Johdanto

Pandunia on keinotekoinen kieli, joka on suunniteltu olemaan suhteellisen helppoa jokaiselle. Yleensä on neljä asiaa, jotka tekevät kielestä helpon tai vaikean oppia.

  1. Kuinka läheisesti se muistuttaa oppijan ennestään osaamia kieliä
  2. Kuinka helppoja tai vaikeita sen äänteet ovat
  3. Kuinka monimutkainen sen kielioppi on
  4. Pitääkö sitä käyttää eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa

Pandunia tarjoaa ratkaisun jokaiseen kohtaan.

  1. Panduniassa on paljon lainasanoja maailman joka puolelta, joten siinä on jotakin tuttua lähes jokaiselle.
  2. Sen ääntäminen on suhteellisen helppoa. Suurin osa sen vokaaleista ja konsonanteista ovat maailman tavallisimpien äänteiden joukossa. Lisäksi sen sanat ovat enimmäkseen 2-3 tavua pitkiä.
  3. Sen kielioppi on säännöllinen ja selkeä. Kaikki sanat ovat taipumattomia, mikä helpottaa kielen oppimista erityisesti vasta-alkajille.
  4. Keinotekoisena kielenä panduniaa ei rasita perinteen painolasti. Voit puhua kaikille samalla tavalla, oli kyseessä sitten ystävä, vieras, nuorempi, vanhempi tai vaikka kuninkaallinen!

Tällä kurssilla opetellaan pandunia sanojen kautta. Kurssi koostuu lyhyistä kappaleista. Joka kappaleessa esitellään uusi sana ja sen käyttöä erilaisten lauseiden osana. Kappaleessa saattaa tulla vastaan myös muita uusia sanoja, mutta älä huolehdi niistä liikaa! Kaikkia sanoja ei tarvitse oppia kerralla, vaan niitä toistetaan kappaleiden kuluessa. On parempi keskittyä hyödyllisten lauseiden oppimiseen. Niitä kannattaa kokeilla käytännössä aina tilaisuuden tullen!

Huom! Kappaleissa on monesti tällaisia huomioita ja vinkkejä. Niissä kerrotaan sanojen käyttöalasta ja kieliopin piirteistä.

Osa 1: Tervehdykset ja perussanoja

salam tervehdys

salam Terve!

salam suba! Huomenta!

salam den! Päivää!

salam xam! Iltaa!

salam noce! Hyvää yötä!

salam nyam! Hyvää ruokahalua!

salam lay! Tervetuloa!

salam cute! Hyvästi!

salam safar! Hyvää matkaa!

salam son! Nuku hyvin!

Vinkki! Kuten huomaat, salam on yleiskäyttöinen sana hyvän toivottamiseen. Käytä sitä aina kun mahdollista!

Sanan salam lähteitä: arabia: سَلَام‏ "salām", heprea: שָׁלוֹם‏ "šalom", turkki: selam, hindi: सलाम "salām", swahili: salaam, indonesia: selamat.

mi minä

mi sara. Minä olen Sara.

mi tomas. Minä olen Tomas.

Voit esitellä itsesi helposti sanomalla vain mi ja nimesi. Panduniassa siihen ei tarvita verbiä!

mi salama mamá. Minä tervehdin äitiä.

mi salama papá. Minä tervehdin isää.

Kun sanaan salam (tervehdys) lisätään verbin pääte -a, saadaan salama (tervehtiä). Pandunian normaali sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti.

sara salama tomas. Sara tervehtii Tomasta.

salam mamá! Terve, äiti!

salam papá! Terve, isä!

Sanan mi lähteitä: englanti: me, italia: mi, swahili: mimi, zulu: -mi-.

tu sinä

tu tomas. Sinä olet Tomas.

mi salama tu. Minä tervehdin sinua.

tu salama mi. Sinä tervehdit minua.

Pandunian sanat ovat taipumattomia. Niinpä esimerkiksi sana mi pysyy koko ajan samana, oli se sitten tekijänä taikka teon kohteena.

mi ama tu. Minä rakastan sinua.

Huom! Pronominien monikkomuodot ovat mimen (me) ja tumen (te).

Sanan tu lähteitä: espanja: "tú", italian: "tu", ranska: "tu", hindi: तू "tū", persia: تو‏‎ "to", tadžikki: ту "tu".

ye hän, se

ye man. Hän on mies.

ye fem. Hän on nainen.

ye aple. Se on omena.

ye on kaiken kattava kolmannen persoonan pronomini, jota käytetään ihmisistä, esineistä ja asioista.

mi salama ye. Minä tervehdin häntä.

