esperanti-pandunia

-a (-e) - -i
-e - -o
-i (-igi) - -a
-i (-iĝi) - -u
-o (-aĵo) - -e

a

abelo aŭ vespo - vespe
aborigeno - aslaustrali
abrikoto - barkoke
acida - suani
adjektivo - sifloge
adreso - adrese
aerarmeo - airgune
aero - aire
afgana - avgani
Afganujo, Afganio - Avganistan
afrika - afriki
afrikamanteco - afrikofilia
afrikamanto - afrikofiler
Afriko - afrike
agaci (tedi, malamuzi) - irita
agrabla - hushi
agresema - agresi
aj (alas) - ay
ajlo - lasune
akcento - aksente
akceptebla (okej) - okey (okeyi)
akiri (gajni) - ganya
akiri (ricevi, preni) - geta
akso - akse
aktinio - acinem
aktoro (aktorino) - roler
akva - suyi
akvo - suy (suye)
akvomelono - arbuze
al (ĝis, por) - pa
alfabeto - harfia
algo - alge
alia - ali
alie - alo
aligi - liga
aliigi - muta
alkohola - alkoli
alkoholo - alkole
alofono - alfone
alta - gavi
altaro - altare
aluminio - aluminem
amato - amike
ambasado - daisheria
ambasadoro - daisher
americio - amerikem
amerika - ameriki
Ameriko - amerike
ami (ŝati) - ama
amika - dosti
amikeco - dostia
amiko - doste
amo - ame
ampero - ampere
amuza - vani
amuzi - vana
amuzo - vane
analizi - analiza
analizo - analize
ananaso - nanase
anaso - bate
Andoj - andes
angla - engli
angulo - gone
animo (psiko) - ruhe
animstato - emoshale
ankaŭ - mayo
ankoraŭ - yesho
ankro - anker
antaŭe (pasinte) - pas (paso)
antaŭiri - chena
anteno - antene
anusa - anusi
anuso - anuse
aparteni - tenu
araba - arabi
araneo - arane
araneofobio - aranfobia
arbaro - jangle
arbo - moke
arboĝardeno - mokojongoparke
areo - are
Argentino - Argentina
argono - argon
armeo - gune
armilo - arme
arseno - arsene
artefarita lingvo - canbashe
artisto - artiste
arto - arte
arĝento - argente
ascetiko - askete
aspekto - rupe
aspirino - aspirine
astmo - asme
atako (agreso) - agrese
ateisto - andeviste
atendi - denga
atomo - atome
aventuristo - aventurer
aventuro - aventure
avida - tami
avokado - avakate
azeno - gade
azia - asi
Azio - asia
aĉetanto (aĉetisto) - shoper
aĉeti - shopa
aĝo - umure
aŭ - o
aŭdi (aŭskulti) - auda
Aŭstralio - Australia
aŭto (ĉaro) - gare
aŭtuno - otone

b

babilejo - blableria
babili - blabla
babordo - botolefte
bah! - fuy
bahaismo - bahayistia
bahaisto - bahayiste
bakejo - bekeria
baki - beka
bakisto - beker
balkono - balkone
balono - balone
bambuo - banse
bana - banyu
banano - banane
bandaĝo (vindo) - bende
bangladeŝa - banglodeshi
Bangladeŝo - Banglodesh
bankisto - banker
banko - banke
bano - banye
banĉambro - banyokamare
baobabo - buye
Barata - barti
Baratio - Bartia
barbaro - barbare
barbo - barde
bari - barya
barilo - baryer
bario - barem
basbalo - bazobole
baseno - basene
batato - kamote
baterio (pilo) - batre
bati - darba
baza - bazi
bazo - baze
bebo - bebe
beduino (nomado) - badavi
bela - sundari
beleco - sundaria
Belgio - Belgia
Beliceo - Belize
Belorusio - Belorusia
bendo - tepe
benko - benche
benzino - benzine
bereto - berete
berilio - berilem
berkelio - berkelem
besto - hevane
betono - betone
bezoni - nida
Biblio - biblia
biciklisto - sikliste
biero - bire
bildo (desegnaĵo) - grafe
bildrakonto - grafsage
biologio - bivlojia
birdo - pakse
Birmo - Mianma
biskvito (kuketo) - biskute
bismuto - bismute
blanka - baki
blua - nili
boato (ŝipo) - bote
boatumi - bota
bobelo - lilbole
bojkoto - boikote
boli - bulu
boligi - bula
Bolivio - bolivia
bombo - bombe
bombono - kande
bona (en salutoj) - salam (salami)
bona - bon (boni)
bonan apetiton! - salam yame
Bonan matenon! - salam sube
Bonan tagon - salam den
Bonan vesperon - salam shame
bonan vojaĝon - salam chute
bonaspekta - rupoboni
bonega (mojosa) - kuli
bonega - super (superi)
bonkora - jentili
bonvenon! - salam laye
borio - borem
boro - boron
botelo - botele
bovaĵo - muhmanse
bovo - muhe
branĉo - shake
brava - bravi
brave! - bravo
Brazilo - Brazil
bromo - bromem
broso - broshe
bruna - bruni
brusto - sine
budhismo - budistia
budhisto - budiste
Bulgario - Bolgaria
buso - buse
butono - botone
buĝeto - bujete
buŝo - boke

