esperanti-pandunia

-a (-e) - -i
-e - -o
-i (-igi) - -a
-i (-iĝi) - -u
-o (-aĵo) - -e

A - A

abelo aŭ vespo - vespe
aborigeno - aslaustrali
abrikoto - barkoke
acida - suani
adjektivo - sifloge
admiralo (ŝiparestro) - hayamirer
adreso - adres
aerarmeo - airgun
aero - air
afgana - avgani
Afganujo, Afganio - Avganistan
afrika - Afriki
afrikamanteco - afrikofilia
afrikamanto - afrikofiler
Afriko - Afrike
agaci (tedi, malamuzi) - irita
agado - ation
aganto - ater
agema - ativi
ago - ate
agrabla - hushi
agresema - agresivi
aj (alas) - ay
ajlo - lasun
akcento - acente
akceptebla (okej) - okeyi
akiri (gajni) - ganya
akiri (ricevi, preni) - geta
akso - akse
aktinio - acinem
aktoro (aktorino) - roler
akva - suyi
akvo - suy
akvomelono - arbuze
al (ĝis, por) - pa
alfabeto - harfia
algo - alge
alia - ali
alie - alo
aligi - liga
aliigi - muta
alkaleca - alkali
alkohola - alkoli
alkoholo - alkol
alofono - alfon
alporti (venigi) - laya
alta - gawi
altaro - pujomeze
aluminio - aluminem
amanto - luver
ambasado - dayanjilkan
ambasadoro - dayanjiler
americio - amerikem
amerika - ameriki
Ameriko - Amerike
ami (ŝati) - luva
amika (bonkora) - dosti
amikeco - dostia
amiko - doste
amo - luve
ampero - amper
amuza - wani
amuzi - wana
amuzo - wan
analizi - analiza
analizo - analize
ananaso - nanas
anaso - bate
Andoj - Andes
angla - engli
angulo - gon
animo (psiko) - ruhe
animstato - emocohal
ankoraŭ - yesho
ankro - anker
antaŭe (pasinte) - paso
antaŭiri - chena
anteno - anten
anusa - anusi
anuso - anus
aparteni - tenu
araba - arabi
araneo - aran
araneofobio - aranfobia
arbaro - jangle
arbo - moke
arboĝardeno - mokojongoparke
areo - ar
Argentino - Argentina
argono - argon
armeo - gun
armilo - arme
arseno - arsen
artefarita lingvo - chanbash
artisto - artiste
arto - arte
arĝento - argente
ascetiko - askete
aspekto - rupe
aspirino - aspirin
astmo - asme
atako (agreso) - agres
ateisto - andewiste
atendi - denga
Ateno - Athina
atomo - atom
aventuristo - aventurer
aventuro - aventur
avida - tami
avokado - awakate
azeno - gade
azia - asi
Azio - asia
aĉetanto (aĉetisto) - shoper
aĉeti - shopa
aĝo - umur
aŭ - o
aŭdi (aŭskulti) - auda
Aŭstralio - Australia
aŭto (ĉaro) - gar
aŭtuno - padomosim

B - B

babilejo - blableria
babili - blabla
babordo - botolefte
bah! - fuy
bahaismo - bahayistia
bahaisto - bahayiste
bakejo - bekeria
baki - beka
bakisto - beker
balono - balon
bambuo - banse
bana - banyu
banano - banan
bandaĝo (vindo) - bende
bangladeŝa - banglodeshi
Bangladeŝo - Banglodesh
bankisto - banker
banko - banke
bano - banye
banĉambro - banyokamar
baobabo - buy
Barata - barti
Baratio - Bartia
barbaro - barbar
barbo - barde
bari - barya
barilo - baryer
bario - barem
basbalo - bazobol
baseno - basen
batato - kamote
baterio (pilo) - batre
bati - darba
baza - bazi
bazo - baze
bebo - bebe
beduino (nomado) - badawi
bela - sundari
beleco - sundaria
Belgio - Belgia
Beliceo - Belize
Belorusio - Belorusia
bendo - tepe
benko - benche
benzino - benzin
bereto - berete
berilio - berilem
berkelio - berkelem
Berlino - Berlin
besto - hewan
betono - beton
bezoni - yawu
biblia - bibli
Biblio - biblia
biciklisto - cikliste
biero - bir
bildo (desegnaĵo) - graf
bildrakonto - grafsage
biologio - biwlojia
birdo - pakse
Birmo - Mianma
biskvito (kuketo) - biskute
bismuto - bismute
blanka - baki
blua - nili
boato (ŝipo) - bote
boatumi - bota
bobelo - lilbol
bojkoto - boikote
boli - bulu
boligi - bula
Bolivio - Bolivia
bombo - bombe
bombono - kande
bona (en salutoj) - salam (salami)
bona - boni
bonan apetiton! - salam yam
Bonan matenon! - salam sube
Bonan tagon - salam den
Bonan vesperon - salam sham
bonan vojaĝon - salam chute
bonaspekta - rupoboni
bonega (mojosa) - kuli
bonega - superi
bonvenon! - salam lay
borio - borem
boro - boron
botelo - botel
bovaĵo - muhmanse
bovo - muhe
branĉo - shake
brava - bravi
brave! - bravo
Brazilo - Brazil
bromo - bromem
broso - brosh
bruna - bruni
brusto - sin
budhismo - budistia
budhisto - budiste
Budho - Bude
Bulgario - Bolgaria
buso - bus
buĉejo - buchokan
buĉi - bucha
buĉisto - bucher
buĝeto - bujete
buŝo - boke

