insan du putong hake

pan insan jenu huri e egal sa gun e hake. lole tena razon e bude. lole bixu trata unale sa ruhe da saudaria.

duga insan da hake sa ali bax