c

celi - dika
celo - dike
cent - honi
centono - centi*
centro - junge
cepo - piaze
cerbo - serebre
Cereso - seres
cerio - cerem
certa - ameni
certe - ameno
certigi - amena
cezio - cesem
citi - cita
citologio - selolojia
citrono - limone

d

damaĝa - damajani
damaĝo - damaje
danco - danse
Danio - Danmarke
danki - danka
danko - danke
danĝera - hatri
danĝero - hatre
dato - nenmesdene
datumbanko - datobanke
datumo - date
daŭri (dum) - dura
daŭro - dure
de (el, pro) - cha
de (partiklo de posedo) - da
defendanto (defendisto) - defer
defendi - defa
defendo - defe
dek (10) - desi
dek miloj - deskili
dekono - deci*
delfeno - dolfine
demanda - eski
demandi (ĉu) - eska
demando - eske
demografio - demgrafia
demokratia - demkrati
demokratio - demkratia
demono - demone
denove (ripete) - reyo
dentbroso - dantobroshe
dentisto - dantomediker
dento - dante
desegni - grafa
desegno - desene
detalo - detale
devi - bishu
devigi - musa
devo - muse
devus - shudu
dezerto - registan
deziro - kamia
dia - devi
diablo (Satano) - shatan (shatane)
diamanto - almase
dimanĉosunnuntai - var 7 (var seti)
dio - deve
disigi - anjama
disko - diske
disprozio - disprosem
disvolvi - fajane
dividi - fena
doktoro - dotore
dolaro - dolare
donaco - done
doni - dona
dormi - sonu
dormo - sone
dormoĉambro - sonkamare
dorso - ruke
dramo - drame
drinkejo - bireria
du (2) - duli
dubnio - dubnem
dubo - dute
dulingva - dulbashi
duŝo - dushe

e

ebla - abli
eble - ablo
eco - bonsife
edzigi - gama
egipta - misri
Egipto - Misre
ejnŝtejnio - ainstainem
ejo (ujo, io) - -ia
ejo - aria
ekrano - ekrane
ekstera - vayi
ekstero - vaye
Ekvadoro - ekuador
ekzemple - misalo
ekzemplo - misale
ekzerci - lensha
ekzerco - lenshe
elefanto - gaje
elekti - chuza
elekto - chuze
elektra - eletri
elektro - eletre
elektrono - eletron
elemento (ero) - eme
elirejo - chutomun
eliri - chuta
eliro - chute
emi - iva
emo (inklino, tendenco) - ive
emocia - emosi
emocii - emosa
emocio - emose
ena - indi
energio - energe
eno - inde
enterigi - gabra
enui - bori
enuo - boria
erara - galti
eraro (miso) - galte
erbio - erbem
Eris (planedeto) - eris
Eritreo - Eritria
ero - parche
escepte - mina
Esperanto - esperanti
esperi - inshala
esti - esa
esti pri; pridiskuti - tema
Estonio - Estia
estonoteco - vile
estonte - vil (vilo)
estro (ĉefulo) - shefe
eta - mini
etimologio - logaslia
Etiopio - Etiopia
etna - zuki
etno - zuke
evangelio - evanjile
eĉ - ato
eĥo - mirsonde
Eŭrazio - eurasia
eŭro - europese
Eŭropa - europi
Eŭropa Unio (EU) - europi unisia
eŭropio - europem
Eŭropo - europe

