pan insan jenu huri i egal sa gun i hake. lole tena razon i bude. lole bixu trata unale sa ruhe du saudaria.

duga insan da hake sa ali bax