Sanan ye lähteitä: lingala: yé, swahili: yeye, chichewa: iye, zulu: -ye-, hindi: यह "ye".

eska kysyä

eska tu tomas? Oletko sinä Tomas?

eska tu dotor? Oletko lääkäri?

Kyllä vai ei -kysymykset alkavat tavallisesti sanalla eska. Se on ihan tavallinen verbi eikä kysymyspartikkeli kuten suomen -ko/-kö. Itse asiassa äskeinen kysymys on lyhennetty lauseesta mi eska tu doktor. (Minä kysyn: sinä lääkäri?), joka on lyhennetty jättämällä ensimmäinen sana pois.

eska tu bon? Miten voit? (Sananmukaisesti: Voitko hyvin?)
mi bon. Minä voin hyvin.
eska tu? Entä sinä?
mi no bon. Minä en voi hyvin.

Sanan eska lähteitä: hindi: क्या "kyā", urdu: كيا‏‎ "kyā".

si kyllä

eska tu tomas? Oletko Tomas?

si, mi tomas. Kyllä, olen Tomas.

eska ye dotor? Onko hän lääkäri?

si, ye dotor. Kyllä, hän on lääkäri.

Sanalla si vahvistetaan jokin asia todeksi. Silloin sen voi panna myös olla-verbin paikalle.

mi si tomas. Minä kyllä olen Tomas.

tu si sara. Sinä kyllä olet Sara.

aple si pal. Omena kyllä on hedelmä.

Sanan si lähteitä: espanja: si, portugali: sim, yleiskiina: 是 "shì", shanghainkiina: 是 "sí".

no ei

mi no sara. Minä en ole Sara.

mi no dotor. Minä en ole lääkäri.

eska tu bon? Voitko hyvin?
si. mi bon. Kyllä, minä voin hyvin.

eska tu bon. Voitko hyvin?
no, mi no bon. Ei, minä en voi hyvin.

Sanalla no voi kiistää mitä tahansa. Sen paikka on kiistetyn sanan edellä.

ye no salama mi. Hän ei tervehdi minua.

Sanan no lähteitä: englanti: no, espanja: no, ranska: non.

men porukka

Yksikön persoonapronomineista saadaan monikkomuodot lisäämällä men perään.

mimen salama tumen. Me tervehdimme teitä.

tumen salama yemen. Te tervehditte heitä.

yemen salama mimen! He tervehtivät meitä.

mimen fem. Me olemme naisia.

tumen man. Te olette miehiä.

yemen aple. Ne ovat omenoita.

Sanan men lähteitä: mandariinikiina: 们 "men", englanti: men (ihmiset).

ke? mikä? kuka?

ke? Mitä?

tu ke? Kuka olet? mi tomas. Minä olen Tomas.

ye ke? Kuka hän on? ye sara. Hän on Sara.

tumen ke? Keitä te olette?

yemen ke? Keitä he ovat?

Sanan ke lähteitä: espanja: qué, portugali: que, italia: che, bangla: কী "ki".

ce tämä, nämä

ce ke? / ke ce? Mikä tämä on?

ce aple. Tämä on omena.

ce ros aple. Tämä on punainen omena.

ci aple ros. Tämä omena on punainen.

Huom! Kun adjektiivi, kuten ros, on ennen substantiivia, se toimii määreenä. Mutta kun adjektiivi on substantiivin perässä, se toimii verbinä.

ye ros. Se on punainen.

da -n (genetiivipartikkeli)

ce ke? Mikä tämä on?

ce mi da fon. Se on minun puhelin.

ce ke da? Kenen tämä on?

ce mi da. Se on minun.

Genetiivipartikkeli da ilmaisee omistusta. Se on omistavan ja omistetun sanan välissä. Joten mi da tarkoittaa "minun", tu da tarkoittaa "sinun" jne.

ye ke? Kuka hän on?

ye si mi da panyo. Hän on minun ystävä.

mi si sara da panyo. Minä olen Saran ystävä.

Sanan da lähteitä: pandžabi: ਦਾ "dā", yleiskiina: 的 "de".

nam nimi

tu da nam si ke? Mikä sinun nimesi on?

mi da nam si tomas. Minun nimeni on Tomas.

ye namu ke? Mikä hänen nimensä on?

ye namu sara. Hänen nimensä on Sara.

mi namu tomas. Minun nimi on Tomas.

