Kansainväliset sanat

Toisin kuin kenties usein luullaan, maailmassa on olemassa useita kansainvälisiä sanastoja.

Hartmut Traunmuller jakaa maailman neljään suureen kulttuuripiiriin artikkelissaan A Universal Interlanguage: Some Basic Considerations. Samaan kulttuuripiiriin kuuluvat kielet omaavat yhteisiä sanoja ja kulttuurikäsitteitä. Neljä suurinta kulttuuripiiriä ovat:

  1. eurooppalainen eli läntinen kulttuuripiiri
  2. afrikkalais-aasialainen eli islamilainen kulttuuripiiri
  3. eteläaasialainen eli intialainen kulttuuripiiri
  4. itäaasialainen eli kiinalainen kulttuuripiiri

Niiden rajat on piirretty summittaisesti alla olevaan maailman karttaan.

Kuinka dunianin sanat saadaan?

Duniann sanat tulevat maailman laajiiten puhutuista kielistä. Sanat otetaan siten, että ne täyttävät kolme ehtoa:

  • Tasapuolisuus: Sanat otetaan tasapuolisesti maailman eri puolilta.
  • Levinneisyys: Duniann sanat ovat laajasti tunnettuja ja käytettyjä kansainvälisiä sanoja.
  • Yksinkertaisuus: Helposti äännettävät ja lyhyet sanat ovat dunianlle otollisia.