C - C

celi - dika
celo - dike
cent - shati
centono - centi*
centro - jung
cepo - piaze
cerbo - cerebre
Cereso - Ceres
cerio - ceresem
certa - ameni
certe - ameno
certigi - amena
cezio - cesem
citi - cita
citologio - celolojia
citrono - limon

D - D

damaĝa - avarani
damaĝo - avar
danco - dance
Danio - Danmarke
danki - danka
danko - danke
danĝera - hatri
danĝero - hatre
dato - nenmesden
datumbanko - datobanke
datumo - date
daŭri (dum) - duru
daŭrigi - dura
daŭro - dur
de (el, pro) - cha
de (partiklo de posedo) - da
defendanto (defendisto) - defer
defendi - defa
defendo - def
dek (10) - desi
dek miloj - deskili
dekono - deci*
delfeno - dolfin
demandanta - eskan
demandi - eska
demando - eske
demografio - demografia
demokratia - demokrati
demokratio - demokratia
demono - demon
denove (ripete) - reyo
dentbroso - dantobrosh
dentisto - dantomediker
dento - dante
desegni - grafa
desegno - desen
detalo - detal
devi - bishu
devigi - musa
devo - mus
devus - shudu
dezerto - registan
deziro - kamia
dia - dewi
diablo (Satano) - shatan
diamanto - almas
dimanĉosunnuntai - var 7 (var seti)
dio - dew
disigi - anjama
disko - diske
disprozio - disprosem
disvolvi - darjomute
dividi - fena
doktoro - dotor
dokumentfilmo - dokumfilme
dokumento - dokum
dolaro - dolar
donaco - don
doni - dona
dormi - sonu
dormo - son
dormoĉambro - sonkamar
dorso - ruke
dramo - dram
drinkejo - birkan
du (2) - duli
dubnio - dubnem
dubo - dute
dulingva - dulbashi
duŝo - dush

E - E

ebla - abli
eble - ablo
eco - bonsif
edzigi - gama
egipta - misri
Egipto - Misria
ejnŝtejnio - ainstainem
ejo (ujo, io) - -ia
ejo - aria
ekrano - ekran
eksa- - eksa*
ekstera - eksi
ekstero - ekse
Ekvadoro - Ekuador
ekzemple - misalo
ekzemplo - misal
ekzerci - lensha
ekzerco - lenshe
elefanto - gaje
elekti - chuza
elekto - chuze
elektra - eletri
elektro - eletre
elektrono - eletron
elemento (ero) - em
elirejo - chutomun
eliri - chuta
eliro - chute
emi - iva
emo (inklino, tendenco) - ive
emocia - emoci
emocii - emocu
emocio - emoce
ena - indi
energio - energe
eno - inde
enterigi - gabra
enui - bori
enuo - boria
erara - galti
eraro (miso) - galte
erbio - erbem
Eris (planedeto) - Eris
Eritreo - Eritria
ero - parche
escepte - mina
Esperanto - esperanti
esperi - inshala
esti - esa
esti pri; pridiskuti - tema
Estonio - Estia
estonoteco - wil
estonte - wilo
estro (ĉefulo) - shef
eta - mini
etimologio - logaslia
Etiopio - Etiopia
etna - zuki
etno - zuke
evangelio - evanjil
eĉ - hato
eĥo - mirsonde
Eŭrazio - eurasia
eŭro - euro*
Eŭropa - europi
Eŭropa Unio (EU) - Europi Unia
eŭropio - europem
Eŭropo - Europe