f

fabo aŭ pizo - dove
fabrikisto - fater
fabriko - fateria
facila - izi
fajna - faini
fajra - hogi
fajro - hoge
familinomo - familnam
familio - famile
fantaci - fantaza
fantazia - fantazi
fantazio - fantaze
fantomo - fantome
fari - fata
faro (fakto) - fate
fascinado - fasine
faŝismo - fashistia
faŝisto - fashiste
febro - febre
feko - kake
feliĉa - suki
fenestro - janele
fermio - fermem
fero - fere
fervojo - trendav
festi - festa
festo - feste
feĉo - hamire
figuro - figure
fiki - choda
fiksi - fiksa
filino - femi pute
Filipinoj - Filipinia
filmo - filme
filozofia - filsofi
filozofio - filsofia
filozofo - filsofer
filtri - filter
fingro - finge
fini - fina
finna - suomi
Finnlando - Suomi
fino - fine
fizikisto - fiziker
fiziko - fizike
fiziko - fizikia
fiŝkaptisto - fishosaider
fiŝo - fishe
fjordo - fiorde
flago - bandere
flanka (latera) - lati
flanko (latero) - late
flava - limonrangi
floro - fule
flughaveno - airporte
flugi - feyu
fluoro - flure
fojo - mare
forgesi - anmema
forko - forke
formigi - forma
formiko - maye
formo - forme
forno - tanure
forta - forti
forto - fortia
forumo - forum (forume)
fosforo - pospore
fosi - kava
foso - kave
fotilo - fotografmashine
fotisto - fotografer
foto - fotografe
fotografio - fotografia
franca krepo - fransi krepe
Francio - Fransia
franciumo - fransem
frato aŭ fratino - saudare
fremda (nekonata) - anjani
fremda lando - vaydeshia
freneza - foli
frenezeco - folia
freŝa - tazi
fromaĝo - chise
frosto - himrose
frukto - pale
fumo - dumane
fungo - funge
funkcii - funca
furo - furete
furzo - pede
fusilo - pave
fuĝi - bega

g

gadolinio - gadolinem
galaksio - galaksia
galerio (ekspozicio) - galeria
galiumo - galem
Gangoj - ganga
garantio - garante
gardi - garda
gardisto - garder
gaso - gase
gazelo - gazele
gazeto (revuo) - gazete
gazeto - habargazete
gazo - gaze
Gaŭlio - Galia
geedzeco - gamia
generala (universala) - putong (putongi)
genuo - gute
geometrio - zemmetria
germaniumo - germanem
gitaro - gitare
glacia - aisi
glaciaĵo - aiskrem
glaciiĝi (frostiĝi) - aisu
glacio - aise
glata - lisi
glavo - katane
gluo - glute
gluteno - glutene
gluti - gula
golo - gole
grafika (bilda) - grafi
gramatika - bashkanuni
gramatiko - bashkanune
gramo - grame
granda - day (dayi)
grasa - feti
graso - fete
gratuli - barka
grava - hami
graveda - hamili
gravi - hamu
greka - heleni
Grekio - Helenia
grimaco - grimase
grupo - grupe
Gujano - Gayana
guruo (instruisto) - gure
gusti kiel - gustu ko
gusto - guste
gustumi - gusta
Gvatemalo - Guatemala
gvidi - gida

h

hafnio - hafnem
Haitio - Haiti
halo - fotocirke
halti - tingu
haltigi - tinga
halto - ting (tinge)
hamako - hamake
hana - chini
harmonia - harmoni
harmonio - harmonia
haro - keshe
hasio - hasem
havanto - malker
haveno - porte
haveno - suyporte
havi (teni) - tena
hazarda - zari
hazardo - zare
haŭto - pile
Hebrea - ibri
heijastaa kuvia (projisoida) - lancografa
hejma - domi
hejmlingvo - jeni bashe
hejmo (loĝejo) - dome
helikoptero - helisvimane
helio - helem
helpo - helpe
herbo - grase
heroa - viri
heroo - vire
hidrogeno - hidre
hieraū - chendeno
Himalajo - himalia
hinduismo - hindistia
hinduo - hindiste
hipopotamo - gubuhe
Hispanio - Espania
historiisto - historer
historio (studo de historio) - historia
historio - histore
hm - hem
hobio - hobe
hodiaŭ - zayden
hokeo - hoke
holmio - holmem
homaj rajtoj - insani hake
homaro - insania
homismo - insanistia
homo - insan (insane)
Honduro - Honduras
honoro (respekto) - onore
honto - sharme
horloĝo - reloje
hormono - hormone
horo - hore
hotelo - hotel (hotele)
humana - insaniki
humura - yumori
humuristo - yumoriste
humuro - yumore

i

iam - koy sate
ideo - ideye
ido (infano) - pute
igi - isa
ili - lole
ilo - tule
indio - hindem
Indonezio - Indonesia
infano - bache
infekto - infekse
informacio - informe
inko - moge
ino - fem (feme)
instruisto - darsogure
insulto - ninde
inter - medu
interesa - interesi
interetna - zukomedi
interkonsento - samraye
internacia - nasmedi
interrasa - rasmedi
interŝanĝi - badala
inviti - pliza laya
io - koy shey
iono - ione
Irakio - Irake
Iranio - Iran
iri - gova
iridio - iridem
islama - islamisti
islamo - islamistia
Islando - Islande
ismo - istia
Israelo - Israel
isto (anto) - er (ere)
isto de ismo - iste
Italio - Italia
iterbio - yuterbem
itrio - yutrem
iu - koy (koyi)
iu ajn - eni
iu persono - koy ren

