Do zapisywania Pandunii używany jest podstawowy alfabet łaciński. Oto alfabet Pandunii z odpowiedznimi symbolami Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego (IPA).

Pandunia: a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z
IPA:   [a b tʃ d e f g h i dʒ k l m n o p r s t u v w ʃ j z]

W Pandunii, podobnie jak w polskim, czyta się dokładnie jak się pisze. Żadna litera nie jest niema. Każdej literze odpowiada jedna głoska, zawsze ta sama.

Samogłoski

Pandunia ma pięć samogłosek.

i  u
e  o
 a

Wymawia się je następująco: a jak w banan, e jak w gen, i jak w idea, o jak w koń i u jak w grunt. To czyste samogłoski, więc ich jakość nie zmienia się podczas długiej wymowy.

Spółgłoski półotwarte y i w są wymawiane odpowiednio jak J i Ł w polskim.

Spółgłoski

p b f v m w
t d s z n l r
c j x    y
k g h

Większość spółgosek jest wymawiana tak jak w polskim. Więc wymowa b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z jest podobna i prosta.

The following consonants are pronounced differently in Pandunia than in English.

 • r jest najlepiej drżąca jak w hiszpańskim carro. Inne wymowy są akceptowane.
 • v jest zawsze wymawiane jak W w wóz.
 • z jest zawsze dźwięczne jak w zoo.
 • x jest zawsze wymawiane jak SZ w szpital.
 • c jest zawsze wymawiane jak CZ w czoło.
 • j jest zawsze wymawiane jak DŻ w dżdżownica.
 • n jest wymawiane końcem języka z wyjątkiem w kombinacjach nk i ng, gdzie jest to miękkopodniebne /ŋ/ jak w bank. Na końcu słowa, g w ng może być niema. Więc słowo pang może być wymawiane /paŋ/ jak i /paŋg/.

Akcent

Akcentuje się sylabę, która jest przed ostatnią spógłoską.

 1. Słowa z tylko jedną sylabą są akcentowane. Np. MAU, TONG.
 2. Akcentuje się ostatnią sylabę w słowach które kończą się spółgłoską. Np. koMUN, baZAR, kaMIS.
 3. Akcentuje się przedostatnią sylabę w słowach które kończą się samogłoską. Np. DUnia, meLOdi

dúnia sí mimén da sundár planét.
mí vól lóga komún báx yáni pandúnia.

Szwa

Schwa jest krótką, nieakcentowaną i neutralną samogłoską, która może być dodawana po spółgłosce, by ułatwić wymowę języku mówionym. Nigdy nie jest zapisywana w Pandunii. Jakkolwiek, symbol /ə/ jest używany dla szwy w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym.

Na przykład, niektórzy ludze mogą ułatwić wymowę słów jak sam i kop, które kończą się spółgłoską, dodając szwę na koniec w ten sposób /samə/, /kopə/. Jeśli słowa takie są trudne dla ciebie, lepiej dodać szwa niż "połykać" ostatnią spółgłoskę.

Szwa jest zawsze nieakcentowana i nigdy nie zmienia akcentu.

Wielkość liter

Pandunia jest normalnie zapisywana tylko małymi literami. Wielkie litery mogą być na początku zdań i nazw własnych, jak imiona osobowe i nazwy miejsc, ale nie jest to wymagane.

Są trzy powody, dlaczego wielkie litery są niepotrzebne.

 1. Pismo odwzorowuje mowę, a w wymowie nie ma żadnych "wielkich liter na początku nazw własnych itd.
 2. Większośc pism i alfabetów świata ma tylko jedną wielkość liter.
 3. Używanie tylko małych liter jest prostsze.

Uwaga! Nie jest błędem używanie wielkich liter. Czasem ludzie robią to z nawyku, bo są do tego przyzwyczajeni w innych językach. Ale wciąż wielkie litery są niepotrzebne i niezalecane.

Wielkie litery są używane w standardowych międzynarodowych akronimach. Na przykład: 10 Mb (des mega bit), 100 Gb (hon giga bit), 2 mm (du mili metre), 1 kJ (un kilo jul).

Sylabyfikacja

[-] Słowa mogą być dzielone na sylaby dywizem. Dywiz jest umieszczany między móionymi sylabami. Na przykład: bin, ka-fe, yu-mor, pos-ta.

Interpunkcja

[.] Wszystkie zdania mogą kończyć się kropką.

[?] pytania mogą kończyć się również znakiem zapytania.

[!] Wykrzyknik oznacza głośność lub nacisk.

[...] Trzy kropki (tj. wielokropek) może być używane do oznacznia niekompletnego zdania lub niepewności.

[:] Dwukropek oznacza początek wyjaśnienie lub listę.

[,] Przecinek oznacza małą pauzę lub przerwę między warunkami lub częściami listy.

W tekstach formalnych buźki, emotikony i emoji mogą być używane oznaczyć nastrój. Na przykład :) oznacza radość a :( oznacza smutek.

mi vida tu :) = Ja widzę cię.
mi no vida tu :( = Ja nie widzę się.