F - F

fabo aŭ pizo - dow
fabrikisto - fater
fabriko - fateria
facila - facili
fajna - faini
fajra - hogi
fajro - hoge
familinomo - familnam
familio - famil
fantaci - fantaza
fantazia - fantazi
fantazio - fantaze
fantomo - fantom
farejo - kan
fari - fata
faro (fakto) - fate
fascinado - fasinia
faŝismo - fashistia
faŝisto - fashiste
febro - febre
feko - kake
feliĉa - suki
fenestro - janel
fenestrokadro - janelfrem
fermio - fermem
fero - fer
fervojo - trendaw
festi - festa
festo - feste
feĉo - hamir
figuro - figur
fiki - choda
fiksi - fiksa
filino - femi pute
Filipinoj - Filipinia
filmo - filme
filozofia - filsofi
filozofio - filsofia
filozofo - filsofer
filtri - filter
fingro - ungle
fini - fina
finna - suomi
Finnlando - Suomi
fino - fin
fizikisto - fiziker
fiziko - fizike
fiziko - fizikia
fiŝhoko - peshohuke
fiŝkaptisto - peshosaider
fiŝo - pesh
fjordo - fiorde
flago - bandir
flanka (latera) - lati
flanko (latero) - late
flava - limonrangi
floro - ful
flughaveno - airporte
flugi - feyu
fluoro - flurem
fojo - mar
forgesi - anmema
forko - forke
formigi - forma
formiko - murche
formo - forme
forno - tanur
forta - forti
forto - fortia
forumo - forum
fosforo - pospor
fosi - kava
foso - kave
fotilo - fotografmashin
fotisto - fotografer
foto - fotograf
fotografio - fotografia
franca krepo - franci krepe
Francio - Francia
franciumo - francem
frato aŭ fratino - saudar
fremda (nekonata) - anjani
fremda lando - eksodesh
freneza - foli
frenezeco - folia
freŝa - tazi
fromaĝo - chize
frosto - himros
frukto - pal
fumo - duman
fungo - fung
funkcii - funcu
furo - furete
furzo - pede
fusilo - paw
fuĝi - bega

G - G

gadolinio - gadolinem
galaksio - galaksia
galerio (ekspozicio) - galeria
galiumo - galem
Gangoj - Ganga
garantio - garante
gardi - garda
gardisto - garder
gaso - gas
gazelo - gazel
gazeto (revuo) - gazete
gazeto - habargazete
gazo - gaze
Gaŭlio - Galia
geedzeco - gamia
generala (universala) - putongi
genuo - gute
geometrio - zemmetria
germaniumo - germanem
gitaro - gitar
glacia - aisi
glaciaĵo - aiskrem
glaciiĝi (frostiĝi) - aisu
glacio - ais
glata - lisi
glavo - katan
gluo - glute
gluteno - gluten
gluti - gula
golo - gol
grafika (bilda) - grafi
gramatika - bashkanuni
gramatiko - bashkanun
gramo - gram
granda - dayi
grasa - feti
graso - fete
gratuli - barka
grava - hami
graveda - hamili
gravi - hamu
greka - heleni
Grekio - Helenia
grimaco - grimas
grupo - grupe
Gujano - Gayana
guruo (instruisto) - guru*
gusti kiel - gustu ko
gusto - guste
gustumi - gusta
Gvatemalo - Guatemala
gvidi - gida

H - H

hafnio - hafnem
Haitio - Haiti
halo - fotocirke
halti - tingu
haltigi - tinga
halto - ting
hamako - hamake
hana - chini
harmonia - harmoni
harmonio - harmonia
haro - kesh
hasio - hasem
havanto - malker
haveno - hayporte
haveno - porte
havi (teni) - tena
hazarda - zari
hazardo - zar
haŭto - pil
Hebrea - ibri
hejma - domi
hejmlingvo - jeni bash
hejmo (loĝejo) - dom
helikoptero - helisviman
helio - helem
helpo - helpe
herbo - caw
heroa - viri
heroo - vir
hidrogeno - hidre
hieraū - chendeno
Himalajo - himalia
hinduismo - hindistia
hinduo - hindiste
hipopotamo - gubu*
Hispanio - Espania
historiisto - historer
historio (studo de historio) - historia
historio - histor
hm - hem
hobio - hobe
hodiaŭ - zaydeno
hokeo - hoke
hoko - huke
holmio - holmem
homaj rajtoj - insani hake
homaro - insania
homismo - insanistia
homo - insan
Honduro - Honduras
honoro (respekto) - onor
honto - sharme
horloĝo - horloger
hormono - hormon
horo - hor
hotelo - hotel
humana - insaniki
humura - yumori
humuristo - yumoriste
humuro - yumor

I - I

iam - koy sate
ideo - idey
ido (infano) - pute
igi - isa
ili - lole
ilo - tul
indio - hindem
Indonezio - Indonesia
infano - bache
infekto - infekse
informacio - informe
inko - moge
ino - fem
instrui - shulisa
instruisto - shuliser
insulto - ninde
inter - medu
interesa - interesi
interetna - zukomedi
interkonsento - samrayia
internacia - nasmedi
interrasa - rasmedi
interŝanĝi - badla
inviti - pliza laya
io - koy shey
iono - ion
Irakio - Irake
Iranio - Iran
iri - kitu
iridio - iridem
islama - islamisti
islamo - islamistia
Islando - Islande
ismo - istia
Israelo - Israel
isto (anto) - er
isto de ismo - iste
Italio - Italia
iterbio - yuterbem
itrio - yutrem
iu - koy (koyi)
iu ajn - eni
iu persono - koy ren

