Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

salam suba! Huomenta!

salam den! Päivää!

salam xam! Iltaa!

salam noce! Hyvää yötä!

salam nyam! Hyvää ruokahalua!

salam laye! Tervetuloa!

salam cute! Hyvästi!

salam safar! Hyvää matkaa!

salam son! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan salam lähteitä: arabia: سَلَام‏ "salām", heprea: שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki: selam, hindi: सलाम "salām", swahili: salaam, indonesia: selamat.

mi minä

mi sara. Minä olen Sara.

mi tomas. Minä olen Tomas.

Voit esitellä itsesi helposti sanomalla vain mi ja nimesi. Panduniassa siihen ei tarvita verbiä!

mi salama ma. Minä tervehdin äitiä.

mi salama pa. Minä tervehdin isää.

Kun sanaan salam (tervehdys) lisätään verbin pääte -a, saadaan salama (tervehtiä). Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti.

sara salama tomas. Sara tervehtii Tomasta.

salam ma! Terve, äiti!

salam pa! Terve, isä!

Sanan mi lähteitä: englanti: me, italia: mi, swahili: mimi, zulu: -mi-.

tu sinä

tu tomas. Sinä olet Tomas.

mi salama tu. Minä tervehdin sinua.

tu salama mi. Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

mi ama tu. Minä rakastan sinua.

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat mimen (me) ja tumen (te).

Sanan tu lähteitä: espanja: "tú", italian: "tu", ranska: "tu", hindi: तू "tū", persia: تو‏‎ "to", tadžikki: ту "tu".

ye hän, se

ye man. Hän on mies.

ye fem. Hän on nainen.

ye aple. Se on omena.

ye on kaiken kattava kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, esineistä ja asioista.

mi salama ye. Minä tervehdin häntä.

Sanan ye lähteitä: lingala: yé, swahili: yeye, chichewa: iye, zulu: -ye-, hindi: यह "ye".

kia kysyä

kia tu tomas? Oletko sinä Tomas?

kia tu doktar? Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla kia. Se on ihan tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli kuten suomen -ko/-kö. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta mi kia tu doktor. (Minä kysyn: sinä lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

kia tu bon? Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
mi bon. Minä voin hyvin.
kia tu? Entä sinä?
mi no bon. Minä en voi hyvin.

Sanan kia lähteitä: hindi: क्या "kyā", urdu: كيا‏‎ "kyā".

si kyllä

kia tu tomas? Oletko Tomas?

si, mi tomas. Kyllä, olen Tomas.

kia ye doktar? Onko hän lääkäri?

si, ye doktar. Kyllä, hän on lääkäri.

Sanalla si vahvistetaan jokin asia todeksi. Silloin sen voi panna myös olla-verbin paikalle.

mi si tomas. Minä kyllä olen Tomas.

tu si sara. Sinä kyllä olet Sara.

aple si pal. Omena kyllä on hedelmä.

Sanan si lähteitä: espanja: si, portugali: sim, yleiskiina: 是 "shì", shanghainkiina: 是 "sí".

no ei

mi no sara. Minä en ole Sara.

mi no doktar. Minä en ole lääkäri.

kia tu bon? Voitko hyvin?
si. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

kia tu bon. Voitko hyvin?
no, mi no bon. Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on kiistetyn sanan edellä.

ye no salama mi. Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: englanti: no, espanja: no, ranska: non.

men porukka

Yksikön persoonapronomineista saadaan monikkomuodot lisäämällä men perään.

mimen salama tumen. Me tervehdimme teitä.

tumen salama yemen. Te tervehditte heitä.

yemen salama mimen! He tervehtivät meitä.

mimen si fem. Me olemme naisia.

tumen si man. Te olette miehiä.

yemen si aple. Ne ovat omenoita.

Sanan men lähteitä: mandariinikiina: 们 "men", englanti: men (ihmiset).

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu si ke? Kuka olet? mi si tomas. Minä olen Tomas.

ye si ke? Kuka hän on? ye si sara. Hän on Sara.

tumen si ke? Keitä te olette?

yemen si ke? Keitä he ovat?

Sanan ke lähteitä: espanja: qué, portugali: que, italia: che, bangla: কী "ki".

li tämä, tuo

li si ke? / ke si sa? Mikä tämä on?

li si aple. Tämä on omena.

li si ros aple. Tämä on punainen omena.

li aple ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ye ros. Se on punainen.

da -n (genetiivipartikkeli)

li ke? Mikä tämä on?

li si mi da fon. Se on minun puhelin.

li si ke da? Kenen tämä on?

li si mi da. Se on minun.

Genetiivipartikkeli da ilmaisee omistusta. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten mi da tarkoittaa "minun", tu da tarkoittaa "sinun" jne.

ye ke? Kuka hän on?

ye si mi da panyo. Hän on minun ystävä.

mi si sara da panyo. Minä olen Saran ystävä.

Sanan da lähteitä: pandžabi: ਦਾ "dā", yleiskiina: 的 "de".

nam nimi

tu da nam si ke? Mikä sinun nimesi on?

mi da nam si tomas. Minun nimeni on Tomas.

ye namu ke? Mikä hänen nimensä on?

ye namu sara. Hänen nimensä on Sara.

mi namu tomas. Minun nimi on Tomas.

