Maailmamme

Monet ihmiset ovat tottuneet näkemään alla olevan näköisen maailmankartan. Kyseessä on tunnettu Mercatorin projektio, joka valitettavasti vääristää pinta-alaa.

Mistä se johtuu? Maapallon on kolmiulotteinen kappale, jota on mahdotonta kuvata täydellisesti kaksiulotteisena piirustuksena. Yksi tunnetuimmista pinta-alan oikein esittävistä kartoista on Petersin projektio. Se näyttää pinta-alat oikein mutta muodot väärin. Vertaa Grönlannin ja Afrikan kokoa näillä kartoilla. Mercatorin projektiossa Grönlanti näyttää Afrikan kokoiselta, mutta Petersin projektio paljastaa, että todellisuudessa Afrikka on 14 kertaa Grönlantia suurempi.

Se luonnollisesta maailmasta. Me elämme myös ihmisten maailmassa, jossa maapallo on jaettu valtioihin ja kansakuntiin. Tavallisissa kartoissa valtioiden koko riippuu niiden pinta-alasta.

Alla olevassa kartassa valtiot on piirretty väkiluvun eikä pinta-alan mukaan. Näin piirrettynä esim. Suomi näyttää entistä pienemmältä ja Kiina ja Intia entistä suuremmilta – ja vielä enemmän kun vertailukohtana on Mercatorin projektio!

Meidän mielestä maailmankielen pitäisi edustaa kaikkia ihmisiä. Kaikkien maanosien ja kulttuurien täytyy olla reilusti ja demokraattisesti edustettuina. Maailmankielen kieliopin täytyy olla kaikille helppo. Mikään maantieteellinen tai kulttuurinen alue ei saa jyrätä muita alleen, vaan kielen täytyy olla tasapuolisesti kaikkien omaksuttavissa.

Sanaston täytyy olla tasapuolisesti koko maailman kattava. Sanaston viisi suurinta lähdettä ovat:

 1. Itä-Aasian sanat (Kiina, Japana, Korea, Vietnam, jne.)
 2. Etelä-Aasian sanat (Intia, Bangladesh, Thaimaa, Indonesia, Filippiinit, jne)
 3. Länsimaiden sanat (Eurooppa, Amerikat, jne)
 4. Lounais-Aasian ja Pohjois-Afrikan sanat (arabimaat, Turkki, Iran, Pakistan, jne)
 5. Saharan eteläpuolisen Afrikan sanat

Yleismaailmallinen kieli

Tämän hetken tärkein kansainvälinen kieli on epäilemättä englanti. Toisaalta maailmassa on muitakin alueellisesti tärkeitä kansainvälisiä kieliä. Lisäksi Kiinan valtava väestö ja nopeasti kasvava talous on nostanut kiinan kielen asemaa erityisesti Aasiassa.

Alla on luettelo maailman 15:stä puhutuimmasta kielestä. Luettelo on järjestetty äidinkielisten puhujien mukaan suurimmasta alkaen.

SijoitusKieli Äidinkielenä Vieraana kielenä
1 Yleiskiina 899 milj. 178 milj.
2 Englanti 500 milj. 510 milj.
3 Espanja 500 milj. 70 milj.
4 Hindi-Urdu 438 milj. 214 milj.
5 Arabia 290 milj. 132 milj.
6 Portugali 230 milj. 32 milj.
7 Bangla 226 milj. 19 milj.
8 Venäjä 160 milj. 115 milj.
9 Pandžabi 146 milj. 1 milj.
10 Japani 130 milj. 1 milj.
11 Saksa 95 milj. 15 milj.
12 Hausa 85 milj. 65 milj.
13 Ranska 80 milj. 192 milj.
14 Telugu 80 milj. 12 milj.
15 Malaiji/indonesia 77 milj. 204 milj.

Luvuista näkee, että yleiskiina (mandariinikiina) on ylivoimaisesti puhutuin äidinkieli, ja englanti on yleisin vieras kieli. Kummankin yhteenlaskettu puhujamäärä yltää miljardiin. Kuitenkin heti perässä on kieliä, joiden puhujat lasketaan sadoissa miljoonissa. Kaikille yhteistä kieltä ei ole.