J - J

jado - yuke
jako - jake
jam (esti farita) - lewo
Jamajko - Jamaika
japana - niponi
Japanio - Nipon
jaro - nen
jasmeno - malike
Jemeno - yemenia
jes - si
Jesuo - Yesu
jodo - iodem
jogo - yoge
juna - jovani
juneco - jovania
junulo - jovan
jupo - jupe
justa - adali
justeco - adalia
juvelo - bawsheke
juĝisto - juder
juĝo - jude

K - K

kadmio - kadem
kadro - frem
kafejo - kafekan
kafo - kafe*
kaftaso - kafekupe
kaj - e
kajero - notobuke
kakao - kakaw
kaktuso - katus
kalcio - kalcem
kalcito - kalcite
kalendaro - kalende
kalifo - halif
kaliforniumo - kalifornem
kalio - kalem
kalko - kalcomate
kalkoŝtono - kalcopetre
Kamboĝo - Kambujia
kamelo - gamel
kanabo - ganje
kanalo - kanal
kandelo - mumfote
kangaro - kangaru
kanonisto - daypawer
kanono - daypaw
kanti - chanta
kanto - chante
kanuo (kanoto) - kanoe*
kaoso (malordo) - haos
kapro - buze
kapti - kapa
kara - luvi
karateo - karate
karavano - karvan
karbona dioksido - karbodulokside
karbono - karbe
Karibio - karaibia
karoto - karote
karto - karde
kartuno - anim
karvio - karave
kasko - helme
kastoro - kastor
Katalunio - katalunia
kato - maw
kaverno - guhe
kaĝo - batonkapse
kaŝtano - kastan
kaŭĉuko - gom
kemia elemento - kimem
kernarmilo - kerni arme
kernenergio - kerni energe
kernfiziko - kerni fizikia
kerno (koro) - kerne
keĉupo - kechape
kia? - ki yangi
kialo - sabe
kiam? - ki sate
kie - sa ke
kiel? - ko?
kilometro - kilomitre
kio? - ke
kio? - ki shey
kiom? - ko multo
kiso - chum
kiu (komencigas relativan frazon) - da
kiu? - ki ren
kivo - kiwi*
klara - klari
klarigi - klara
klavaro - butonban
klavo (butono) - buton
klimato - klim
klimatscienco - klimolojia
kloni - klona
klono - klon
kloro - klorem
klubo - klube
knabino - jovani fem
knabo - jovani man
kobalto - kobalte
kodo - kode
koko - kokode
kokoso - yeze
kolbaso - sosis
kolekta - jami
kolekti (kunigi) - jama
kolero (furiozo) - furia
kolono - kolum
kolora - rangi
koloro - rang
koltuko - shal
komenci - shura
komenciĝi - shuru
komenco - shur
komercisto - bizneser
kompanio (firmao) - kompania
kompato - samemoce
kompreneble - klaro
kompreni - aha
kompreni - buda
kompreno - bude
komputero - komputer
komuna - komuni
komuna lingvo - konbash
komunismo - konchanistia
komunisto - konchaniste
koncentri - fokusa
koncentriĝo - fokus
koncerto - koncerte
kondiĉo (postulo) - sharte
konduki - shofa
Konfuceo - konfuze
kongrui - konboni
konscia - budi
konstrui - bina
kontraŭ - kontra
kontroli - cheka
kopernicio - kopernikem
kopii - kopa
kopio - kope
korbo - baske
korna bulko - kruasante
korno - korne
koro - shim
korpa - badani
korpo - badan
korpokulturado - muskulbin
kota - poti
koto - pote
kotono - goton
kotraŭa - fani
kovri - daka
kovrilo - dake
krabo - krabe
krano (valvo) - kran
kreda - shina
kredo - shin
kredulo - diniste
kremo - krem
krepejo - kreperia
krepo (patkuko) - krepe
kreski - rastu
krima - krimi
krimo - krim
kriptono - kriton
kristnasko - kristojen
kristo - kriste
krizo - krize
Kroatio - Horvatia
krom (escepti) - eksa
kromo - kromem
krono - koron
kruco - krus
krunviruso - koronvirus
ksenono - eksenon
kubo - kube
kuko - keke
kukumo - hiar
kulero - chamache
kulo - pige
kulpa - doshi
kulpo - dosh
kulturo - kultur
kumino - zir
kuna - koni
kune - kono
kunlabori - konkara
kupro - kupre
kuracisto - mediker
kurbo - kurve
kuri - kora
kuristo - korer
kuriumo - kurem
kurteno - parde
kutimo - ade
kuŝi - kushu
kvar (4) - chari
kvin (5) - limi