j

jado - yuke
jako - jake
jam (esti farita) - levo
Jamajko - Jamaika
japana - niponi
Japanio - Nipon
jaro - nen (nene)
jasmeno - malike
Jemeno - yemenia
jes - si
Jesuo - yesus
jodo - iode
jogo - yoge
juna - jovani
juneco - jovania
junulo - jovane
jupo - jupe
justa - adali
justeco - adalia
juvelo - bavsheke
juĝisto - hakimer
juĝo - hakime

k

kadmio - kadem
kafejo - kaferia
kafo - kafe
kaftaso - kafkope
kaj - e
kajero - notobuke
kakao - kakave
kalcio - kalcem
kalcito - kalcite
kalendaro - kalende
kalifo - halife
kaliforniumo - kalifornem
kalio - kalem
kalko - kalcomate
kalkoŝtono - kalcopetre
Kamboĝo - Kambujia
kamelo - gamele
kanabo - ganje
kanalo - kanale
kandelo - mumfote
kangaro - kangure
kanonisto - daypaver
kanono - daypave
kanti - chanta
kanto - chante
kanuo (kanoto) - kanove
kaoso (malordo) - haose
kapro - buze
kapti - kapa
kara - ami
karateo - karate
karavano - karvane
karbona dioksido - karbondulokside
karbono - karbone
Karibio - karaibia
karoto - karote
karto - karde
kartuno - anime
karvio - karave
kasko - helme
kastoro - kastore
Katalunio - katalunia
kato - maw
kaverno - guhe
kaŝtano - kastane
kaŭĉuko - gome
kemia elemento - kimeme
kerno (koro) - kerne
keĉupo - kechape
kia? - ki yangi
kialo - sabe
kiam? - ki sate
kie - sa ke
kiel? - ko?
kilometro - kilmitre
kio? - ke
kio? - ki shey
kiom? - ko multo
kiso - chume
kiu (komencigas relativan frazon) - da
kiu? - ki ren
kivo - kive
klara - klari
klarigi - klara
klavaro - butonbanze
klavo - butone
klimato - klime
klimatscienco - klimlojia
kloni - klona
klono - klone
kloro - klore
klubo - klube
knabino - jovani fem
knabo - jovani man
kobalto - kobalte
kodo - kode
koko - kokode
kokoso - yeze
kolbaso - sosise
kolekta - jami
kolekti (kunigi) - jama
kolero (furiozo) - furia
kolono - kolume
kolora - rangi
koloro - rang (range)
koltuko - shale
komenci - kaisha
komenciĝi - kaishu
komenco - kaishe
komercisto - bizneser
kompanio (firmao) - kompania
kompato - samemose
kompreneble - klaro
kompreni - aha
kompreni - buda
kompreno - bude
komputero - komputer
komuna - komuni
komuna lingvo - konbashe
komunismo - koncanistia
komunisto - koncaniste
koncentri - fokusa
koncentriĝo - fokuse
koncerto - konserte
kondiĉo (postulo) - sharte
konduki - shofa
Konfuceo - konfuze
kongrui - macha
konscia - budi
konstrui - bina
kontraŭ - kontra
kontroli - cheka
kopernicio - kopernikem
kopio - kopiye
korbo - baske
korna bulko - kruasante
korno - korne
koro - shime
korpa - badani
korpo - badan (badane)
korpokulturado - muskulbine
kota - poti
koto - pote
kotono - gotone
kotraŭa - fani
kovri - daka
kovrilo - dake
krabo - krabe
krano (valvo) - krane
kreda - shina
kredo - shine
kredulo - diniste
kremo - kreme
krepejo - kreperia
krepo (patkuko) - krepe
kreski - rastu
krima - krimi
krimo - krime
kriptono - kriton
kristnasko - kristojen
kristo - kriste
krizo - krize
Kroatio - Horvatia
krom (escepti) - chula
kromo - kromem
krono - korone
kruco - kruse
krunviruso - koronvirus
ksenono - xenon
kubo - kube
kuko - keke
kukumo - pepine
kulero - chamache
kulo - pige
kulpa - doshi
kulpo - doshe
kulturo - kulture
kumino - zire
kuna - koni
kune - kono
kunlabori - konkara
kupro - kupre
kuracisto - mediker
kurbo - kurbe
kuriumo - kurem
kurteno - parde
kuŝi - kushu
kvar (4) - chari
kvin (5) - limi

l

laboristo - karer
laboro - kare
lakto - milke
laktuko - letise
lamenti - duku
lampo - lampe
lando - deshe
lango - lisane
lanterno - hogosanduke
lasta - fini
Latvio - Latvia
lavi - washa
lavmaŝino - washomashine
laŭrencio - laurensem
leciono - darse
legi - duga
lego - kanune
legomo - vejete
leono - singe
lernejo - darsia
lerni (studi) - darsa
lerta - ajili
li aŭ ŝi aŭ ĝi - le
libelo - libele
libera - huri
libereco - huria
liberigi - hura
librejo - kitabia
libro - buke
ligi - benda
ligno - mokomate
liki - lova
lineo - linye
lingvistiko - bashlojia
lingvo - bashe
linko - lince
lipo - labe
listo - liste
litero - harfe
litio - litem
lito - bede
litro - litre
logika - logiki
logiko - logike
loka - loki
lokigi - loka
loko - loke
longa - longi
longigi - longa
loĝi - doma
loĝigi - domisa
ludanto - gemer
ludi - gema
ludi rolon - rola
ludo - geme
luma - foti
lumo - fote
luno - lune
luno - var 1 (var uni)
lupo - volfe
lutecio - lutetem

