mey insan jenu huri i egal sa gaje i hake. lole soya razon i bude. lole bixu trata unale sa ruhe yu saudaria.

duga insan da hake na ali bax