L - L

laborejo - karokan
laboristo - karer
laboro - kar
lakto - milke
laktuko - letis
lamenti - duku
lampo - lampe
lando - desh
lango - lisan
lanterno - hogosanduke
lasta - fini
Latvio - Latvia
lavi - washa
lavmaŝino - washmashin
laŭrencio - laurensem
leciono - shul
legi - duga
lego - kanun
legomo - yamfite
leono - sing
lernejestro - shulshef
lernejo - shulkan
lerni (studi) - shula
lerta - ajili
li aŭ ŝi aŭ ĝi - le
libelo - libel
libera - huri
libereco - huria
liberigi - hura
librejo - kitabokan
libro - buke
ligi - benda
ligno - mokomate
liki - lowa
lineo - linye
lingvistiko - bashlojia
lingvo - bash
linko - lince
lipo - labe
listo - liste
literaturo - kitabia
litero - harfe
litio - litem
lito - bede
litro - litre
logika - logiki
logiko - logike
loka - loki
lokigi - loka
loko - loke
longa - longi
longigi - longa
loĝi - doma
loĝigi - domisa
ludanto - gemer
ludi - gema
ludi rolon - rola
ludo - gem
luma - foti
lumo - fote
luno - lun
luno - var 1 (var uni)
lupo - wolfe
lutecio - lutetem

M - M

magio - magia
magnezio - magesem
majao - mayan
mala - ani
malamiko - andoste
malamo - hen
malbona - mal (mali)
malbonaspekta - malrupi
maldekstrume - fansoldisho
malfacila - kunani
malferma - kayi
malfermi - kaya
malfermiĝi - kayu
malfideleco - zin
malgranda - lil (lili)
Malio - Mali
malkonsenti - alraya
malkredulo - andiniste
malliberejo - prizonia
malliberigi - prizona
mallonga - korti
mallongigi - korta
malmola - gati
malmulte - shawi
malnova - purani
malpaco - anpace
malplej - minim (minimo)
malplena - kali
malpli - min (mino)
malproksima - teli
malproksimeco - tel
malproksimeco - telia
malrapida - lenti
malsana - pati
malsato - yamnide
malsukceso - shibay
maltro - min ko bas
malvarma - lengi
malĝoja - duki
malĝojigi - duka
malĝojo - duke
mana - handi
mandarino - migan
mandarinĉina - Putong Chini
mangano - mangan
maniero (konduto) - manir
mano - hande
manĝi (trinki) - yama
manĝoĉambro - yamkamar
mara - hayi
mararmeo - haygun
maratono - maraton
mardo - var 2 (var duli)
margarino - margarin
marmoro - kalcokristal
maro - hay
martelo - hamar
masko - maske
maso - mas
masto - maste
matematikisto - matiker
matematiko - matike
mateno - sube
materio - mate
matura (plenkreska) - maturi
maŝino - mashin
mejtnerio - maitnerem
Meksikio - Mehiko
melki - tira milke
melodio - melodia
melongeno - bedinjan
membro - member
memmova - automoti
memori - mema
memoro - mem
merdo - shite
merkato (bazaro) - bazar
Merkuro - Merkur
merredo - var 3 (var tini)
mesaĝo - anjil
metalo - metal
metiero - peykar
metiisto - janger
metodo - metode
metro - mitre
metroo - tuneltren
mezo - medi
mezuri - meta
mezuro - metre
mi - me
mia - mi
mielo - mel
migrado - migre
mikro- - mikro-
miksi - miksa
miksilo - mikser
miksulo - hibride
mil (kilo-) - kilo*
mili- - milo-
miliardo (giga-) - giga*
milimetro - milmetre
miliono - mega*
milita - jengi
milito (batalo) - jeng
ministro - minister
minuto - minute
mito - dewsage
mizera - miskini
mola - komali
molibdeno - molidenum
molusko - moluske
monato - mes
mondlingvo - dunia bash
mondo - dunia
monero - pesdiske
mongola - mongoli
Mongolio - Mongolia
monismo - monistia
mono - pes
monoklo - monoki lense
monstro - monster
monto - shan
montri (ekspozicii) - show
montri - ponta
morgaŭ - badoden
morta - morti
mortigi - morta
mortigisto - morter
morto - morte
moskovio - moskovem
motoro - moter
movi - kina
moviĝi - kinu
movo - mote
multe - poli
multlingva - polbashi
mumio - mumren
muskedo - muskete
muskolo - muskul
muso - mush
muzikisto - musiker
muziko - musike
muŝo - zeze

N - N

nadlo (pinglo) - pin
najlo - ding
najtingalo - bulbul
Namibio - Namibia
naski - jenu
naskigi - jena
naskiĝtago - jenden
nasko - jen
natrio - natrem
naturo - ekia
naūatla - nawati
ne - no
negoco - biznes
neono - neon
Nepalo - Nepal
neptunio - neptunem
Neptuno - Neptun
nerva - neuri
nervo - neur
newtono (N) - nuton
neĝo - him
neŭrono - neurcel
ni - mome
ni faru... - haida
nigra - siahi
nihonio - niponem
Nikaragvo - Nikaragua
nikelo - nikel
nilono - nilon
niobo - niobem
nitrogeno - nitre
nivelo - par
Niĝerio - Naijiria
Niĝero - Nijer
nobelio - nobelem
nodo - node
nokto - noche
nombro - nombre
nomo - nam
nordo - norde
norvega - norgi
Norvegio - Norge
nostalgio (saudado) - nostalgia
noto (rimarko, komento) - note
nova - novi
novaĵoj - habar
novulo - novike
nudelo - mien
nuno - zay
nur - mono