m

magio - magia
magnezio - magesem
majao - mayane
mala - ani
malamiko - andoste
malamo - hene
malbona - mal (mali)
malbonaspekta - malrupi
maldekstrume - fansoldisho
malfacila - kunani
malferma - kayi
malfermi - kaya
malfermiĝi - kayu
malfideleco - zine
malgranda - lil (lili)
Malio - Mali
malkonsenti - alraya
malkredulo - andiniste
malliberejo - prizonia
malliberigi - prizona
mallonga - korti
mallongigi - korta
malmola - gati
malmulte - shavi
malnova - purani
malpaco - anpace
malplej - minim (minimo)
malplena - kali
malpli - min (mino)
malproksima - teli
malproksimeco - tele
malproksimeco - telia
malrapida - lenti
malsana - pati
malsato - yamnide
malsukceso - shibaye
maltro - min ko bas
malvarma - lengi
malĝoja - duki
malĝojigi - duka
malĝojo - duke
mana - handi
mandarino - migane
mandarinĉina - Putong Chini
mangano - mangane
maniero (konduto) - manire
mano - hande
manĝi (trinki) - yama
manĝoĉambro - yamkamare
mara - hayi
mararmeo - haygune
maratono - maratone
mardo - var 2 (var duli)
margarino - margarine
marmoro - kalcokristale
maro - haye
martelo - hamare
masko - maske
maso - mase
masto - maste
matematikisto - matiker
matematiko - matike
mateno - sube
matura (plenkreska) - maturi
maŝino - mashine
mega- - mego-
mejtnerio - maitnerem
Meksikio - Mehiko
melki - tira milke
melodio - melodia
melongeno - bedinjane
membro - member
memmova - automoti
memori - mema
memoro - meme
merdo - shite
merkato (bazaro) - bazare
Merkuro - budan
merredo - var 3 (var tini)
mesaĝo - anjile
metalo - metale
metiero - peshe
metiisto - janger
metodo - metode
metro - mitre
metroo - tuneltren
mezo - medi
mezuri - meta
mezuro - metre
mi - me
mia - mi
mielo - mele
migrado - migre
mikro- - mikro-
miksi - miksa
miksilo - mikser
miksulo - hibride
mil - kili
mili- - milo-
miliardo (giga-) - gigo-
milimetro - milmetre
miliono - megi
milita - jengi
milito (batalo) - jenge
ministro - minister
minuto - minute
mito - devsage
mizera - miskini
mola - komali
molibdeno - molidenum
molusko - moluske
monato - mese
mondlingvo - dunia bashe
mondo - dunia
monero - pesdiske
mongola - mongoli
Mongolio - Mongolia
monismo - monistia
mono - pese
monstro - monster
monto - shane
montri (ekspozicii) - show
montri - ponta
morgaŭ - badoden
morta - morti
mortigi - morta
mortigisto - morter
morto - morte
moskovio - moskovem
motoro - moter
movo - mote
multe - poli
multlingva - polbashi
mumio - mumrene
muskedo - muskete
muskolo - muskule
muso - mushe
muzikisto - musiker
muziko - musike
muŝo - zeze

n

nadlo (pinglo) - pine
najlo - dinge
najtingalo - bulbule
Namibio - Namibia
naski - jenu
naskigi - jena
naskiĝtago - jenden
nasko - jene
natrio - natre
naturo - ekia
naūatla - navati
ne - no
negoco - biznese
neono - neon
Nepalo - Nepal
neptunio - netunium
Neptuno - netune
nerva - neuri
nervo - neure
newtono (N) - nuton
neĝo - hime
neŭrono - neursele
ni - mome
ni faru... - haida
nigra - cherni
nihonio - niponem
Nikaragvo - Nikaragua
nikelo - nikele
nilono - nilone
niobo - niobem
nitrogeno - nitre
nivelo - pare
Niĝerio - Naijiria
Niĝero - Nijer
nobelio - nobelem
nodo - node
nokto - noche
nombro - nombre
nomo - nam (name)
nordo - norde
norvega - norgi
Norvegio - Norge
nostalgio (saudado) - nostalgia
noto (rimarko, komento) - note
nova - novi
novaĵoj - habare
novulo - novike
nudelo - miene
nuno - zaye
nur - mono