Sanan nam lähteitä: hindi: नाम "nām", persia: نام‏‎ "nām", thai: นาม "naam", indonesia: nama, japanese: 名前 "namae", saksa: Name, englanti: name.

ada olla, omistaa

mi ada bon dom. Minulla on hyvä talo.

ye no ada pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi wol ada nowi fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

kia tu ada bace? Onko sinulla lapsia? mi ada do bace. Minulla on kaksi lasta.

jan tietää, tuntea

mi jan ye. Minä tunnen hänet.

kia tu jan li ren? Tunnetko tuon henkilön?

kia tumen jan bici? Tunnetteko toisenne?

mimen jan bici ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

mede auttaa

mi nida mede. Minä tarvitsen apua.

kia tu ken meda mi? Voitko auttaa minua?

kia mi ken meda tu? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

nyama syödä, juoda

kia tu wol nyama yo? Haluaisitko syödä jotakin?

ye nyama aple. Hän syö omenaa.

yemen nyama aple. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana aple voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

kia tu nyama kafe? Juotko kahvia?

mi nyama kafe. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana kana sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi nyama kafe i pan. Minä nautin kahvia ja leipää.

wol haluta

kia tu wol nyama? Haluaisitko syödä?

tu wol nyama ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi wol nyama kafe. Minä haluan juoda kahvia.

kia tu wol nyama ca? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no wol ca. mi wol kafe. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu wol ke aple? Minkä omenan haluat? li ros. Tuon punaisen.

cing pyytää

mi cing tu nyama ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi cing tu lay dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi cing tu meda mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

cing nyama ca. Juopa teetä.

cing nyama kafe. Juopa kahvia.

cing lay dom. Tulepa kotiin.

cing meda mi. Autapa minua.

danke kiitos

danke! Kiitos!

danka tu. Kiitos sinulle.

mi danka tu. Minä kiitän sinua.

mi danka tu meda mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka tu meda mi. Kiitos kun autoit minua.

tu keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

hayda tehkäämme

hayda nyama! Syökäämme!

hayda enda nyama! Menkäämme syömään!

hayda enda dom. Menkäämme kotiin.

nida tarvita

mi nida mede. Tarvitsen apua.

mi nida nyama. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

kia tu nida nyama? Onko sinulla nälkä?

kia tu nida suy? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

sori anteeksi

sori! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

sori! li ke? Anteeksi, mikä tämä on?

sori. tu nam ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

kia tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

sori. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

mi ken gida gar. Osaan ajaa autolla.

ye no ken gida gar. Hän ei osaa ajaa autolla.

kia tu ken xula ye? Osaatko korjata sen?

kia tu ken pandunia? Osaatko panduniaa?

mi ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi ken lil pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no ken englix. Minä en osaa englantia.

sori. mi no ken tu da bax. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga to tu. Minä puhun sinulle.

mimen loga to bici. Me puhumme toisillemme.

se loga "kissa" na ke yang na pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" si ke na pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

maa loga myaw. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

mi no ken auda tu. En voi kuulla sinua.

cing loga forti. Puhuisitko kovempaa.

mi auda musike. Minä kuuntelen musiikkia.

tu auda ke yang da musike? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

wida nähdä

suku wida tu. Hauska nähdä sinua!

wida tu re! Nähdään myöhemmin!

wida tu ming den! Nähdään huomenna!

mi wida ye yer den. Minä näin hänet eilen.

mana tarkoittaa

li loga mana ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"maw" mana ke? Mitä "maw" tarkoittaa?

ye mana yang du hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ye mana ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

cing kitaba tu da adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

cing kitaba ye na sa. Kirjoittaisitko sen tähän!

baxa puhua kieltä, kommunikoida

kia tumen baxa pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen baxa pandunia. Me puhumme panduniaa.

kia tu ken baxa engli? Osaatko puhua englantia?

frans, espanya, portugal, ruski Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesia Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdu, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausa, yoruba, amara Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

enda mennä

tu enda ke? Minne sinä menet?

mi enda dom. Minä menen kotiin.

mi mus enda ke? Minne minun pitää mennä?

mi mus enda ke ren? Kenen luoksen minun pitää mennä?

hayda enda! Menkäämme!

hayda enda na pede! Menkäämme jalan!

lay tulla

cing lay! Tule tänne!

tu lay ze ke? Mistä sinä tulet?

mi lay ze dubai. Minä tulen Dubaista.

mi lay dom ming den. Minä tulen kotiin huomenna.

safar matkustaa

kia tu safar na tren? Matkustatko junalla?

mimen safar ze london do paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar day long. Matka on hyvin pitkä.

na luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel na ke? Missä hotelli on?

hotel na li daw. Hotelli on tuolla tiellä.

tu na ke? Missä sinä olet?

mi na dom. Olen kotona.

ye na ke? Missä hän on?

ye sida na kamar. Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa na voi käyttää yksinään ilman verbiä.

mi gong na... Olen töissä ...lla.

doma asua

tu doma ke? Missä sinä asut?

mi doma singapur. Asun Singaporessa.

kia tu doma li hotel? Astuko tässä hotellissa?

On oikein sanoa "tu doma na ke?" lyhyemmän muodon "tu doma ke" sijasta. Kuitenkin doma kattaa yksinäänkin jossakin olemisen, joten sanaa na ei välttämättä tarvita.

denga odottaa

cing denga! Odota!

yemen denga mimen. He odottavat meitä.

mi denga tu na hotel. Minä odotan sinua hotellissa.