O - O

oazo - was
obrelo - barshochate
Oceanio - Oceania
oceano - dayhay
ofte - polmaro
oganesono - oganeson
ogro (trolo) - guy
ok (8) - bali
oksido - okside
oksigeno - okse
okula - oki
okulo - oke
okulumi - oka
okupata - mangi
ol (kiel) - ko
olivo - zaitun
ombro - say
ondo - onde
opinii - raya
opinio - ray
oranĝa - oranji
oranĝo - oranje
ordoni - amira
ordono - amir
orelo - or
orgaaninen (biologinen) - biwi
organismo - biw
oriento - dong
origina - asli
origino - asle
oro - aur
osmio - osmem
osmozo - osmos
osto - oste
otito - oritis
ovo - ande

P - P

paciento - patike
pacifismo - pacistia
pacifisto - paciste
paco - pace
pajaco - bufon
pakaĵo - bagaje
pako - pake
palaco - daydom
paladio - paladem
palmo - palme
palto - kote
Panamo - Panama
pando - pande
pandunia - pandunia
paniko - panike
pano - pang
pantalonoj - pante
pantoflo - babuche
papago - papagay
papajo - papay
papero - kaguje
papilio - pelpel
para nombro - pari nombre
parko (ĝardeno) - parke
parolema - logivi
paroli (komuniki) - basha
paroli - loga
partio - partia
parto (frakcio) - fen
partopreni - parta
pasinta - pasi
pasinteco - pas
pasporto - pasporte
pastro - dinguru*
pato - tave
patologio - patolojia
patrino - mam
patro - pape
paĝo - warkolate
pedalo - pedal
peniso - penis
pensi - fikra
penso - fikre
pentri - penta
pentri - pente
perlo - lul
persa - farsi
persono - jan
peta- - peta*
peti (bonvolu) - pliza
peza - bari
pezmetalo - barmetal
pezo - baria
piano - piano*
picejo - pizeria
pico - pize
piedo - fute
piedpilko - futobol
pilko - bol
pingveno - pinguin
pino - song
pinĉilo - pincer
pipro - pipre
piramido - piram
piro - leze
pisi (urini) - pisha
piso (urino) - pish
piĝino - pijin
plado - tas
planto - fite
plantscienco (botaniko) - fitolojia
plateno - platinum
plej - mayim (mayimo)
plena - puri
plenaĝa - matur
plene - puro
plenigi - pura
pli (ankaŭ) - may (mayo)
plori - kuga
plumbo - plumbe
plumo - kalam
plumo - per
plutonio - plutonem
pluva - barshi
pluvo - barshe
poemo - shir
pokero - poke
poligono - polgon
politika - politiki
politikisto - politiker
politiko - politike
polonio - polskem
polvo - fun
pomo - apel
ponardo - kanjar
ponto - pul
popolo - dem
porcio (dozo) - doze
pordo - mun
porkaĵo - gurubomanse
porko - gurube
posteno - asan
posttagmeze - shamden
povi - abla
povo - able
poŝo - jebe
poŝtejo - postia
pravigi - saha
preciza (ekzakta) - justi
presaĵo - chape
presi - chapa
preta - redi
prezidento - prezidente
preĝejo - eglis
preĝi - duwa
preĝo - duwe
printempo - fulmosim
pripensi (rigardi ia) - hema
problemo - problem
produkti (fabriki) - chana
profesoro - profesor
profetaĵo - nabe
programo - program
proksima - karibi
promeni (marŝi) - marchu
promeno (marŝo) - marche
promesi - voda
prometio - prometem
pronomo - vicologe
propra (partiklo de posedo) - du
protaktinio - protacinem
pruno - plum
psikologio - ruhlojia
pulmo - pulmon
pulvo - barude
punkto - binde
punkto - punte
pura - safi
purigi - safa
purigisto - safer

Q - Q

R - R

rabi - luta
rabisto - luter
racismo - rasistia
racisto - rasiste
raco - ras
radiko - mul
radio - radi geter
radiumo - radem
rado - chakre
radono - radon
rafaneto - lobake
rajto - hake
rakonti - saga
rakonto - sage
ramplo - rampe
rando (orlo) - kenar
rapida - rapidi
rapideco - rapidia
rapidigi - yala
reciproka - unali
regi - kratia
regiono - istan
registraĵo - defte
registri - defta
registro (konto) - deftia
reiri - retru
reiro - retre
rekta - orti
religia - dini
religio - din
renio - renem
reno - nefre
rentgenio - rentogenem
republiko - komunkratia
respektinda - onori
respondi - jawaba
respondo - jawabe
restaŭracio - restorante
reto - nete
rezervo - rezerve
rezino - rezin
reĝo aŭ reĝino - rajer
ridi - haha
rilato - guanshe
rimarki - nota
ringo - ungloring
rinocero - kornonos
ripari - reybona
riparisto - reyboner
riparo - reybon
ripetado - rey
ripeti (refari) - reya
riska - riski
risko - riske
ritmo - ritim
rivero - nade
rizo - ris
robo - tunike
roboto - robote
rodio - rodem
roko - petre
Romo - Roma
roso - ros
rozo - roze
rubeno - lalbawsheke
rubidio - rubidem
rubo - laje
ruinigita - harabi
rusa krepo - rusi krepe
rutenio - rutenem
ruterfordio - ruterfordem
rutino (kutimo) - rutin
ruĝa - lali