o

oazo - vase
obrelo - barshochate
Oceanio - oseania
oceano - dayhaye
ofte - chango
oganesono - oganeson
ogro (trolo) - guye
ok (8) - bali
oksido - okside
oksigeno - okse
okulo - kan (kane)
okulumi - kana
okupata - bizi
ol (kiel) - ko
olivo - zaitune
ombro - saye
ondo - onde
opinii - raya
opinio - raye
oranĝa - oranji
oranĝo - oranje
ordoni - komanda
ordono - komande
orelo - ore
orgaaninen (biologinen) - bivi
organismo - bive
oriento - donge
origina - asli
origino - asle
oro - aure
osmio - osmem
osmozo - osme
osto - oste
otito - oritis
ovo - ande

p

paciento - patike
pacifismo - pacistia
pacifisto - paciste
paco - pace
pajaco - bufone
pakaĵo - bagaje
pako - pake
palaco - daydome
paladio - paladem
palmo - palme
palto - kote
Panamo - Panama
pando - pande
pandunia - pandunia
paniko - panike
pano - pang (pange)
pantalonoj - pante
pantoflo - babuche
papago - papagaye
papajo - papaye
papero - kaguje
papilio - pelpele
para nombro - pari nombre
parko (ĝardeno) - parke
parolema - logivi
paroli (komuniki) - basha
paroli - loga
partio - partia
parto (frakcio) - fene
partopreni - parta
pasinta - pasi
pasinteco - pase
pasporto - pasporte
pastro - dingure
pato - tave
patologio - patolojia
patrino - mame
patro - pape
paĝo - varkolate
pedalo - pedale
peniso - penise
pensi - fikra
penso - fikre
pentri - penta
perlo - lule
persa - farsi
persono - ren (rene)
peti (bonvolu) - pliza
peza - bari
pezmetalo - barmetale
pezo - baria
piano - piane
picejo - pizeria
pico - pize
piedo - fute
piedpilko - futobole
pilko - bol (bole)
pingveno - pinguine
pino - songe
pinĉilo - pinser
pipro - pipre
piramido - pirame
piro - leze
pisi (urini) - pisha
piso (urino) - pishe
piĝino - pijine
plado - tase
planto - fite
plantscienco (botaniko) - fitolojia
plateno - platinum
plej - mayim (mayimo)
plena - puri
plenaĝa - mature
plene - puro
plenigi - pura
pli - may (mayo)
plori - kuga
plumbo - plumbe
plumo - kalame
plumo - pere
plutonio - plutonem
pluva - barshi
pluvo - barshe
poemo - shire
pokero - poke
poligono - polgone
politika - politiki
politikisto - politiker
politiko - politike
polonio - polskem
polvo - fune
pomo - apele
ponardo - kanjare
ponto - pule
popolo - deme
porcio (dozo) - doze
pordo - mun (mune)
porkaĵo - gurubomanse
porko - gurube
posteno - asane
posttagmeze - shamden
povi - abla
povo - able
poŝo - jebe
poŝtejo - postia
pravigi - saha
preciza (ekzakta) - justi
presaĵo - chape
presi - chapa
preta - redi
prezidento - prezidente
preĝejo - eglise
preĝi - duva
preĝo - duve
printempo - chune
pripensi - hema
problemo - probleme
produkti (fabriki) - chana
profesoro - profesor
profetaĵo - nabe
programo - programe
projektio (diakuva) - lancografe
projektori (videotykki, piirtoheitin) - lancografer
proksima - karibi
promeni (marŝi) - marchu
promeno (marŝo) - marche
promesi - voda
prometio - prometem
pronomo - visloge
propra (partiklo de posedo) - du
protaktinio - protacinem
pruno - plume
psikologio - ruhlojia
pulmo - pulmone
pulvo - barude
punkto - binde
punkto - punte
pura - safi
purigi - safa
purigisto - safer

r

rabi - luta
rabisto - luter
racismo - rasistia
racisto - rasiste
raco - rase
radiko - mule
radio - radi geter
radiumo - radem
rado - chakre
radono - radon
rafaneto - lobake
rajto - hake
rakonti - saga
rakonto - sage
ramplo - rampe
rando (orlo) - kenare
rapida - rapidi
rapideco - rapidia
rapidigi - yala
reciproka - unali
regi - kratia
regiono - istan (istane)
registraĵo - defte
registri - defta
registro (konto) - deftia
reiri - retru
reiro - retre
rekta - orti
religia - dini
religio - dine
renio - renem
reno - nefre
rentgenio - rentogenem
republiko - komunkratia
respektinda - onori
respondi - javaba
respondo - javabe
restaŭracio - restorante
reto - nete
rezervo - rezerve
rezino - rezine
reĝo aŭ reĝino - rajer
ridi - haha
rigardi ia - konsida
rilato - guanshe
rimarki - nota
ringo - fingvene
rinocero - kornonose
ripari - shula
riparisto - shuler
riparo - shule
ripetado - reye
ripeti (refari) - reya
riska - riski
risko - riske
ritmo - ritime
rivero - nade
rizo - rise
robo - tunike
roboto - robote
rodio - rodem
roko - petre
roso - rose
rozo - roze
rubeno - lalbavsheke
rubidio - rubidem
rubo - laje
ruinigita - harabi
rusa krepo - rusi krepe
rutenio - rutenem
ruterfordio - ruterfordem
rutino (kutimo) - rutine
ruĝa - lali