Sanan nam lähteitä: hindi: नाम "nām", persia: نام‏‎ "nām", thai: นาม "naam", indonesia: nama, japanese: 名前 "namae", saksa: Name, englanti: name.

ada olla, omistaa

mi ada bon dom. Minulla on hyvä talo.

ye no ada pesa. Hänellä ei ole rahaa.

mi wol ada nowi fon. Minä haluan saada uuden puhelimen.

eska tu ada bace? Onko sinulla lapsia? mi ada do bace. Minulla on kaksi lasta.

jan tietää, tuntea

mi jan ye. Minä tunnen hänet.

eska tu jan li ren? Tunnetko tuon henkilön?

eska tumen jan bici? Tunnetteko toisenne?

mimen jan bici ze long. Tunnemme toisemme jo vanhastaan.

helpe auttaa

mi nida helpe. Minä tarvitsen apua.

eska tu ken helpa mi? Voitko auttaa minua?

eska mi ken helpa tu? Voinko auttaa sinua?

Osa 2: Ruokailu

nyama syödä, juoda

eska tu wol nyama koy? Haluaisitko syödä jotakin?

ye nyama aple. Hän syö omenaa.

yemen nyama aple. He syövät omenoita.

Huom! Panduniassa ei ole erillisiä sanoja yksikölle ja monikolle. Siksi esimerkiksi sana aple voi tarkoittaa yhtä tai useampaa omenaa.

eska tu nyama kafé? Juotko kahvia?

mi nyama kafé. Minä juon kahvia.

Vinkki: Sana kana sisältää sekä syömisen että juomisen. Aluksi se saattaa tuntua oudolta, mutta oikeastaan se on kätevä sana. Yleensä tekemisen kohde tarkentaa, onko kyse syömisestä, juomisesta vai molemmista.

mi nyama kafé i nan. Minä nautin kahvia ja leipää.

wol haluta

eska tu wol nyama? Haluaisitko syödä?

tu wol nyama ke? Mitä haluaisit syödä?

Vinkki: Suomessa kysymyssana on yleensä lauseen alussa, mutta panduniassa ke on samalla paikalla kuin normaalissakin lauseessa.

mi wol nyama kafé. Minä haluan juoda kahvia.

eska tu wol nyama ca? Haluaisitko juoda teetä. no. mi no wol ca. mi wol kafé. Ei, minä en halua teetä. Minä haluan kahvia.

tu wol ki aple? Minkä omenan haluat? li ros. Tuon punaisen.

cing pyytää

mi cing tu nyama ca. Minä pyydän sinua juomaan teetä.

mi cing tu laya dom. Minä pyydän sinua tulemaan kotiin.

mi cing tu helpa mi. Minä pyydän sinua auttamaan minua.

Vinkki: Pyynnöt muodostetaan jättämällä pronominit pois.

cing nyama ca. Juopa teetä.

cing nyama kafé. Juopa kahvia.

cing laya dom. Tulepa kotiin.

cing helpa mi. Autapa minua.

danke kiitos

danke! Kiitos!

danka tu. Kiitos sinulle.

mi danka tu. Minä kiitän sinua.

mi danka tu helpa mi. Minä kiitän sinua minun auttamisesta.

danka tu helpa mi. Kiitos kun autoit minua.

tu keci. Ole hyvä. (Sanan mukaisesti: Olet kohtelias.)

haida tehkäämme

haida nyama! Syökäämme!

haida enda nyama! Menkäämme syömään!

haida enda dom. Menkäämme kotiin.

nida tarvita

mi nida helpe. Tarvitsen apua.

mi nida nyama. Minulla on nälkä. (Tarvitsen ruokaa.)

eska tu nida nyama? Onko sinulla nälkä?

eska tu nida suy? Onko sinulla jano?