S - S

sabato - var 6 (var sisi)
sablo - rege
safrano - safran
saga - sofia
sala - sali
salo - salte
salti - jampa
saluti - salama
saluto - salame
saluton! - halo*
sama - sami
samario - samarem
samlandano - samdeshi
samopinii (interkonsenti) - samraya
samseksema - alseksi
samseksema - geyi
samseksema - samseksi
sana - sihi
sangi - lowa sang
sango - sang
sanigi (kuraci) - medika
sankta - santi
sapo - sabun
saĝa - sofi
saŭco - sos
saŭno - sauna*
scienco - lojia
scii (koni) - sava
scio - save
sciteorio (epistemologio) - savolojia
sciuro - ekor
se - aga
seborgio - seaborgem
sed - a
seka - gani
seksa - jinsi
sekso - jinse
sekso - sekse
sekva - badi
sekvi - badu
sekvinbero - ganputaw
sekvo - bade
seleno - selenem
sema - semi
semajno - seman
semo - sem
sen - na
senti - senta
sentumo - sense
sep (7) - seti
Serbio - Serbia
serio - silia
serpento - serpe
sezono - mosim
seĝo - kurse
si - ze
sidi - sida
signifo - men
silenta - shushi
silentigi - shusha
silicio - silike
simetria - sammetri
simetrio - sammetria
simpla - simpli
Singapuro - Singapur
siropo - shirope
sismologio - sismolojia
sistemo - sistem
sitelo - balde
situacio (aferstato) - sheyhal
skandio - eskandem
skatolo (kesto) - sanduke
skribo - kitabe
skulti - eskulta
skultisto - eskulter
smeraldo - zumurude
socio - socia
sofo - kanape
sofo - sofa*
soifo - suynide
sola (ununura) - uniki
soldato - gunren
sole - uniko
solido - gatomate
somero - garmomosim
sono - sonde
speciala - hasi
speco (tipo, stilo) - yang
speguli - mira
spegulo - mirer
spico - masal
spiro - nafas
sporto - kel
sputi - tuha
stacio - estacia
stadiono (areno) - estadia
stango - baton
stato - hal
statuo (skultaĵo) - eskulte
stelo - shing
stranga - bizari
stroncio - estrontem
studento (lernanto) - shuler
substantivo - namloge
Sudkoreio - Sudi Chosen
sudo - sude
sufiĉa - basi
sukero - shukar
suko - jus
sulfuro - sulfe
sumo - sum
suno - sol
sunombrelo - solchate
sunsistemo - solsistem
superiri - supra
supo - supe
surfaco - fas
surporti - fuki
surprizo - suprize
suĉi - chupa
suŝio - sushi*
svastiko - hukokrus
sŭahili - suahili

T - T

tabako - tabake
tabelo - datotable
tablo - meze
tabulludo - banogem
tabulo - ban
tagmanĝo - denyam
tago - den
tajgo - taige
tajlanda - tayi
Tajlando - tayia
tajpilo - kitabomashin
taladri - fora
talio - talem
tamburo - gum
tamen - lekino
tantalo - tantalem
Tanzanio - Tanzania
tapeto - murkaguje
taso - kupe
tatuo - tatu*
teknecio - tehnem
tekniko - tehne
teknologio - tehnolojia
tekto - chate
telefono - telfon
televidilo - telvide
teluro - telurem
temo - tem
templo - pujokan
tendo - hemahe
teneso - tenesiem
teniso - tenis
teo - chay
teokratio - dewkratia
teologio - dewlojia
teorio - teoria
tera - duni
terbio - terbem
termometro - termometer
terni - achua
terorismo - teroristia
teroristo - teroriste
teroro - teror
terpomo - patate
tertremo - zemsisme
testo - teste
Tibeto - podia
tie - sa ye
tigro - bagre
timi - fobu
timigi - foba
timo (fobio) - fobia
tio estas (alivorte) - alnamo
tiri - tira
titanio - titanem
tiu - we
tiu - wi
Toglando - Togo
tomato - tomate
tombejo - gabristan
tombo - gabre
tomboŝtono - gabrosheke
tondilo - makas
tondro - grom
tono - ton
torako - sinkafas
torio - torem
torso - torse
torto - pay
torĉo - fotobaton
traduki - tarja
tradukisto - tarjer
traduko - tarje
trajno (vagonaro) - tren
trankvila (serena) - shanti
tranĉi - kata
tranĉilo - chake
trezoro - baw
tri (3) - tini
tribo - tribe
tribordo - botoraite
tritiko - ganum
tro - may ko bas
trovi - eureka
tubo - tube
tulio - tulem
tundro - tundre
tunelo - tunel
Turkio - Turkia
turkiso - firuze
turo - minar
tuso - kos
tuttera - panduni
tuŝi - tocha