s

sabato - var 6 (var sisi)
sablo - rege
safrano - safrane
saga - sofia
sala - sali
salo - sale
salti - jampa
saluti - salama
saluto - salame
saluton! - halov
sama - sami
samario - samarem
samlandano - samdeshi
samopinii (interkonsenti) - samraya
samseksema - alseksi
samseksema - geyi
samseksema - samseksi
sana - sihi
sangi - lova sang
sango - sange
sanigi (kuraci) - medika
sankta - santi
sapo - sabune
saĝa - sofi
saŭco - sose
saŭno - saune
scienco - lojia
scii (koni) - jana
scio - jane
sciteorio (epistemologio) - janlojia
sciuro - ekore
se - aga
seborgio - seaborgem
sed - a
seka - gani
seksa - jinsi
sekso - jinse
sekso - sekse
sekva - badi
sekvi - bada
sekvinbero - ganputave
sekvo - bade
seleno - selenem
sema - semi
semajno - semane
semo - seme
sen - na
senti - senta
sentumo - sense
sep (7) - seti
Serbio - Serbia
serio - silia
serpento - serpe
sezono - mosime
seĝo - kurse
si - ze
sidi - sida
signifo - mene
silenta - shushi
silentigi - shusha
silicio - silike
simetria - sammetri
simetrio - sammetria
simpla - simpli
Singapuro - Singapur
siropo - shirope
sismologio - sismolojia
sistemo - sisteme
sitelo - balde
situacio (aferstato) - sheyhale
skandio - eskandem
skatolo (kesto) - sanduke
skribo - kitabe
skulti - eskulta
skultisto - eskulter
smeraldo - zumurude
socio - socia
sofo - kanape
soifo - suynide
sola (ununura) - uniki
soldato - gunrene
sole - uniko
solido - gatomate
somero - lete
sono - sonde
speciala - hasi
speco (tipo, stilo) - yange
speguli - mira
spegulo - mirer
spico - masale
spiro - nafase
sporto - kele
sputi - tuha
stacio - estasia
stadiono (areno) - estadia
stango - batone
stato - hale
statuo (skultaĵo) - eskulte
stelo - shinge
stranga - bizari
stroncio - estrontem
studento (lernanto) - darser
substantivo - namloge
Sudkoreio - Sudi Chosen
sudo - sude
sufiĉa - basi
sukero - shukare
suko - juse
sulfuro - sulfe
sumo - sume
suno - sole
sunombrelo - solchate
sunsistemo - solsisteme
superiri - supra
supo - supe
surfaco - fase
surprizo - suprize
suĉi - chupa
suŝio - sushi*
sŭahili - suahili

t

tabako - tabake
tabelo - table
tablo - meze
tagmanĝo - denyame
tago - den (dene)
tajgo - taige
tajlanda - tayi
Tajlando - tayia
tajpilo - kitabomashine
taladri - fora
talio - talem
tamburo - gume
tamen - lekin (lekino)
tantalo - tantalum
Tanzanio - Tanzania
tapeto - divarkaguje
taso - kope
tatuo - tatave
teknecio - tehnem
tekniko - tehne
teknologio - tehnolojia
tekto - chate
telefono - telfone
televidilo - telvide
teluro - telurem
temo - teme
tendo - haime
teneso - tenesine
teniso - tenis (tenise)
teo - cha*
teokratio - devkratia
teologio - devlojia
teorio - teoria
tera - duni
terbio - terbem
termometro - termometer
terni - achua
terorismo - teroristia
teroristo - teroriste
teroro - terore
terpomo - patate
tertremo - zemsisme
testo - teste
Tibeto - podia
tie - sa ye
tigro - bagre
timo (fobio) - fobia
tio estas (alivorte) - alnamo
tiri - tira
titanio - titane
tiu - ve
tiu - vi
Toglando - Togo
tomato - tomate
tombejo - gabristan
tombo - gabre
tomboŝtono - gabrosheke
tondilo - makase
tondro - grome
tono - tone
torako - sinkafase
torio - torem
torso - torse
torto - pay (paye)
torĉo - fotobatone
traduki - tarja
tradukisto - tarjer
traduko - tarje
trajno (vagonaro) - tren (trene)
trankvila (serena) - shanti
tranĉi - kata
tranĉilo - chake
trezoro - bave
tri (3) - tini
tribo - tribe
tribordo - botoraite
tritiko - gandume
tro - may ko bas
trovi - eureka
tubo - tube
tulio - tulem
tundro - tundre
tunelo - tunele
Turkio - Turkia
turkiso - firuze
turo - minare
tuso - kose
tuttera - panduni
tuŝi - tocha

