.

kia ha vin? Onko teillä viiniä?
ya. bai i ros. Kyllä, valkoista ja punaista.

no ei

me no doktor. Minä en ole lääkäri.

sa man no e doktor. Tuo mies ei ole lääkäri.

sa pingo no ros. Tämä omena ei ole punainen.

sap tietää, tuntea

me sap ta. Minä tunnen hänet.

kia ni sap sa jen? Tunnetko tuon henkilön?

kia nimen sap alise? Tunnetteko toisenne?

memen sap alise ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

ge -n, oma

ta e me ge mama. Hän on minun äiti.

ta e me ge man. Hän on minun mies.

ta e me ge fem. Hän on minun vaimo/nainen.

tomas e sara ge panyo. Tomas on Saran ystävä.

mede auttaa

me neses mede. Minä tarvitsen apua.

kia ni ken mede me? Voitko auttaa minua?

kia me ken mede ni? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

yem syödä, juoda

kia ni vol yem koi? Haluaisitko syödä jotakin?

ta yem pingo. Hän syö omenaa.

tamen yem pingo. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana pingo voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia ni yem kafe? Juotko kahvia?

me yem kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana yem sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

me yem kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

vol haluta

kia ni vol yem? Haluaisitko syödä?

ni vol yem ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

me vol yem kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia ni vol yem ca? Haluaisitko juoda teetä. no. me no vol ca. me vol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

ni vol ke pingo? Minkä omenan haluat? sa ros. Tuon punaisen.

cing pyytää

me cing ni yem ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

me cing ni lai dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

me cing ni mede me. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

cing yem ca. Juopa teetä.

cing yem kafe. Juopa kahvia.

cing lai dom. Tulepa kotiin.

cing mede me. Autapa minua.

danke kiittää

danke! Kiitos!

danke ni. Kiitos sinulle.

me danke ni. Minä kiitän sinua.

me danke ni mede me. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danke ni mede me. Kiitos kun autoit minua.

ni keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haide tehkäämme

haide yem! Syökäämme!

haide go yem! Menkäämme syömään!

haide go dom. Menkäämme kotiin.

neses tarvita

me neses mede. Tarvitsen apua.

me neses yem. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia ni neses yem? Onko sinulla nälkä?

kia ni neses sui? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

maf anteeksi

maf! me no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

maf! sa ke? Anteeksi, mikä tämä on?

maf. ni nam ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia ni aha me? Ymmärrätkö minua?

me aha. Minä ymmärrän.

maf. me no aha ni. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

me no bas aha ni. En aivan ymmärtänyt sinua.

me aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

me ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ta no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia ni ken culi ta? Osaatko korjata sen?

kia ni ken pandunia? Osaatko panduniaa?

me ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

me ken xau pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

me no ken englic. Minä en osaa englantia.

maf. me no ken ni ge baxa. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

ni loga ke? Mitä sinä sanoit?

me loga do ni. Minä puhun sinulle.

memen loga do alise. Me puhumme toisillemme.

se loga ke yang bi pandunia ki "kissa"? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" e ke bi pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

mau loga miau. Kissa sanoo miau.

audi kuulla, kuunnella

me no ken audi ni. En voi kuulla sinua.

cing loga kuat. Puhuisitko kovempaa.

me audi musik. Minä kuuntelen musiikkia.

ni audi ke yang ge musik? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

vide nähdä

suk vide ni. Hauska nähdä sinua!

vide ni bada! Nähdään myöhemmin!

vide ni nale! Nähdään huomenna!

me vide ta yer. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

sa loga ya mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"mau" ya mana ke? Mitä "mau" tarkoittaa?

ta mana yang de hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

me no aha ta mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitab kirjoittaa

cing kitab ni ge adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

cing kitab ta na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

baxa kieli, kommunikaatio

kia nimen baxa pandunia. Puhutteko te panduniaa?

memen baxa pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia ni ken baxa englic? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

go mennä

ni go ke? Minne sinä menet?

me go dom. Minä menen kotiin.

me mus go ke? Minne minun pitää mennä?

me mus go ke jen? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haide go! Menkäämme!

haide go bi ped Menkäämme jalan!

lai tulla

cing lai! Tule tänne!

ni lai ze ke? Mistä sinä tulet?

me lai ze dubai. Minä tulen Dubaista.

me lai dom nale. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

kia ni safar bi tren? Matkustatko junalla?

memen safar ze london do paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar hen long. Matka on hyvin pitkä.

abit asua

ni abit ke? Missä sinä asut?

me abit singapur. Asun Singaporessa.

kia ni abit sa hotel? Astuko tässä hotellissa?

Sanasto

Kaikki pandunian sanat ovat lainasanoja muista kielistä, joita puhutaan maapallon joka puolella. Luultavasti tunnistat paljonkin pandunian sanoja suomen, englannin ja muiden osaamiesi kielten kautta. Yleensä jokainen pandunian sana tunnetaan useammassa kielessä. Esimerkiksi mama ja papa (äiti ja isä) ovat käytössä sadoissa kielissä. Tässä sanastossa on tilan vuoksi kuitenkin esillä vain yksi "lähdekieli".

abit loĝi itala abitare
ama mutta (turkki ama)
bai valkoinen (yleiskiina bái 白)
batu kivi (indonesia batu)
bazar tori, basaari (persia bāzār بازار)
baxa kieli (hindi bhāśā भाषा)
blu sininen (englanti blue)
bon hyvä (ranska bon)
ca tee (yleiskiina chá 茶)
cing pyytää (saksa bitten)
den päivä (venäjä den' день)
dom koti (venäjä dom дом)
e olla (portugali é)
englic englanti (englanti English)
fem nainen (ranska femme)
gon ennen, entinen (thai gɔ̀ɔn ก่อน)
ha olla, omistaa (portugali )
habar uutinen (turkki haber)
i ja (Polish i)
jen henkilö (yleiskiina rén 人)
kafe kahvi (saksa Kaffee)
kara musta (turkki kara)
kat leikata, katkaista (hindi ‎kāṭnā काटना)
kata kertoa; tarina (japani kataru 語る)
ke mikä? kuka? (espanja qué)
ken voida, osata (englanti can)
keci kohtelias (yleiskiina kèqi 客气)
kia kysyä; kysymys (hindi kyā क्या)
lai tulla (vietnami lai)
mama äiti (yleiskiina māma 妈妈)
man mies (englanti man)
mana tarkoittaa, merkitä (swahili maana)
mede auttaa; apu (ranska aider)
me minä (swahili mimi)
memen me
neses tarvita (Haitin kreoli nesesè)
ni sinä (tamili நீ) nimen te
no ei (espanja no)
noce(espanja noche)
nun nyt, nykyään (saksa nun)
papa isä (venäjä papa папа)
pingo omena (yleiskiina píngguǒ 苹果)
ros punainen (italia rosso)
sa tämä, tuo (Haitin kreoli sa)
safar matkustaa; matka (arabia safar سفر)
salam tervehtiä; terve (arabia salām سلام)
sap tietää, tuntea (Thai saap ทราบ)
suba aamu (wolof subba)
ta hän, se (yleiskiina 他/她/它)
tamen he
u tai (ranska ou)
vide katsoa, nähdä (venäjä videt' видеть)
vol haluta (italia volere)
wang keltainen (kantoninkiina wong)
xam ilta (hindi śām शाम )
ya kyllä (korea 예 ya)
yem syödä, juoda (turkki yemek)