U - U

uniono - unia
unu (1) - un (uni)
unu la alian (reciproke) - unal
unufoje - unmaro
ununura - moni
uragano (tajfuno) - rototafun
uranio - uranem
urba - nagri
urbego - daysite
urbeto - lilsite
urbo - nagre
urbo - site
urso - urse
utila - faidi
utileco - faidia
uyanık - jagi
uzi - uza

V - V

vaginito - vaginitis
vagino - vagin
valo - vade
valoro - val
vando - mur
vaporo - suygas
varma - garmi
vato - wate
vazo (florpoto) - fulvaze
vazo - vaze
vendredo - var 5 (var limi)
veni - layu
venki - shenga
venko - sheng
venti - hawa
vento - haw
ventro - pete
ventumilo - panke
vera - veri
verando (balkono) - berande
verbo - karloge
verda - lugi
vermuto - vermute
versio (toisinto) - version
veruko - zeyil
vespermanĝo - shamyam
vespero - sham
vesti - fuku
vestigi - fuka
vesto - fuke
vetero - samanhal
vi (ci) - te
vi ĉiu - tote
via (cia) - ti
viando - manse
vic- - vici
vidi (rigardi) - vida
vidvo - vidove
vikia artikulo - wike
vikio - wikia
vilaĝo - ruste
vinagro - sirke
vinbero - putaw
vino - vin
vintra - lengomosimi
vintro - lengomosim
virino - maturi fem
viro - man
viro - maturi man
vitro - kanche
viva - jivi
vivo - jive
vizaĝo - muke
vizitanto - viziter
viziti - vizite
vizito - vizita
viŝilo - towal
vojaĝanto - safarer
vojaĝi - safara
vojaĝo - safar
vojo - daw
vokalo - jungofon
voli - volu
volo - iche
volo - vol
vortaro - logia
vortaro - logoliste
vorto (parolo) - loge
vosto - vey
vulpo - huley
vulvo - vulve

W - W

Y - Y

Z - Z

Zambio - Zambia
zebro - zebre
zingibro - zinje
zinko - zinke
zirkonio - zirkonem
zono - zon
zoo (bestoĝardeno) - hewanparke
zoroastrismo - zardushistia
zoroastristo - zardushiste
Zoroastro - Zardush
zuluo - Zulu
Ĉilio - Chile
Ĉinio - Jungogia
ĉambro - kamar
ĉampiono - champion
ĉapelo - tope
ĉapitro - babe
ĉar - sa sabu
ĉarma - kawayi
ĉarniro (pivoto) - sharnir
ĉasado - saide
ĉasi - saida
ĉasisto - saider
ĉeestanta (nuna, ekzistanta) - zayi
ĉeestanteco (ekzisto) - zayia
ĉefministro - shefi minister
ĉelo - cel
ĉemizo - kamis
ĉenero - sil
ĉeno - silsil
ĉevalo - gude
ĉi tio - ye
ĉi tiu - yi
ĉiam - pan sate
ĉielo - saman
ĉimpanzo - chimpanze
ĉinĉilo - chinchil
ĉirkaŭi - cirka
ĉiu - pan (pani)
ĉiu(j) - mey (meyi)
ĉokolado - chokolate
ĉokolado - chokolatobaton
ĉu? - he
Ĝajnismo - jeinistia
ĝelo - jel
ĝentila - kechi
ĝirafo - jiraf
ĝis - hata
ĝusta (prava) - sahi
ĝuste (ekzakte) - justo
Ĥartumo - Khartum
ĥemio (kemio) - kimlojia
ĥoro - chantergrupe
ĵaŭdo - var 4 (var chari)
ĵeti (lanĉi) - lanca
ĵetkubo - dade
ĵudo - judaw
ĵulo (J) - jul
ĵus - novo
ŝafo - mehe
ŝako - shatranje
ŝamano - shaman
ŝampuo - keshosabun
ŝanco - chanse
ŝanĝi (aliigi) - ala
ŝario - islamisti sharia
ŝati - suku
ŝaŝliko - shishmanse
ŝlosilo - chabe
ŝoforo (kondukisto) - shofer
ŝranko - almar
ŝteli - chora
ŝtelisto - chorer
ŝtelo - chor
ŝtonego - daysheke
ŝtoneto - lilsheke
ŝtono - sheke
ŝtormo - tafun
ŝtrumpo - soke
ŝtuparo - eskal
ŝuistejo - sapateria
ŝuisto - sapater
ŝultro - kante
ŝuo - sapate
ŭaŭ! - waw