Pandunia on luotu ratkaisemaan yhteisen kielen puute. Pandunia on keinotekoinen maailmankieli, joka on huolella suunniteltu helpottamaan kansainvälistä viestintää kaikkialla maailmassa.

Pohjimmiltaan pandunia on maailman kahden tärkeimmän kielen, englannin ja yleiskiinan, sekoitus. Pandunian kieliopillinen rakenne myötäilee niitä monilta osin. Sen lisäksi pandunia lainaa sanoja monesta muusta kielestä, mukaan lukien espanja, hindi, urdu, arabia, portugali, bangla, venäjä, ranska, indonesia ja swahili.

Pandunia on paljon velkää näille suurille kansallisille ja kansainvälisille kielille, mutta niihin verrattuna pandunia on yksinkertainen, helppo ja todella yleismaailmallinen. Se on eräs yksinkertaisimmista koskaan puhutuista kielistä ja kaikkia muita kansainvälisempi. Se on niin yksinkertainen, että sen koko kieliopin voi kirjoittaa yhdelle sivulle.

Yhteyskieli

Pandunia on niin helppo, koska se on rakennettu luonnollisesti syntyneiden yhteyskielten, niin sanottujen pidžinien inspiroimana. Pidžin on kieli, jonka ihmiset luovat äkillisestä tarpeestä puhua toisen kielen puhujien kanssa. Tällaisessa tilanteessa ihmiset poimivat sanoja ympäriltään ja käyttävät niitä uudella, yksinkertaistetulla tavalla asiansa sanomiseksi. Pidžinin ainoa tavoite on viestintä, joten lähes aina pidžinin kieliopista jää pois lähdekielen "turhat" rakenteet, kuten sijamuodot, monikon taivutus, taivutetut aikamuodot, kieliopillinen suku, määräinen ja epämääräinen artikkeli, jne.

Kaikki pidžinit muistuttavat toisiaan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ne tavallaan edustavat vähäisintä inhimillistä kielioppia. Sellainen on ihanteellinen maailman yhteyskielelle!

Maailman tunnetuin kirjaimisto

Englantia kirjoitetaan latinalaisilla kirjaimilla. Myös monet muut kielet käyttävät latinalaisia aakkosia kaikilla mantereilla. Yleiskiinaa kirjoitetaan "kiinamerkeillä", joka on niin monimutkainen, että jopa Kiinassa koululaiset opettelevat ensin äänteenmukaisen kirjoituksen latinalaisilla aakkosilla ja siirtyvät vasta sitten kiinamerkkeihin. Tämä kiinan kielen latinointi tunnetaan nimellä pīnyīn.

Nykytilanteessa on itsestään selvää, että uutta maailmankieltä kirjoitetaan latinalaisilla kirjaimilla.

Vain viisi vokaalia

Sekä englannissa että yleiskiinassa on paljon vokaaleita. Englannin kielessä on 14-20 vokaalia murteesta riippuen. Yleiskiinassa on 9 perusvokaalia, joiden ääntämys vaihtelee tavun mukaan. Nämä ovat suuria määriä verrattuna siihen, että maailmanlaajuisesti kielissä on keskimäärin vain 5-6 vokaalia.

Panduniassa on vain 5 vokaalia: a, e, i, o, u. Vokaalien osalta se on lähellä sellaisia kieliä kuin espanja, venäjä, swahili, japani ja indonesia, joissa on suhteellisen vähän vokaaleja.

Yleiset konsonantit

Pandunian konsonantisto on pienempi kuin englannissa ja yleiskiinassa. Suurin osa konsonantteja esittävistä kirjaimista äännetään samalla tavalla näissä kielissä. Erot koskevat enimmäkseen erilaisia suhuäänteitä. Alla oleva taulukko näyttää konsonanttien vastaavuudet panduniasta englantiin ja yleiskiinaan. Panduniasta puuttuvat äänteet ovat sulkujen sisällä.