u

uniono - unisia
unu (1) - un (uni)
unu la alian (reciproke) - unale
unufoje - unmaro
ununura - moni
uragano (tajfuno) - rototafune
uranio - uranem
urba - nagri
urbego - site
urbo - nagre
urso - urse
utila - faidi
utileco - faidia
uzi - uza

v

vaginito - vaginitis
vagino - vagine
valo - vade
valoro - vale
vaporo - suygase
varma - garmi
vato - vate
vazo (florpoto) - fulvaze
vazo - vaze
vendredo - var 5 (var limi)
veni - laya
venki - shenga
venko - shenge
venti - hava
vento - have
ventro - pete
ventumilo - panke
vera - veri
verando - berande
verbo - karloge
verda - lugi
versio (toisinto) - versione
veruko - zeyile
vespermanĝo - shamyame
vespero - shame
vesti - fuka
vesto - fuke
vetero - tenke
vi (ci) - te
vi ĉiu - tote
via (cia) - ti
viando - manse
vic- - visi
vidi (rigardi) - vida
vidvo - vidove
vikia artikulo - vike
vikio - vikia
vilaĝo - ruste
vinagro - sirke
vinbero - putave
vino - vine
vintra - zimi
vintro - zime
virino - maturi fem
viro - man (mane)
viro - maturi man
vitro - kanche
viva - jivi
vivo - jive
vizaĝo - muke
vizitanto - viziter
viziti - vizite
vizito - vizita
viŝilo - tovale
vojaĝanto - safarer
vojaĝi - safara
vojaĝo - safare
vojo - dave
vokalo - jungofone
voli - vola
volo - iche
volo - vole
vortaro - logia
vortaro - logoliste
vorto (parolo) - loge
vosto - dume
vulpo - hule
vulvo - vulve

w

x

y

ydinase - kerni arme
ydinenergia - kerni energe
ydinfissio - kerni fenia
ydinfuusio - kerni livunisia
ydinfysiikka - kerni fizikia

z

Zambio - Zambia
zebro - zebre
zingibro - zinje
zinko - zinke
zirkonio - zirkonem
zono - zone
zoo (bestoĝardeno) - hevanparke
zoroastrismo - zardushistia
zoroastristo - zardushiste
Zoroastro - zardush
zuluo - zuli
Ĉilio - Chile
Ĉinio - Jungogia
ĉambro - kamare
ĉampiono - champion (champione)
ĉapelo - tope
ĉapitro - babe
ĉar - sa sabu
ĉarma - kavayi
ĉarniro (pivoto) - sharnire
ĉasado - saide
ĉasi - saida
ĉasisto - saider
ĉeestanta (nuna, ekzistanta) - zay (zayi)
ĉeestanteco (ekzisto) - zayia
ĉefministro - shefi minister
ĉelo - sele
ĉemizo - kamise
ĉenero - sile
ĉeno - silsile
ĉevalo - gude
ĉi tio - ye
ĉi tiu - yi
ĉiam - pan sate
ĉielo - samane
ĉimpanzo - chimpanze
ĉinĉilo - chinchile
ĉirkaŭi - cirka
ĉiu - pan (pani)
ĉiu(j) - mey (meyi)
ĉokolado - chokolate
ĉokolado - chokolatobatone
ĉu? - he
Ĝajnismo - jeinistia
ĝelo - jele
ĝentila - kechi
ĝirafo - jirafe
ĝis - ata
ĝusta (prava) - sahi
ĝuste (ekzakte) - justo
ĥemio (kemio) - kimlojia
ĵaŭdo - var 4 (var chari)
ĵeti (lanĉi) - lanca
ĵetkubo - dade
ĵudo - judav
ĵulo (J) - jule
ĵus - novo
ŝafo - mehe
ŝako - shatranje
ŝamano - shamane
ŝampuo - keshosabune
ŝanco - chanse
ŝanĝi (aliigi) - ala
ŝario - islamisti sharia
ŝati - suku
ŝaŝliko - shishmanse
ŝlosilo - chabe
ŝoforo (kondukisto) - shofer
ŝranko - almare
ŝteli - chora
ŝtelisto - chorer
ŝtelo - chore
ŝtonego - daysheke
ŝtoneto - lilsheke
ŝtono - sheke
ŝtormo - tafune
ŝtrumpo - soke
ŝtuparo - eskale
ŝuistejo - sapateria
ŝuisto - sapater
ŝultro - kante
ŝuo - sapate
ŭaŭ! - vav