Osa 3. Viestintä

pardon anteeksi

pardon! mi no aha. Anteeksi, minä en ymmärrä.

pardon! ce ke? Anteeksi, mikä tämä on?

pardon. tu namu ke? Anteeksi, mikä sinun nimi on?

aha ymmärtää

eska tu aha mi? Ymmärrätkö minua?

mi aha. Minä ymmärrän.

pardon. mi no aha tu. Anteeksi, minä en ymmärrä sinua.

mi no bas aha tu. En aivan ymmärtänyt sinua.

mi aha nul. En ymmärrä yhtään.

ken osata

mi ken gida kar. Osaan ajaa autolla.

ye no ken gida kar. Hän ei osaa ajaa autolla.

eska tu ken xula ye? Osaatko korjata sen?

eska tu ken pandunia? Osaatko panduniaa?

mi ken pandunia. Minä osaan panduniaa.

mi ken lil pandunia. Minä osaan vähän panduniaa.

mi no ken engli. Minä en osaa englantia.

pardon. mi no ken tu da baxa. Anteeksi, en osaa sinun kieltäsi.

loga sanoa, puhua

tu loga ke? Mitä sinä sanoit?

mi loga to tu. Minä puhun sinulle.

mimen loga to bici. Me puhumme toisillemme.

se loga "kissa" na ke yang na pandunia? Miten sanotaan "kissa" panduniaksi?

"kissa" si ke na pandunia? Mikä "kissa" on panduniaksi?

maw loga miaw. Kissa sanoo miau.

auda kuulla, kuunnella

mi no ken auda tu. En voi kuulla sinua.

cing loga forti. Puhuisitko kovempaa.

mi auda musike. Minä kuuntelen musiikkia.

tu auda ke yang da musike? Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet?

wida nähdä

suku wida tu. Hauska nähdä sinua!

wida tu re! Nähdään myöhemmin!

wida tu ming den! Nähdään huomenna!

mi wida ye yer den. Minä näin hänet eilen.

mena tarkoittaa

ci loge mena ke? Mitä tämä sana tarkoittaa?

"maw" mena ke? Mitä "maw" tarkoittaa?

ye mena yang du hewan. Se tarkoittaa eräänlaista eläintä.

mi no aha ye mena ke. Minä en ymmärrä mitä se tarkoittaa.

kitaba kirjoittaa

cing kitaba tu da adres. Kirjoittaisitko osoitteesi.

cing kitaba ye na ce. Kirjoittaisitko sen tähän!

baxa puhua kieltä, kommunikoida

eska tumen baxa pandunia. Puhutteko te panduniaa?

mimen baxa pandunia. Me puhumme panduniaa.

eska tu ken baxa engli? Osaatko puhua englantia?

fransi, espani, portugal, rusi Ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää

putong han, nipon, indonesi Yleiskiinaa, japania, indonesiaa

arabi, turki, farsi, urdi, hindi Arabiaa, turkkia, persiaa, urdua, hindiä

swahili, hausi, yorubi, amari Swahilia, hausaa, jorubaa, amharaa

Osa 4. Kulkeminen

enda mennä

tu enda ke? Minne sinä menet?

mi enda dom. Minä menen kotiin.

mi bixu enda ke? Minne minun pitää mennä?

mi bixu enda to ki ren? Kenen luoksen minun pitää mennä?

haida enda! Menkäämme!

haida enda na pede Menkäämme jalan!

laya tulla

cing laya! Tule tänne!

tu laya ze ke? Mistä sinä tulet?

mi laya ze dubai. Minä tulen Dubaista.

mi laya dom ming den. Minä tulen kotiin huomenna.

safara matkustaa

eska tu safara na tren? Matkustatko junalla?

mimen safara ze london to paris. Me matkustamme Lontoosta Pariisiin.

safar day long. Matka on hyvin pitkä.

na luona, kanssa, -lla, -ssa

hotel na ke? Missä hotelli on?

hotel na li daw. Hotelli on tuolla tiellä.

tu na ke? Missä sinä olet?

mi na dom. Olen kotona.

ye na ke? Missä hän on?

ye sida na kamar. Hän istuu huoneessa.

Panduniassa sanaa na voi käyttää yksinään ilman verbiä.

mi werka na... Olen töissä ...lla.

doma asua

tu doma ke? Missä sinä asut?

mi doma singapur. Asun Singaporessa.

eska tu doma ci hotel? Astuko tässä hotellissa?

On oikein sanoa "tu doma na ke?" lyhyemmän muodon "tu doma ke" sijasta. Kuitenkin doma kattaa yksinäänkin jossakin olemisen, joten sanaa na ei välttämättä tarvita.

denga odottaa

cing denga! Odota!

yemen denga mimen. He odottavat meitä.

mi denga tu na hotel. Minä odotan sinua hotellissa.