lil urse du danti tung

un sube urse mame wana gowa pa bazar. le loga pa lil urse: "no niama kande e keke sa dure da me sa bazar." lil urse loga: "si, si, mame! me jana le. me day urse. pliza gowa waye!" urse mame loga "salam" e le gowa waye.

lil urse sa mono. le fikra: "zayo me abla fata eni xey da me wana!"

lil urse gowa pa waxokamar. le fikra "me no wana waxa dante zayo." lil urse si mal.

lil urse joga lil kar sa mey kamar. le vida keke sanduke sa meza. le fikra "me wana niama keke!" a le mema: "a! mame harama me niama keke." lil urse no niama keke.

lil urse vida kandobotle sa almare. le fikra "me wana niama kande!" a le mema: "a! mame harama me niama kande." lil urse no niama kande.

lil urse vida melovaze sa ali almare. le fikra: "mame loga nol xey tema mel. me abla niama mel!" lil urse sida sa kurse e le niama lilo mele. mele gustu bon!

lil urse niama pan mele.

bado, lil urse senta no jana du sente sa boke. li dante tungi!

le kapa telofon. le loga: "halow! eska te si dantodotore? pliza laya pa me! me tena tungi dante!"

dotore laya pa ursofamile du dom. le loga: "eska te nida helpe?" lil urse loga: "si! me tena tungi dante!"

dotore pliza lil urse sidu sa kurse e kaya boke. "aha! un dante multo mal! me bixu kapa le pa waye."

dotore juxa medike pa dantomanse sa karibe da mal dante. lil urse no senta tunge ca zayo.

dotore tira dante sa pinser. a dante no laya!

waf laya helpa dotore. dotore e waf tira dante, a dante no laya!

maw laya helpa dotore e waf. dotore e waf e maw tira dante, a dante no laya!

ekore laya helpa dotore e waf e maw. dotore e waf e maw e ekore tira dante...

dante laya pa waye!

dotore loga pa lil urse: "mal dante sa waye zayo. pliza mema uza dantobrox sa mey sube e sa mey xame!" lil urse wada mema.

lil urse loga: "danke, dotore e waf e maw e ekore!"

lil urse waxa dante sa dantobroxe mey sube e mey xame.

urse mame nota lil urse kura zi dante max bono. mame loga: "te si bon lil urse!"