Pandunia Englanti Yleiskiina
Nasaalit m n ng m n ng m n ng
Sulkuäänteet p b t d k g p b t d k g p b t d k g
Likvidat r l y w r l y w l y w (yü)
Hankausäänteet f v h x f v h (th dh) f h
Suhuäänteet s z c j s z sh zh s z* sh r
Sulku+suhu tc dj ch j ch zh (c j q)

Säännöllinen oikeinkirjoitus

English spelling is notoriously irregular. Pīnyīn was created more recently, in the 1950s, but unfortunately it also has some irregularities, simply because there are more sounds in spoken Chinese than there are letters in the Roman alphabet. Still, in comparison to English, Pinyin is very regular. For example the English rhymes my, sigh, lie, and rye would be written in Pīnyīn mai, sai, lai, rai. It is as simple as that!

Pandunia can be spelled regularly because it has fewer speech sounds (25) than there are letters in the basic Roman alphabet (26). The alphabet of Pandunia is: a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Pandunia has perfect letter-to-sound correspondence. One letter stands for one sound only. One sound is represented by exactly one letter. Every word is pronounced as it is written.

Easy accent

Texts in Pīnyīn are loaded with accent marks, as in "Wǒmen yě huì shuō zhōngguòhuá." They mark tones. In Standard Chinese each syllable is pronounced in one of the four tones or in the unmarked neutral tone.

English doesn't have word tones but it has word stress. Word stress is variable in English, so the position of stress is unpredictable. In a written expression like "totally fantastic personnel", nothing shows that each word has the stress on a different syllable. If the stress was marked with an accent, it might look something like this: "tótally fantástic personnél".

Tones are hard to learn for people who are not used to them. Variable stress is hard to learn for people who are used to fixed stress. Neither word tone nor variable word stress are necessary in the world language.

Pandunia has fixed stress. The stress falls on the syllable that is before the last consonant. Like this: mi vól lóga supér dúnia báca.

Pandunia doesn't have word tone.

Simple word structure

Mandarin has only a few final consonants: -n, -ng and -r. Other final consonants are foreign and more or less difficult for native Mandarin speakers.

Besides the nasal finals -m, -n and -ng, the liquid finals -l and -r, Pandunia allows voiceless stop finals -p, -t and -k and also -s.

International words

Pandunia borrows words heavily from English and Chinese as well as from other languages. Of course, the words are adapted to Pandunia's sounds and spelling.

The basic personal pronouns of Pandunia are: mi = I, tu = you, ye = he, she. The first person pronoun mi is borrowed from English "me", and re-spelled for Pandunia. The third person pronoun ye is borrowed from Standard Chinese "tā", which refers to both males and females as well as inanimate objects. The second person pronoun tu is inspired by several languages, including Polish "ty", Russian "ты" and French "tu". This shows how Pandunia is not simply a mix of English and Chinese, but it borrows words from languages around the world.

The possessive pronouns follow the pattern of Standard Chinese.

English Pandunia Chinese
my mi ge wǒ de
your tu ge nǐ de
his/her ye ge tā de
our mimen ge wǒmen de
your tumen ge nǐmen de
their yemen ge tāmen de

Easy sentences

The normal sentence word order is subject-verb-object, following the pattern of both English and Chinese.

English:  I love you, and you love me.
Pandunia: mi amor tu, tu amor mi.
Chinese:  Wǒ ài nǐ, nǐ ài wǒ. (我爱你,你爱我。)

The verb bei is used when the object of an action comes first in the sentence. (This is the so called passive sentence.)

English:  The apples were eaten.
Pandunia: pingo bei yem.
Chinese:  Píngguǒ bèi chī le. (苹果被吃了。)

Bei is a loan word from Standard Chinese, but it is also close to some uses of English "to be".

English:  It can not be eaten.
Pandunia: ye no ken bei yem.
Chinese:  Tā bù néng bèi chī. (它不能被吃。)

Like Chinese, Pandunia doesn't mark verbs with a word like "to".

English:  I invite him to drink coffee.
Pandunia: mi bite ye yem kafe.
Chinese:  Wǒ qǐng tā hē kāfēi. (我请他喝咖啡。)

Pandunia - a global language